Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 25 februari 2014

Upptäcktsresa jorden runt bland antika skatter och benrester

De 2 tidigare inläggen, med dokumentären om pyramiderna samt Michael Tellingers föreläsning om sydafrikanska ruiner och uråldriga guldgruvor, bör ha rört om lite i din världsbild och historieuppfattning. Dagens inlägg fortsätter på samma spår. I en intervju med Klaus Dona, Österrikisk arkeolog tas vi med på en 46 minuter lång ”slide show” med bilder på antika föremål (ibland även högteknologiska sådana), undervattenspyramider, märkliga skelett, bergväggsskulpturer och mycket, mycket annat som igen för tankarna till en annan ras, en annan mer avancerad civilisation än vår egen. Se och tappa hakan. Varför tar aldrig sådant här plats i TVs ”Vetenskapens Värld”?
Ta gärna också en titt på följande 2 korta filmklipp och försök hitta en rimlig förklaring till vad det är du ser. Från Cuzco i Peru och från Sydafrika nära gränsen till Swaziland

söndag 23 februari 2014

Sydafrikanska mysterier

Några av de första inläggen i den här bloggen ägnades åt terrorattentaten den elfte september. Som dokumentärerna i de inläggen tydligt visar finns det all anledning att ifrågasätta den officiella versionen av vad som faktiskt hände den dagen. All logik och kunskap om bl.a. fysik pekar i en helt annan riktning än vad som hittills redogjorts för i våra vanligaste medier. Alternativa källor lyfter fram bevis som får oss att inse att den officiella versionen med all sannolikhet är förljugen. Samma källor (det finns som du märkt ett flertal sådana) redogör också med hög trovärdighet för en alternativ sanning; vilka som faktiskt låg bakom och skälen till detta. Hela den redogörelsen utmanar vår världsbild – skakar om den i grundvalarna. Varje nytt avslöjande har utmanat, inte bara vår syn på händelserna den dagen utan i praktiken hela den moderna historieskrivningen.  Jag har valt att redogöra för allt detta i en trappstegsmodell, där jag medvetet klättrat högre och högre upp på trovärdighetsskalan. Samtidigt hänger hela denna alternativa historieskrivning ihop.
Det går en röd tråd genom alltihop, hela vägen till slutet av 1700-talet.

Med start förra inlägget börjar en annan resa, flera tusen och till och med 100.000-tals år tillbaka i tiden. Om du inte redan märkt kommer du att bli varse att din världsbild nu blir ännu mer utmanad än den hittills blivit. Många kommer med säkerhet att anse att det är sagor som nu kommer att berättas. Men återigen går det en tydlig röd tråd genom historien. Och bevisen styrker den. Det som kommer att presenteras för dig är en sanning som är minst lika trolig som den du fått ta del av via historieböckerna. För vem kan tro att våra förfäder för över 4.000 år sedan lyckades bygga dessa pyramider med en hastighet, precision och styrka som vi skulle få svårt att matcha till och med idag med våra moderna verktyg, teknik och kunnande. Att dessutom bygga dessa monument på strategiskt utvalda platser på vår jord i räta linjer till varandra på ett sätt som speglar vår planets faktiska mått förutsatte en exakt kunskap om jorden, solen och planeterna i paritet med vad vi själva lyckats med först i modern tid tack vare satelliter och teleskop. Precis som dokumentären ”Revelations of the Pyramids” framhåller i förra inlägget kanske förklaringen ligger i att det funnits andra varelser, en annan civilisation på vår planet. Mer avancerad och utvecklad än vår egen. Dags att ta oss till Sydfarika.
   
