Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 30 december 2013

Årskrönika 2013

Året 2013 närmar sig sitt slut. Det är dags att summera innan vi går vidare mot 2014.
Bloggen ”Den Stora Konspirationen” är en spegling av min egen syn på samtiden. Bloggen är nyfiket utforskande. Den vänder på stenar som inte så många vänt på tidigare. Den ifrågasätter den gängse bilden av nyhetsfloran vi föds med. Den vägrar acceptera fakta som inte kan förklaras logiskt. Den letar efter andra fakta som bättre kan förklara ett skeende som förefaller ologiskt. Den utvärderar ständigt dessa alternativa hypoteser. Bloggen är delvis uppbyggd som en Agatha Christie-deckare. Skillnaden är att här börjar vi dra i en tråd där härvan bara blir större och större.

Vi började med Fukushima. Den knapphändiga och bristfälliga rapporteringen från olyckan där fick mig att ana att västvärldens mediakår var kontrollerad.  Att olyckan var långt mycket allvarligare än vad media redovisade föreföll uppenbart. Jag vände mig därför till alternativa mediekällor och snart växte en helt annan bild av olyckans förlopp och konsekvenser fram. Och källorna jag vände mig till var mycket trovärdiga. Med tiden har även traditionell media (eng. mainstream media) bekräftat det dessa övriga källor hade redovisat i månader. Än idag, snart 3 år efter olyckan släpar traditionell media efter med rapporteringen, dock inte så mycket som tidigare.

Vi fortsatte med terrorattentaten den 11:e september (911 attackerna). Återigen redovisade mycket trovärdiga källor inom alternativ media en helt annan bild av händelserna den dagen. Förståelsen av den bilden är avgörande för hur mycket eller lite du kan tillgodogöra dig resten av materialet på den här bloggen. 911 attackerna kan ses som den stora vipp-brädan. Om du, efter att ha gått igenom det som redovisas om 911 attackerna fortfarande anser att media och myndigheter på ett fullgott rapporterat och dokumenterat vad som hände den här dagen kan du sluta följa den här bloggen redan nu. Om du däremot tycker att det finns detaljer som kräver vidare förklaring och genomlysning, så kan jag rekommendera att du fortsätter.
Själv gick jag vidare med utforskandet efter 911-genomgången. Jag ställde mig frågor som:
 • Om byggnaderna inte föll som ett resultat av attackerna utan istället sprängdes i vad som kan betraktas som en kontrollerad rivning, vem kan då ha legat bakom och vilka kan motiven ha varit.
 • Om krafter inom den amerikanska administrationen låg bakom händelserna den dagen, finns det då exempel på liknande händelser i historien som följt samma mönster (d.v.s FalseFlag Operations och Inside Jobs)
 • Om motivet var olja och pengar, hur ser då världen ut vad avser kontroll av dessa resurser

Frågorna ledde mig hela tiden till nya svar, som visserligen var fullkomligt häpnadsväckande i det att de kullkastar gemene mans syn på världshistorien och samtiden. Men trots att svaren var häpnadsväckande och utmanande har jag inte lyckats att motbevisa det de indikerar. Logiskt hänger hela förklaringsmodellen ihop. Det som svaren indikerar är att vi alla är i klorna på en konspiration så stor och skrämmande att vi alla borde engagera oss i att motbevisa den, alternativt motarbeta den. Krafterna bakom denna möjliga konspiration går under många namn. The Illuminati är ett av dessa. Hur denna organisation i så fall är uppbyggd och fungerar har beskrivits i den här bloggen med hjälp av dokumentärt material. Fram växer en bild av en organisation som kontrollerar ALLT; vare sig det handlar om jordens resurser, pengaflödet, utbildning, media, läkekonst, militär, polis. ALLT. Och i centrum för den konspirationen hittar vi ofattbart rika familjer. Dynastier, ofta med koppling till bankvärlden. Och planeringen har pågått länge. Vi pratar århundraden. Det tidigare nämnda dokumentära materialet inkluderar även den här organisationens uttalade målsättningar.

Det är just Illuminatis uttalade målsättningar som hamnar under luppen när vi tar klivet in i ett nytt år, 2014. Vi har sett att dessa genom historien kommit att uppfyllas, ett efter ett. Därför kommer vi att göra ett försök att se in i framtiden med hjälp av dessa.

Tiden efter händelserna den elfte september har varit präglade av åtgärder som på ytan förefaller vara förebyggande mot en upprepning. Övervakningen har ökat på ett sätt som påminner om det samhälle som Orwell beskriv i romanen ”1984”. Uppbyggnaden av den övervakningskapaciteten har skett i hemlighet. Whistleblowers som t.ex. Edward Snowden har insett det orimliga i att världen ska hållas omedveten om vad som pågår. Han har som bekant gått ut och avslöjat innebörden och omfattningen av det här programmet. Det han beskriver ligger även det i linje med de ovan nämnda målsättningarna. Även det här kommer att vara i fokus under 2014. Dagens videoinslag blir just Snowdens jultal i brittiska TV4 (den kompletta, oediterade versionen).


Vi kommer vidare att titta på kopplingar till religion, religiösa profetior och symbolik. ”Flummigt” kan tyckas men jag tror att du som jag kommer att tycka att det här sätter en extra ”krydda på anrättningen”. Fler historier på temat ”Vad hände med” utlovas. Två rättegångar går vidare, både den i Guantanamo och den mot Boston-bombaren. Fokus på dessa utlovas liksom på utvecklingen i Syrien, Iran, konflikten mellan Kina och Japan och mycket, mycket annat. Ett spännande år utlovas helt enkelt.

Om du känner att du vill repetera delar av materialet, alternativt tränga djupare in i delar av det så går det alldeles utmärkt. Bloggen är nämligen uppbyggs som en bok, där allt det som anses vara grundläggande att korrekt uppfatta det som skrivs här, finns sammanfattat under fliken <BAKGRUND> ovan (alternativt klickar du på denna länk).


Med det sagt vill jag tacka för att du velat följa med på denna resa år 2013 och hoppas att du vill fortsätta nästa år. Jag vill önska dig ett riktigt GOTT NYTT ÅR.

torsdag 26 december 2013

Vad hände med Danny Jowenko

26:e december.  Året 2013 närmar sig sitt slut och det är snart dags att summera detsamma i en krönika. Men före det tänkte jag påbörja ett nytt inslag i den här bloggen som jag kallar för ”Vad hände med…?”. Här kommer jag att berätta om personer som haft kännedom om känslig information, eller som varit uttrycksfulla vad gäller samma information eller helt enkelt varit allför påstridiga och besvärliga rent allmänt. Det gemensamma för dessa personer är att de råkat ut för ”ond bråd död”, ofta under oklara omständigheter. Jag tror ni har förstått idén.


