Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 24 augusti 2020

Dags att byta fokus

 Den 21 september 2013 skrev jag mitt första inlägg i den här bloggen. Jag kallade inlägget för ”Inledning”.  Om vi tar en titt på det jag skrev då så hittar vi bl.a. följande citat:

·      “…om slutsatserna i den här skriften är korrekta så är just detta ett av de viktigaste dokument du någonsin tagit del av. Det kan jag med säkerhet lova dig.”

 

Idag vet jag att just det jag skev då faktiskt stämde. Innehållet i den här bloggen är mycket viktigt för oss alla. Det gäller liv eller död - evigt liv eller evig död. För det är precis detta som allt handlar om; Bibelns utlovade löfte om evigt liv för den som väljer att leva rättfärdigt. Men den som tackar nej till erbjudandet från Gud kommer att möta en evig död, inte i helvetet för detta säger inte Bibeln, utan ett liv som slocknar för evig tid.

 

Den gången, 2013, så hade jag inte en aning om vart min ”konspirationsresa” skulle sluta. Jag var vid den tidpunkten det vi populärt kallar för en ”sekulär människa”; en s.k. agnostiker eller teist. Det var när jag efter 5 års efterforskningar förstod hur konspirationen var uppbyggd, vilken kraft som låg bakom och vilket syftet var, som jag också förstod att Bibelns profetior i alla år har berättat just det här för oss. Bibeln förutspådde 2.500 år före vår tid att de som styr i världen idag är just den ”kraft” som jag i min konspirationsstudie kom fram till som liggandes bakom konspirationen.


Dags att förstå Bibeln 
Med insikten om att Bibelns profetior till etthundra procent är sanna drog jag slutsatsen att även resten av även Bibeln måste vara sann. Bibelns profetior är nämligen många och precisa, de innehåller bl.a. ett stort antal tidsprofetior som samtliga gått i uppfyllelse exakt på året som det förutsagts. Samtliga. En del personer har kommit fram till mig och sagt att Bibeln skulle kunna vara skriven av just de krafter som ligger bakom konspirationen. Att så skulle vara fallet är helt omöjligt, just med tanke på deras stora antal, precision och komplexitet. Men för att förstå detta måste vi också våga oss på det som de flesta av oss inte vågar – att öppna Guds Ord och studera vad de faktiskt vill berätta för oss.

 

Och detta är vad titeln i dagens inlägg vill markera. ”Dags att byta fokus” innebär – nämligen att vi fortsättningsvis kommer att ha Bibeln i blickfånget. Vi kommer att ställa det som händer i världen idag - tidens tecken - i relation till vad Skriften har att säga om det hela. Vi kommer att utgå ifrån att Guds Ord till etthundra procent är sanna och korrekta. Det kan tyckas vara lite vågat. Skulle det visa sig att den inte håller måttet så skulle det innebära att hypotesen vi nu ställer upp skulle falla. Men min övertygelse är att Bibeln kommer att ”stå pall” för den utmaningen – så pass mycket och djupt har jag studerat den.

 

Jag hoppas att du som följare / läsare vill hänga med på den fortsatta resan, som alltså börjar med inlägget idag. Det du åtminstone behöver ha med dig i bagaget på den här resan är den förståelse för konspirationen som du får genom att gå igenom min föreläsning ”Det viktigaste budskapet” från den 26 april i år. I denna redogör jag för:

1)    Bevisen för att vi lever i en konspiration

2)    Hur konspirationen är finansierad och organiserad

3)    De fyra vanligaste hypoteserna för vilken kraft det är som ligger bakom konspirationen samt vilket dess syfte är. Dessa fyra är: Den Globala Eliten, Judarna, En utomjordisk ras (annunakis) samt Guds fiender

Med den föreläsningen som grund så förstår du att samtliga fyra hypoteser hänger ihop. De är inte olika teorier utan enbart fyra olika uttryck för en och samma sak. Den Globala Eliten är vår tids uttryck för konspirationen; dess företrädare och dess agenda. Dessa företrädare förefaller vara av judisk härkomst, men detta är en missuppfattning. Den som kommer fram till den slutsatsen har helt enkelt inte läst sina historieböcker tillräckligt grundligt. De har inte förstått att dessa företrädare inte är av judisk härkomst. De har däremot tagit judendomen som gisslan för sina mörka syften. Teorin om den utomjordiska rasen bygger på samma grund som den Bibliska berättelsen, men även här negligeras och nedvärderas Bibelns sanningar till förmån för fantasifulla berättelser om ”aliens”.  Nej, den enda hållbara hypotesen för vem som ligger bakom konspirationen och varför hittar vi alltså i Bibeln. Och detta går vi igenom i den just nämnda föreläsningen.

 

Det Lilla Hornet - den makt som styr i världen idag.
Det Lilla Hornet - den makt som styr i världen idag.


