Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 28 februari 2017

Finansvärlden – vi befinner oss i alla bubblors moder

Vad skulle det innebära för dig om du hade fri tillgång till pengar? Tänk om lönechecken varje månad inte betydde särskilt mycket, eftersom du hade möjlighet att ta från en, i praktiken aldrig sinande reserv. En dröm, säger du kanske. Orealistiskt dravel! Faktum är att för oss vanliga samhällsmedborgare är det måhända en dröm, och ja – det är definitivt orealistiskt. Men för våra banker är det så vardagen fungerar. Våra banker har nämligen tillåtelse att skapa pengar ur tomma intet. Ett exempel: Om du går till banken och önskar ett bolån på 3 miljoner kronor så räcker det för banken att själva ha tillgång till 10.000 kronor. Resten har de tillåtelse att skapa ur tomma intet.


Andreas Cervenka - prisbelönt
SVD journalist
Källan till den här informationen är Andreas Cervenka, Svenska Dagbladets prisbelönte ekonomijournalist. I boken ”Vad gör en bank?” berättar han initierat och pedagogiskt hur en bank fungerar idag. Följande citat är hämtat från Aftonbladet 2017-02-02, en artikel med rubriken  ”Så gör banken pengar av luft” där journalisten Kajsa Ekis Ekman skrivit en recension om boken. Följande är ett citat hämtat från den artikeln:

Av de pengar som skapas i dag är det bara en liten del som trycks av Riksbanken. Nästan alla pengar skapas av bankerna i det ögonblick de beviljar nya lån. Lånar du tre miljoner till en ny bostad, skapar banken dessa pengar genom ett klick – de fanns inte innan. För banken räknas dessa pengar som en tillgång, eftersom de är en fordran på dig. Då bolån betraktas som nästan riskfria, behöver banken inte räkna det som att de verkligen lånat ut tre miljoner, utan kanske mindre än hälften – så i praktiken räcker det att de har tiotusen kronor för att kunna låna ut tre miljoner. Detta kallas riskvikt. Och utan att ha byggt eller renoverat en enda lägenhet, har bankerna med denna organiserade lögn lyckats få sju av tio svenskar att lydigt betala in delar av vår lön till dem varje månad. DET är däremot riktiga pengar – för vi har arbetat ihop dem. En lönsam affär för bankerna: ge bort luft och få tillbaka pengar med 25 procents avkastning.”

Huvudtesen i Cervenkas bok är att Sverige står på randen till en ny finanskris. Han poängterar att

”…våra privata skulder ligger på 248 procent av BNP, och vi är ett av de länder i världen där det privata skuldberget ökat mest. Våra löner stiger inte nämnvärt, men det gör våra skulder. För att vi ändå ska klara av det hela har minusränta införts, vilket lett till att bankerna tjänat miljarder då de fortsätter ge ut lån och ta ut ränta av oss.
Allt detta, samt det faktum att statspapper är dyrare än på 5 000 år (!), talar för att vi befinner oss i alla bubblors moder. Att sia om framtiden kan ju vara vanskligt och Cervenka garderar sig: det behöver inte bli en krasch, det kan också ske en mjukare nedgång – men poängen är att samhället fortfarande inte byggt skyddsvallar mot finanskrascher. Basel III-reglerna som antogs nyligen har bara höjt kapitaltäckningskraven marginellt.”

Vi har i ett antal tidigare inlägg i den här bloggen sett tydliga tecken på att inte bara Sverige utan hela världen står på randen till ”alla bubblors moder” – den största finansiella kraschen i världshistorien. En av de saker som förhindrat att bubblan redan spruckit är det faktum att världens centralbanker tryckt upp nya pengar som de lånat ut sinsemellan till varandra. Noll- eller minusräntan är naturligtvis ett annat sådant dämpande instrument. Men var och en av oss inser ju att den taktiken inte håller i längden. Förr eller senare brister det. Kan det vara så att den nyligen installerade, protektionistiskt inriktade amerikanske President Trump kan vara just den nål som behövs för att spräcka bubblan. Sannolikheten för det är tyvärr ganska stor.
fredag 24 februari 2017

