Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 13 april 2020

Covid-19 pandemin under luppen - del I: Grundläggande fakta

Efter ett längre uppehåll utan några nya inlägg har det nu blivit dags att åter ”fatta pennan” för att börja skriva. Anledningen till detta är naturligtvis den pandemi som drabbat världen och som går under namnet Corona-virus eller Covid-19. Vi kommer att i en serie med inlägg gå igenom det faktiska läget kring den här smittan. Det vi redan från början kan konstatera är att Covid-19 har på mycket kort tid förändrat vårt samhälle i grunden. Som det ser ut kommer den förändringen att bli bestående vad beträffar dess effekter på vårt samhälle. Därför är det viktigt att vi också kritiskt granskar hela företeelsen – vilket är avsikten med den här serien med blogg-inlägg. Vi kommer att:

 • titta på dess ursprung och händelseförlopp
 • kritiskt granska medierapporteringen
 •  granska testproceduren
 •  granska hur lagar och förordningar förändrats, både före och efter utbrottet
 •  gå igenom märkliga omständigheter vad beträffar kommunikation och förberedelser från samhällets styrande organ

Ursprung och händelseförlopp
Men låt oss börja med att titta på vad Covid-19 är. Wikipedia beskriver det hela på följande sätt (kopierat den 13/4-2020):

” Coronaviruspandemin 2019–2020 är en pågående pandemi av sjukdomen covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Viruset orsakar sjukdomen covid-19, en typ av lunginflammation med symptom som snuva, andnöd, huvudvärk, hosta och feber. 

Utbrottet startade i den kinesiska staden Wuhan i provinsen Hubei och har sedan spridit sig. Först drabbades främst andra provinser inom Kina samt angränsande länder i östra Asien. Ett mindre antal fall hittades utanför Asien under utbrottets första period och viruset har hittats på alla kontinenter utom Antarktis. I slutet av februari ökade antalet fall i Iran och Italien kraftigt och smittan spreds både inom dessa länder och vidare ifrån dem, främst runtom i Europa och till USA. Totalt har över 1,7 miljoner sjukdomsfall registrerats och över 100 000 personer avlidit. Den 11 mars 2020 meddelade Världshälsoorganisationen (WHO) att spridningen av coronaviruset klassas som en pandemi. Uppskattningarna vad gäller dödlighet är fortfarande osäkra; WHO uppskattade 13 mars 2020 att den är cirka 1–2 procent av infekterade.


Så långt wikipedias beskrivning (hela artikeln hittar du här). Vi kan konstatera att den artikeln följer väldigt väl det som också kanaliseras ut från traditionell media – det som ibland i folkmun kallas ”Mainstream Media” eller MSM (en mer försvenskad version av det uttrycket är ”Traditionell media”). Men i den här bloggen vet vi sedan tidigare att det inte alltid går att lita på den information som kommer från makt, media och myndigheter. Vi vet förvisso att vi behöver följa deras eget råd – att vara källkritiska – men att vi samtidigt behöver inkludera ”deras” egna kanaler i den kritiska granskningen. Samtidigt vet vi att de, nu mer än någonsin tidigare, uppmanar oss att INTE lita på alternativa media-kanaler. Tidigare nämnd artikel från wikipedia benämner fenomenet som en ”infodemi” och beskriver det hela på följande vis: ”I samband med utbrottet har rykten och felaktiga uppgifter spridits, vilket har fått företrädare för myndigheter att tala om en ”infodemi”. Det finns på internet bland annat konspirationsteorier om varifrån viruset kommer och vilka som står bakom”. Vi uppmanas alltså att vända oss bort alternativmedia och istället använda oss av MSM som ”vår enda pålitliga kanal”. En sådan uppmaning bör göra oss än mer på vår vakt.

Världssamfundets samlade reaktion
Så låt oss börja vår kritiska bevakning med en fundering och en fråga -  Är det bara jag som tycker att reaktionen från våra regeringar varit överraskande kraftfull och samordnad? Knappt hade smittan kommit till Europa (främst Italien) förrän samtliga regeringar grep in med hårda tag, förbud och restriktioner. Bilden härintill är en ögonblicksbild (hämtad från redan nämnda wikipedia-artikel) och visar antalet bekräftade corona-fall den 29/2-2020.Som vi kan utläsa hade vi då 1.128 sådana fall i Italien, 100 i Frankrike, 57 i Tyskland, 43 i Spanien, 13 i Sverige och endast 4 fall i Danmark. Några dagar senare fick jag från danska vänner reda på att oerhört strikta restriktioner var på väg att införas. De sände mig en artikel från webb-tidningen TV2Lorry.dk som berättade om att s.k. expresslagstiftning (Dk: ”hastelov”) just hade införts. Dessa lagar gav regeringar följande rättigheter (utklippt från artikeln):

