Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 17 maj 2017

Siffrorna, symbolerna och Bibeln

De flesta av oss som studerar konspirationen har lagt märke till att det verkar finnas en symbolik i vissa siffror och nummerserier. Kombinationen 9-11 återkommer ofta. Inte bara i terrorattacken mot USA 2001 utan även i dollarsedelns alla symboler, mordet på amerikanske ambassadören i Benghazi m.m. Likadant är det med kombinationen 3-2-2. Den dyker upp som symbol för organisationen Skull & Bones (där bl.a. ett flertal amerikanska presidenter och inflytelserika personer varit medlemmar, inte minst far och son George Bush samt f.d. utrikesministern John Kerry). Attacken mot Westminister inträffade 22/3-2016. Året dessförinnan attackerade Bryssels flygplats samt en tunnelbanestation. Siffror som 33, 13 och 7 har likaså en närmast märklig förmåga att dyka upp som ett slags uttryckssätt för den grupp vi studerar i bloggen Den Stora Konspirationen.

Många av oss lägger pannan i djupa veck och försöker förstå siffrornas och symbolernas egentliga betydelse. Vad det stora flertalet av oss som funderar kommer fram till är att det finns en tydlig koppling till bibeln – till Guds Ord. Det som särskilt lyfts fram är texter i bibeln som, om de tolkas ”rätt”, kan ses om en hyllning till den fallne ängeln; Lucifer.

Låt oss ta elfte september som exempel. Det datumet har en tydlig koppling till Uppenbarelseboken kapitel 9 vers 11 (d.v.s. Upp 9:11) som lyder:

”11 Över sig har de en kung, avgrundens ängel; hans namn på hebreiska är Abaddon och på grekiska heter han Apollyon.”

Texten kan tyckas vara ryckt ur sitt sammanhang. Men avgrundens ängel är i det här fallet just den fallne ängeln; Lucifer. Tar vi istället med verserna 1 till och med 11 från kapitel 9 får vi en tydligare bild av sammanhanget och helheten:

”1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Då såg jag en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Och stjärnan öppnade avgrundsbrunnen, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på jorden, inte heller någon annan grönska eller något träd utan bara de människor som inte bär Guds sigill på sin panna. 5 De fick inte döda dem men plåga dem i fem månader, och plågan som de vållar är som plågan av en skorpion när den stinger en människa. 6 I de dagarna kommer människorna att söka döden, men de skall inte finna den. De kommer att önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. 7 Och gräshopporna liknade hästar som har gjorts klara för strid. På deras huvuden var liksom gyllene kransar, och deras ansikten var som människors ansikten. 8 De hade hår som kvinnohår, och deras tänder var som lejontänder. 9 De hade bröstpansar som av järn, och dånet från deras vingar var som dånet från många hästar och vagnar som stormar fram till strid. 10 De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten ligger deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Över sig har de en kung, avgrundens ängel; hans namn på hebreiska är Abaddon och på grekiska heter han Apollyon.”Går vi vidare och tar en titt på sifferkombinationen 3-22 så finner vi en liknande referens där, denna gång till Första Mosebok 3:22. Här har Adam och Eva precis ätit av den förbjudna frukten. De har brutit mot Guds bud – de har syndat för första gången. Versen lyder:

22 Herren Gud sade: ”Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid.” 23 Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. 24 Han drev ut människan, och öster om Edens trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd.