FREE FALLIN' starring BUILDING 7

Efter ett stort antal tunga inlägg med fokus på historia, politik och religion är det dags för något ”lättsammare”. Det är dags att vända tillbaks till den händelse som fick mig att komma till insikt om att saker och ting inte står rätt till i världen – att den verklighet som makt, media och myndigheter presenterar för oss många gånger är en förljugen skildring. I den här bloggen hittar du cirka 7-8 tidigare inlägg om just händelserna den elfte september år 2001. Några av dessa går på djupet och klargör, enligt min mening bortom allt tvivel, att den version av verkligheten vi blivit påtvingade tillhör kategorin som idag så populärt kallas för ”fake news”.

BBC rapporterar om WTC7 kollapsen innan den inträffat.
I bakgrunden står byggnaden fortfarande kvar.
Dagens videoinslag är en cover på Tom Pettys låt ”Free fallin' ”. Fokus i inslaget ligger på den tredje byggnaden som rasade i World Trade Center komplexet den dagen. Just det, den tredje byggnaden som rasade – många av oss känner bara till två. Namnet på byggnaden var WTC Building 7. Den kallades också The Salomon Building. Den var drygt 200 meter hög, fördelat på 47 våningsplan. Den hade inte träffats av ett plan. Vid tiden för dess kollaps härjade kontorsbränder på 3-4 våningsplan, ganska långt ner i byggnaden. Ändå kollapsade den med en hastighet motsvarande fritt fall. Det fanns alltså ingenting kvar i konstruktionen som gjorde motstånd när den föll. När du ser videoinslaget kan du fundera på följande: 

 • Att en skyskrapa kollapsar med en hastighet motsvarande fritt fall, rakt ner ”i sitt eget fotavtryck” är unikt. Fram till den 11/9 2001 hade det aldrig inträffat. Ändå lyckades ett stort antal brandmän att förutspå att just Building 7 skulle kollapsa på det sätt den gjorde. Vad fick dem att dra den slutsatsen?
 • Trots att något liknande aldrig inträffat tidigare så var amerikanska myndigheter initialt mycket motvilliga till att utreda World Trade Center incidenten. Efter påtryckningar från amerikanska medborgare tvingades man till slut ge vika. Vad gäller just WTC 7 så lyckades man aldrig få fram en godkänd förklaring till dess kollaps. I första rapporten från NIST utelämnades den byggnaden helt och hållet från rapporten. Andra försöket var så dåligt att man tvingades skriva en tredje rapport och i den konstaterade man själva att den förklaring man kommit fram till endast har en ”low probability of occurrence”…
 • Tre nyhetskanaler, däribland BBC, rapporterade i direktsänd TV om att WTC hade kollapsat. Problemet var att i sändningen står byggnaden fortfarande kvar. Rapporteringen skedde en dryg halvtimme innan själva kollapsen. Vad hände där?


Om du är en av de som fortfarande tror att vi serverats rätt bild av händelseförloppet den dagen, så rekommenderas dagens videoinslag varmt. Blir du nyfiken och vill veta mer rekommenderas du att ta del av de tidigare inläggen i ämnet i den här bloggen (se fliken <BAKGRUND> ovan). Ett inslag som rekommenderas särskilt är det som behandlar den militära insatsstyrka som den andre maj 2011 sökte upp och sköt ihjäl Usama bin Laden. Insatsstyrkan på mellan 25-30 man gick under namnet Seal Team Six. Inslaget belyser vad som hände med soldaterna som ingick i den styrkan. Knappt någon av dem är nämligen vid liv längre. Inlägget från 29/3 2014 bär därförtiteln ”Vad hände med Navy Seal Team Six”.
   söndag 12 februari 2017