”I rubrikform kan du här se ett avsnitt av vad den nya lagstiftningen öppnar upp för att:

 • tvinga människor till isolering och behandling
 • införa förbud mot större evenemang
 • stänga offentliga institutioner
 • stänga skolor och institutioner
 • kränka patientens rättigheter (som behandlingsgaranti)
 • begränsa tillgången till transport
 • förhindra besökare på sjukhus och vårdhem
 • införa åtgärder som verkar för att säkerställa leverans av varor”

Allt detta trots att Danmark bara 14 dagar tidigare hade börjat få sina första bekräftade fall (vilket givetvis hade vuxit något fram till den 13/3). Artikeln i sin helhet kan du läsa här. Dagen innan den danska artikeln skrevs hade USA inför totalt flygförbud gentemot Europa. Nu började ekonomin, med all handel och turism, att drabbas på allvar.

Så vi ser tidigt att mycket kraftfull och samlad, världsomspännande reaktion på den pandemi som då var i antågande. Samtidigt kunde vi i media läsa artiklar som berättade om vilka det är som drabbas värst av viruset – nämligen äldre med komplikationer. Både Aftonbladet och Expressen basunerade ut att 99% av de som dör i corona tillhör just den kategorin. Jag bifogar en artikeln från Expressen om just detta, från den 19/3-2020). Så reaktionen var, som jag såg det, mycket märklig. Varför väljer världens samtliga regeringar att stänga ner nära nog allt utbyte av varor och tjänster, vilket med garanti kommer att leda till en recession? Varför väljer man inte att helt enkelt enbart försöka isolera och skydda den del av befolkningen som drabbas allra värst av sjukdomen – nämligen äldre personer med allvarlig sjukdom. Det hela är mycket märkligt, särskilt som vi vet att en recession kommer att leda till stor fattigdom och depression, med sjukdomar och död som följd. Det troliga är att effekterna av recessionen som väntar kommer att vara långt värre än den pandemi vi just nu ser utvecklas framför våra ögon.

Nu kanske någon invänder och menar att just den här pandemin är exceptionell. Svaret är JA. Den är, som vi märker, exceptionell. Men inte vad beträffar utbredningen eller dödligheten. Tittar vi på grafen nedan (som är hämtad från SCB) så får vi en bild av dödligheten i corona , i Sverige, under mars månad.
Som vi kan konstatera är siffrorna för 2020 tämligen låga jämfört med tidigare år. Så frågan om varför vi är så panikslagna är minst sagt berättigad! Vad är det vi inte får veta. Det verkar ”ligga en hund begraven” här.

Medias rapportering
Låt oss gå därför gå vidare och ta en titt på medias rapportering av epidemin. Kan vi lita på den? I ljuset av det jag skriver här ovanför så verkar det finnas en brist på överensstämmelse mellan den känsla av panik som piskas upp av MSM, jämfört med vad den faktiska statistiken och siffrorna visar. Så låt oss ta en titt. Det första vi kan konstatera när vi gör en sådan granskning är att ett stort antal människor haft samma känsla – att rapporteringen från MSM inte är i fas med verkligheten. Ett stort antal människor har därför begett sig till sina lokala sjukhus, utrustade med en enkel kamera (oftast mobil) för att dokumentera det faktiska läget därute. Faktum är att detta givit upphov till en hel folkrörelse, där privatpersoner lägger upp sina filmer under hash-taggen ”Flim your hospital”. Här kan vi ta del av mängder av filmer som tydligt visar att läget är ganska lugnt på dessa sjukhus. Detta trots att många av dessa alster kommer från platser som bara dagen innan av media beskrivits som ett epicenter för covid-19 i det aktuella landet. Från USA har vi sådana rapporter från New York, Los Angeles, Dayton-Ohio, Chicago och många fler. Samma fenomen ser vi på många andra platser runtom i Europa. Jag avslutar därför dagens artikel med en sammanställning av dessa filmer.

För dig som vill se mer av ovanstående rekommenderas följande hemsida (följ denna länk)

Som extra bonus tar jag också med en film där en frustrerad s.k. Medical Courier berättar om det faktiska läget på de sju sjukhus som hon i sitt yrke är i kontakt med.Det var allt för den här gången. Jag återkommer inom kort med del II av den här serien.