Så hur är det med siffran 33 då? Den som utgör högsta graden i Frimureriet. Denna kan kopplas till Saturnus.  ”Saturn worship” är ett annat uttryck för att dyrka satan. Ett av Tio Guds Bud handlar ju om att hålla sabbaten helig. Sabbaten är den sjunde dagen i veckan, d.v.s. lördagen. Då är frågan; ”-Håller vi Guds bud”? Många bryter ovetandes mot det fjärde budet, detta p.g.a. att katolska kyrkan ändrat ordningen och gjort söndagen till helig. Så fundera på detta – vi hyllar alltså solens dag istället för Guds heliga vilodag. Dessutom har vi döpt om lördagen (på vissa språk) till Saturnus dag, d.v.s. Saturday. Vem är det vi hyllar egentligen? Ovetandes, men ändå…

13 har en koppling till den 13:e stammen – alltså Khazarerna - som jag skrivit utförligt om i inlägget från 21/10-2016 med titeln ”Khazarenas historia och hur den påverkar oss idag”. Det är troligen Khazarerna som avses i Uppenbarelseboken 2:9 där det står att läsa följande:

” 8 Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:    Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen. 9Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik – och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga.”

Läs mitt inlägg om Khazarerna. Smaka sedan på den sista meningen ovan. ”…de som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans Synagoga…”. Jämför detta med inlägg om invigningsceremonin för tunneln i Schweiz nyligen samt inlägget om Bohemian Grove. Bibeln är i sanning träffsäker!


En upprepning tre gånger av samma tal har också en särskilt viktig betydelse. Inte minst 666 som vi väl alla känner till som ”the number of the beast”. Även den kombinationen är hämtad från bibeln, Uppenbarelseboken, och har med ”Den sista tiden” att göra. Även här finns närmast märkliga kopplingar till tidigare inlägg i den här bloggen där jag skrivit om fenomenet att få ett chip inopererat på handens ovansida. Citatet från bibeln Upp 13:16-18 lyder:

” 16 Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan 17 och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. 18 Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”

Sista sifferkombinationen är en trefaldig sjua – 777 – som förekommer flitigt i samband med False Flag Attacks. Tunnelbaneattacken i London inträffade  2005-7-7. Lastbilsattacken i Stockholm nyligen inträffade 7/4-2017. Båda dessa omvandlas med enkel addition till 777.
Dagens videoinslag är en föreläsning signerad Johan Oldenkamp som ger en fascinerande resa genom ockultismens symbolik. Han blandar dock klockrena tolkningar av dessa sifferkombinationer med vad som i mitt tycke är en del tveksamma tolkningar av bibeln. Detta till trots är hans föreläsning sevärd.

Vill du veta ännu mer i ämnet rekommenderas bifogad artikel signerad Cutting Edge och med titeln ”SKULL & BONES SYMBOL IS FINALLY UNDERSTOOD! IT IS A"MAGICAL SYMBOL" HIDING A MOST IMPORTANT INNER NUMERIC MEANING ---666” 

Detta blir en högtidsstund för dig som fascineras av symboler, siffror och nummerserier samt vill ha en förståelse för varför konspiratörerna envisas med att planera sina events till att infalla på visa signifikativa datum. Mycket nöje.
torsdag 4 maj 2017

Återbesök i ”Alla presidentens män”


I inlägget från den 3/3 i år, med titeln ”Alla Presidentensmän” tog vi en titt på vilka kopplingar President Donald Trump kunde tänkas ha till organisationen CFR – Council on Foreign Relations. Det jag bl.a. skrev i det inlägget var följande:

”Jag blev häromdagen nyfiken på vilka kopplingar president Donald Trump kan tänkas ha gentemot Council of Foreign Relations (CFR). Den som flitigt följer den här bloggen vet att CFR är USA:s ”skuggregim” – alltså den organisation som i praktiken leder världens just nu mäktigaste stat. Jag gjorde därför en enkel sökning i Google” …  ”Bland det första som dyker upp är ett videoinslag från den just avslutade presidentvalskampanjen. I den får Donald Trump frågan om vem eller vilka han skulle vända sig till för råd i frågor som berör nationens säkerhet. Utan att blinka svarar presidentkandidat Trump att Richard Haass definitivt skulle vara en sådan person. Så vem är Richard Haas? Han är sedan 2003 ordförande för CFR (president of CFR)… Vänta nu. Hade vi inte nyss fått veta att CFR (en organisation som förresten skapats av David Rockefeller) skulle vara oroade över president Trumps framfart? Hur hänger det här ihop? Svaret är att det naturligtvis inte gör det. Som du redan märkt av tidigare inslag (från den 30/11 2016 med titeln "Vad händer härnäst i USA?") så vimlar det av etablissemangets representanter i Trumps regering och bland hans närmaste rådgivare.”

