Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

torsdag 28 november 2013

Dolda sanningar om fluor

Det finns andra områden som, under ett förstoringsglas, ser ut att lida av samma fenomen: girighet. Fluor är ett bra sådant exempel. 

Fluor är en restprodukt från aluminiumproduktion. Som sådant letade man på 30-40-talet efter användningsformer för det. Man kom fram till att försöka lura befolkningen att det var nyttigt (givetvis i små doser). Tandvård kom att bli det område som valdes. Att lyckas med den bedriften innebar att aluminiumindustrin både lyckades undvika mycket kostsam sanering av ett mycket hälso- och miljövådligt ämne. Dessutom kom man att tjäna stora pengar på försäljningen av fluor.

Fluor är giftigt. Det används i råttgift där det är den aktiva komponenten. Visste du om att fluor är ett nervgift som första gången användes av nazisterna i koncentrationslägren för att dumma ner och minska vilje- och motståndskraften hos fångarna så att man kunde kontrollera dem lättare? Fluor är i kombination med kvicksilver dödligt giftigt.

Idag används fluor inte bara i tandkräm, munskölj och andra tandvårdande produkter. I många länder tillsätts dessutom ämnet i dricksvattnet. USA, Storbritannien, Nya Zeeland och Australien är några av dessa länder. Det finns inga vetenskapliga studier som visar att fluor i dricksvattnet har avsedd verkan. De rapporter som finns är förfalskade. Vi kan tvärtom anta, från studier som tystas ner, att fluor tillsatt i dricksvattnet är direkt skadligt för oss människor. Dagens dokumentär behandlar just det ämnet. Se denna och fundera sedan på om det är så vist att ge dina barn fluortabletter. Eller att borsta tänderna med fluortandkräm. Eller att dricka Ramlösa (som innehåller skrämmande 2.7mg per liter. Läser du vidare på den flaskan ser du att det t.o.m finns en varningstext på den, ”Bör ej intas regelbundet av barn under 7 år”.

I övrigt kan jag åter rekommender hälsobloggen "Pulstagning" som har ett antal inlägg med en del tips om just fluor.


tisdag 26 november 2013

Dolda sanningar om vaccin

Vaccin är bra – det räddar liv och det hindrar spridning av sjukdomar / epidemier. Den uppfattningen har vi blivit itutade sedan barnsben. Det är en sanning som förs vidare från generation till generation utan att ifrågasättas. Men vet vi att så är fallet? Tål vaccinering en seriös granskning?

På senare tid har många börjat ifrågasätta vaccinet. Studier har genomförts. Men du och jag får aldrig höra någonting om resultatet av dessa. Varför? Det är en en helt annan bild än den av branschen önskade som faktiskt växer fram som ett resultat av sådan granskning. Detta är en bild som om den kom ut skulle hota en mångmiljard-industri. En industri som om vi följer deras ägarstrukturer även här kan kopplas till de organisationer vi följer i den här bloggen. Kan det vara av den anledningen som en egentligen ganska entydig bild tystas ner och döljs för oss?

Det finns återigen mängder av trovärdiga artiklar och dokumentärer på nätet. Dessa är baserade på fakta. Fakta som skrivs i ansedda s.k. facktidskrifter, men som inte förs vidare till allmänheten därifrån. Genom dessa dokumentärer får vi klart för oss att:
 • Vaccinets effektivitet kan ifrågasättas.
 • Vaccinets farlighet framstår tydligt.
  • Många nya tidigare okända sjukdomar har introducerats i spåren av vaccinering
  • Biverkningar tystas ner. Statistik förvanskas för att dölja detta.
  • Risken för cancer ser ut att öka som en följd av viss vaccinering
  • Vaccin orskar nervsjukdomar, hjärnskador, död
 • Kroppens immunförsvar försämras till följd av vaccinering
 • Positiva "biverkningar" av att faktisk ha genomgått sjukdomen berövas oss

Huvudinslaget i dagens inlägg är en australiensisk dokumentär med namnet ” Vaccination: The Hidden Truth”.


lördag 23 november 2013

Cancer går att bota men botemedlet motarbetas

Nu vet vi vad New World Order innebär och vi vet vilka som sägs ligga bakom den ”plotten”. Dessa ohyggligt rika personer, som vi benämner Illuminati i den här bloggen, sägs kontrollera i praktiken alla jordens resurser; olja, guld, metaller i övrigt, droger o.s.v. De kontrollerar vidare alla större företag och via dem områden som:
 • Maktapparaten (regeringar och dess administrationer)
 • Finansiella verksamheter
 • Polisiär och militär verksamhet (inklusive säkerhet och övervakning)
 • Media
 • Utbildning
 • Forskning och utveckling