Först ut i den serien blir Danny Jowenko. Danny var en ”demolition expert” som under en intervju 2006 fick se en video om World Trade Center 7’s kollaps den 11:e september 2001. Tvärsäkert konstaterade han att det där var ett entydigt exempel på en ”controlled demolition” (kontrollerad rivning).  Intervjuaren berättade då att byggnaden på videon var WTC7 och att den kollapsade samma dag som WTC1 och 2 som följd av terrorattentaten. ”-Är du säker?” undrar Danny som därefter konstaterar att den byggnaden under inga omständigheter kunde kollapsa till följd av  kontorsbränder (vilket ju är den officiella storyn).
Intervjun med Danny Jowenko lades ut på YouTube och gick som man brukar kalla det ”viral”. Mängder med intresserade tittare letade upp just det här klippet. Det som var särskilt intressant var att här hade vi just en expert på området som så tvärsäkert konstaterar något som går på tvärs med den officiella storyn. Delar av intervjun är sammanställda i dagens video.

I juli 2011 omkom Danny Jowenko i en bilolycka. Bilen han färdades i körde av okänd anledning av vägen och in i ett träd. Detta inträffade på en raksträcka. Mr Jowenko omkom enligt uppgift omedelbart.lördag 21 december 2013

Novemberrevolutionen i Sverige 1985

Hur är det med Sverige och svenskar? Har vi några kopplingar till det jag skrivit hittills i den här bloggen. Låt oss börja titta på det och låt oss inleda med en händelse som kommit att kallas ”Novemberrevolutionen”.

De flesta av oss minns säkert tillfället på hösten 1992 när dåvarande riskbankschef Bengt Dennis höjde den s.k. Marginalräntan till 500%. Det gjorde han för att bromsa Sveriges ekonomiska kris, en kris som varade mellan 1990-1994. Krisen hade föregåtts av en gigantisk pengarullning; svenskarna lånade som aldrig förr och bankerna verkade ha släppt alla spärrar vad gäller att ge ut dessa lån.

Ekonomer och politiker hävdar att krisen var vårt eget fel; vi svenskar hade levt över våra tillgångar. Men det finns en annan förklaring. I november 1985 genomförde några få sammansvurna en reform som fick katastrofala följder för Sverige. Allt skedde i största hemlighet och utan onödig inblandning från riksdag och regering. Effekten blev så dramatisk att det i efterhand har liknats vid en kupp. Den har kommit att kallas för Novemberrevolutionen.

Så låt oss ta en närmare titt på denna, som vanligt naturligtvis med hjälp av ett videoklipp. Det blir en dokumentär som sändes i tvåans Dokument Inifrån hösten 2004.
(Tyvärr krånglar tekniken för mig såg jag får lägga upp dagens video som en vanlig länk nedan)


Det dokumentären visar är hur kreditmarknaden 1985 avreglerades genom ett beslut i riksdagen. Beslutet togs med väldig brådska och baserat på väldigt kortfattad och bristfällig information. Riskdagens ledamöter fick bara några timmar på sig att läsa igenom underlaget innan man fattade sitt beslut. Man var alltså inte fullt medveten om vilken förändring det var man röstade igenom utan gjorde så till stor del baserat på förtroende till de som arbetat fram förslaget. Framförallt var det 3 personer som stod bakom förslaget; Erik Åsbrink, Bengt Dennis och Kjell-Olov Feldt.

Förslaget innebar alltså att kreditmarknaden avreglerades. Bankerna tillätts att fritt låna ut pengar till oss medborgare. Resultatet blev en skenande utlåning och en skenande inflation. Eftersom Sverige var ensamt i världen om att drabbas av denna egenhändigt konstruerade inflation drabbades exportindustrin och med det sedermera hela landet. Lägg därtill att utländska bankirer spekulerade mot vår valuta på ett sätt som sänkte förtroendet för kronan. Vi kastades in i den värsta depressionen sedan 30-talet. Vi känner fortfarande, även idag av sviterna från den depressionen. Inte minst då arbetslösheten som ligger kvar på en mycket hög nivå.

Intressant då att titta på hur vi bestraffar tre sådana ”klåpare” till ekonomer som egenhändigt skapade 90-talets kris. Om vi börjar med Åsbrink så kan vi läsa i ”straffregistret” att han bl.a.
 • Blev finansminister i Göran Perssons regering 1996-99
 • VD för fastighetsföretaget Vasakronan 93-96
 • 2008 blev ordförande för Försäkringskassan (ännu en katastrof alltså)
 • Är medlem av det Finanspolitiska rådet samt
 • 2011 fått en roll som rådgivare åt Goldman Sachs
Ganska intressanta poster m.a.o. Särskilt de 2 sistnämnda. Den fick en annan bloggare att börja spekulera i om Sverige står inför en ny ekonomisk kris inom något eller några år och att Goldman Sachs på samma sätt som man gjort i Grekland får kliva in och ”rädda” nationen genom att ge oss lån till skyhöga räntor.

Tittar vi på ”straffsatserna” för de övriga 2 så finner vi bl.a. att Bengt Dennis driver egen konsultfirma och är styrelseledamot inom East Capital, ett företag som bl.a. tjänat gigantiska summor som förvaltare av våra pensionspengar. Kjell-Olov Feldt blev ordförande i Friskolornas Riskförbund.

Dokumentären visar också hur många av de som låg bakom avregleringen faktiskt är nöjda med dess resultat. Att den åstadkom reformer som aldrig varit politiskt genomförbara om inte krisen inträffat. Vi kan i efterhand konstatera att Sverige kom ut ur krisen som ett förändrat land. Vi blev på samma sätt som USA och många andra länder ett Corporate Sweden. Statliga företag såldes ut. Statliga verksamheter privatiserades. Vi kan också konstatera att precis som i dessa länder så hittar vi många gånger bankirer, politiker eller f.d. politiker på höga poster inom de företag som tjänar pengar på politiskt fattade beslut och reformer.
måndag 16 december 2013

Rättegångar efter elfte september – ett skämt

Alldeles nyligen återupptogs rättegången mot de 5 huvudmisstänkta 911 terroristerna, däribland den i förra avsnittet nämnde Khalid Sheikh Mohammed. De första försöken att genomföra en sådan startades 2006. Har du hört något nämnas om detta på nyheterna nyligen? Jag skulle inte bli förvånad om du svarar nej på den frågan.

Låt oss göra en jämförelse. Efter Anders Behring Breivik fruktansvärda handlingar i Oslo och på Utöya tog det runt ett år innan rättegången kom igång, genomfördes och avslutades med en rättvis dom förkunnad (Breivik fick lagens strängaste straff utlyst, med möjlighet till ytterligare förlängning). Rättegångsförhandlingarna var tillgängliga för allmänheten. TV sände. Tidningar skildrade vad som skedde. Nyhetsflödet över internet var rikligt. Här fanns inget hemlighetsmakeri. Breivik fick t.o.m. möjlighet att under vad jag vill minnas nära nog en timme berätta om sitt manifest, något som kritiserades och sågs som en möjlighet att få ut propaganda för den dömde.