Vi tar oss dit med hjälp av Michael Tellinger (bilden ovan). Han är en sydafrikansk författare, forskare och upptäcktsresande som framförallt utforskat sin egen kontinents antika ”skatter”. Dagens video är en 2h lång föreläsning om:
 • Alternativa energikällor
 • Magiska ljudfrekvenser. Ljud kan bl.a. användas till att lyfta föremål.
 • Religiösa symbolers ursprung. Perfekt symmetri.
 • Sydafrikanska antika platser, ruiner och cirkulära ”byggnadsverk” av närmast mystisk karaktär. Framförallt att dess form speglar det mönster som uppstår när du spelar en viss ton på ett musikinstrument.  En ton. Mainstream forskare säger att dessa använts som kreatursinhägnader. Det finns som vi ska märka en del problem med den förklaringen, inte minst dess ålder samt att det varken finns in eller utgångar… Lägg särskilt märke till den konstruktion Michael berättar om ca 63,5 min in i föreläsningen. Han kallar den The Earth Splitter. Se hur dess form speglar exakt den form som vi idag återfinner i laserinstrument, mikrovågsugnar och vad som 1944 kallades för The Japanese Death Ray (ett vapen de aldrig fick tillfälle att använda).
 • Sydafrikanska guldgruvor vars ursprung tidigare aldrig förklarats och vars existens förtigs
 • Människans historia och ursprung, däribland skapelseberättelsen.Vi befinner oss ca 4-500.000 år tillbaka i tiden!
 • En utomjordisk civilisation kallad The Annunaki. Här refererar han bl.a. till författaren och historikern Zecharia Sitchin som skrivit spaltmeter om denna baserat på uttolkning av de s.k. Sumeriska Skrifttavlorna. Michael refererar ofta till dessa skrifter, som i sig mer eller mindre utgör en tidig upplaga av vår egen bibel!
 • Kopplingen mellan den historia han berättar och den konspiration vi utforskat i den här bloggen


Det är en fantastisk berättelse om ett forskningsområde som Michael tillsammans med en kollega är tämligen ensamma om att utforska. De började ganska nyligen så det finns mycket, mycket kvar att upptäcka. ”-Come help!”,  som Michael själv uttrycker det. Mot slutet av föreläsningen berättar han dessutom om att han stämt sydafrikanska banker för att de är en bluff. Att de lånar ut pengar som faktiskt inte finns och därefter kräver ränta för de lånen är kriminellt. Han menar att han är riktigt nära att vinna dessa rättsfall. Vi önskar honom lycka till. Men nog om detta nu. Dags för dokumentären/föreläsningen. Trots dess längd, se den. Du kommer inte att ångra dig.

onsdag 19 februari 2014

Otroliga fakta om Egyptens pyramider och andra monument världen över

Dags att gå långt tillbaka i historien. Riktigt långt. Vi ska sätta Egyptens pyramider under luppen och upptäcka fakta som tidigare varit okänd, eller åtminstone inte redovisats. Det kan tyckas ha väldigt lite med vår konspiration att göra. Tvärtom. Dagens dokumentärer utgör bara början till en röd tråd som leder till just konspirationens ursprung – dess grogrund. Jag kan utlova en fantastisk resa kantad av symbolism, religion, alternativ energi och avancerade civilisationer.

Våra historieböcker lär oss att pyramiderna byggdes som gravar åt de mäktiga faraonerna. Glöm det. Det finns förklaringar som i mitt tycke, särskilt i ljuset av det vi tidigare redovisat i bloggen, är långt mycket mer trovärdiga. Dagens första dokumentär handlar om just en sådan teori. Det som redovisas här har paralleller med Teslas teorier om energi, särskilt då det han ville åstadkomma med byggandet av The Wardenclyffe Tower.     Dagens andra dokumentär, ”Revelations of the pyramids”, är den stora behållningen. Inte bara i det här inlägget utan i hela bloggen så här långt. Den fick mig att tappa andan och trilla baklänges. Och jag har inte hämtat mig ännu. ”Fantastisk” är en absolut underdrift. Den börjar med en genomgång av hur pyramiderna byggdes och vad som faktiskt rimligen krävdes för att åstadkomma detta. Därefter tas vi som tittare vidare på en resa jorden runt, till liknande byggnadsverk på Påskön, i Peru, i Pakistan och flertalet andra platser jorden runt. För varje plats vi besöker får vi större och större anledning att ifråga vår världshistoria, såsom vi lärt oss den. En insikt om något helt annat växer fram. Bara fantasin sätter gränser för vilka slutsatser just du drar från de fakta som redovisas i filmen. Filmmakarna avslutar med att dra sin egen, fullkomligt otroliga slutsats. Rimmar den någorlunda med din?

tisdag 18 februari 2014

Alternativa energikällor – världens farligaste forskningsområde

Alternativ energi, och särskilt då sådan som det inte går att ta betalt för, är ett särdeles farligt forskningsområde. Om du har en idé som ser ut att kunna lösa stora delar av det här klotets energiförsörjning får du räkna med att:

 • Motarbetas i din forskning, t.ex. genom att du har svårt att bli trodd av andra forskare. Du kommer att förringas och förlöjligas i offentligheten.
 • Det kan också hända att du får förslag från företag som vill köpa upp din idé. Det mest troliga motivet till detta är att man önskar kunna kontrollera den och i slutändan lägga ner forskningen kring den.
 • Kommer du förbi de hindren lär du få svårt att få patent på din idé. De myndigheter som ansvarar för patentgivningen kommer att motarbeta dig. 
 • Det fåtal som kommer förbi även det här hindret går med all sannolikhet en framtid till mötes där deras verksamhet kommer att utsättas för sabotage (där målsättningen är att försena introduktionen av de nya idéerna på marknaden). Detta kan ske genom bränder i forskarens laboratorium, inbrott där dokumentation och viktig utrustning stjäls etc. Både de själva och deras närmaste kommer också att utsättas för diverse hot. 
 • De som ändå härdar förefaller tyvärr gå en säker död till mötes

Varför är det så? Jo, deras idéer utmanar nuvarande stora energikällor (fossila bränslen och kärnkraft). Energi som det går att tjäna stora pengar på är acceptabla. Men det som kallas ”Free Energy” (gratis energi) kan inte tillåtas av den styrande eliten.

Exemplen i nutidshistorien är många. Vi såg i förra blogginlägget hur Tesla motarbetades genom användandet av flera av metoderna ovan. Hans forskningsresultat brann upp (i en brand som misstänks varit anlagd). Hans sponsorer drog sig ur. Hans stora forskningsanläggning kallad Wardenclyffe Tower revs av myndigheterna med en märklig förklaring som ursäkt. Vid hans död togs allt material över av de amerikanska myndigheterna och har inte släppts ut till offentligheten sedan dess. Men det finns flera exempel:
 • Stan Meyers.Vätgasdriven motor som tankas med vatten. Död. Förgiftad. Forskningsmaterial beslagtaget av myndigheter.
 • Howard “Rory” Johnson of Elgin, Illinois. Magnetdriven motor med mycket hög uteffekt. Död av okänd anledning. Forskningsmaterial beslagtaget
 • Aries M. DeGeus. Plasmabatteri drivna motorer. Hittad död i sin bil, 45 år gammal. Hjärtattack…?
 • Dimitri Petronov. Plasmabatteri drivna motorer. Hittad död, drunknad i Volga 2010 utan händer eller tänder (vilket gör honom till den 5:e i raden av mördade batteriuppfinnare inom en 10-årsperiod).
 • Eugene Mallove. Expert på Cold Fusion genererad energi. Utgivare av vetenskaplig tidsskrift. Misshandlad till döds 2004.

Läs mer om deras uppfinningar och deras öde genom att helt enkelt söka på deras namn på Google eller YouTube. Säkerligen hittar du många fler liknande exempel efter en sådan genomlysning.

Själv fastnade jag för Stan Meyers och hans vätgasdrivna, vattentankade bil. Jag tar med en länk till en artikel skriven nyligen om hansliv, karriär och död. Dessutom ett kort nyhetsinslag där han demonstrerar sin bil.


I tillägg några fler nyhetsreportage om samme man, samma uppfinning.En annan uppfinnare, Daniel Dingle från Filippinerna kör också omkring i en ombyggd bil som tankas med vanligt vatten. Han har i över 30 år försökt hitta vägar att patentera och få ut sin produkt till flera.  Här har vi en uppfinnare som faktiskt fortfarande lever. Men han kontrolleras av regelverk som hindrar Filippinerna, och uppfinnare som kommer därifrån, att konkurrera med befintlig teknologi. Bakom detta regelverk står The World Bank och IMF. Se en kort videofilm om denne uppfinnare och lyssna noga till hans beskrivning av detta regelverk.

Så framtida uppfinnare behöver inte bara vara genialiska på sitt faktiska expertområde. De måste också vara extremt sluga taktiker som är väl medvetna om vilka krafter de ställs emot.


fredag 14 februari 2014

Nicola Tesla – nyckeln till framtida energikällor?