Det är svårt att se något område som inte står under dess kontroll (även om det naturligtvis finns fickor av motstånd och alternativ verksamhet). Just detta faktum gör att vi bör ifrågasätta, eller åtminstone vara skeptiska till många av dagens verdertagna sanningar. Det finns nämligen mycket information tillgängligt för att ifrågasätta fler områden än bara de som format vår nutidshistoria. Läkemedelsområdet är ett sådant

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Går du i tron att det vi äter är nyttigt för oss? Eller att de mediciner vi äter för att bota eller förebygga sjukdomar är de optimala för oss? Glöm det! De är optimala ur ett vinstgenererande perspektiv. Vad företag inte kan tjäna pengar på stryks från det möjligas agenda. 

Som ett exempel kan vi ta cancer. Det finns mängder av alternativa behandlingsformer till cancer. Dessa förefaller betydligt mer effektiva än de allmänt accepterade och vedertagna. Men kruxet med dem är att de är baserade på naturliga substanser. De går alltså inte att patentera. Och därigenom går det inte att tjäna stora pengar på dem. Alltså har vi fortfarande bara 2 cancerbehandlingar som förespråkas. Dessa är
 1. kirurgi (antingen kniv eller laser)
 2. kemisk behandling (med gifter)

Både röner viss framgång, Men det finns alternativ som i jämförelse är förefaller avsevärt mer framgångsrika. Se därför den här utmärkta dokumentären om dessa alternativa behandlingsformer och hur de behandlats av våra läkemedelsmyndigheter, vår maktapparat. Kom ihåg att läkare bara kan skriva ut recept på de av myndigheterna accepterade preparaten. Detsamma gäller behandlingsformer.Se också en bra dokumentär om vitamin B17. Här redovisas även den kemiska effekten av B17 på cancercellen. Allt förefaller tämligen övertygande, särskilt den kamiska förklaringen till varför just B17 skulle vara verksam.

torsdag 21 november 2013

USA efter 11/9 2001 – Orwell’s 1984 är här


Tiden efter terrorattentaten år 2001 har präglats av rädslan för nya attentat. I rask följd har både lagstiftning och andra åtgärder genomförts i syfte att ”skydda” oss vanliga människor. Men om vi granskar dessa åtgärder lite närmare, och kanske framförallt tittar på hur de nya lagarna tillämpas samt hur de nyupprättade samhällsorganisationerna agerar får vi snart en annan bild av vad som förefaller vara det verkliga syftet.

Vi har alla hört talas om the Patrioc Act. Men vad innebär den? Patriot Act, eller officiellt USA PATRIOT Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001), är en samling lagändringar som antogs av USA:s kongress till följd av terrordåden. Innehållet i sin helhet kan du ta del av via följande LÄNK. Lagen har kritiserats för att den innebär att mänskliga rättigheter åsidosätts och att den bryter mot den amerikanska grundlagen. Några av de mest häpnadsväckande inslagen är att
 • Du kan, om du råkar klassas som terrorist, fängslas på obestämd framtid, utan rätt att få ditt fall prövat i domstol
 • Polisen har rätt att när som helst göra husrannsakan i ditt hem
 •  FBI har rätt att gå igenom allt om dig; dina telefonsamtal, mail, finansiella transaktioner. Allt.  De behöver inte ens ett tillstånd från en domstol

Från början antogs det att de nya lagarna skulle användas restriktivt. Det har på senare tid gått upp för många amerikaner att så inte är fallet. Lagarna används brett. Och måltavlan är inte alls misstänkta terrorister utan många gånger helt vanliga medborgare, som du och jag.

USA gav sig också rätten till s.k. pre emptive strikes, vilket används som motiv för drönarattacker mot s.k. terroristmål i bl.a. Jemen och Pakistan. Därav anses dessa attacker vara lagliga. Sedan 2001 anses fler än 5.000 männsikor ha dödats i dessa attacker. Bara i år uppgår den siffran till över 700. Närmare granskning av vilka som utsätts för dessa attentat ger en klar bild det ofta inte alls rör sig om terrorister. Undrar om Nobelpriskommitten i Norge sover gott om nätterna.Dagens videoinslag koncentreras dock på utvecklingen i USA sedan terrorattentaten. Den beskriver i detalj den faktiska tillämpningen av många av de lagar som infördes. Den visar hur den nya organisationen Homeland Security inte alls förefaller jaga terrorister utan kanske snarare oliktänkande. En slags ’thought police’ m.a.o. Den berättar om koncentrationsläger som upprättas runt om i USA. Vidare ges en skrämmande bild av hur vaccin kommit att användas. Vi får också veta att vi snart i allt större utsträckning kommer att stöta på människor med inopererade data chip. Allt för att underlätta övervakning. På punkt efter punkt jämförs dagens händelseutveckling med den som skedde i Tyskland på 30-talet. Likheterna är slående. Vi ges känslan av att USA inte bara är på väg mot ett Orwellskt samhälle. Man har redan tagit klivet in i ett. Tror du att detta är utopiskt? Ta en titt på videinslaget och döm själv.måndag 18 november 2013