Jesuiter och nöjesbranchen

Jesuitorden har spelat en avgörande roll för hela nöjesindustrin, ända sedan organisationen bildades 1534 och fram till våra dagar. Ett stort antal universitet och lärocenter etablerades tidigt och teaterverksamhet kom tidigt (den första uppsättningen redan 1551) att bli en del av aktiviteterna på dessa skolor. Temat i dessa skådespel var sällan bibliskt utan snarare baserat på hedniska sägner och antikens historia. Företeelsen växte snabbt i både popularitet och omfång. Snart arrangerade i stort satt varje jesuitisk skola sina egna skådespel, ofta inför stor publik och till ibland uppseendeväckande höga kostnader. När Jesuitorden bannlystes år 1773 kan man förmoda att även denna verksamhet gick i graven. Så verkar dock inte ha varit fallet om får tro Jesuiternas egna historiebeskrivningar.

Ganska tidigt blandade teaterutövarna även in andliga övningar i syfte att förbättra resultatet. Verksamheten växte och kom snart att inkludera både teater och ballett. Genom jesuitiska uppfinningar etablerades runt förra sekelskiftet även filmindustrin. De tidiga utövarna var till nära nog hundra procent högt rankade frimurare. Så har det fortsatt vara även in i vår tid. I stort sett varje namn du kan komma på inom filmindustrin lär vara en högt rankad frimurare.

Boken Rulers of Evil
Samma fenomen hittar du inte bara i filmindustrin utan i hela media- och nöjesbranschen. Oftast hittar du judar i toppen för de företag som verkar inom dessa branschen. Men vi får inte låta oss luras – de är vad dagens föreläsare Walter Veith kallar för ”papal court jews” (fritt översatt ”påvestatens hovjudar”). De finns där för att lura oss in i en anti-semitisk fälla. Men det är alltså i själva verket Vatikanen/ Påvestaten som står bakom dessa företag. I princip allt vi ser på TV, läser om i böcker och i tidningar, ser på bio, teatrar och operahus samt konserter av olika slag som vi lyssnar till – står under Vatikanens inflytande.

När moderna s.k. tekniska konstverksamheter växte fram efter andra världskriget (biografer, radio och televisionen) såg sig Vatikanen tvingade att gå ut med en s.k. ”encyklika” där man deklarerade vilken roll man önskade spela inom dessa områden. 1957 släppte påve Johannes XXIII en första sådan, kallad “Miranda prorsus” (“Looking ahead”), där han sa följande:

   "Men must be brought into closer communion with one another. They must become socially minded. These technical arts (cinema, sound broadcasting, and television) can achieve this aim far more easily than the printed word. The Catholic Church is keenly desirous that these means be converted to the spreading and advancement of everything that can be truly called good. Embracing, as she does, the whole of human society within the orbit of her divinely appointed mission, she is directly concerned with the fostering of civilization among all peoples."

Vatikanen flaggade alltså tidigt för att man önskade använda dessa medier till sin egen fördel. Än mer häpnadsväckande blev det 1964, när påve Paulus VI förstärkte Miranda prorsus med ytterligare ett dekret kallat Inter mirifica (“Among the Wonders”), varifrån följande häpnadsväckande citat hämtats:

 it is the Church’ s birthright to use and own ... the press, the cinema, radio, television and others of a like nature.
Han menade att kyrkan skulle ha

a special responsibility for the proper use of the means of social communication [which] rests on journalists, writers, actors, designers, producers, exhibitors, distributors, operators, sellers, critics – all those, in a word, who are involved in the making and transmission of communications in any way whatever.... They have power to direct mankind along a good path or an evil path by the information they impart and the pressure they exert. It will be for them to regulate the economic, political, and artistic values in a way that will not conflict with the common good.... “


Scen från The Passion of the Christ
Citaten ovan är hämtade från en bok med titeln “Rulers of Evil”. Boken författare Tupper Saussy var låtskrivare och keyboardspelare åt bandet The Neon Philharmonic. Citaten återges i dagens videoinslag, med föreläsning av redan nämnde Walter Veith. I föreläsningen får vi även en fascinerande inblick i några av världshistoriens mest kända filmer. Vi får kännedom om deras koppling till, och lek med det ockulta. Mest fascinerande är kanske inslaget från Mel Gibsons ”The Passion of the Christ”. Ca 49 min in i föreläsningen ser vi en kort filmsekvens där en liten baby vänder sig om och blickar bort mot den korsfäste Jesus Kristus med en blick som säger allt! Missa inte den!