Jämför nu detta med ”the GITMO trials” som 911 rättegången kallas. Här är det inte frågan om någon civil rättegång utan en s.k. ”Military Tribunal”. Rättegången hålls på Kuba, i Guantanamo området. Det är svårt att ta sig hit rent allmänt. Och för att släppas in i rättegångslokalerna krävs mycket speciella tillstånd. 

Rättegångssalen är specialbyggd för ändamålet. Den har kostat åtskilliga miljoner dollar att bygga. Säkerheten runt tillställningen är enorm. I själva rättssalen tillåts i princip bara domaren, de åtalade, deras försvarsadvokater, representanter från  militär och CIA att deltaga. Press och anhöriga får sitta i ett anslutande rum bakom ljudisolerande trippla glasväggar. Det som försiggår i rättssalen når press och anhöriga i rummet intill per videolänk, med 40 sekunders fördröjning. Det som sägs kan närsomhelst censureras genom att domaren trycker på en röd knapp om något som kan likna klassificerad information skulle råka nämnas. För några månader sedan visade det sig att inte bara domaren hade tillgång till en sådan knapp utan även en ”osynlig hand”. Detta var inte ens domaren  medveten om. Han blev lätt upprörd. "Ingen vet ännu vem den osynliga handen tillhörde" skrev jag när det här inlägget först publicerades i december 2013. Nu när inlägget uppdateras den 19:e maj 2015 så vet vi bättre; det var CIA. Se ett inslag från programmet CBS 60 minutes som ger en unik inblick i hur dessa rättegångar går till. Inslaget fascinerar. Inte minst när en av försvarsadvokaterna berätter historien om hur ett brandlarm visar sig vara avlyssningsapparatur...
.

Se också ett uppföljande BBC inslag som tar upp fallet med en av de brittiska fångarna som uttalar sig från sin cell i programmet 60 minutes. Här följer det inslaget:

Video: BBC report on CBS 60 minutes visit inside Guantanamo PrisonInga bilder tillåts sippra ut. Istället deltar en konstnär i rättegången. Hennes alster får, efter granskning, distribueras till den väntande presskåren. Och som sagt, väldigt lite sipprar ut till allmänheten via media. Varför då all denna säkerhet? Det officiella skälet sägs vara att man är livrädd för att något sipprar ut om den tortyr som används ute på basen (eller andra CIA baser världen runt). Precis som om det skulle vara en nyhet eller något hemlig i sig.

I ljuset av vad som försiggår ute på Guantanamo kan vi kanske bättre förstå den stora rädsla den amerikanska administrationen uppenbarligen känner för vad som kommer ut via kanaler som Wikileaks, Bradley Manning eller Edward Snowden. Vi har uppenbarligen att göra med en maktapparat som räds sanningen. Hörde jag någon nämna Orwells 1984 igen?

Vi avslutar inslaget om Guantanamo med

 • en länk till Human Rights Watch redovisning över fångarna på Guantanamo. Vad de anklagas för samt status på deras rättsfall, Slående är att vi här kan slå fast att ingen verkar ha haft något med 9/11 att göra. Förutom de 5 som nu står inför rätta. Fast å andra sidan har deras erkännanden klämts fram efter massiv tortyr. I ett fall handlade det om 183 skendränkningar innan "erkännandet" kom (länk här).
 • därefter blir det ännu en dokumentär som fokuserar just på tortyrmetoderna som används på Guantanamo.


lördag 14 december 2013

Sanningar om Guantanamo

Dagens inlägg har också sitt ursprung i ett tips från en läsare / följare. Det handlar om fånglägret i Guantanamo Bay och tipset jag fick var en dokumentär med namnet ”The road to Guantanamo”. Tack Anders.

Efter terrorattentaten den elfte september 2001 startade en jakt på de skyldiga. Ganska snabbt pekades Usama bin Laden ut som den ytterst ansvarige för attentaten. Han förestod ett terrornätverk kallat Al Quaida. Bin Laden påstods gömma sig i Afghanistan USA attackerade Afghanistan. En intensiv jakt på al Quaida sympatisörer inleddes. Inte bara i Afghanistan utan världen över. Fånglägret Guantanamo Bay upprättades och började ganska snart att fyllas med fångar. George W Bush genomförde en lagändring som gav USA rätt att hålla en viss typ av fångar som kom att kallas ”Illegal Combattants” (eller terrorister).  Dessa fångar fråntogs alla rättigheter och kunde hållas kvar så länge som USA behagade, utan rätt till jurister eller rättegång. USA påstod att lagen verkade i enighet med stora delar av Geneve konventionen.  Ett påstående som i ljuset av förhörsmetoderna som senare blottlades under Irakkriget kraftigt kom att ifrågasättas.


I ljuset av vad som redovisats tidigare i den här bloggen (kapitel 2 i Bakgrund) finns det anledning att titta djupare på vad det är för människor som faktiskt sitter i fånglägret på Guantanamo. Vad har de för koppling till terrorattentaten? Hur har de behandlats? Hur pass framgångsrik har insatsen varit? Den bild som träder fram är skrämmande. Se därför 2 utmärkta dokumentärer i ämnet. Den ena, ”The Road to Guantanamo” fokuserar på ett gäng muslimska grabbar från Birmingham, England som var på väg till ett bröllop i Pakistan men som p.g.a. diverse omständigheter hamnade i krigszonen och blev tillfångatagna.

 Den andra dokumentären är producerad av en svensk, Erik Gandini, och handlar till viss del om den ende svensk som suttit fängslad i Guantanamo (Mehdi Ghezali). Men den handlar lika mycket om de förhörsmetoder som används i lägret. Dokumentären heter ”GITMO, The New Rules of Law”.

Statistiken från Guantanamo talar sitt. Tydliga språk. Av 779 fångar total har 92% konstaterats sakna samröre med Al Quaida. Jag har hittills inte hittat någon som verkar haft direkt med terrorattentaten att göra och där det finns trovärdig bevisning för att så är fallet.  Den som utmålats som ”hjärnan” bakom attentaten heter Khalid Sheikh Mohammed. Och han har erkänt! Fast å andra sidan kom det erkännandet efter att han utsatts för ”skendränkning” (kallat ”waterboarding”). Det sägs att det krävdes 183 behandlingar innan erkännandet kom. Den här killen har många brott att sona för. Inte tal om annat. Frågan är bara vilken inblandning han haft i WTC attentaten. Se resten av statistilen, hämtat från hemsidan ”American Civil Liberties Union, nedan.torsdag 12 december 2013

Tidernas sämsta maskotnamn

Jag får en del feedback på det jag skriver i den här bloggen. Jag är mycket tacksam för denna och tänkte börja visa det genom att publicera ett par inlägg relaterat till den återkoppling jag fått så här långt. Vi börjar med lite humor vilket jag vet några läsare som efterlyst som en kontrast till allt ”gloom and doom”.