Om skattebefriade välgörenhetsorganisationer

I förra inläggets första video om Rockefeller famiiljen hyllas deras insatser för välgörenhet. I det här inlägget granskar vi den verksameten lite närmare. Vi gör det genom en intervju med en äldre genleman vid namn Norman Dodd. Norman gjorde sig 1953 känd som chefsutredare för den s.k. Reese-kommitten. Detta var en av kongressen tillsatt grupp som under ledamoten Carroll Reese som hade i uppdrag att utreda verksamheten hos flertalet av de stora s.k. Tax Exempt Foundation (skattebefriade välgörenhetsorganisationer). Några exempel på dessa är Ford Foundation, Carnegie Endowment for International Peace, Guggenheim och just The Rockefeller Foundation. Resultatet av utredningen kom att bli mycket kontroversiellt, så pass att det tystades ner. På wiki-sidan om Norman Dodd sammanfattas utredningens resultat på följande vis:”His claims about his investigative work have become the cornerstone of theories implicating the Carnegie Endowment for International Peace, Ford Foundation, and the Rockefeller Foundation, among others. It was stated by him that these or other foundations were involved in the intentional instigation of the United States into World War I and attempting to mold world history through the explicit control of education in the United States.

Det Norman Dodd faktiskt berättar är hur dessa skattebefirade välgörenhetsorganisationer i själva verket har en dold agenda om att in föra en One World Government.

Det här är en för mig fantastisk intervju som jag rekommenderar varmt att du går igenom. Det är rörande att lyssna till denne bräcklige man kämpa för att få kraft i lungorna att berätta sin historia. Men han är fullkomligt ”klar i knoppen” med ett minne som är avundsvärt. Håll till godo.

söndag 17 november 2013

Familjerna Rothschild och Rockefeller

I tidigare inlägg har vi förstått att världsekonomin fungerar i mångt och mycket som ett pyramidspel. Vi har särskilt granskat de organisationer som sitter i toppen på den pyramiden. Vi har hittills inte gått djupare in på vilka personer det är som sitter i pyramidens topporganisationer. Vi har förstått att det inte rör sig om enskilda individer utan snarare familjer som generation efter generation dominerar. Det är framförallt 2 namn som ständigt återkommer; familjerna Rothschild och Rockefeller. Dags att ta en lite djupare titt på vad som sägs om dessa. Vilka är de och vilken är deras historia?

Historien berättas genom ett par dokumentärer. Den första, om familjen Rothschild har fått titeln "The Rothschild Family - Puppet Masters - World's Only Trillionaires". Det är en faktaspäckad historieskrivning som ger en bild av:

·         hur denna familj byggt upp en förmögenhet som överstiger hälften av vårt klots alla tillgångar
·         hur man lyckats gifta in släktingar i världens kungahus
·         hur man genom lån sponsrat alla sidor i de flesta krig som utkämpats sedan franska revolutionen (här tänker man samtidigt genast ”creating money out of nothing” och får en förståelse för hur detta har gått till)
·         hur man genom eget agerande samt via anlitade, sponsrade agenter/vänner lagt beslag på större delen av jordens naturrikedomar
·         hur man skaffat sig kontroll över samtliga vitala funktioner inom de länder där man har inflytande; bankväsende, media, transportsystem, politiska maktapparaten, juridiken, utbildningen.
·         hur man tycks följa en plan, utan mänskliga hänsyn. Införande av apartheid i Sydafrika, sponsring av kommunismens framfart, sponsring av Hitler för att bara nämna några sådana påstådda insatser.