Så med det sagt vill jag hälsa dig välkommen på den fortsatta resan. Jag kan utlova en ögonöppnande och häpnadsväckande färd som jag önskar ska vara givande för just dig.  Jag hoppas att du ska få en insikt i de raka och enkla sanningar som Bibeln faktiskt innehåller. Samtidigt som Bibeln är enkel och rak så är den också innehållsrik och djup; men det kräver att vi borrar ner oss en del i texterna. När vi borrar ner oss i texterna så ska vi vara medvetna om en sak – nämligen att Bibeln är sin egen tolk. Är det något vi undrar över så kan vi använda övriga texter till att förstå vad som egentligen avses. Men nog om detta nu – det är dags att byta fokus. Det är dags att använda Bibeln som referens till de upptäckter vi gör när vi studerar ”tidens tecken”, det som sker runt omkring oss just idag. 


Välkommen!  

 

måndag 17 augusti 2020

Covid-19 del VII: Virus, bakterier och Louis Pasteurs bluff

Bakterier är encelliga mikroorganismer som finns i samtliga ekosystem på vår jord, inklusive våra kroppar. Virus beskrivs som ”de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer.” Vidare sägs följande om ett virus förmåga att infektera: ” Ett virus som infekterar en värdcell omprogrammerar cellen så att cellen skapar och utsöndrar fler viruspartiklar.” Både bakterier och virus finns naturligt i våra kroppar, likväl som utanför desamma. Det är frågan om vilken funktion virus och bakterier egentligen har som varit skiljelinjen mellan de båda fransmännen,Pasteur och Béchamp.


I dagens inlägg tar vi oss tillbaka i historien till den senare delen av 1800-talet. Där pågick deten kamp mellan två teorier för vad som ligger bakom våra infektonssjukdomar – är det bakterier och virus eller är det helt enkelt vårt eget hälsotillstånd; miljön i våra kroppar? Teorierna har kommit att kallas för ”the germ theory” (bakterieteorin) och ”the terrain theory” (miljöteorin). Bakom teorierna stod två av den tidens stora forskarnamn; två fransmän vid namn Louis Pasteur och Antoine Béchamp.

 

Louis Pasteur representerade ”the germ theory”. Enligt denna teori är virus och bakterier aggressiva och invasiva. Det är de som orsakar infektionssjukdomar. Pasteurs teori blev snabbt mycket populär bland både vetenskapsmän och politiker. En anledning till detta var att den passade den framväxande läkemedelsindustrin och kom att lägga grunden för framtagandet av syntetiska läkemedel och vacciner som ”botemedel”. Här fanns enorma summor att tjäna.

 


”The terrain theory” fokuserar på det faktum att bakterier och virus finns naturligt i våra kroppar och att det bara är mängden som varierar. Antoine Béchamp observerade att dessa organismer är att betrakta som kroppens ”städpersonal”. De tar hand om skadade eller döda celler och bryter ner dem till mindre och mindre beståndsdelar. Det betyder att antalet bakterier och virus i kroppen ökar i samma takt som cellskador och celldöd ökar, helt enkelt eftersom våra kroppar anpassar detta helt efter behovet. Béchamp menade att:


Bakterier söker sin naturliga livsmiljö – dvs. sjuk vävnad – snarare än att de är orsaken till sjuka vävnader.

 

Innebörden av Béchamp teori är att bakterier och virus bara är ett symptom för sjukdomen och inte dess orsak. Orsaken hittar vi istället kopplad till patientens livsstil och levnadsförhållanden; d.v.s. vad han äter, hur mycket han stressar, vilka gifter han utsätts för, strålning etc. Effekten av detta hittar vi i ett annat av Béchamps citat;

 

Behandla patienten, inte infektionen.

 


Men det här var naturligtvis inte lika populärt som Pasteurs teori. Läkemedelsindustrin såg inte samma möjlighet att tjäna stora pengar på detta. Béchamps teori kom att avfärdas och Pasteurs teori gick segrande ur kampen.

 

En orsak till att Pasteur gick segrande ur kampen var att han hade ”lyckats bevisa sin teori”. Han fann ett sätt att separera ut bakterier från sin naturliga miljö. Han hade därefter ”matat” sina försökskaniner med denna bakterieodling och lyckats framkalla sjukdom.

 

Men det fanns ett stort problem med hans bevis och detta kom att avslöjas strax innan han dog. Han hade under alla år skrivit dagbok och i samband med att han dog hamnade denna i händerna på en släkting. Släktingen kom i sin tur att publicera dagboken. Det denna avslöjade var att Pasteur hade fuskat i sina laboratorieförsök. Faktum är att han aldrig lyckats framkalla sjukdom med den rena bakterieodlingen utan han hade varit tvungen att ”spetsa” denna med arsenik och kvicksilver. Han hade med andra ord fuskat och detta avslöjades i dagboken. Det sägs även att han på sin dödsbädd hade yttrat följande: ”Bakterier har ingen betydelse- allt handlar om miljön i patientens kropp

 

Trots allt detta är det som vi vet Pasteurs teori som lever vidare. Vi bör fråga oss varför? Vi ser idag tydliga bevis för att våra läkemedel inte behandlar orsaken till sjukdomen utan att de enbart dämpar och trycker ned symptomen. Det gäller samtliga sjukdomar. Det är dags för att återuppliva Béchamps teori.