Mina tidiga inlägg kom att handla mycket om kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011. Jag fick då tips om en reklamkampanj som det japanska vitvaruföretaget Fukushima Industries nyligen lanserat. Syftet ska ha varit att försöka muntra upp allmänhetens syn på Fukushima, bort från allt det negativa som associeras namnet; med tsunamin och kärnkraftskatastrofen. Resultatet blev kanske inte det förväntade. Man introducerade nämligen en maskot som man gav namnet ”Fukuppy”, en kombination av "Fuku", från företagets namn och det engelska ordet "happy". Det blev en given succé i våra sociala medier, så viss glädje skapades allt. Företaget fick dock dra tillbaka sin kampanj och be om ursäkt för den.

Så här skrev Dagen Industri om kampanjen (LÄNK).

Tack Poul för tipset. Mer sådant, eller feedback i övrigt från "dig därute" väkomnas. 
Dialog är kul.


lördag 7 december 2013

HAARP - Nästa generations massförstörelsevapen?

Nästa generations massförstörelsevapen är kanske redan här. Och det är inte många som känner till det. Det heter HAARP. HAARP står för High Frequency Active Auroral Research Program. Det är en samling om 180 antenner som ställts ut på  ett 13 hektar stort område uppe I Alaska. Varje antenn kan skicka ut lågfrekventa radiovågor upp till en gemensam punkt i jonisfären för att på så vis värma upp den. Vid uppvärmningen lyfts auroran vilket påverkar luftens strömningar på jorden.  Syftet är även här att kunna styra vädret genom att kontrolllera jetströmmarnas rörelser. Syftet sägs också vara att förbättra förutsättningarna för radiokommunikation m.m.

Men möjlighetena med HAARP är betydligt större och mer skrämmande än så. Det ägs och kontrolleras av bl.a. amerikanska militären. Många menar att det kan användas till att påverka vädret lokalt på specifika platser, att kunna skapa tornados, orkaner, jordbävningar och tsunamis. Många menar att detta är nästa generations massförstörelsevapen. Ett vapen som inte lämnar några spår efter sig som avslöjar vem som ligger bakom attacken. Envisa rykten gör gällande att HAARP (eller motsvarande vapen i händerna på andra stater) använts vid ett flertal tillfällen. Det är just märkliga omständigheter bakom vissa händelser som gör att man drar den slutsatsen.

New Oreleans och orkanen Katrina är en sådan händelse. Jordbävningen i Chile en annan. Men även jordbävningen och tsunamin utanför Japans kust 2011 tros kunna förklaras med HAARP liksom tsunamin i sydostasien 2003.

Lite länkar så. Först till en hemsida som ger dig allt du vill veta om HAARP och lite till (hittar du här).
Och så, givetvis en dokumentär. Ännu en utmärkt sådan med intervjuer av personer som tidigare medverkat, men också sådana som fortfarande medverkar i programmet. Ett "måste ses".


måndag 2 december 2013

Udda företeelser - Chemtrails

Vi lämnar området hälso- och sjukvård för en stund och går över till något jag valt att kalla för ”Udda företeelser?”.  Det jag kommer att redogöra för härnäst är nämligen 2 mycket udda företeelser som pågår runtikring oss. De företeelser jag avser är
 • ChemTrails
 • HAARP

Vad är då detta? Jo, båda sägs vara en del i ett större program som syftar till att kontrollera vädret. Det har både civila och militära målsättningar. Både multinationella företag och militära myndigheter pumpar in stora mängder pengar i detta forskningsprogram. Ett forskningsprogram som på den civila sidan går under benämningen GeoEngineering. Människan är på god väg att skaffa sig förmågan att spela gud. Programmet genomförs sen 90-talet i stor skala. Och det sker i tysthet. Allmänheten får ingenting veta. Programmet är HEMLIGT.

Vi börjar med Chemtrails. 
ChemTrails ska nämnas i samma andetag som ConTrails. Har du lagt märke till att den ”svans” av utsläpp som bildas efter ett jetflygplan har förändrats på senare tid. Förr i tiden släpptes en svans, till större delen bestående av kondens (därav ConTrails). Denna löstes relativt snabbt upp och försvann.


På senare tid har också en annan typ av ”svans” börjat dyka upp. En svans som inte löses direkt utan som dröjer sig kvar en längre tid på himlen och sprids. Detta är ChemTrails. Det är aerosoler som släpps ut från planen. Aerosoler som innehåller kemikalier av alla möjliga slag. Många av dem giftiga för oss människor. Analyser visar att de innehåller aluminiumoxid, barium, strontium men också nya typer av bakterier. Allt är framtaget med nanoteknik. Detta sägs vara en del av GeoEngineering programmet. Det civila syftet sägs vara att kunna kontrollera effekten av växthuseffekten. Detta genom att få solstrålarna att återreflekteras tillbaka ut i rymden när de studsar mot dessa aerosoler. På så vis hoppas man kunna kontrollera uppvärmningen av jordens yta, Ett annat syfte är att kunna styra vädret. Att kunna skapa regn på platser som så behöver. Att kunna undvika regn på platser som fått för mycket. Så långt de civila syftena.

De militära syftena ska ses i kombination med HAARP som jag beskriver i nästa kapitel / inlägg. Klart är att både vi och naturen förgiftas av dessa utsläpp. Ändå förefaller det omöjligt att få myndigheter och media att vakna upp och reagera för vad som håller på att hända.

    Några länkar så. Först till en svensk sida som informerar oss om chemtrails och varnar oss för dess effekter. Namnet på bloggen är Det angår oss alla. Här hittar du bilder på chemtrails över Sverige (vilket förekommer dagligen och med vår regerings acceptans – Göran Persson sägs ha godkänt aktiviteterna redan 2002).


Därefter till en utmärkt dokumentär om gifterna och dess påverkan på natur och människa.


Det verkar alltså som vi håller på att förgiftas av små, små nano partiklar som släpps ut i atmosfären utan vår vetskap, utan vårt godkännande. Här tar jag även med en serie länkar om just de sjukdomar som nu utvecklas i spåren av chemtrails. ” We May ALL Have Morgellons Disease and It Is Man Made!”- part 1 & 2    Som du märker när du lyssnar till dessa redogörelser är att de är i högsta grad verkliga. Partiklarna som nämns verkar finnas i var och en av oss. Här tar jag med just ”The Wine Test” som vi alla kan prova. Jag själv testade positivt, tyvärr. De flesta av oss gör nog det.
torsdag 28 november 2013

Dolda sanningar om fluor

Det finns andra områden som, under ett förstoringsglas, ser ut att lida av samma fenomen: girighet. Fluor är ett bra sådant exempel. 

Fluor är en restprodukt från aluminiumproduktion. Som sådant letade man på 30-40-talet efter användningsformer för det. Man kom fram till att försöka lura befolkningen att det var nyttigt (givetvis i små doser). Tandvård kom att bli det område som valdes. Att lyckas med den bedriften innebar att aluminiumindustrin både lyckades undvika mycket kostsam sanering av ett mycket hälso- och miljövådligt ämne. Dessutom kom man att tjäna stora pengar på försäljningen av fluor.