I föreläsningen ges vi också en analys av de kors som bärs av påve Franciskus idag och det kors och den mitra som föregångaren, påve Benedictus, bar. Bara det faktum att påven bär en mitra, vilket har intressanta kopplingar till den religion, Mitraism, som var förhärskande i riket Medien/ Persien är i sig en underlig koppling.
Som vanligt när det gäller Walter Veiths föreläsningar så är de späckade med fakta. Det ovan nämnda utgör bara en bråkdel av dessa, men ger förhoppningsvis en bra inblick i det som är själva kärnan i budskapet.


Som bonus i det här inlägget tar jag med ytterligare en kort video. Här får vi en glimt av hur musikbranschen också bär tydliga spår av den konspiration vi studerar. Det korta videoinslaget är hämtat från SuperBowl (alltså amerikansk fotbolls Grand Finale). I halvtidsvilan ges publiken av tradition en uppvisning som heter duga, signerad några av de största stjärnorna inom nöjesindustrin. Kommer ni ihåg den sataniska ritualen vid en tunnelinvigning i Schweiz (från ett tidigare inlägg i bloggen)? Dessa musikshower från SuperBowl följer samma mönster.


söndag 5 februari 2017

En analys av Donald Trumps 2 första veckor vid rodret

Två veckor har gått med Donald Trump vid rodret. Det är två veckor som knappast lämnat någon oberörd. För det stora flertalet framstår han som en oberäknelig galning. Men är han det? Eller ingår det han gör i en noggrant uträknad plan? Vad går isåfall den planen ut på? Låt oss ta en närmare titt.
Fredagen den 20:e januari Donald Trump som president för Förenta Staterna. Här nedan sammanfattas de viktigaste punkterna bland vad som hänt, beslutats och åstadkommits sedan dess:

Missiltest i Iran
 • Han meddelade Mexikos president Enrique Peňa Nieto att den beryktade muren mellan de 2 länderna ska byggas och att Mexico förväntas bidra med finansiering till densamma. Nieto svarade att han inte var intresserad. Trump kontrade med ett hot om att införa höga tullavgifter på Mexikanska importvaror. När inte heller detta hjälper har Trump börjat hota med att skicka invasionstrupp över gränsen om inte så kallade ”bad hombres” stoppas.
 • Förra helgen avbröt Trump abrupt ett telefonsamtal med Australiens premiärminister Malcolm Turnbull. Detta sedan ett avtal som upprättats under Obama-tiden kommit på tal – ett avtal som stipulerar att USA ska ta  emot tusentals illegala båtflyktningar från Australien. Trump blev upprörd och avslutade det planerade, timslånga samtalet redan efter 27 minuter med orden ”Jag ska studera det här dumma avtalet!”
 • Den iranska regimen genomförde helt nyligen ett missiltest. Fler sådana är planerade. Vita huset har utfärdat en officiell varning riktad mot Iran. Man meddelar att en militär insats mot landet inte är utesluten – och organisationen National Iranian American Council varnar för att hoten kan sluta med en väpnad konflikt.
 • Donald Trump har med omedelbar verkan utfärdat ett inreseförbud för alla personer med medborgarskap i något av följande 7 länder; Iran, Irak, Jemen, Syrien, Libyen, Sudan och Somalia. Detta inkluderar personer med dubbla pass – vilket drabbar flera svenska medborgare. Irritationen bland världens muslimer är mycket stor. I tillägg har Trump blåst av all flyktingmottagning.
 • Trump har även agerat i mellanöstern-frågan. Han har utlovat en flytt av den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem – något som sticker i ögonen på palestinska företrädare. Stärkta av en Israel-vänlig president har premiärminister Nethanyahu meddelat att närmare 5.000 nya bosättningar planeras på Västbanken. Palestinska företrädare är bestörta, men USA med Trump i spetsen lär inte protestera (även om man tillfälligt stannat upp och funderar på lämplig reaktion).
 • Trump har vidare lovat att förgöra terrorgruppen IS på bara 30 dagar.
 • På hemmaplan har Trump skrivit på ett avtal som ger grönt ljus åt byggandet av en oljeledning genom ett miljömässigt känsligt område i North Dakota. Under Obama-tiden lyckades en stor proteströrelse efter många om och men få stopp på de här planerna. Men nu rivs alltså det beslutet upp med motiveringen att många nya amerikanska jobb kommer att skapas.
 • Med samma motiv som grund har Trump-administrationen valt att riva upp flera planerade handelsavtal – däribland TPP (med Asien) och TTIP (med Europa).
 • Dessutom verkar klimatavtalet från Paris vara i farozonen för att rivas upp av Trump.