Känner du till vetenskapsmän som Thomas Edison, Guglielmo Marconi eller Albert Einstein? Självklart gör du det. Men vad vet du om Nicola Tesla? Många av oss, mig inkluderad tills helt nyligen, har inte en aning om vem han var och vad han åstadkom. Ändå spelade Tesla enligt de flesta bedömare ”i en helt annan liga” jämfört med åtminstone Edison och Marconi. Hur Einstein står sig i en jämförelse kan möjligen diskuteras. Klart är att Teslas upptäckter och uppfinningar haft en betydligt större inverkan på,  och betydelse för vår moderna tillvaro än just Einstein. Ändå omnämns han väldigt sällan. Varför? Det här inlägget tillägnas just Nikola Tesla. Vi kommer att använda honom för att göra ett avstamp till en fantastisk resa flera tusen år tillbaka i tiden. Vad det har med vår konspiration att göra kommer du att bli varse i senare inlägg.

Tesla var av serbisk härkomst. Han levde mellan 1856 – 1943. Född och uppväxt i Serbien inom dåvarande kejsardömet Österrike-Ungern. Han bedömdes tidigt som en alldeles särskilt talang av sina lärare. Efter avslutade studier började han 1882 att arbeta som ingenjör på Continental Edison Company i Paris. Därifrån rekommenderades han snabbt (1884) för vidare arbete i USA. Kanske mest p.g.a. av sitt nydanande arbete med roterande magnetfält (grunden för växelström). Teslas uppdrag i USA blev att förbättra Edisons idéer om likström, vilket han också gjorde. Men Teslas trodde mer på växelström vilket han inte fick gehör för hos Edison. Tvärtom, de blev snart konkurrenter. 1886 bröts Teslas och Edisons samarbete. Tesla startade ett företag och nu tog hans karriär som uppfinnare och nydanande visionär ordentlig fart.

Höjdpunkterna i Teslas liv och karriär ska du följa i någon eller båda av det här inläggets dokumentärer. Här följer i punktform en sammanfattning av det viktigaste:

·         Tesla var pionjären bakom växelström. Han lyckades med bedriften att förse New York och Bosten med elektricitet genererad från Niagara-fallen och få den transporterad via elledningar till det slutliga målet.
·         Hans vision var dock att överföra elektricitet trådlöst samt att fånga energi direkt från atmosfären.
·         Teslas idéer och ritningar ligger bakom uppfinningar som röntgen, laser, radar, tv- och radiosändningar, radiostyrda apparater och mycket, mycket annat (han står bakom drygt 700 patent).
·         Han arbetade med teorier om dynamisk gravitation, där han förklarade förhållandet mellan gravitation och elektromagnetisk kraft som ett sätt att häva gravitationen.
·         Han la den teoretiska grunden för det som senare blev Ronald Reagans ”Star Wars” initiativ.
·         Han la den teoretiska grunden för H.A.A.R.P. (ett massförstörelsevapen som vi läst om tidigare på den här bloggen).
·         Tesla uttryckte kritik mot Einsteins relativitetsteori.
·         År 1900 presenterade Tesla ritningarna för vad han kallade ”The World System”. Tesla hade en vision av ett nätverk av informationskällor över hela världen som skulle göra det möjligt för människor att med elektricitet kommunicera på olika sätt. Följande komponenter ingick:
o   Sammankoppling av alla telegraf- och telefonstationer i hela världen.
o   Hemlig och säker överföring av meddelanden för regeringar, myndigheter och privatpersoner.
o   Överföring av maskinskrivna eller handskrivna brev, checkar, fotografier, teckningar och dokument.
o   Världsomfattande nyhetsförmedling och spridning av börskurser.
o   Material till tidningar för tryckning var som helst, till lands och till sjöss.
o   Spridning av musik över hela världen.
o   Exakt rätt tid visas i billiga och underhållsfria klockor.
o   Navigering med information om position, kurs och hastighet på alla hav.
o   Trådlös överföring av elektrisk kraft över hela världen.
o   Möjlighet att påverka väder och klimat.

The Wardenclyffe Tower
Tesla var ett geni som aldrig kommit att uppmärksammas tillräckligt i historien. Detta kan mycket väl ha berott på ett olyckligt val av finansiär; J.P. Morgan. Detta är samme Morgan som vi lärt känna på den här bloggen som tongivande inom The Globalist Elite. En bankir arbetandes åt Rothschild. Efter ett inledningsvis lyckat samarbete drog Morgan tillbaka sitt stöd och satsade på Marconi istället. Efter detta råkade Tesla ut för ett flertal bakslag. 1915 meddelades att han vunnit Nobelpriset. Dagen efter kom det kontrabud. En gigantisk experimentverkstad kallad ”Wardenclyffe Tower” förstördes då det misstänktes att den kunde användas av tyskarna för kommunikation (Wardenclyffe användes för experiment med att överföra energi trådlöst). En brand förstörde hans samlade livsverk av ritningar och tvingade honom börja om från början. Han var nära att omkomma i en trafikolycka när han var drygt 80 år gammal. Han dog utfattig på ett hotellrum i New York. Bara dagar efter hans död trängde FBI in på hotellrummet och beslagtog samtliga ritningar (kanske är det här vi hittar länken till HAARP och StarWars). Här i bloggen hittar vi istället länken till en Wikisida som berättar en hel del om Teslas liv.

