Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 27 december 2016

Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Citat från insidan

I den här bloggen har vi identifierat en konspiration.  Vi har ställt upp en hypotes för vilken gruppering det är som ligger bakom och vad som är det yttre syftet. Bakom den hypotesen finns ett stort antal bevis – ”trådar” som alla pekar i en och samma riktning. Allt detta hittar du i de tidigare inläggen, men vill du ha en kort och bra sammanfattning av detta kan du nöja dig att se föreläsningen från 2016-09-11. Du finner den i en flik med samma namn överst i bloggen. I en serie med inlägg kommer vi nu att titta djupare på dessa bevis. Men innan vi börjar behövs en kort rekapitulation av hypotesen – hypotesen om vilken gruppering det är som driver konspirationen
Frimureriets ursprung, bild 1
.
När vi följt i konspirationens fotspår har vi tidigt identifierat vad vi kallar för Den Globala Eliten som en gruppering som tydligt är inblandad i varje operation, oftast som finansiär. Här återfinner vi dynastier med namn som Rothschild och Rockefeller. Den Globala Eliten har finansierat alla sidor i nära nog alla krig ända sedan den franska revolutionen. Den Globala Eliten har infiltrerat och kontrollerar i princip varje regering världen över. Den kontrollerar vidare i stort varje samhällelig myndighet och institution, både i dessa regeringars respektive länder men även på en överstatlig, global nivå. När vi studerar Den Globala Eliten lite närmare finner vi att det moderna Frimureriet spelar en betydande roll. På nära nog varje hög position i världens regeringar, myndigheter och institutioner hittar vi högt rankade Frimurare (ofta så högt som till 33:e graden, den högsta). Frimureriet är en rörelse som bildades av Jesuiterna. Det är lätt att anta att Jesuiterna fortfarande har kontroll över Frimureriet. En närmare studie av detta indikerar också att så är fallet. Jesuiterna står Påven och Vatikanen nära. Detta är kanske lite överraskande men tittar vi närmare på Vatikanens historia så upptäcker vi att den skapades som två organisationer
Frimureriets ursprung, bild 2
 • En yttre krets för folket. Detta är den organisation vi känner som Den Katolska Kyrkan, d.v.s. i grunden baserad på kristendom
 • En inre krets för de invigda, de upplysta. Denna krets är baserad på den ockulta religion som härskade i Babylonien och som genom hemliga sällskap burits vidare genom årtusenden fram till våra dagar. Denna krets har Lucifer (d.v.s. Satan) som sin ledstjärna

Konspirationens kärna hittar vi alltså i denna inre krets. Det är denna inre krets som Jesuiterna svurit trohet emot. Konspirationen är alltså en kamp mellan det goda och det onda – det är en kamp om din och min själ.

Så ser hypotesen vi ställt upp ut. I dagens inlägg tar vi närmare titt på delar av det som lett mig fram till att dra den slutsatsen. I dagens inlägg titt tar vi en närmare titt på framförallt Frimureriet men också i någon mån Jesuiterna. Vi gör det med hjälp av citat tagna från organisationernas egna böcker, alltså direkt ”från hästens mun”. Böckerna vi hämtar citat från är de mest framträdande inom dessa organisationer, inte minst den version av Albert Pikes ”Morals and Dogma” som delas ut enbart till 33:e gradens frimurare. Som vanligt är det ett videoinslag som ligger till grund för blogginlägget. I dagens videoinslag är det sydafrikanen Walter J. Veith som är föreläsare. Notera hur Mr Veith ca 9min in i föreläsningen berättar om hur han fick tillgång till en del av de vanligtvis hemliga artefakter han citerar från. Det han bland mycket , mycket annat berättar om är följande:
 • Att Frimureriet skapades av Jesuiterna. Söker man båda dessa organisationers ursprung hamnar vi, via bl.a. Rosenkreuzarna, Tempelriddarna, Gnosticismen och Kabbalismen i Babylonien och dess ”mysteriereligioner”. Blickar vi framåt i tiden ser vi att organisationen förgrenat sig till att innefatta New Age rörelsen och World Council of Churches. Det framtida syftet är att förena alla nuvarande religioner till en enda, baserad på Gnosticism

