Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 16 juli 2021

Frimurarnas symbolspråk i regeringskrisen

 I förra blogginlägget såg vi att alla inflytelserika personer i världen idag tillhör en och samma religiösa sekt - Frimurarna. Det är en sekt vars gud är Lucifer, även kallad Satan eller Djävulen. Vi vet att så är fallet genom deras egen dokumentation. Frimurarna har en slags manual eller bibel. Den har namnet ”Morals and Dogma”. Den ges ut i olika utgåvor, men om vi tar del av den utgåva som endast Frimurare av högsta graden, den trettiotredje graden, har tillgång till, så ser vi där i klartext vem det är som är Frimureriets gud. Notera alltså särskilt att kunskapen om att Lucifer är organisationens ledstjärna, inte är känt ens bland det stora flertalet av organisationens egna medlemmar (grad ett till trettiotvå), utan enbart av medlemmar av högsta graden. 

 

I förra avsnittet fick vi vidare lära oss att den här sekten gärna använder sig av ett internt överenskommet teckenspråk, dels för att kommunicera mellan sig själva men också för att kommunicera sublima, dolda meddelanden till sin omvärld. Ett sådant sublimt budskap förefaller ha skickats ut i samband med den regeringskris vi nyligen gick igenom här i Sverige. Under denna regeringskris röstade en majoritet av Riksdagens medlemmar bort den då sittande regeringen till följd av en förtroendekris som gällde marknadshyror, ett förslag som hade ingått i den s.k. Januariöverenskommelsen. Denna överenskommelse har legat till grund för den regeringsbildning som löpte fram till just den här krisen för några veckor sedan.


När den förra regeringen fälldes hade Dagens Nyheter en artikel om det inträffade. Artikeln illustrerades med en bild som vid en första anblick kanske ser oskyldig ut. Men vid en närmare anblick börjar ett flertal detaljer att framträda alltmer tydligt – detaljer som bör väcka en viss undran hos gemene man. 

 
Det första vi lägger märke till är en framträdande arm, till höger i förgrunden. Det är en arm som ser ut att tillhöra en person inom säkerhetstjänsten. Det är en tatuerad arm, med texter och en symbol. Symbolen är Frimureriets ”passare och vinkelhake”. Just detta faktum gjorde mig intresserad av att också ta reda på vad texterna kunde innehålla.


Text nummer ett säger ”Memento mori” vilket är latin och betyder ” kom ihåg att du är dödlig”. Den andra texten säger ”Pro bono publico” vilket även det är latin och kan fritt översättas till ”För det allmännas bästa” eller på engelska ” for the common good”. 


Vad innebär nu då detta? Hur ska vi förstå budskapet? Ja, det första vi kan konstatera är att Frimurarna är de som bygger vårt samhälle; d.v.s. de styr över hur samhället fungerar. De kontrollerar agendan. Detta borde inte kännas helt överraskande med tanke på att Frimureriets medlemmar, som vi såg i förra inlägget, inkluderar i praktiken samtliga personer som har något slags inflytande i världen. Oavsett om vi pratar om kultur, politik, affärsvärlden eller kungligheter så kan vi konstatera att dessa individer är alla medlemmar av den religiösa sekt som alltså går under namnet Frimurarna. De har med blod undertecknat sin lojalitet mot sekten. Och du vet numera att det är Lucifer som är deras ledstjärna. Och det är alltså de som styr utvecklingen i världen, det är de som bygger samhället. Känns det tryggt? Kan vi lita på budskap från dessa grupper?Men vad vill de kommunicera med texterna? Varför vill de att vi ska tänka på döden? Varför vill de att vi ska arbeta för det allmännas bästa? Vi har i tidigare inlägg i den här bloggen sett att de som styr i världen följer en plan. Planen innebär ett införande av ett samhälle som man kallar för ”New World Order”. Vi såg i förra inlägget att New World Order innebär att vi är på väg att få en

  • världsregering
  • världsreligion
  • världsvaluta m.m. 

Samtidigt ingår också en mycket kraftig reducering av världens befolkning i planerna, en reducering med flera miljarder.


New World Order är på väg att införas och de som bygger vårt samhälle använder sig framförallt av två redskap; nämligen Klimatkrisen och den nu pågående Pandemin. Dessa båda verktyg fungerar utmärkt för den som önskar kontrollera massorna, det stora flertalet av världens befolkning. Både klimatkrisen och pandemin innebär att vi människor blir skrämda. När vi blir uppskrämda över något vi uppfattar som ett hot och som sanning är vi också beredda att acceptera de åtgärder som våra makthavare önskar genomföra. Vi har i tidigare inlägg i den här bloggen förstått att de som styr i världen ofta använder sig av just skrämselpropaganda för att genomföra sin egen agenda. Taktiken kallas ”Problem-Reaction-Solution” och har sitt ursprung från filosofen Friedrich Hegel. Tidigare blogginlägg har också berättat att det finns många, många tveksamheter vad beträffar sanningshalten bakom det narrativ som media, myndigheter och makt förmedlar gällande både klimatkrisen och pandemin. Det är en till stora delar förljugen historia. Så med tanke på detta och med tanke på att den agenda som nu håller på att realiseras – the New World Order – så kanske vi borde vara lite försiktiga med att rusa iväg till vårdcentralen för att vaccinera oss. Budskapet från den arrangerade bilden säger ” kom ihåg att du är dödlig”. Det är ett illavarslande budskap som eventuellt kan ha att göra med utvecklingen under hösten att göra, då vi kommer att se effekterna av det faktum att över två miljarder människor har vaccinerat sig.


Det andra budskapet lyder ”för det allmännas bästa”. Det är ett budskap som just nu ”pumpas ut” till världen, inte minst genom Påve Franciskus encyklika ”Brothers all” (vi är alla bröder). Det är en encyklika som uppmanar till att nedvärdera individens rätt till ett eget val, till förmån för gruppens bästa. Problemet är bara att det är de som sätter agendan som också bestämmer vad som ska uppfattas som gruppens bästa. Och vilka är de som sätter agendan? Frimurarna! Och vilka är Frimurarna? En organisation som skapades och fortfarande kontrolleras av Jesuiterna! Och vilka är Jesuiterna? Påvestatens motsvarighet till CIA; dess militära säkerhetstjänst.  Fundera alltså över detta – är det vettigt att du ska förneka och överge dina individuella rättigheter, på uppmaning från samma organisation som styr i världen och som är den har det avgörande inflytandet över vad som är att betraktas som ”mänsklighetens bästa”.


Vi kommer att få höra mycket mer om mottot ”det allmännas bästa” i framtiden. Det kommer att vara det dominerande slagordet. Makt, media och myndigheter kommer att tala om för oss att det är så, och enbart så, som vi kan få bukt med de utmaningar världen står inför. Men frågan är – kan vi lita på makt, myndigheter och media? Är du redo att sätta ditt eget liv på spel för en sådan tillit? Och kom ihåg, vi talar inte bara om det liv vi nu lever. Vi talar också om det eviga livet – det som Gud lovat oss genom Hans Ord – Bibeln.