Fluor är giftigt. Det används i råttgift där det är den aktiva komponenten. Visste du om att fluor är ett nervgift som första gången användes av nazisterna i koncentrationslägren för att dumma ner och minska vilje- och motståndskraften hos fångarna så att man kunde kontrollera dem lättare? Fluor är i kombination med kvicksilver dödligt giftigt.

Idag används fluor inte bara i tandkräm, munskölj och andra tandvårdande produkter. I många länder tillsätts dessutom ämnet i dricksvattnet. USA, Storbritannien, Nya Zeeland och Australien är några av dessa länder. Det finns inga vetenskapliga studier som visar att fluor i dricksvattnet har avsedd verkan. De rapporter som finns är förfalskade. Vi kan tvärtom anta, från studier som tystas ner, att fluor tillsatt i dricksvattnet är direkt skadligt för oss människor. Dagens dokumentär behandlar just det ämnet. Se denna och fundera sedan på om det är så vist att ge dina barn fluortabletter. Eller att borsta tänderna med fluortandkräm. Eller att dricka Ramlösa (som innehåller skrämmande 2.7mg per liter. Läser du vidare på den flaskan ser du att det t.o.m finns en varningstext på den, ”Bör ej intas regelbundet av barn under 7 år”.

I övrigt kan jag åter rekommender hälsobloggen "Pulstagning" som har ett antal inlägg med en del tips om just fluor.


tisdag 26 november 2013

Dolda sanningar om vaccin

Vaccin är bra – det räddar liv och det hindrar spridning av sjukdomar / epidemier. Den uppfattningen har vi blivit itutade sedan barnsben. Det är en sanning som förs vidare från generation till generation utan att ifrågasättas. Men vet vi att så är fallet? Tål vaccinering en seriös granskning?

På senare tid har många börjat ifrågasätta vaccinet. Studier har genomförts. Men du och jag får aldrig höra någonting om resultatet av dessa. Varför? Det är en en helt annan bild än den av branschen önskade som faktiskt växer fram som ett resultat av sådan granskning. Detta är en bild som om den kom ut skulle hota en mångmiljard-industri. En industri som om vi följer deras ägarstrukturer även här kan kopplas till de organisationer vi följer i den här bloggen. Kan det vara av den anledningen som en egentligen ganska entydig bild tystas ner och döljs för oss?

Det finns återigen mängder av trovärdiga artiklar och dokumentärer på nätet. Dessa är baserade på fakta. Fakta som skrivs i ansedda s.k. facktidskrifter, men som inte förs vidare till allmänheten därifrån. Genom dessa dokumentärer får vi klart för oss att:
 • Vaccinets effektivitet kan ifrågasättas.
 • Vaccinets farlighet framstår tydligt.
  • Många nya tidigare okända sjukdomar har introducerats i spåren av vaccinering
  • Biverkningar tystas ner. Statistik förvanskas för att dölja detta.
  • Risken för cancer ser ut att öka som en följd av viss vaccinering
  • Vaccin orskar nervsjukdomar, hjärnskador, död
 • Kroppens immunförsvar försämras till följd av vaccinering
 • Positiva "biverkningar" av att faktisk ha genomgått sjukdomen berövas oss

Huvudinslaget i dagens inlägg är en australiensisk dokumentär med namnet ” Vaccination: The Hidden Truth”.


lördag 23 november 2013

Cancer går att bota men botemedlet motarbetas

Nu vet vi vad New World Order innebär och vi vet vilka som sägs ligga bakom den ”plotten”. Dessa ohyggligt rika personer, som vi benämner Illuminati i den här bloggen, sägs kontrollera i praktiken alla jordens resurser; olja, guld, metaller i övrigt, droger o.s.v. De kontrollerar vidare alla större företag och via dem områden som:
 • Maktapparaten (regeringar och dess administrationer)
 • Finansiella verksamheter
 • Polisiär och militär verksamhet (inklusive säkerhet och övervakning)
 • Media
 • Utbildning
 • Forskning och utveckling

Det är svårt att se något område som inte står under dess kontroll (även om det naturligtvis finns fickor av motstånd och alternativ verksamhet). Just detta faktum gör att vi bör ifrågasätta, eller åtminstone vara skeptiska till många av dagens verdertagna sanningar. Det finns nämligen mycket information tillgängligt för att ifrågasätta fler områden än bara de som format vår nutidshistoria. Läkemedelsområdet är ett sådant

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Går du i tron att det vi äter är nyttigt för oss? Eller att de mediciner vi äter för att bota eller förebygga sjukdomar är de optimala för oss? Glöm det! De är optimala ur ett vinstgenererande perspektiv. Vad företag inte kan tjäna pengar på stryks från det möjligas agenda. 

Som ett exempel kan vi ta cancer. Det finns mängder av alternativa behandlingsformer till cancer. Dessa förefaller betydligt mer effektiva än de allmänt accepterade och vedertagna. Men kruxet med dem är att de är baserade på naturliga substanser. De går alltså inte att patentera. Och därigenom går det inte att tjäna stora pengar på dem. Alltså har vi fortfarande bara 2 cancerbehandlingar som förespråkas. Dessa är
 1. kirurgi (antingen kniv eller laser)
 2. kemisk behandling (med gifter)

Både röner viss framgång, Men det finns alternativ som i jämförelse är förefaller avsevärt mer framgångsrika. Se därför den här utmärkta dokumentären om dessa alternativa behandlingsformer och hur de behandlats av våra läkemedelsmyndigheter, vår maktapparat. Kom ihåg att läkare bara kan skriva ut recept på de av myndigheterna accepterade preparaten. Detsamma gäller behandlingsformer.Se också en bra dokumentär om vitamin B17. Här redovisas även den kemiska effekten av B17 på cancercellen. Allt förefaller tämligen övertygande, särskilt den kamiska förklaringen till varför just B17 skulle vara verksam.

torsdag 21 november 2013

USA efter 11/9 2001 – Orwell’s 1984 är här


Tiden efter terrorattentaten år 2001 har präglats av rädslan för nya attentat. I rask följd har både lagstiftning och andra åtgärder genomförts i syfte att ”skydda” oss vanliga människor. Men om vi granskar dessa åtgärder lite närmare, och kanske framförallt tittar på hur de nya lagarna tillämpas samt hur de nyupprättade samhällsorganisationerna agerar får vi snart en annan bild av vad som förefaller vara det verkliga syftet.