Familjen Rothschild står också bakom framgångarna för de flesta andra av de “International Bankers” som nämnts i tidigare inlägg på den här bloggen. Här tänker jag på Warburgs, Carnegie, Baring men kanske framförallt Rockefellers. Rockefellers är nästa familj att hamna under den historiska luppen. Men innan dess några berömda Rothschild citat där vi börjar med det allra mest kända:


Familjen Rockefeller har främst byggt upp sin förmögenhet och sitt inflytande via kontroll över oljebranschen. Allt tog sin början med John D. Rockefeller, i mitten av 1800-talet.  Hans affärsmetoder var både beundrade och fruktade. Hans konkurrenter betraktade honom som hänsynslös. Han startade företaget Standard Oil, ur ett större raffinaderi som var hans första verksamhet. Genom oheliga allianser, karteller med andra inom oljebranschen men också med partners inom transport, kemi, förpackning lyckas han driva sina konkurrenter antingen i konkurs eller till att bli framtvingat uppköpta som en del av Standard Oil. Tidigt tog han kontroll över i stort sett hela USA marknaden. Han monopoliserade branschen. Några år senare behärskade hans företag 90% av värdens raffinaderier men också marknadsföringen av dess produkter. Lägg till det kontroll över 30% av de på 1870-talet kända oljekällorna. Vi kan lätt föreställa oss vilken otrolig rikedom han lyckas bygga upp, med tanke på den roll som oljan kom att spela för industrialismens framfart.


I början av 1900-talet hopar sig problemen. Dålig publicitet i pressen kombinerat med rättegångar riktade mot John D Seniors sätt at bedriva affärer skapade ohälsa hos både far och son, John D senior och junior. John D Junior tar nu över verksamheten. Standard Oil bryts upp i flera mindre företag som ett resultat av rättegångarna men Rockefellers’ behåller kontrollen även över dessa. Resultatet blir gynnsamt för familjen. 

Rikedomarna växer. John D Junior börjar alltmer ägna sig åt filantropisk verksamhet – välgörenhet. 1913 grundas The Rockefeller Foundation. Med Junior vid rodret växer familjens inflytande till att omfatta allt av väsentlig betydelse i det amerikanska samhället. Likt Rothschilds’ skaffar de sig avgörande inflytande över media, nöje, konst- och kultur, utbildning, finans- och bankvärlden etc. Av Juniors söner är det sedan politikern, presidentkandidaten och sedermera vice presidenten Nelson Rockefeller som får störst uppmärksamhet.

Första videon om Rockefellers är producerad av History Channel, Den är att betrakta som en hyllningssång åt familjen, även om den också nämner några av dess kontroverser genom åren. Men, den nämner inte med ett ord familjens inblandning i skapandet av The Federal Reserve System. Ej heller John D Juniors intresse för rashygien nämns (d.v.s den rasism som kom att prägla världen fram till andra världskrigets utbrott). Familjens inblandning i skapandet av några av de organisationer vi lärt känna i den här bloggen; som The Bilderberger Group, The Trilateral Commission eller Council of Foreign Relations nämns inte heller. Eller stödet till Hitler, Lenin och Stalin.  Det är m.a.o. en inkomplett biografi som inte desto mindre är intressant för den som vill få en inblick i familjens historia.


Sista filmen i det här inlägget ger däremot en alternativ syn på familjen. Inte minst på det som i förra dokumentären kommit att hyllas som välgörenhet. Här betonas istället hur kontroll av läkemedelsbranchen, utbildning, befolkningskontroll, vädermanipulation förefaller ha ett alternativt syfte; att införa A One World Government och The New World Order.

Vi avslutar även här med några citat från medlemmar av Rockefeller familjen.
Vi kan konstatera att familjerna är kontroversiella. Man kan fråga sig vad det är som frammanar denna fientlighet. Är det avundsjuka över deras rikedomar. Eller ligger det en sanning bakom det som beskrivs som familjens yttersta målsättning.tisdag 12 november 2013

Mer om New World Order

Vi stannar kvar inom området New World Order i ytterligare ett inlägg. Jag nämnde tidigare en Dr. John Coleman. Det var från hans sida jag hämtade definitionen på ”the New World Order”. Som jag nämnde så vet John vad han pratar om. Han är som sagt en f.d. MI-6 agent som ägnat de senaste 35 åren åt att utforska och dokumentera just det här området. Därför faller det sig naturligt att dagens första video är en föreläsning från mitten av 90-talet av nämnde Coleman på ämnet ” Club of Rome, Chatham House and The Committee of 300”. Det blir mycket inside information om politik, frihandelsavtal samt organisationerna bakom New World Order. Allt detta blandat med en del intrikata detaljer kring kända personligheter inom världspolitiken. John är en utmärkt föreläsare. Mycket påläst. Och det han återger är framförallt det han lärt sig från att plöja sida upp, sida ner av Congressional Records.Dr. Coleman nämner Kennedy-mordet i sin föreläsning. Även vi har ju i ett tidigare inlägg redogjort för alla frågetecken som råder kring den händelsen.  I ljuset av det är det intressant att känna till att en kort tid före sin död höll JFK ett tal där han lovade amerikanska folket att ta itu med en konspiration av stora mått som han menade landet var utsatt för. Många menar att detta kan ha varit anledningen till att han mördades, eller åtminstone en starkt bidragande orsak.