Vi kan fråga oss hur världen sett ut idag om Teslas idéer hittat rätt grogrund och om han fått verka någorlunda ostört. Tesla var pacifist så hans idéer som ledde till Star Wars och HAARP hade fått en helt annan inriktning. Hans idéer om anti-gravitation och energi tankad direkt från atmosfären hade kanske blivit förverkligade. Vi vet inte. Vi vet bara att världen gick miste om ett geni som trots att hans idéer påverkar i stort sett allt och alla idag ändå bara verkar vara en bråkdel av vad det kunde ha gett oss.
söndag 9 februari 2014

Tema ekonomi – fler tecken på en kommande kollaps

Det finns många tecken på att en ekonomisk kollaps är nära förestående. Materialet på nätet är närmast överväldigande. Jag har fastnat för en analytiker vid namn Peter Schiff. Han var den som redan 2002 i officiella sammanhang började varna för en osund utveckling på bolånemarknaden som riskerade leda till en större ekonomisk kris. Tvärs emot de flesta analytiker stod han fast vi den åsikten och hävdade den gång på gång i olika TV-sammanhang. Han blev utskrattad 2007 av de ekonomireportrar från Fox som då intervjuade honom. 2008 besannades dock Peters oro. Vi fick uppleva den värsta ekonomiska krisen sedan den stora depressionen på -30 talet. Vägen ur krisen gick genom att stater fick gå in och rädda sina banker (vilket i USA krävde 700 miljarder dollar)  och senare även ett flertal multinationella industriföretag. En insats som naturligtvis skuldsatte dessa stater (och i förlängningen oss som är dess invånare) än mer,


Nu är det dags igen. Peter Schiff m.fl. finansanalytiker varnar för en nära förestående kollaps. De pekar i intervjuer ut dess orsaker. De menar att kraschen är oundviklig eftersom det behövs en sanering. De uttrycker en oro över att dollarn kan förlora sin ställning som den valuta all oljeaffärer betalas med (därav uttrycket petrodollar). Sker detta riskerar dollarn att kollapsa totalt och med den hela den amerikanska ekonomin. Något som också kommer att dra med sig övriga världens valutor och ekonomier i fallet.

Dagens 2 videor har fokus på just ovanstående. Den första är en samling klipp från intervjuer med Peter Schiff och Ron Paul både före kraschen 2008 och även nu inför den förmodat kommande. Andra videon är en längre intervju med bl.a. Peter Schiff, som ett inslag i program serien London Real.


lördag 8 februari 2014

Ekonomisk kollaps, värre än depressionen på 30-talet


Vi står inför den värsta ekonomiska kollapsen i världshistorien. Finanskrisen 2008 var bara en förövning. De som håller i trådarna ville bara vara säkra på att allting fungerade innan de väl sätter sin plan i verket. Världens börser kommer att kollapsa. Företag världen över kommer att försättas i konkurs. Dollarn och världens övriga valutor kommer också att kollapsa. Människors bankbesparingar kommer att vara i stort sett värdelösa. Depressionen kommer att bli långt värre än den som drabbade oss på 1930-talet. Att så blir fallet är ganska enkelt att inse när vi nu har alla pusselbitarna på plats. Den stora frågan gäller bara när det inträffar.

George W. Bush lånade som president upp mer än alla tidigare presidenter före honom. Sammanlagt alltså. En enda man ”spöar” alltså det kombinerade resultatet av alla sina föregångare. President Obama har därefter slagit det rekordet med råge. Lånen tar den amerikanska staten från the Federal Reserve. The Fed ägs i praktiken av de vi kallar för The Globalist Elite. Samma gruppering agerar bakom i stort sett varenda centralbank världen över, Sverige inkluderat. Som vi sett finns det inget värde bakom de pengar som våra regeringar lånar upp. De skapas ur tomma intet, som en skuld. Som vi också sett i tidigare inslag utgörs världsekonomin numera till mer än 97% av skulder. Skulder som inte kan betalas tillbaka. Så när de som drar i trådarna bestämmer att nu är det dags, då har vi den totala finansiella kollapsen här. Obönhörligen. Min gissning är att den är nära förestående.