Vi har alla hört talas om the Patrioc Act. Men vad innebär den? Patriot Act, eller officiellt USA PATRIOT Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001), är en samling lagändringar som antogs av USA:s kongress till följd av terrordåden. Innehållet i sin helhet kan du ta del av via följande LÄNK. Lagen har kritiserats för att den innebär att mänskliga rättigheter åsidosätts och att den bryter mot den amerikanska grundlagen. Några av de mest häpnadsväckande inslagen är att
 • Du kan, om du råkar klassas som terrorist, fängslas på obestämd framtid, utan rätt att få ditt fall prövat i domstol
 • Polisen har rätt att när som helst göra husrannsakan i ditt hem
 •  FBI har rätt att gå igenom allt om dig; dina telefonsamtal, mail, finansiella transaktioner. Allt.  De behöver inte ens ett tillstånd från en domstol

Från början antogs det att de nya lagarna skulle användas restriktivt. Det har på senare tid gått upp för många amerikaner att så inte är fallet. Lagarna används brett. Och måltavlan är inte alls misstänkta terrorister utan många gånger helt vanliga medborgare, som du och jag.

USA gav sig också rätten till s.k. pre emptive strikes, vilket används som motiv för drönarattacker mot s.k. terroristmål i bl.a. Jemen och Pakistan. Därav anses dessa attacker vara lagliga. Sedan 2001 anses fler än 5.000 männsikor ha dödats i dessa attacker. Bara i år uppgår den siffran till över 700. Närmare granskning av vilka som utsätts för dessa attentat ger en klar bild det ofta inte alls rör sig om terrorister. Undrar om Nobelpriskommitten i Norge sover gott om nätterna.Dagens videoinslag koncentreras dock på utvecklingen i USA sedan terrorattentaten. Den beskriver i detalj den faktiska tillämpningen av många av de lagar som infördes. Den visar hur den nya organisationen Homeland Security inte alls förefaller jaga terrorister utan kanske snarare oliktänkande. En slags ’thought police’ m.a.o. Den berättar om koncentrationsläger som upprättas runt om i USA. Vidare ges en skrämmande bild av hur vaccin kommit att användas. Vi får också veta att vi snart i allt större utsträckning kommer att stöta på människor med inopererade data chip. Allt för att underlätta övervakning. På punkt efter punkt jämförs dagens händelseutveckling med den som skedde i Tyskland på 30-talet. Likheterna är slående. Vi ges känslan av att USA inte bara är på väg mot ett Orwellskt samhälle. Man har redan tagit klivet in i ett. Tror du att detta är utopiskt? Ta en titt på videinslaget och döm själv.måndag 18 november 2013

Om skattebefriade välgörenhetsorganisationer

I förra inläggets första video om Rockefeller famiiljen hyllas deras insatser för välgörenhet. I det här inlägget granskar vi den verksameten lite närmare. Vi gör det genom en intervju med en äldre genleman vid namn Norman Dodd. Norman gjorde sig 1953 känd som chefsutredare för den s.k. Reese-kommitten. Detta var en av kongressen tillsatt grupp som under ledamoten Carroll Reese som hade i uppdrag att utreda verksamheten hos flertalet av de stora s.k. Tax Exempt Foundation (skattebefriade välgörenhetsorganisationer). Några exempel på dessa är Ford Foundation, Carnegie Endowment for International Peace, Guggenheim och just The Rockefeller Foundation. Resultatet av utredningen kom att bli mycket kontroversiellt, så pass att det tystades ner. På wiki-sidan om Norman Dodd sammanfattas utredningens resultat på följande vis:”His claims about his investigative work have become the cornerstone of theories implicating the Carnegie Endowment for International Peace, Ford Foundation, and the Rockefeller Foundation, among others. It was stated by him that these or other foundations were involved in the intentional instigation of the United States into World War I and attempting to mold world history through the explicit control of education in the United States.

Det Norman Dodd faktiskt berättar är hur dessa skattebefirade välgörenhetsorganisationer i själva verket har en dold agenda om att in föra en One World Government.

Det här är en för mig fantastisk intervju som jag rekommenderar varmt att du går igenom. Det är rörande att lyssna till denne bräcklige man kämpa för att få kraft i lungorna att berätta sin historia. Men han är fullkomligt ”klar i knoppen” med ett minne som är avundsvärt. Håll till godo.

söndag 17 november 2013

Familjerna Rothschild och Rockefeller

I tidigare inlägg har vi förstått att världsekonomin fungerar i mångt och mycket som ett pyramidspel. Vi har särskilt granskat de organisationer som sitter i toppen på den pyramiden. Vi har hittills inte gått djupare in på vilka personer det är som sitter i pyramidens topporganisationer. Vi har förstått att det inte rör sig om enskilda individer utan snarare familjer som generation efter generation dominerar. Det är framförallt 2 namn som ständigt återkommer; familjerna Rothschild och Rockefeller. Dags att ta en lite djupare titt på vad som sägs om dessa. Vilka är de och vilken är deras historia?

Historien berättas genom ett par dokumentärer. Den första, om familjen Rothschild har fått titeln "The Rothschild Family - Puppet Masters - World's Only Trillionaires". Det är en faktaspäckad historieskrivning som ger en bild av:

·         hur denna familj byggt upp en förmögenhet som överstiger hälften av vårt klots alla tillgångar
·         hur man lyckats gifta in släktingar i världens kungahus
·         hur man genom lån sponsrat alla sidor i de flesta krig som utkämpats sedan franska revolutionen (här tänker man samtidigt genast ”creating money out of nothing” och får en förståelse för hur detta har gått till)
·         hur man genom eget agerande samt via anlitade, sponsrade agenter/vänner lagt beslag på större delen av jordens naturrikedomar
·         hur man skaffat sig kontroll över samtliga vitala funktioner inom de länder där man har inflytande; bankväsende, media, transportsystem, politiska maktapparaten, juridiken, utbildningen.
·         hur man tycks följa en plan, utan mänskliga hänsyn. Införande av apartheid i Sydafrika, sponsring av kommunismens framfart, sponsring av Hitler för att bara nämna några sådana påstådda insatser.

Familjen Rothschild står också bakom framgångarna för de flesta andra av de “International Bankers” som nämnts i tidigare inlägg på den här bloggen. Här tänker jag på Warburgs, Carnegie, Baring men kanske framförallt Rockefellers. Rockefellers är nästa familj att hamna under den historiska luppen. Men innan dess några berömda Rothschild citat där vi börjar med det allra mest kända:


Familjen Rockefeller har främst byggt upp sin förmögenhet och sitt inflytande via kontroll över oljebranschen. Allt tog sin början med John D. Rockefeller, i mitten av 1800-talet.  Hans affärsmetoder var både beundrade och fruktade. Hans konkurrenter betraktade honom som hänsynslös. Han startade företaget Standard Oil, ur ett större raffinaderi som var hans första verksamhet. Genom oheliga allianser, karteller med andra inom oljebranschen men också med partners inom transport, kemi, förpackning lyckas han driva sina konkurrenter antingen i konkurs eller till att bli framtvingat uppköpta som en del av Standard Oil. Tidigt tog han kontroll över i stort sett hela USA marknaden. Han monopoliserade branschen. Några år senare behärskade hans företag 90% av värdens raffinaderier men också marknadsföringen av dess produkter. Lägg till det kontroll över 30% av de på 1870-talet kända oljekällorna. Vi kan lätt föreställa oss vilken otrolig rikedom han lyckas bygga upp, med tanke på den roll som oljan kom att spela för industrialismens framfart.