Det där är ju ganska spännande. Donald Trump lanserades ju allmänt som s.k. ”anti establishment”. Delar av hans kampanj gick också ut på att tydligt ge oss det intrycket. Men en titt under ytan ger oss alltså en helt annan bild.

Trump och McMasters skakar hand på klassiskt frimurarvis...
Sedan publicerandet av just det inlägget visar det sig att YouTube tagit bort ALLA videor där Donald Trump berättar att Richard Haass var en person han skulle vända sig till i frågor som rör nationens säkerhet. Det är soprent. Motiveringen som YouTube för fram för sitt beslut att avsluta det konto som lagt upp just den videon är ”Copyright infringements”. Detta känns en smula konstruerat med tanke på att videoinslagen var hämtade från officiella utfrågningar som TV-sändes under presidentvalskampanjen 2016.Men, men…  Är det så att det pågår smygcensurering på YouTube?

Nåväl, hur gick det då. Vem utsågs till slut till National Security Advisor i Trumps regering. Ja, efter ett kort mellanspel av Michael Flynn så fastnade Mr Trump till slut för Lt. Gen. H. R. McMaster. Och ja, du gissar rätt. Han är naturligtvis medlem i CFR. Går du sedan in och läser en artikel i web-tidningen New American, en artikel från 25/2 med rubriken  ” Some of Trump's Picks Have Troubling Linksto Globalism, CFR” så får du med all önskvärd tydlighet klart för dig hur lite anti-etablissemang Donald Trump faktiskt är och hur hårt knuten USA:s skuggregering. Precis som sina 44 föregångare är han enbart en marionett.måndag 1 maj 2017

Skänk INTE blint pengar till välgörenhetsorganisationer!

Har du någon gång skänkt pengar till välgörenhet. Eller har du någon gång skrivit under ett upprop på nätet, arrangerat av en organisation som förefaller trovärdig? De flesta av oss svarar nog ja på de frågorna. Jag har gjort det vid ett flertal tidpunkter och under utsträckta perioder. Jag har t.ex. skänkt pengar till Greenpeace. Jag har skrivit under deras upprop angående exploatering i Arktis. Jag har varit frestad att skänka pengar till Läkare Utan Gränsar och Röda Korset – men faktiskt avstått. Alldeles nyligen skrev jag dock under ett annat ”ädelt” upprop arrangerat av en organisation vid namn AVAAZ. Men jag har slutat att blint ge mitt stöd åt dessa organisationer som jag egentligen vet väldigt lite om. Jag har slutat därför att jag successivt kommit till insikt om att dessa organisationer nästan uteslutande är toppstyrda. Basen utgörs av engagerade människor som med mycket goda avsikter kämpar, ofta ideellt, för en sak de brinner för. Men faktum är att i toppen, och utan insyn,   styrs dessa organisationer av krafter som har en dold agenda.

White Helmets logo.
Givetvis en triangel...
I förra inlägget blev vi varse om att organisationen White Helmets ser ut att ha haft en mycket tveksam roll i sarin-gasattacken nyligen i provinsen Idlib i Syrien. I det inlägget skrev jag bl.a. följande:
  • Bilder från nedslagsplatsen visar hur White Helmets personal tar hand om offren bara timmar efter att den utförts. De rör sig i området iförda otillräckligt med skyddsrustning (inga handskar, masker på en del medan andra saknar eller har satt på sig den slarvigt). Analytiker påpekar att detta normalt skulle utgöra livsfara för personalen.
  • Vidare påpekas det i artikeln att Al-Qaeda nyligen kidnappat ca 250 personer från byarna Majdal and Khattab. Detta illdåd utfördes bara en vecka innan attacken mot Idlib. Lokala källor menar att några av offren i Idlib utgörs av de saknade från Majdal och Khattab.