I föregående inlägg om New World Order fick vi veta att bland målsättningarna finns att införa ett styre som närmast kan liknas vid en diktatur, med full kontroll över resten av befolkningen. Ett samhälle som mest kan likställas med det som beskrivs i George Orwells’ ”1984”. Nästa dokumentär tar oss med på en både underhållande men också skrämmande resa i det samhälle som under åren efter elfte september vuxit fram i USA. Du känner säkert igen mannen som står bakom filmen; Jesse Ventura. Han är för oss mest känd som en American Wrestler men har också varit både Navy Seal och delstatsguvernör. Filmen ingår i en serie med namnet ”Conspiracy Theory”. Just det här avsnittet kom att bannlysas av amerikanskt TV, men har blivit mycket populärt på nätet.lördag 9 november 2013

The New World Order

De senaste 2 inläggen har kommit att handla om en namnlös organsiation som jag valt att kalla ”The Illuminati”. Organisationen är formerad i olika cirklar. Grupperingarna i de olika cirklarna är ålagda tystnadsplikt och är ofta inte medvetna om varandra. I de innersta cirklarna återfinner vi rika bankfamiljer där Rothschields´ och Rockefellers’ är bland de mest framträdande. Dessa bankfamiljer kontrollerar genom sitt inflytande nära nog allt: Pengasystemet, politikerna, utbildningsväsendet, militären, rättsapparaten, sjuk- och hälsovård för att bara nämna några områden.

Vid ett flertal tillfällen har termen ”New World Order” nämnts. Vad är då New World Order (NWO)?
NWO  är den yttersta målsättningen ”The Illuminati”. För att bäst beskriva den målsättningen övergår jag till engelska där jag direkt citerar den som kanske forskat mest inom området och skrivit böcker i ämnet. Han heter Dr John Coleman. Vem är han? Han är en f.d. MI-6 agent som ägnat de senaste 35 åren åt att utforska och dokumentera just det här området. Han är m.a.o. mycket påläst. Vi kommer att återstifta bekantskapen med Dr Coleman i senare inlägg. Men här följer ett utdrag från hans bok ” Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300.” som publicerades 1992. Detta beskriver ganska väl NWOs ultimata målsättning:

A One World Government and one-unit monetary system, under permanent non-elected hereditary oligarchists who self-select from among their numbers in the form of a feudal system as it was in the Middle Ages. In this One World entity, population will be limited by restrictions on the number of children per family, diseases, wars, famines, until 1 billion people who are useful to the ruling class, in areas which will be strictly and clearly defined, remain as the total world population.
     There will be no middle class, only rulers and the servants. All laws will be uniform under a legal system of world courts practicing the same unified code of  laws, backed up by a One World Government police force and a One World unified military to enforce laws in all former countries where no national boundaries shall exist. The system will be on the basis of a welfare state; those who are obedient and subservient to the One World Government will be rewarded with the means to live; those who are rebellious will simple be starved to death or be declared outlaws, thus a target for anyone who wishes to kill them. Privately owned firearms or weapons of any kind will be prohibited."

Sammanfattningsvis alltså följande målsättningar:
·         En regering som styr över hela världen. Denna väljs inte utan handplockas av nämnda bankfamiljer.
·         Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)
·         Den härskande har total kontroll över befolkningen. Detta uppnås genom teknik. Bl.a. planeras att varje människa får ett chip inoperererat i kroppen. Mind Control finns också på agendan. Vi får vad vissa beskriver som en polisstat.
·         Världens befolkning minskas till runt 1 miljard.
·         En religion
·         En valuta

Utopiskt? Kanske inte trots allt, sett till allt som tidigare redovisats i den här bloggen och sett till allt det material som finns tillgängligt på nätet. Vissa påstår att ca. en tredjedel av den amerikanska befolkningen tror att NWO är en realitet och är på väg att införas om vi inte gör något åt det. Så var börjar vi? Vilket material väljer vi ut?