I början av 1900-talet hopar sig problemen. Dålig publicitet i pressen kombinerat med rättegångar riktade mot John D Seniors sätt at bedriva affärer skapade ohälsa hos både far och son, John D senior och junior. John D Junior tar nu över verksamheten. Standard Oil bryts upp i flera mindre företag som ett resultat av rättegångarna men Rockefellers’ behåller kontrollen även över dessa. Resultatet blir gynnsamt för familjen. 

Rikedomarna växer. John D Junior börjar alltmer ägna sig åt filantropisk verksamhet – välgörenhet. 1913 grundas The Rockefeller Foundation. Med Junior vid rodret växer familjens inflytande till att omfatta allt av väsentlig betydelse i det amerikanska samhället. Likt Rothschilds’ skaffar de sig avgörande inflytande över media, nöje, konst- och kultur, utbildning, finans- och bankvärlden etc. Av Juniors söner är det sedan politikern, presidentkandidaten och sedermera vice presidenten Nelson Rockefeller som får störst uppmärksamhet.

Första videon om Rockefellers är producerad av History Channel, Den är att betrakta som en hyllningssång åt familjen, även om den också nämner några av dess kontroverser genom åren. Men, den nämner inte med ett ord familjens inblandning i skapandet av The Federal Reserve System. Ej heller John D Juniors intresse för rashygien nämns (d.v.s den rasism som kom att prägla världen fram till andra världskrigets utbrott). Familjens inblandning i skapandet av några av de organisationer vi lärt känna i den här bloggen; som The Bilderberger Group, The Trilateral Commission eller Council of Foreign Relations nämns inte heller. Eller stödet till Hitler, Lenin och Stalin.  Det är m.a.o. en inkomplett biografi som inte desto mindre är intressant för den som vill få en inblick i familjens historia.


Sista filmen i det här inlägget ger däremot en alternativ syn på familjen. Inte minst på det som i förra dokumentären kommit att hyllas som välgörenhet. Här betonas istället hur kontroll av läkemedelsbranchen, utbildning, befolkningskontroll, vädermanipulation förefaller ha ett alternativt syfte; att införa A One World Government och The New World Order.

Vi avslutar även här med några citat från medlemmar av Rockefeller familjen.
Vi kan konstatera att familjerna är kontroversiella. Man kan fråga sig vad det är som frammanar denna fientlighet. Är det avundsjuka över deras rikedomar. Eller ligger det en sanning bakom det som beskrivs som familjens yttersta målsättning.tisdag 12 november 2013

Mer om New World Order

Vi stannar kvar inom området New World Order i ytterligare ett inlägg. Jag nämnde tidigare en Dr. John Coleman. Det var från hans sida jag hämtade definitionen på ”the New World Order”. Som jag nämnde så vet John vad han pratar om. Han är som sagt en f.d. MI-6 agent som ägnat de senaste 35 åren åt att utforska och dokumentera just det här området. Därför faller det sig naturligt att dagens första video är en föreläsning från mitten av 90-talet av nämnde Coleman på ämnet ” Club of Rome, Chatham House and The Committee of 300”. Det blir mycket inside information om politik, frihandelsavtal samt organisationerna bakom New World Order. Allt detta blandat med en del intrikata detaljer kring kända personligheter inom världspolitiken. John är en utmärkt föreläsare. Mycket påläst. Och det han återger är framförallt det han lärt sig från att plöja sida upp, sida ner av Congressional Records.Dr. Coleman nämner Kennedy-mordet i sin föreläsning. Även vi har ju i ett tidigare inlägg redogjort för alla frågetecken som råder kring den händelsen.  I ljuset av det är det intressant att känna till att en kort tid före sin död höll JFK ett tal där han lovade amerikanska folket att ta itu med en konspiration av stora mått som han menade landet var utsatt för. Många menar att detta kan ha varit anledningen till att han mördades, eller åtminstone en starkt bidragande orsak.


I föregående inlägg om New World Order fick vi veta att bland målsättningarna finns att införa ett styre som närmast kan liknas vid en diktatur, med full kontroll över resten av befolkningen. Ett samhälle som mest kan likställas med det som beskrivs i George Orwells’ ”1984”. Nästa dokumentär tar oss med på en både underhållande men också skrämmande resa i det samhälle som under åren efter elfte september vuxit fram i USA. Du känner säkert igen mannen som står bakom filmen; Jesse Ventura. Han är för oss mest känd som en American Wrestler men har också varit både Navy Seal och delstatsguvernör. Filmen ingår i en serie med namnet ”Conspiracy Theory”. Just det här avsnittet kom att bannlysas av amerikanskt TV, men har blivit mycket populärt på nätet.lördag 9 november 2013

The New World Order

De senaste 2 inläggen har kommit att handla om en namnlös organsiation som jag valt att kalla ”The Illuminati”. Organisationen är formerad i olika cirklar. Grupperingarna i de olika cirklarna är ålagda tystnadsplikt och är ofta inte medvetna om varandra. I de innersta cirklarna återfinner vi rika bankfamiljer där Rothschields´ och Rockefellers’ är bland de mest framträdande. Dessa bankfamiljer kontrollerar genom sitt inflytande nära nog allt: Pengasystemet, politikerna, utbildningsväsendet, militären, rättsapparaten, sjuk- och hälsovård för att bara nämna några områden.

Vid ett flertal tillfällen har termen ”New World Order” nämnts. Vad är då New World Order (NWO)?
NWO  är den yttersta målsättningen ”The Illuminati”. För att bäst beskriva den målsättningen övergår jag till engelska där jag direkt citerar den som kanske forskat mest inom området och skrivit böcker i ämnet. Han heter Dr John Coleman. Vem är han? Han är en f.d. MI-6 agent som ägnat de senaste 35 åren åt att utforska och dokumentera just det här området. Han är m.a.o. mycket påläst. Vi kommer att återstifta bekantskapen med Dr Coleman i senare inlägg. Men här följer ett utdrag från hans bok ” Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300.” som publicerades 1992. Detta beskriver ganska väl NWOs ultimata målsättning:

A One World Government and one-unit monetary system, under permanent non-elected hereditary oligarchists who self-select from among their numbers in the form of a feudal system as it was in the Middle Ages. In this One World entity, population will be limited by restrictions on the number of children per family, diseases, wars, famines, until 1 billion people who are useful to the ruling class, in areas which will be strictly and clearly defined, remain as the total world population.
     There will be no middle class, only rulers and the servants. All laws will be uniform under a legal system of world courts practicing the same unified code of  laws, backed up by a One World Government police force and a One World unified military to enforce laws in all former countries where no national boundaries shall exist. The system will be on the basis of a welfare state; those who are obedient and subservient to the One World Government will be rewarded with the means to live; those who are rebellious will simple be starved to death or be declared outlaws, thus a target for anyone who wishes to kill them. Privately owned firearms or weapons of any kind will be prohibited."

