Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

torsdag 2 augusti 2018

The Protocols of the Learned Elders of Zion – en historisk analys


Vi blir idag allt fler som vaknar upp och inser att världen inte styrs på det sätt som vi trott eller fått lära oss. Makt, media och myndigheter (3M) är inte att lita på och har egentligen aldrig varit det. Vi inser att vi är utsatta för en konspiration av gigantiska mått. Lite smått förvirrat börjar vi då att leta efter ledtrådar för att förstå vad det är för krafter som ligger bakom och vilket syftet är. Här går våra slutsatser isär. Du som följer bloggen ”Den Stora Konspirationen” är förhoppningsvis medveten om att slutsatsen som dras här är att det är en andlig konflikt – den mellan ljus och mörker, mellan Gud och Satan. Det handlar om din och min själ. 
Många andra menar att det är en konspiration med judiska förtecken. Man menar att det är judarna som strävar efter att ta kontroll över världen och införa New World Order med en One World Government och Religion. Till stöd för den tesen pekar man på det faktum att det (nästan) bara är judar på topp-positionerna inom media, bank, regering och andra organisationer med makt i världen idag. I tillägg pekar man på den plan som avslöjades i början av 1900-talet och som beskriver hur detta maktövertagande ska gå till. Planen kan du hitta i ett dokument kallat ”The protocols of the learned elders of Zion” – som på svenska fått benämningen ”Sion Vises Protokoll”.

Karta över Khazarien under Kung Bulans styre
Men är detta en korrekt analys? För att veta detta behöver vi gräva lite djupare i världshistorien. Om vi då börjar med det faktum att vi hittar personer med påstått judiskt ursprung på det stora flertalet av maktpositionerna runt om i världen så kan vi konstatera att det antagandet är falskt. Närmare 90% av dagens judar härstammar från en folkgrupp som kallas för Khazarer. En del kallar dem för Aschkenazis. Khazarerna var en grupp människor som folkvandrat från Turkiet upp till ett område norr om Kaukasus. Det var en folkgrupp vars traditioner och skrifter kan spåras tillbaka till Babylonien. 
De ställde tlll med så mycket elände för sina grannar - krig, våldtäkter, tortyr, offerritualer och andra grymheter - att de till slut ombads att åtgärda det hela. Khazarernas kung, en herre vid namn Bulan, fattade då på 700-talet e.kr. det historiska beslutet att hela landet med alla dess invånare skulle konvertera från sin hedniska religion över till judendomen. Så skedde också. Senare, på 1000-talet e.kr. fördrevs Khazarerna bort från sitt hemland till ett flertal spridda platser runt om i östra Europa. Så vi kan alltså konstatera att det egentligen är Khazarer och inte judar som dominerar i världens maktcentra i dagens värld. Det är viktigt att förstå detta, särskilt som vi ser att Khazarernas rötter kan spåras tillbaka till Babylonien, vilket ju rimmar väl med huvudtesen i den här bloggen. För mer information om detta rekommenderas inlägget i den här bloggen den 21/10 – 2016 med titeln ”Khazarernas historia och hur den påverkar oss idag”.  

Går vi sedan vidare och tittar på det andra argumentet för att det skulle vara en judisk konspiration vi står inför – the Protocols of Zion - så ger oss även här en studie av världshistorien ett tämligen tydligt svar, nämligen att det INTE är så. Dagens inlägg är baserat på ett längre videoinslag och visar att det i själva verket utgör ett s.k. Blueprint – en plan för hur Illuminati ska ta kontroll över världen och införa det de kallar för ”the New World Order”. Men låt oss ta det från början.

Omslaget till den ursprungliga
ryska utgåvan av protokollen
Första gången världen blev bekant med protokollen var 1905 när den ryske författaren och kristne mystikern Sergej Nilus publicerade dem i en bok med titeln ”Velikoe v malom i antikhrist, kak blizkaja politicheskaja vozmozhnost. Zapiski pravoslavnogo”, på svenska "Det stora i det lilla och Antikrist som politisk möjlighet inom den närmaste framtiden. En ortodox troendes anteckningar". Protokollen hade hamnat i Nilus ägo via en städerska som stulit dem från en välbärgad och högt rankad rysk Frimurare. Detta skedde redan runt år 1900 och det tog Nilus 4-5 år att komma över chocken över vad han just tagit del av och våga publicera dess innehåll. Runt 1917 var det tänkt att en andra utgåva skulle släppas, men ryska revolutionen kom emellan.

Alexander Kerenskij, en av revolutionens tidiga regeringschefer lät istället bränna ner förläggarens lokaler.  Varje person som påträffades med protokollen i sin ägo lär ha avrättats på fläcken. Ändå överlevde protokollen genom att en brittisk journalist, Victor Marsden vid Morning Post of London, hittade det enda kvarvarande exemplaret i The British Library. Marsden behärskade ryska. Han översatte och publicerade dem. Kort därefter dog han plötsligt och oväntat i någon form av mystisk, okänd sjukdom. Men tack vare Marsdens insats har alltså dokumenten överlevt ända till våra dagar. De stora frågorna kring protokollen behöver dock fortfarande besvaras. Vem skrev dem? Vart kom de från? Så låt oss gå vidare och titta på det.
Karl Theodor avslöjade Illuminatis plan
Om vi spårar protokollen längre tillbaka i tiden hamnar vi på årtalet 1773. En serie möten mellan Adam Weisshaupt och Mayer Amschel Rothschild ledde till att Weisshaupt fick ett uppdrag, att bilda en organisation som successivt kunde ta över makten i världen. Tre år senare hade detta llett fram till bildandet av organisationen ”The Bavarian Illuminati” (vilket vi täckt detaljerat i tidigare inlägg). Organisationen arbetade i tysthet med sina konspiratoriska planer. Men de avslöjades i samband med att den första delen av planen skulle verkställas – den Franska Revolutionen. Planerna för revolutionen skickades med kurir ner till franska frimurar-loger. Detta var i februari 1785. Men kuriren och hans häst träffades av blixten. De dog. Samtliga dokument hamnade istället i händerna på en tysk hertig och jurist (domare) vid namn Karl Theodor. Theodor hade snart samlat ihop tillräckligt med bevismaterial för att få både Weisshaupt och hans kumpaner ställda inför rätta. Bland bevismaterialet fanns ett flertal dokument. Samtliga dessa var kodade. Lyckligtvis ingick nyckeln till hur dokumenten skulle tolkas (som Weisshaupt tagit fram) bland bevismaterialet. The Protocols i en tidig upplaga var del av det här bevismaterialet. De dokument som Nilus senare kom att publicera var desamma som Karl Theodor här använt som bevismaterial. Enda skillnaden var att det med tiden lagts till mer och mer text.