Listan kan göras längre (vi har ju inte ens nämnt alla historier om "fake news", anklagelser mot CIA och mot media-kåren) men vi stoppar där.  Vill vi säga något positivt om allt detta kan vi konstatera att USA åtminstone har fått en handlingskraftig president. Skulle vi göra motsvarande analys av Stefan Löfvens första 2.5 år vid makten skulle listan i det närmaste bli tom. Han har initierat några utredningar, kommenderat 150 militärer till Gotland, fått till ett oavgjort resultat mot två svenska kommuner i frågan om att lagra ryska gasrör i svenska hamnar och … ja… mer än så blir det väl inte… Eller?

Trump och hans favoritsymbol
Men vad gäller Trump är det alltså det negativa omdömet som överväger. Vi får bilden av en protektionistisk president som inte tvekar att spela ett utrikespolitiskt spel med mycket, mycket höga insatser. Något som politiken gentemot Mexiko och Iran tydligt speglar. Vad händer när motsvarande taktik används gentemot Kina eller Ryssland? De lär inte skrämmas av lite sanktions- eller vapenskrammel.

För egen del tycker jag att allt det här tydligt indikerar vart vi är på väg. Världens skuggregim använder sig av Trump-kortet på klassiskt vis med hjälp av den välkända taktiken kallad ”Hegels dialektik”, d.v.s. Tes + Anti-tes à Syntes. Ta alltså två extrema ståndpunkter (tes och anti-tes), gnid dem mot varandra och ut kommer det på förhand önskade resultatet (syntes). I motsats till de senaste årtiondenas stävanden mot globalisering – med frihandelsavtal, fri rörlighet över gränserna och nationalstatens minskande betydelse – introduceras nu en makt med rakt motsatt agenda. Både Trumps valseger, sättet han inlett sin ämbetsperiod på samt Brexit-rörelsens framgångar är tydliga exempel på detta. Nu är det stängda gränser, nationalism och något som gränsar till fascism som gäller. Vi har några år framför oss där vi kommer att få se de fasansfulla effekterna av en extrem sådan politik. När det hela är över så kommer världens befolkning att be om, ja just det… New World Order. Vi kommer att vara företrädelsevis positiva till en världsregering i FN:s regi. Och vem tror ni kommer att leda den? Jag skulle inte bli förvånad om ett välbekant ansikte dyker upp – Barack Obama. I kölvattnet av detta kommer FN:s egen, på förhand framtagna världsreligion att förespråkas, den som beskrivits i inlägget ”FN:sockulta agenda”.

Jag tycker att mycket tyder på att det är så här Trump ska förstås. Och vi har bara sett början på detta. Men förtvivla inte. Glöm inte vad som väntar vid regnbågens slut. Glöm inte löftet som utfärdades i förra inlägget – det om ” Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Profetior, del 2”