Sammanfattningsvis alltså följande målsättningar:
·         En regering som styr över hela världen. Denna väljs inte utan handplockas av nämnda bankfamiljer.
·         Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)
·         Den härskande har total kontroll över befolkningen. Detta uppnås genom teknik. Bl.a. planeras att varje människa får ett chip inoperererat i kroppen. Mind Control finns också på agendan. Vi får vad vissa beskriver som en polisstat.
·         Världens befolkning minskas till runt 1 miljard.
·         En religion
·         En valuta

Utopiskt? Kanske inte trots allt, sett till allt som tidigare redovisats i den här bloggen och sett till allt det material som finns tillgängligt på nätet. Vissa påstår att ca. en tredjedel av den amerikanska befolkningen tror att NWO är en realitet och är på väg att införas om vi inte gör något åt det. Så var börjar vi? Vilket material väljer vi ut?

Vi börjar med en titt på organisationen, dess struktur,  i sig. Inte för att den kan sägas vara 100% korrekt utan mest för att den sammafattar många av de organisatoriska enheter som ofta nämns i de inslag som behandlar ämnet. Lägg särskilt märke till den politiska grenen. Där hittar du namn, både kända och okända som FN, EU, the Bilderberger Group, CFR (Concil of ForeignRelations, Committee of 300, Club of Rome och Trilateral Commission (varje grupp försedd med en länk om du vill få en djupare insikt i syftet med dessa organisationer).
Dagens första video är signerad Alex Jones (som omnämnts tidigare på den här bloggen). Videon är utmärkt för den som vill ha en översikt av New World Order, människorna bakom och dess målsättningar.I tillägg till denna tar jag även med 2 ytterligare videos signerade Aaron Russo. Aaron var en känd filmregissör. Han står bakom kända filmer som ”The Rose” med Bette Midler och ”Ombytta Roller” med Eddie Murphy i huvudrollen. Aaron kom att bli nära vän med Nick Rockefeller. Det han fick veta genom den vänskapen chockade honom. Han fick en första parkett inblick i hur tankegångarna går bland dessa familjer. Inte minst vad gäller 11/9 attentaten och efterföljande krig i Afghanistan och Irak. Han fick också en inblick i den ultimata målsättningen.Den andra filmen gav han ut 2006. Den heter ”America: Freedom to Fascism” och behandlar just NWO. Den gav han ut som politiskt obunden producent. Tragiskt nog avled Russo i cancer bara ett år efter den här filmens release (2007).
onsdag 6 november 2013

The Illuminati under luppen

 I dagens inlägg går vi på djupet vad gäller att förstå organisationen vi kallar “the Illuminati”. Huvudinslaget är en video, eller snarare en radioföreläsning från 1967 (som senare återsändes på William Coopers’ radio show 1995). Här följer en kort översikt av vad föreläsningen återger:

”The Illuminati” I dess nuvarande form grundades av Adam Weisshaupt, I nära samarbete med några av dåtidens rikaste bankirer. Däribland en medlem av familjen Rothschild, nämligen Nathan. Organisationen har med tiden övergett sitt namn. Franska revolutionen sägs ha varit organisationens första stora bedrift. Här var man pådrivande och agerade sponsorer. Plotten avlöjades via dokumentation som blev offentliggjord innan den genomfördes. Tyvärr togs det materialet inte på allvar. Som vi alla vet genomfördes revolutionen.

Organisationen  kom att upplösas tidigt men gick då enligt många under jorden och fortsatte sin verksamhet i tysthet. Det har man gjort ända till våra dagar. Tidigt tog organisationen sikte på USA som lämplig grogrund. Mäktiga frimurarordnar infiltrerades. Thomas Jefferson påstås ha varit en av dess mäktiga medlemmar och pådrivare.

2 framstående figurer inom organisation, Guiseppe Mazzini (italiensk politiker och revolutionär med ansvar för Illuminatis revolutionära gren) och Albert Pike (mycket framstående inom den amerikanska delen av organisationen) brevväxlade på senare hälften av 1800 talet. De diskuterade genomförandet av The New World Order (NWO), alltså etablerandet av en regim med makt att styra världen. NWO är en tydlig målsättning för organisationen ”the Illuminati”. I ett beryktat brev beskriver Pike en vision han haft om hur genomförandet av NWO ska gå till. Här beskriver han att det kommer att krävas tre världskrig. Sen beskiver han dessa i detalj, dess förlopp och dess slutliga resultat. Överensstämmelsen med 1900 talets historieskrivning är slående. Brevet fanns länge tillgängligt för beskådande på British Museum men togs någon gång efter Första Världskriget bort. Här följer utdrag av brevets innehåll. Vi börjar med första världskriget:

"The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the "agentur" (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions."

Därefter andra:

"The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm."

Som du redan märkt, och repeterat nu, så är pricksäkerheten i vad Pike förutspår skrämmande. Och kom ihåg att detta inte är profetior, utan utgör ett slags ”military blueprint” för en plan som följts till punkt och pricka sedan 1871. Det kan betyda att vi bör ta vad han säger om tredje på största allvar:

"The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion- We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."

Länk till dessa texter, och mycket mycket mer FÅR DU HÄR.

Under 1900 talet har Illuminati framgångsrikt genomfört det man hela tiden haft på agendan. Språngbrädan har hela tiden varit USA.

o    2 av världskrigen har genomförts. Det tredje förefaller som vi sett vara långt framskridet…
o    Man har tagit kontroll över USAs maktapparat, utbildningsväsendet, TV & media, myndigheter, CIA, FBI samt flertalet multinationella företag
o    Bankväsendet. Det finns de som envist hävdar att det finns en Rothschild-kontrollerad bank liknande the Federal Reserve i alla länder utom tre; Iran, Nordkorea och ett till.

Organisationen är uppbyggd av cirklar. Stor hemlighet råder, även inom organisationen. Den inre cirkeln består av rika bankirer, som Rothschild. Därutanför finns s.k. Round Table groups/organisations. I tredje led finns inflytelserika organisationer, som tidigare nämnda CFR (Council for Foreign Relations) men också grupperingar med namn som Bilderberg-gruppen och The Trilateral Commission. Det är organisationerna i detta tredje led som förefaller vara de mest synliga för oss vanliga dödliga. Även om mycket av deras verksamhet också sker i det fördolda, bakom stängda dörrar och utan offentliga protokoll.

Illuminatis taktik är som vi tidigare sett att skapa en konflikt och därefter sponsra båda sidor i konflikten. De bankmän som nämnts står bakom och har sponsrat personer som Bismarck, Lenin, Stalin och Hitler.

Detta tar oss till tidigare nämnda videoinslag, en radioföreläsning.  Producenten heter Anthony J Hilder och berättaren Myron Fagan. Han refererar till dokumenterade fakta som går att söka upp för den intresserade. Vi följer en nedkortad version av föreläsningen (45 min jämfört med 2h30min om vi lyssnat på hela).
A must see - Explains the Conspiracy and the…”