Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 12 juni 2018

Föreläsning 16:e juni i Göteborg: Min väg till tro

Nu på lördag den 16:e juni ger jag en föreläsning som jag kallat "Min väg till tro".
Den uppmärksamme läsaren av den här bloggen har säkert märkt att det sanningssökande som började i och med händelserna i Fukushima i Japan slutade på ett för mig, och många runt omkring mig, rent häpnadsväckande sätt. När jag väl kommit till insikt vad gäller vilken makt som ligger bakom den konspiration jag studerade, visade det sig att Bibeln redan 2.600 år före detta berättat samma sak. Bibelns profetior är världshistoria avslöjad i förväg.

I ett föredrag på 1,5-2h berättar jag hela historien om hur jag kom till tro på Jesus Kristus.
Fokus ligger på att berätta om min kartläggning av konspirationen. Det blir en resa som utgör en spegelbild av allt det som dokumenterats i den här bloggen. Jag kommer att  berätta om de hypoteser jag ställt upp samt förklara varför jag dragit de slutsatser jag dragit, 

Det blir en komprimerad version av den föreläsning jag höll för snart 2 år sedan, med tillägg för vad jag studerat under perioden efter det.


Varmt välkomna!


När: Lördagen den 16 juni kl 14:00 
+ (ca 1,5 - 2h + frågestund
Plats: Adventkyrkan i Göteborg, Norra Allégatan 6, Järntorget
Fritt inträde


fredag 8 juni 2018

Orsaken till kriget i Syrien – en gnista som kan tända ett världskrig!!!r vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 

  • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt” 
  • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
  • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Det handlar om ett politiskt rävspel.
  • Bibelns profetior har med en häpnadsväckande exakthet förutspått vilka riken som kommer att styra i världen från ca 600 f.kr. fram till, och även bortom våra dagar. Dessa riken är Babylonien, Medien/Persien, Grekiska Imperiet och det Romerska Imperiet.
  • Det Romerska Riket föll alltså enbart skenbarligen. Det fortsätter att regera, men i en annan form, representerat i Bibeln av den makt som beskrivs som ”Det Lilla Hornet”. 
  • Bibeln profetior tydliggör att ”Det Lilla Hornet” motsvaras i historien och även i dagens världspolitik av Påvestaten, alltså Vatikanen. Det är den stat/makt som tog vid efter Romarrikets ”fall”. Det är den maktapparat som kommer att styra Guds Folk, d.v.s. vår värld intill tidens ände.
  • I det fördolda, bakom den synliga delen av Påvestaten hittar vi ingen mindre än Satan själv. Påvestaten kallas i Uppenbarelseboken för ”Odjuret från Havet”.
  • Men detta odjur har en medhjälpare, kallat ”Odjuret från Jorden”. Det är av beskrivningen att döma ganska uppenbart att det är USA som avses som Påvestatens medhjälpare i Bibelns profetior.

   Vi lever i en marknadsekonomi. En sådan är uppbyggd kring antagandet att vi kan ha ständig tillväxt. Jorden resurser tillåter dock inte en sådan modell. Jordens resurser håller på att ta slut. Ställda inför ett sådant faktum ser sig jordens mäktigaste länder och koalitioner tvungna att ge sig in i vad som bäst kan beskrivas som ett ”resurskrig”. Det pågår idag ett krig om jordens återstående resurser.

USA försöker behärska området i och omkring Mellanöstern. Denna ambition är förklaringen till varför landet befinner sig i ett "virr-varr" av koalitioner och bundsförvanter – något som en skribent i inledningen av dagens föreläsning beskriver som ”clear as mud” – en ganska lustig men ändå träffsäker beskrivning av det politiska läget i Mellanöstern.

Samtidigt som detta pågår har Kina skaffat sig bundsförvanter i Afrika. Kina investerar enorma summor i Afrika, något som gissningsvis är ett ganska intelligent drag. I Afrika hittar du nämligen enorma rikedomar vad gäller mineraler, inte minst sådana som behövs för att driva världens pågående teknologiutveckling (med bl.a. mobiler och bilbatterier i fokus).

USA kan inte stillasittande se på när Kina tar över denna kontinent. Konflikter uppstår, som den i Sudan. Konflikten i Sudan ledde till landets delning år 2011. Vad som för oss i väst uppfattats som en etnisk och religiös konflikt förefaller istället ha varit en konflikt som handlat om kontroll över landets resurser, bl.a. olja. Konfliktens stora förlorare blev Kina.

Libyens bevattningssystem
Detsamma gäller Libyen där Kina stöttade landets dåvarande ledare, Muhammar Gadaffi, i ett försök att bygga upp ett av världens mest avancerade bevattningssystem. Gadaffi bedrev en mängd andra projekt som skulle gynnat landet och även kontinenten i stort. Kina stödde projekten vilket i sin tur även gav dem fördelar. Men vi känner till historien – USA och Väst gav stöd åt en ”folklig resning” mot landets ledning. Gadaffi störtades och mördades. Landet försattes i det kaos om det fortfarande befinner sig i. Även här står alltså Kina som den stora förloraren i ett vanvettigt resurskrig.

Detta är blott 2 exempel på det krig om jordens återstående resurser som just nu pågår i världen. Och det är de stora makterna som är med och spelar – USA, EU, Kina och Ryssland.