 • I ett citat från Morals and Dogma (sid 817) bekräftar frimurarens egen bibel det jag nämnde ovan om en inre och yttre krets för den romersk-katolska kyrkan

 • I ett annat citat från Morals and Dogma (sid 820) bekräftas hur Tempelriddarnas seder och bruk fördes vidare efter dess ledares död och organisationens upplösning). Frimureriet fick bära fanan vidare. 4 städer nämns som de ursprungliga sätena för de ursprungliga logerna; Edinburgh, Stockholm, Paris och Neapel.

 • Det är bara frimurare av de allra högsta graderna som känner till den sanna agendan. Övriga vilseleds genom falska tolkningar (se citat från M&D sidan 819 + s104-105). Bland de vilseledda hittar du organisationer som Odd Fellows, Rotary, Scoutrörelsen, Lions m.fl.

 • Den verkliga, sanna agendan för frimureriet (och övriga hemliga sällskap) döljs bakom välgörenhet. Det är så de lägre graderna av organisationen uppfattar syftet

 • En tur genom frimureriets alla symboler får oss att inse att världens stater och de flesta multinationella företag influeras (eller till och med kontrolleras) av frimureriet.  Även det nazistiska hakkorset (swastikan) ingår bland dessa symboler.

 • Ett intressant citat från en av katolska kyrkans katekeser (i en version riktad till den inre kretsen) lyder: ”For the son of God became man so that we might become God”. Jämför detta med vad den av FN förespråkade världsreligionen strävar efter (se inlägget från 2016-05-08 med titeln ”FN:s ockulta agenda"). Jämför gärna också med 10 guds bud och fundera på om de är förenliga.

 • Konstitutionen för The New World Order sägs vara framtagen allaredan och förvaras i frimurarnas hemvist i Washington D.C.

Hemvist för New World Orders konstitution
 • Vem är frimurarnas gud. Citaten från frimurarnas egna dokument talar klarspråk i frågan, men svaret är dolt även för de flesta inom organisationen. 33:e gradens frimurare är dock fullt medvetna om detta faktum

 • ”Order Out of Chaos” är frimurarnas motto. Ordning uppnås genom att först skapa kaos. Det betyder att vi, genom ett tredje världskrig och finansiell kollaps, är på väg mot en One World Government och en One World Religion. Frimurarnas uppfattning är att det är genom universell kontroll och ledning som ordningen kan garanteras


Som sagt, detta är bara ett litet knippe med fakta som levereras i den 1,5h långa föreläsningen. Ett måste för dig som vill förstå konspirationens sanna natur.tisdag 13 december 2016

Fake news – en attack mot all alternativmedia

Vad var det som egentligen avgjorde det amerikanska presidentvalet? En viktig faktor som nu lyfts fram i eftervalsanalysen är s.k. Fake News – påhittade nyheter. Bland det absolut vikigaste i den kategorin hör de läckta e-mailen från både Hillary Clintons och John Podestas privata servrar (den senare en f.d. Chief of Staff för Bill Clinton 1998-2001 samt Hillary Clintons stabschef under valkampanjen). De läckta mailen fick Donald Trump att börja prata om att paret Clinton ägnat sig åt kriminell verksamhet. Trump lovade att ”spärra in” paret Clinton om han själv blev vald. Bakom läckan ställde sig organisationer som WikiLeaks (med Julian Assagne i spetsen) samt Anonymous – en välkänd s.k. Hackergrupp.