Vi börjar med en titt på organisationen, dess struktur,  i sig. Inte för att den kan sägas vara 100% korrekt utan mest för att den sammafattar många av de organisatoriska enheter som ofta nämns i de inslag som behandlar ämnet. Lägg särskilt märke till den politiska grenen. Där hittar du namn, både kända och okända som FN, EU, the Bilderberger Group, CFR (Concil of ForeignRelations, Committee of 300, Club of Rome och Trilateral Commission (varje grupp försedd med en länk om du vill få en djupare insikt i syftet med dessa organisationer).
Dagens första video är signerad Alex Jones (som omnämnts tidigare på den här bloggen). Videon är utmärkt för den som vill ha en översikt av New World Order, människorna bakom och dess målsättningar.I tillägg till denna tar jag även med 2 ytterligare videos signerade Aaron Russo. Aaron var en känd filmregissör. Han står bakom kända filmer som ”The Rose” med Bette Midler och ”Ombytta Roller” med Eddie Murphy i huvudrollen. Aaron kom att bli nära vän med Nick Rockefeller. Det han fick veta genom den vänskapen chockade honom. Han fick en första parkett inblick i hur tankegångarna går bland dessa familjer. Inte minst vad gäller 11/9 attentaten och efterföljande krig i Afghanistan och Irak. Han fick också en inblick i den ultimata målsättningen.Den andra filmen gav han ut 2006. Den heter ”America: Freedom to Fascism” och behandlar just NWO. Den gav han ut som politiskt obunden producent. Tragiskt nog avled Russo i cancer bara ett år efter den här filmens release (2007).
onsdag 6 november 2013

The Illuminati under luppen

 I dagens inlägg går vi på djupet vad gäller att förstå organisationen vi kallar “the Illuminati”. Huvudinslaget är en video, eller snarare en radioföreläsning från 1967 (som senare återsändes på William Coopers’ radio show 1995). Här följer en kort översikt av vad föreläsningen återger:

”The Illuminati” I dess nuvarande form grundades av Adam Weisshaupt, I nära samarbete med några av dåtidens rikaste bankirer. Däribland en medlem av familjen Rothschild, nämligen Nathan. Organisationen har med tiden övergett sitt namn. Franska revolutionen sägs ha varit organisationens första stora bedrift. Här var man pådrivande och agerade sponsorer. Plotten avlöjades via dokumentation som blev offentliggjord innan den genomfördes. Tyvärr togs det materialet inte på allvar. Som vi alla vet genomfördes revolutionen.

Organisationen  kom att upplösas tidigt men gick då enligt många under jorden och fortsatte sin verksamhet i tysthet. Det har man gjort ända till våra dagar. Tidigt tog organisationen sikte på USA som lämplig grogrund. Mäktiga frimurarordnar infiltrerades. Thomas Jefferson påstås ha varit en av dess mäktiga medlemmar och pådrivare.

2 framstående figurer inom organisation, Guiseppe Mazzini (italiensk politiker och revolutionär med ansvar för Illuminatis revolutionära gren) och Albert Pike (mycket framstående inom den amerikanska delen av organisationen) brevväxlade på senare hälften av 1800 talet. De diskuterade genomförandet av The New World Order (NWO), alltså etablerandet av en regim med makt att styra världen. NWO är en tydlig målsättning för organisationen ”the Illuminati”. I ett beryktat brev beskriver Pike en vision han haft om hur genomförandet av NWO ska gå till. Här beskriver han att det kommer att krävas tre världskrig. Sen beskiver han dessa i detalj, dess förlopp och dess slutliga resultat. Överensstämmelsen med 1900 talets historieskrivning är slående. Brevet fanns länge tillgängligt för beskådande på British Museum men togs någon gång efter Första Världskriget bort. Här följer utdrag av brevets innehåll. Vi börjar med första världskriget:

"The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the "agentur" (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions."

Därefter andra:

"The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm."

Som du redan märkt, och repeterat nu, så är pricksäkerheten i vad Pike förutspår skrämmande. Och kom ihåg att detta inte är profetior, utan utgör ett slags ”military blueprint” för en plan som följts till punkt och pricka sedan 1871. Det kan betyda att vi bör ta vad han säger om tredje på största allvar:

"The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion- We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."

Länk till dessa texter, och mycket mycket mer FÅR DU HÄR.

Under 1900 talet har Illuminati framgångsrikt genomfört det man hela tiden haft på agendan. Språngbrädan har hela tiden varit USA.

o    2 av världskrigen har genomförts. Det tredje förefaller som vi sett vara långt framskridet…
o    Man har tagit kontroll över USAs maktapparat, utbildningsväsendet, TV & media, myndigheter, CIA, FBI samt flertalet multinationella företag
o    Bankväsendet. Det finns de som envist hävdar att det finns en Rothschild-kontrollerad bank liknande the Federal Reserve i alla länder utom tre; Iran, Nordkorea och ett till.