 

Innebörden av allt detta kan också knytas till den pågående epidemin. Om Pasteur hade fel och Béchamp rätt så är ett vaccin inte rätt väg att gå. Det här behöver vi gräva djupare i och förstå bättre. Men låt oss avsluta med dagens videoinslag där läkare Thomas Cowan berättar den fascinerande historien om kampen mellan ”the germ theory” och ”the terrain theory”.

 

 

VIDEO: ”The Fallacies of Germ Theory with Dr. Thomas Cowan”

 

 

onsdag 12 augusti 2020

Covid-19 del VI: Det verkliga problemet

   I tidigare inlägg i den här serien om den pågående pandemin har vi lagt märke till en lång rad märkliga omständigheter. Vi har sett att världens länder reagerat samstämmigt med åtgärder som i praktiken stänger ner all verksamhet världen över. Åtgärderna har inte varit rimliga om vi ser till antalet smittade och antalet dödsfall. Danmark hade t.ex. 4 dödsfall när de beslutade att införa karantän och mötesförbud. Detta i ett läge när situationen inte var värre än om landet drabbats av den årliga influensan. Vi har också sett hur världens länder och överstatliga organisationer förberetts för precis det scenario vi nu ser utspelas framför våra ögon. Genom en serie dokument, simuleringar och övningar har reaktionen ”trimmats in”. Vi ser tydliga spår av en ”plandemic” – att allt planerats i förväg.

 

I dagens inlägg kommer vi ytterligare att belysa hur orimlig reaktionen från världens maktapparat är. Vi gör det genom en video signerad Dr Eric Berg. Eric börjar intressant nog med att konstatera att ”det finns saker jag kan säga och det finns annat som jag inte kan säga”. Det han gör är att belysa hur hårt censuren just nu verkar på alla våra sociala plattformar. Du kan inte längre säga något som går emot den berättelse som världens makt/myndighet/media (MMM) har bestämt sig för att följa. Allt material som gör det plockas effektivt bort av både YouTube, Facebook, Google m.fl. Dessutom är samtliga sökmotorer anpassade till att hitta just det som MMM önskar, inte det som är populärast. Inte det som går emot agendan. Detta erfar jag själv numera dagligen. Vi lever en värld som allt mer börjar likna den från gamla tidens kommunistländer.


 Dr Berg börjar med att skilja mellan ”hälsosamma” personer och ”ohälsosamma”. Till kategorin ohälsosamma räknas personer med det vi kallar för ”välfärdssjukdomar”, d.v.s. diabetes, cancer, högt blodtryck, högt kolesterol m.m.  Anledningen till detta är att statistik visar att de som drabbas av Covid-19 och de som dör i sjukdomen nästan uteslutande tillhör kategorin ”äldre som kan räknas till kategorin ohälsosamma”. Nästan uteslutande!

 

Därefter går han igenom hurpass sannolikt det är att du överlever Covid-19 om du drabbats av sjukdomen. Här visar han att om du tillhör kategorin ”hälsosamma” så är chanserna att du överlever nära nog 100% genomgående. Som lägst är det i ålderskategorin 75+ men även här hamnar siffran på 99,6%. Risken att du dör om du är hälsosam är med andra ord närmast obefintlig. När han sedan tittar på gruppen ”ohälsosamma” är läget något sämre, dock inte på något dramatiskt vis. Som värst ligger siffran här på 98,9% chans till överlevnad.

 

Efter den genomgången konstaterar Mr. Berg att det verkliga problemet INTE är viruset. Det verkliga problemet är ett försvagat immunförsvar orsakat av ämnesomsättningsproblem (det han kallar för ”metabolic syndrome”. Problemet är alltså kopplat till vad du äter och hur du lever (motion, frisk luft o.s.v.).

 

Eric Berg konstaterar också att Covid-19 är ca 50 till 80 gånger mindre farlig än en vanlig influensa. Allt detta baserat på den data som fanns framme i mitten av maj i år.

 

Så vad vore mest rimligt? Ska vi 

  • behandla båda hälsosamma och ohälsosamma på samma sätt – med karantän, total nedstängning av samhället och en total krasch i världsekonomin som följd? 
Eller borde vi 
  • fokusera på de ohälsosamma? Kanske isolera just dem samt fokusera på att åtgärda deras levnadssätt i syfte att stärka deras immunförsvar. 
Svaret kan tyckas givet men är det inte. Som vi vet har världens samtliga länder valt det första alternativet, vilket innebär att en finansiell kris utan tidigare motstycke står för dörren. Den krisen, med tillhörande fattigdom, hunger och psykisk ohälsa kommer att leda till att många, många fler människor kommer att dö i spåren av detta, jämfört med hur effekten av Covid-19 skulle ha varit.

 

Så frågan är: -Är våra ledare inkompetenta och ointelligenta? Eller finns det en annan agenda bakom allt detta – en agenda som du och jag inte ska vara medvetna om?

 


VIDEO: “COVID -19: The Real Problem