Det bästa vi troligen själva kan göra är att se till att vår finansiella skuld är så liten som möjligt. Vi bör i möjligaste mån betala av våra låneskulder (eller sälja det som vi har alltför stora lån på). Den som står i skuld kan enkelt kontrolleras. Och just det är, som vi sett av tidigare inlägg i den här bloggen, själva målsättningen. Att förslava mänskligheten. Att dela upp mänskligheten i två klasser; den härskande eliten och den förslavade befolkningen. Att bereda vägen för införandet av New World Order.


Den uppgång och återhämtning vi ser i ekonomin är alltså tillfällig. Den har gjorts möjlig genom att nya pengar tillförts systemet. Dessa pengar kommer bl.a. från det utökade lånetak som amerikanska senaten och kongressen efter ”stor dramatik” röstade igenom. Spel för gallerierna är väl bästa uttrycket för att beskriva den charad som demokrater och republikaner ägnade sig åt innan man fattade det på förhand givna beslutet. Ett annat tillskott till våra ekonomier kommer från en överenskommelse mellan sex av världens centralbanker som gör det möjligt för en centralbank att genom så kallade ”swap deals” erbjuda ett annat lands centralbank obegränsad likviditet i första landets valuta. Denna överenskommelse har tidigare varit tillfällig mellan 6 av världens större centralbanker men nu har det permanentas. Länderna som ingått denna överenskommelse är  USA, EMU, Storbritannien, Japan, Kanada och Schweiz (se artikel i DI från 131031 - "Det onormala blir normalt" ) .

Detta förklarar ganska väl den just nu pågående ekonomiska återhämtningen som förefaller centrerad till USA och Storbritannien.  Andra länder, inte minst de länder där ”arabiska våren” svept fram, är inne i djupa ekonomiska problem. Iran hör också till denna skara länder, hårt drabbat av omvärldens sanktioner. Turkiet är ytterligare ett land där inflationen är hög. Ukraina ännu ett med mycket stora problem. Det är ganska lätt att komma till slutsatsen att yttre krafter verkar för att skapa krisen i just dessa länder. Tydliga tecken som pekar i just den riktningen finns det gott om. I Turkiet sker detta genom spekulation med landets valuta. Ett annat knep är att köpa upp stora mängder råvaror för att på så vis minska tillgången och öka efterfrågan (vilket som bekant driver upp priserna). Syftet förefaller vara att på konstgjord väg skapa ett missnöje mot sittande regimer. Skapa instabilitet i landet i fråga. Till vilket syfte ska vi titta på i kommande inlägg.

Vill du gå på djupet i ämnet ekonomi och verkligen få en bild av hur det nuvarande ekonomiska systemet fungerar så rekommenderas Per Lundgrens blogg kallad ”Det nya ekonomiska systemet”.  Per är samhällsforskare och matematiker. Hans trilogi, som görs tillgänglig via bloggen är resultatet av ett nästan 50-årigt, ensamt forskningsarbete. Bloggen är fri från politiska eller andra organisatoriska bindningar. Länken till Pers blogg, dess startsida,finner du här . Läs gärna också igenom det han skriver under fliken ”Om Trilogin” som i sig är en bra sammanfattning av ett annars ganska digert men läsvärt verk.

Du rekommenderas också att gå igenom de inlägg och videor som publicerats tidigare här på min blogg. Du hittar dem under kategorin ”Ekonomi / Finanskris” här till höger, alternativt via kapitlen om ekonomi under fliken <Bakgrund> ovan. Det gäller inte minst dokumentären ”Overdose – The next financial crisis” som vi tar med i repris här.


Lite kuriosa relaterat till pågående utveckling:
 • Infowars skriver i en artikel daterad 31/1-2014 att en tredje högt uppsatt bankman tagit livet av sig. Detta inom loppet av bara en vecka (till artikeln).
 • Den brittiska banken HSBC införde nyligen begränsningar för uttag större än £5.000. Sådana uttag måste först motiveras av kunden och kan komma att avslås av banken. Läs mer i en artikel från BBC daterat 24/1 (till artikeln).  Allt fler banker har börjat införa liknande restriktionenr
Ska detta ses som tecken på annalkande kollaps? Vi behöver åtminstone hålla ögonen på den här utvecklingen.