Organisationen är uppbyggd av cirklar. Stor hemlighet råder, även inom organisationen. Den inre cirkeln består av rika bankirer, som Rothschild. Därutanför finns s.k. Round Table groups/organisations. I tredje led finns inflytelserika organisationer, som tidigare nämnda CFR (Council for Foreign Relations) men också grupperingar med namn som Bilderberg-gruppen och The Trilateral Commission. Det är organisationerna i detta tredje led som förefaller vara de mest synliga för oss vanliga dödliga. Även om mycket av deras verksamhet också sker i det fördolda, bakom stängda dörrar och utan offentliga protokoll.

Illuminatis taktik är som vi tidigare sett att skapa en konflikt och därefter sponsra båda sidor i konflikten. De bankmän som nämnts står bakom och har sponsrat personer som Bismarck, Lenin, Stalin och Hitler.

Detta tar oss till tidigare nämnda videoinslag, en radioföreläsning.  Producenten heter Anthony J Hilder och berättaren Myron Fagan. Han refererar till dokumenterade fakta som går att söka upp för den intresserade. Vi följer en nedkortad version av föreläsningen (45 min jämfört med 2h30min om vi lyssnat på hela).
A must see - Explains the Conspiracy and the…”

lördag 2 november 2013

Kapitalisternas konspiration - Grundkurs i konspirationens uppbyggnad

De kommande inläggen innebär att vi tar ganska stora kliv vad gäller att utmana vår gängse syn på historieskrivningen och vår uppfattning om hur omvärlden fungerar idag. Jag är medveten om det. Men inläggen som följer  utgör samtidigt en logisk förlängning av de röda trådar vi hittills följt i bloggen.

Dags att ta en ordentlig och detaljerad titt på organisationen som lyckades med konststycket att genomföra the Federal Reserve System. Vilka är de? Vilken är dess historia och uttalade målsättning? Vad kan vi förvänta i framtiden? Men innan vi gör det låt oss summera de inlägg vi täckt hittills i den här bloggen. Vi tar en titt i backspegeln.

Vi började  med Fukushima och Terrorattentaten den elfte september. Här kunde vi skönja att både makt och media förefaller tala med ett och samma språk. Vi såg också att den ”sanning” de förmedlar starkt kan ifrågasättas. Detta både i ljuset av annan information men också i ljuset av att WTC kollapsen och Pentagonkrashen utmanar de fysikaliska lagar vi känner till. Hela 11/9 attacken förefaller i stället vara resultatet av att ”maktens män” antingen kände till vad som var på väg att hända men ändå lät det  hända. Alternativt att de t.o.m medverkade i planering, genomförande och efterföljande cover-up. Ett inside job helt enkelt.

 Vi gick vidare med finanskraschen 2008 och lärde oss att hela skeendet kring den ger intrycket av att den planerats och genomförts av krafter från insidan – personer i maktens centrum. Dessutom såg vi att det är samma personer som trots allt sitter kvar i nuvarande regering och i nuvarande inflytelserika positioner, som t.ex. ordföranden för The Federal Reserve, Ben Bernanke.

Genom en mängd exempel fick vi sedan lära oss att om nu attackerna den 11/9 var resultatet av ett inside job så vore det ingalunda första gången i världshistorien som något sådant inträffade. Vi tittade på fall som de facto erkänts av administrationen själva samt fall där överväldigande bevisning i form av tillgång till tidigare hemligstämplat material  pekar på att händelsen varit just ett sådant – ett inside job.

Därefter följde vi det ständigt goda rådet ”follow the money”  för att försöka få rätsida på, och förstå vad det är som driver den händelseutveckling som vi täckt i tidigare blogginlägg. Vi upptäckte hur världsekonomin fungerar – som ett pyramidspel med central- och finansbanker som de stora vinnarna och den vanliga människan som förlorare. Vi fick också lära oss hur det går till när dessa central- och finansbanker skapar pengar ur tomma intet på ett ur moralisk synvinkel genomkorrupt sätt, men ändå helt lagligt. Slutligen blev vi varse om att dessa centralbanker, och då inte minst amerikanska The Federal Reserve, inte är mer federala än Federal Express. De ägs och kontrolleras i stället av privata intressen, företrädda av en mycket liten klick ofantligt rika bankdynastier.