Av ovanstående kan vi lätt få intrycket att White Helmets arrangerat sin egen "räddningsinsats". Vi kan också få intrycket att de har ett samröre med Al Qaeda. Från tidigare vet vi att Al Qaeda skapades av oss här i väst (och ser ut att fortfarande kontrolleras av dess skapare). I dagens videoinslag tar vi därför en mer djuplodande titt på just organisationen White Helmets. I en föreläsning signerad den brittiska undersökande journalisten Vanessa Beeley serveras vi fakta som det är svårt att tillbakavisa. Vanessa är väl påläst och har under många år arbetat som journalist i Mellanöstern. Palestina är hennes specialområde men hon har också ägnat mycket tid åt konflikten i Syrien.

I föreläsningen ges vi en rundtur bland ett stort antal mycket välkända välgörenhetsorganisationer. Vi får veta vilka krafter som står bakom, hur de sponsras samt vilka andra organisationer de samarbetar med. Det är en föga smickrande exposé för organisationer som Amnesty International, Avaaz, Human Rights Watch, USAID, Läkare Utan Gränser samt nära nog samtliga FN:s välgörenhetsorgan. Deras kopplingar till de vi i bloggen känner som ”Den Globala Eliten” är väldokumenterad. Att vi ändå skänker pengar till dessa organ, beror i stor utsträckning på att media ger dem ett slags legitimitet. Media hjälper till att ta in dem i finrummet. Vi känner oss väl förtrogna och trygga tillsammans med dem.

Fokus i videoinslagen i dagens inlägg ligger dock på Syrien och White Helmets. Organisationen var 2016 favoriter till att få Nobels Fredspris. De snuvades dock i sista stund från den utnämningen som istället gick till Colombias president för arbetet med att mäkla fred med den s.k. FARC-gerillan. Däremot tilldelades de 2017 en Oscars-statyett för bästa dokumentär (short subject). Filmens namn är just The White Helmets. Detta är blott 2 exempel på hur krafter här i väst försöker glorifiera organisationen. Men det finns alltså tveksamheter, som t.ex. att:

  • Gruppen enbart är verksam i områden som kontrolleras av rebellgrupper som Al Nusra-fronten och ISIS. Detta syns inte minst i inspelningar från deras räddningsinsatser där det oftast i bakgrunden vajar flaggor som avslöjar på vilket område de befinner sig.
  • Frågar du lokalbefolkningen i Syrien om vad de tycker om The White Helmets möts du oftast av frågande blickar: ”-Vilka är de?”. När du däremot ger en beskrivning av gruppen skiner dock intervjuobjektet ofta upp och säger ”-Ahhh. Du menar The Nusra Front Civil Defense”?
  • Gruppens ledare nekades nyligen ett visum och deporterades från USA (Dulles Airport Washington) eftersom han kunnat kopplas samman med terroraktiviteter. Många tror att det var detta som avgjorde att Nobels Fredspris i slutändan inte kunde delas ut till White Helmets.
  • Gruppen beskrivs som oberoende, både politiskt och finansiellt. Men de mottar stora summor (ca 100 miljoner dollar) i stöd från både USA, EU och Storbritannien.
  • Gruppens sägs kämpa för att rädda liv i Syrien, oavsett vilken sida offret tillhör. Ändå har medlemmar av White Helmets vid ett flertal tillfällen setts och filmats i sammanhang där offren förnedras. De har också setts i videor där regelrätta avrättningar utförs.

Detta är endast ett axplock av all den kontrovers som cirkulerar kring dem. Ta en titt på dagens videoinslag och avgör själv. Leta gärna på egen hand upp annat material på nätet som behandlar samma ämne. Det är inte svårt att hitta seriöst och trovärdigt material. Jag lägger med ytterligare 2 korta videoinslag inslag här nedan.