Så vad var det då för information som dolde sig bakom dessa eMail? Här råder det total förvirring och här kommer meningarna att gå isär under en lång tid framöver. Ur den förvirringen uppstod ett rykte som kommit att gå under namnet ”Pizzagate”. Pizzagate beskrivs på följande vis i Wikipedia:

” Reports of this conspiracy theory emerged during the 2016 United States presidential election cycle. The theory was started by Internet users reading John Podesta's emails released by Wikileaks in early November 2016. Users speculated that some words in Podesta's emails were code words for pedophilia and human trafficking. The theory also proposed that the ring was a meeting ground for satanic ritual abuse. Other claims that the theory proposed include the use of handkerchief codes (interpreted from a widely-cited email with a "Pizza-related" handkerchief), the alleged use of pedophile symbols in the logos of various organizations, and John Podesta and his brother Tony Podesta's alleged connection to the disappearance of Madeleine McCann.”

Bröderna Podesta utpekade som misstänkta
i fallet Madeleine McCann
En minst sagt ganska snaskig historia som du märker, med inslag av anklagelser om både pedofili, satanism och mord. Som du märker poängterar man nu från officiellt håll att ryktet var falskt. Samtidigt är detta en historia som fick mycket stor uppmärksamhet under valkampanjen. Det var många i alternativmedia som ”svalde det här betet, med hull och hår”. (dock varken WikiLeaks eller Anonymous). Konsekvenserna av det här falska spåret kunde ha blivit dödliga. Den 4:e december attackerades den utpekade pizzerian och dess ägare av en man beväpnad med gevär och pistol. Mannen sköt vilt omkring sig, men ingen kom till skada (se länk till artikel i Washington Times om händelsen).

Så hur uppstod ryktet? Vem spred det? Och varför fick den sådan spridning? Om vi börjar med det senare så finns det en tydlig förklaring till varför ryktet gick som en löpeld genom alternativmedia. Detta beror på att det sedan tidigare florerar mängder av historier om att eliten, inte minst den politiska eliten, ägnar sig åt pedofili, sexuella ritualer och även mord. Söker du på exempelvis på YouTube så märker du att denna webbsida svämmar över av material som tar upp just det ämnet. Detsamma gäller andra liknande sidor inom alternativmedia. Mycket av materialet förefaller trovärdigt. Mycket trovärdigt. Materialet backas ju dessutom upp av nyheter som till och med når ut i mainstream medias kanaler – historier som faktiskt leder till åtal. Det är inte sällan vi nås av nyheter om pedofilnätverk som avslöjas. Det är förvånansvärt ofta som dessa nätverk inkluderar individer som tillhör samhällets topp. Ett exempel är det nyligen avslöjade nätverket i Norge där du bl.a. hittar högt uppsatta chefer i näringslivet bland de som anklagas. Men att hävda att ovan nämnda material från YouTube och alternativmedia är bekräftad sanning är att gå för långt.

Så vem spred ryktet? Här står etablissemanget med både politiker, media och myndigheter enade bakom ett anklagande finger – det var Ryssland som hackade sig in i dessa datorer och planterade falskt material som sedermera läckta ut. Borde vi inte fråga oss vad det finns för bevis för en sådan anklagelse? I en artikel från BBC från 10:e december hänvisas till källor inom CIA för att få tyngd bakom detta. Men vänta nu - var det inte CIA som låg bakom de falska ryktena om att Irak år 2002 skulle ha tillgång till massförstörelsevapen? Falska rykten som sedermera ledde till ett krig och 10 år lång amerikans ockupation av landet? Hur många människoliv gick inte till spillo på grund av det falska  ryktet?

Hur som helst – resultatet av debaclet ovan (förutom att det kommer att varnas för Ryssland som en alltmer farlig fiende) blir en attack mot Fake News och de som nu pekas ut som spridare av falska nyheter. Det blir alltså en attack mot alternativmedia. Facebook och Google har redan börjat se över hur man ska kunna filtrera bort nyheter och rykten av oönskat slag. Andra lär följa efter. Visst är det väl skönt att veta att våra överordnade ”tar hand om oss och skyddar oss från allt som kan vara farligt i denna värld” J

Men hur vet vi att det inte var etablissemanget självt som planterade detta spår, just för att få en möjlighet att gå efter alternativmedia? Borde inte frågan ”Who benefits” vara relevant i det här läget?