Protokollen var alltså kodade. Och nyckeln till avkodande avslöjar bl.a. att ordet ”jude / judar” ska översättas till ”ILLUMINATI”. Världshistorien avslöjar alltså att protokollen inte utgör en judisk plan för att införa New World Order utan att det är Illuminati som står bakom. Som vi sett av tidigare inslag vet vi att det var Jesuiterna som bildade och som fortfarande kontrollerar både Frimureriet och Illuminati. Den här detaljen understödjer alltså de slutsatser som dragits i den här bloggen. En detalj värd att notera i sammanhanget är att det sätt på vilket Weisshaupt kodade alfabetet är samma kodnyckel som även Frimurarna använder sig av. En annan intressant detalj är att den franska grenen av Frimureriet hade vid tiden innan Franska Revolutionen som sitt motto uttrycket ”Frihet, Jämlikhet och Broderskap”. Så nu vet vi ursprunget för detta.

Om vi tittar vidare på innehållet i ”The Protocols” för att titta på själva detaljerna i planeringen upptäcker vi ett par intressanta saker.
  1. Dokumentet berättar att Darwinism, d.v.s. Evolutionsteorin, är en del av denna plan
  2. Detsamma gäller för Kommunism / Marxism
  3. Och även Nietzscheism. (Nietzsche var en filosof som arbetade med frågan ”Hur ska mänskligheten bringas till högsta möjliga utveckling?”.


Vi får verkligen anstränga oss om vi ska kunna se dessa komponenter som en del i en judisk komplott. (Ser vi till informationen överst i det här dokumentet så har vi inte ens en judisk stat idag. Den är istället kontrollerad av Khazarer. I tillägg påpekar Bibeln att vi inte kommer att få se en judisk stat i modern tid.) 
Ser vi dem däremot som komponenter i en konspiration riktad mot Gud och hans folk så hänger det hela ihop mycket bättre. Evolutionsteorin raderar ut tanken på att Gud skulle ha skapat universum, jorden och allting. Kommunismen innebär att vi tar avstånd från Gud helt och hållet och Nietzscheism bygger vidare på Evolutionsteorin och tittar på hur vi människor ska kunna uppnå vår fulla potential – bli gudar helt enkelt.

Även Socialism och Fascism ingår som begrepp i den här planen. Men framförallt innehöll de som nämnts en plan för hur de, d.v.s. Illuminati, skulle ta över kontrollen från samtliga kungahus i Europa och i förlängningen införa New World Order.

Franska Revolutionen - Frihet, Jämlikhet och Broderskap
Föreläsaren Doc Marquis går vidare och ger oss en längre genomgång av vad historien lär oss om den Franska Revolutionen sett i ljuset av ”Protokollen”. En intressant observation är att Protokollen, i den version som pupblicerade 1905 av Sergej Nilus, bekräftar att det var Illuminati som låg bakom den Franska Revolutionen. En annan intressant observation, som jag själv gör, är att vår egen kung Gustav III mördades 1792 och att Frimureriets roll vid den kuppen var betydande. Karl Xiii som tog över som förmyndare var själv Frimurare med betydande kontakter ute i Europa vid den tidpunkten.

Den som tog över kontrollen över Illuminati efter Adam Weisshaupts död 1830 var italienaren Mazzini. Från tidigare inlägg i den här bloggen så känner vi redan till att han i en brevväxling år 1871 med högste ansvarige för frimureriet i USA, Albert Pike, mottog en plan för hur New World Order skulle införas. Detta skulle ske genom tre världskrig som Illuminati själva skulle sätta igång och kontrollera. Två av dessa världskrig har redan inträffat, på pricken i överensstämmelse med hur planen detaljerat beskrivit dem. Det tredje är på god väg att inträffa. Det är intressant att konstatera att de uttryck som används i brevet är exakt de som vi lärt känna från Protokollen och dess kodnyckel. 
För en mer detaljerad genomgång av Pikes brev till Mazzini år 1871 rekommenderas inlägget från den 6/11 2013 med titeln ”Illuminati under luppen” 

Missa alltså inte Doc Marquis genomgång av ”The Protocols of the Learned Elders of Zion” – dess historia och betydelse.


I del II av den här serien går Doc Marquis igenom den 7-stegs detaljplan som beskrivs i The Protocols och som ses som nödvändig för genomförandet och införandet av New World Order. Den innehåller också en beskrivning av vad det är för slags styre som NWO innebär och inför.


Även historien om protokollen har publicerats tidigare i den här bloggen, den 5/9 2016 med titeln ”Världshistoriens viktigaste dokument”. Idag vet jag att titeln ljuger. Idag vet jag att Bibeln är världshistoriens viktigaste dokument.