Nu går vi som sagt vidare och sätter ljuset på just de krafter som verkar kontrollera så stor del av världens rikedomar. Som kontrollerar politiker och politiska beslut. Och som dessutom kan skapa pengar ur tomma intet. Dags för dokumentären ” “The Capitalist Conspiracy (1969)” av  G. Edward Griffin. Detta utgör en absolut hörnsten vad gäller att förstå vad den här bloggen syftar till att beskriva – den stora konspiratonen.
Filmen har några år på nacken. Men det den redovisar är baserat på fakta. Slutsatserna den drar är fullt tänkbara scenarior sett till den faktagrund de vilar på.


I filmen får vi veta mer om de superrika, internationellt verkande bankdynastier som står bakom en organisation som förblivit namnlös. De verkar i det tysta och vill förbli så anonyma som möjligt. I den här bloggen kommer vi dock för enkelhets skull att referera till gruppen som ”the Illuminati”. Filmen refererar omväxlande till gruppen som "the International Bankers", "the Monopolists" och antyder samtidigt tydligt dess kopplingar till "the Illuminati".
      Filmen är baserad på dokumentärt material, bl.a. böcker skrivna av Carroll Quigley (1910 – 1977), professor och lärare i historia vid kända universitet i USA, bl.a.Georgtown. Hans böcker inkluderar ”The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden” samt ”Tragedy and Hope”. Han skriver som en insider. Han berättar att han under 20 års tid arbetat nära och tillsammans med den här gruppen. Han är positivt inställd till gruppen och kan inte förstå varför den vill förbli anonym.

Bland det vi får veta i filmen kan nämnas följande:
 • "Illuminati" kontrollerar USAs finansiella system. De kontrollerar ”sedelpressarna”. De skapar pengar ur tomma intet och lånar ut dem till regeringen som i sin tur betalar ränta på ”lånet”.
 • "Illuminati" kontrollerar politikerna, inklusive presidenten och politikens inriktning i USA. Detta genom ett sofistikerat nätverk av organisationer som är strukturerat i olika nivåer (cirklar). Tystnadsplikt råder inom dessa organisationer vilket gör att inte många är medvetna om att det finns ständigt fler inre cirklar som kontrollerar och styr skeendet.
 • CFR (Concil of Foreign Relations) är en särskilt viktig sådan organisation. Här återfinns politiska företrädare för landets båda politiska partier tillsammans med representanter för de viktigaste utbildningsinstitutionerna, media-koncernerna, företrädare för de multinationellt verkande amerikanska företagen, banker, jurister m.m. CFR är att betrakta som USAs verkliga regering, dess skuggregim.
 • Slutmålet för Illuminati är att införa en ”New World Order” styrda av en  ”One World Government” samt att ersätta samtliga religioner med en ny kallad ”humanism”. I praktiken talar vi om en diktatur.
 • Dessa mål formulerades runt 1770. Vägen till det målet sägs vara baserad på en taktik kallad "pressure from below, pressure from above" eller  ”Problem / Solution / Government”. Ett problem uppstår, eller snarare skapas i omvärlden. Regeringen presenterar bara sådana lösningar som långsiktigt gynnar dess målsättningar. Lösningen innebär ofta att vi successivt avsäger oss mer och mer av våra mänskliga rättigheter samt att regeringens makt och inflytande tillåts öka. Vi känner igen den här taktiken från genomgången av alla inside jobs och false flag attacks. Många av dessa problem kunde relateras till kommunismen. Lösningen  innebar ofta ökade anslag för miltären . Effekten blev också att vi godtog statens behov av kontroll, i säkerhetens namn. Samma mönster ser vi nu återigen med Al Quaida där vi t.o.m. skräms till att ge upp våra mänskliga rättigheter.
 • Notera att gruppen vi kallar Illuminati sponsrat kommunismens företrädare från första stund. Detsamma gäller Al Quaida. Gruppen skapades i Afghanistan  och dess syfte vara att bedriva gerillakrig mot Sovjetunionen. Apropå detta med att själv skapa problemet.
 • Illuminatis rötter går så långt tillbaka som till 1776 då det grundades en organisation med just det namnet, sponsrat av en eller flera av de rika bankfamiljer som nämns i dokumentären.
 • Filmmakaren Edward Griffin drar inte slutsatsen att kommunismen och kaptialismen ingår i en och samma konspiration, De kan vara 2 separata, samverkande. Eller för delen ännu flera. Men han antyder att mycket pekar på det förstnämnda - att en och samma konspiratoriska nätverk kontrollerar dem båda.  

Men som sagt, se filmen och avgör själv vilken trovärdighet du vill fästa vid den. Som du förstår ser jag dess trovärdighet som så pass hög att jag valt att förmedla den vidare, så att vi åtminstone blir medvetna om denna alternativa sanning.