Rysk gas genom Turkiet
Vår föreläsare, Bruce Telfer, pekar också på en annan typ av krig som pågår. Han kallar det för ”energikrig”. Som exempel ger han oss en inblick i ett pågående krig som handlar om vem som ska förse Europa med den energi - olja och gas – som kontinenten behöver. Det är ett smutsigt spel med ibland märkliga bundsförvanter. Telfer pekar t.ex. på det avtal som slutits mellan Turkiet och Ryssland. Ett avtal där Turkiet får billig gas i utbyte mot att Ryssland får dra gas-transporterande pipelines genom landet över till Södra Europa. Projektet kallas för South Stream / Nabucco Stream. Jämför detta med Rysslands pågående projekt i Nordsjön utanför Gotland. Ett projekt kallat North Stream.  Parallellt med att Ryssland bygger sitt South Stream genom Turkiet pågick ett annat projekt, drivet av USAs och Saudiarabiens bundsförvant Qatar. Deras pipeline skulle dras genom Syrien. Men Syrien sa NEJ TACK med hänvisning till att man inte ville äventyra den relation man hade med Ryssland. HÄR HAR VI DET VERKLIGA SKÄLET TILL DEN PÅGÅENDE KONFLIKTEN I SYRIEN. Som vi ska se längre ner i texten ger USA och Saudiarabien finansiellt och militärt stöd till de organisationer som bekämpar Syriens president.

Efter att ha gett oss en inblick i pågående resurs- och energi-krig gör vår föreläsare ett, kan det tyckas, tvärt kast. Han ger oss en inblick i Wahhabismen. Wahhabismen är en egen gren och tolkning av Islam. Den härstammar från Saudiarabien. Den grundades i början av 1700-talet. Den har genom århundraden beskrivits som en våldsam, våldsbejakande gren av Islam. Telfer menar att i princip samtliga jihadister bekänner sig till Wahhabismen. De tolererar inte oliktänkande.
Wahhabismens grundare
IS rötter kan spåras till Wahhabismen. Detsamma gäller Al-Qaida. Den muslimska världen i stort är emot Wahhabisterna. De protesterar, ofta synligt och ljudligt. Den muslimska världen uppfattar Wahhabisterna som icke-muslimer. Men inte Saudiarabien. Saudiarabien är ett land där Wahhabismen är att betrakta som statsreligion. Den Saudiska kungafamiljen är beroende av Wahhabismen. Saudiarabien och Wahhabismen beskrivs som oskiljaktiga. Saudiarabien ger support åt spridningen av Wahhabismen till alla delar av den muslimska världen. Wahhabismen exporteras till resten av världen – även in i våra länder här i Väst.

Men som vi sett tidigare är USAs ekonomi helt beroende av den finansiella konstruktion som kallas för Petro Dollarn. Utan den konstruktionen så skulle USA förlora all makt det har i världen idag. USA är alltså låst och bundet vid denna överenskommelse – oavsett vad den innebär.

P.g.a. detta avtal uppstår de mest märkliga koalitioner och konstellationer. Telfer nämner en stor moské i Qatars huvudstad, Doha. Denna moské ligger granne med en av USAs viktigaste militära baser i området. Inte långt därifrån hittar vi, enligt Washington Post, ett utbildningscenter för soldater tillhörande Al-Qaida och Al Nusrafronten. Vi hittar alltså ett utbildningscenter för de soldater som i huvudsak utkämpar kriget mot Assad i Syrien – med support från en moské i Qatar (som är bundsförvant med Saudiarabien). Märkligt...

Ett uttalande av USAs försvarschef under Obama år 2014,  han hette Martin Dempsey, kan tyckas än mer märkligt. Han sa i ett tal inför den amerikanska senaten att ”USAs arabiska allierade understöder IS finansiellt”. Obamas vice president, Joe Biden, uttrycker det hela ännu tydligare. I ett tal vid Harvard-universitetet sade han att ”USAs allierade har investerat hundratals miljoner dollar till inköp av vapen m.m. till vilken organisation som helst som bekämpar Assad – inkluderande Al Qaida och Al Nusrafronten". Efter det talet fick han dock be om ursäkt officiellt…

Mycket tyder också på att USA inte bara ger stöd åt dessa terrororganisationer rent finansiellt, för kampen mot Assad. Det finns även tydliga indikationer på att IS till och med är allierade med, och ingår som en del i CIA. Men det påstående kan tyckas alltför spekulativt.

Parallellt med allt detta så har USA, enligt Telfer en plan. De har en plan som innebär att de vill rita om kartan i Mellanöstern. Tanken är att stora länder ska delas upp i mindre – detta för att mindre länder är lättare att kontrollera. Telfer avslutar med ett par artiklar och en längre intervju på just det temat. En intervju som också understryker allt det som sagts ovan om support till terrorist organisationer som Al Qaida, Al Nusrafronten och även IS.

Som du märker sitter världen på en krutdurk. Vi sitter på en krutdurk som om den antänds kommer att leda till ett tredje världskrig. Dags för del 9 av Bruce Telfers ”Signs of the Times”.


 VIDEO: part 9/10  "Pushing the World Towards WWIII"