Till sist givetvis ytterligare en video. Det gäller en intervju med Evelyn Rothschield angående ekonomi, valuta och climate change. Han uttalar sig bl.a. om kinesiska valutans framtid och på samma gång hela världens valutor. Han tror på en One World International Currency av typen BitCoin för att slippa de många problem som han menar valutor knutna till länder och regioner innebär. Senare i inslaget gör han reklam för sin egen väderprognos tjänst som ska göra det lättare att ha koll på väderförändringar i framtiden. Ganska intressana uttalanden från en som håller i trådarna både vad gäller ekonomin i världen och i någon mån troligen även vädret. Han om någon borde veta.
måndag 3 februari 2014

Korta klippet - Den stora bedriften

Superbowl 2014 har spelats klart. Seattle Seahawks krossade tydligen Denver Broncos. Vi glömmer resultatet. Frågan är om inte det här var matchens stora bedrift. Se och bedöm själva.

söndag 2 februari 2014

Fler symboler, tecken och ledtrådar – The Illuminati Card Game

I inlägget från den 16:e januari kallat ”Symboler och tecken” tog vi en första titt på ett område som många ser som fascinerande. Den grupp vi studerar i den här bloggen förefaller lägga stor vikt vid just ockulta symboler, ritualer och liknande. Dessutom, vilket både Denver Airport och Georgia Guidestones indikerar, verkar det som om man gärna lägger ut dolda ledtrådar i både filmer, serier, spel med mera. Fast det första exemplet på sådana ledtrådar i dagens artikel var det nog inte the Globalist Elite som låg bakom. Vi ska ta en titt på ett kortspel kallat ”The Illuminati Card Game” som släpptes till försäljning 1995.
Spelet beskrivs på följande sätt på WikiPedia:

” Illuminati is a standalone card game made by Steve Jackson Games (SJG), inspired by The Illuminatus! Trilogy by Robert Anton Wilson and Robert Shea. The game has ominous secret societies competing with each other to control the world through sinister means, including legal, illegal, and even mystical. It was designed as a "tongue-in-cheek rather than serious"[1] take on conspiracy theories. It contains groups named similarly to real world organizations, such as the Society for Creative Anachronism and the Semiconscious Liberation Army.[2] It can be played by two to eight players. Depending on the number of players, a game can take between one and six hours.”


Läs gärna mer om spelet i den artikeln och sök vidare på de länkar som ges där till bade boken som inspirerade spelmakarna samt till fantasifulla organisationer som det refereras till I spelet och som faktiskt existerar (länk till wiki  ).

   Det som fascinerar mest med spelet är att flera av korten verkar förutspå framtida händelser och företeelser. Du hittar t.ex. ett kort som föreställer ett attentat mot World Trade Center tornen. Ett annat föreställer en liknande attack mot Pentagon. Här finns kort som utan någon större fantasi kan knytas till Chemtrails och HAARP.  Bill Clinton, Al Gore, Saddam Hussein och Hilary Clinton har egna kort. Vad har de att göra i ett kortspel kallat Illuminati? Depolulation (Population Reduction) finns med liksom Tredje Världskriget, Savings and Loans skandalen, en pandemi, biologisk krigföring m.m. Mediakontroll har ett eget kort. Spelet är kort sagt….fascinerande. Jag tar med några av korten som inklistrade bilder i den här artikeln samt en länk för den intresserade till en genomgång av ett flertal bilder bilder.

Företagetet Steve Jackson Games är känt för att det 1990 blev utsatt för en raid där Secret Service beslagtog företagets alla datorer utan vidare förklaring. Steve Jackson svarade med att stämma amerikanska staten och lyckades dessutom med konststycket att vinna. Det sägs att kortleken redan då var framtagen och att det var den som raiden riktades mot. Var fick Steve Jackson sin information från. Vissa menar att han enbart baserade den på trilogin The Illuminatus. Andra källor uppger att han var en duktig hacker och helt enkelt fick informationen via bl.a. några av de datorer han då besökte. Oavsett vilket är kortleken fascinerande. Avslutningsvis, självklart en video. Någorlunda kort den här gången.