Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 28 augusti 2016

Pyramidens topp – the eye of Horus

Kain mördar Abel
Vi avslutade förra inlägget med att konstatera att världen runt hittar vi monument, stadsplaner, konstverk, skulpturer m.m. som tycks hylla det ockulta i allmänhet, men i synnerhet gudar från den egyptiska mytologin – Osiris, Isis och Horus. Horus är son till de båda förstnämnda. Översätter vi detta till kristna traditioner finner vi att motsvarigheten till Osiris är Kain – son till Adam och Eva och den som mördade sin egen bror, Abel. Kain fick en son som han gav namnet Enoch. Enoch är alltså Horus motsvarighet. Dagens videoinslag berättar historien om dessa bibelhistoriska personer. Vi får oss berättelsen till livs med hjälp av citat både från bibliska skrifter men också esoteriska sådana.

Efter det att Kain mördat sin bror Abel blev han straffad av Gud. Han slängdes ut från gemenskapen. Han blev utstött från det övriga samhället. Men samtidigt som han blev detta fick han också ett uppdrag av Gud – att regera och härska över synden / ondskan. I praktiken innebar detta att han fick uppdraget att härska över jorden - ”the authority to rule” . Detta uppdrag kallas också för ”the mark of Cain”. Uppdraget gick sedermera vidare till Kains son, Enoch, och därifrån även vidare till dennes avkommor.
The mark of Cain

Läser vi i Frimureriets egen bibel, Morals and Dogmas – skriven av Albert Pike, hittar vi på s.210 (i originaltexten -  sidan 125 i den PDF version jag hittade på nätet) följande att läsa om Enoch:
 
“Enoch…. His name signified in the Hebrew, INITIATE or INITIATOR. The legend of the columns, of granite and brass or bronze, erected by him, is probably symbolical. That of bronze, which survived the flood, is supposed to symbolize the mysteries, of which Masonry is the legitimate successor - from the earliest times the custodian and depository of the great philosophical and religious truths, unknown to the world at large, and handed down from age to age by an unbroken current of tradition, embodied in symbols, emblems, and allegories.”
Ockult symbolik i Vatikanens mitt
Enoch ses alltså som THE INITIATOR. Den som i praktiken grundat organisationen och som säkerställt att kunskap och traditioner, av filosofisk och religiös natur:
  • bevarats och levandehållits genom århundraden
  • använts i både konst och arkitektur
  • hemlighållits för större delen av jordens befolkning
The eye of Horus
Kunskapen har sedan dess förts vidare ”in an unbroken bloodline”. Vi kan ställa oss frågan varför kungligheter alltid ägnat sig åt ”inter marriage” – gift sig med någon inom släkten. Vi kan fråga oss varför USAs 44 presidenter alla är släkt med varandra?  Är det måhända så att det är Kains och Enochs släktingar som styr över världen idag? Mycket talar för att så är fallet. Föreläsaren i dagens videoinslag tydliggör detta med all önskvärd tydlighet. Fokus i föreläsningen ligger på Vatikanen och på USA. Vi får bl.a. veta att det stora flertalet av amerikas ”maktens män” antingen är Jesuiter eller är utbildade vid jesuit-kontrollerade universitet.

Innebär detta att vi nått pyramidens topp? Vems öga är det som är avbildat i pyramiden på dollarsedeln? Det är ”the eye of Horus” – Enochs öga…

onsdag 24 augusti 2016

Världen runt bland kända monument och ockulta symboler

Dagens inlägg innehåller ett fascinerande videoklipp med namnet ” Secrets in Plain Sight”. Videon tar oss med på en 3h45m lång resa, jorden runt bland välkända städer och platser. Vi besöker Washington DC, Stonehenge, New York, San Fransisco, Jerusalem, Vatikanen, London, Rom och till och med lilla Vancouver. Resan tar oss också ut i rymden där vi stiftar närmare bekantskap med planeter, solar, solsystem och galaxer. Denna färd har ett mycket speciellt syfte: att väcka oss till insikten om att städer / stadsplanering, monument, konstverk inte kommer till av en slump. Oavsett i vilken tidsepok de byggs under tycks de vara baserade på samma kunskap – en kunskap om astrologi, ”mytologi” och astronomi.

Tavlan i FNs högkvarter i New York
Vi börjar resan i Washington DC där vi blir varse om vilken roll Frimurarna har spelat vad gäller stadens tillkomst.  Vi ser hur deras kunskap om hemliga nummer, symboler och relationer dem emellan genomsyrar hela stadsplanen. Från Washington åker vi vidare till platser som vi överraskande nog får veta är kopplade, på ett symboliskt plan, till huvudstaden. Vi åker till Stonehenge och New York. Vi tar en ordentlig titt på ett konstverk i FNs huvudkontor i New York. Detta konstverk är även det fyllt med vad som kan tyckas överraskande symbolik. Många av motiven är nämligen tagna direkt från Bibeln, vilket ju kan tyckas märkligt för en internationell församling vars religiösa preferenser lär divergera avsevärt från individ till individ.

Ganska tidigt i filmen får vi veta att det är Frimurarna som är arkitekter bakom de lite mer moderna monumenten även i övriga städer som nämns. Men vi inser också snabbt att deras kunskap ärvts genom årtusenden från organisationer som i tidigare inlägg pekats ut som dess föregångare – tempelriddare, rosenkreuzare, gnostiker m.fl. Många av motiven i den konst som smyckar både moderna och antika konstverk talar ett gemensamt språk. Symboliken och ”nummerologin” är desamma genom hela världshistorien. Som jag nämnde tidigare finns här också en koppling till våra himlakroppar – solen, jorden och månen är flitigt förekommande i dessa verk

Monumenten och övriga artefakter tycks alla ha det gemensamt att dess upphovsmän haft en detaljerad kunskap om jorden (med dess kontinenter och platser) samt vårt solsystem och till och med hela universum. Ta Cheops-pyramiden i Egypten som exempel. Denna har byggts med kunskap om jordens omkrets, dess radie och dessutom med kunskap om ljusets hastighet i vakuum! Inte förrän helt nyligen har fysiken och vetenskapen i övrigt lyckats komma ikapp någorlunda vad gäller sådan kunskap…

Frimurarsymboler med "the eye of Horus"
San Francisco, Jerusalem, Paris och Vatikanen... Vart vi än tar oss så ser vi samma fenomen. Siffrorna 6 och 5 spelar en särskilt stor roll. Inte minst relationen mellan dem. Betydelsen av dessa båda siffror återspeglas inte bara i monument och i konst utan till och med i en av våra påvars namn – han som valde att kalla sig Sixtus the Fifth.

Så vad betyder allt detta. Vad är den djupare innebörden av detta ”virr-varr” med siffror och symboler? Ett återkommande tema i symboliken är knutet till mytologiska figurer / gudar som Osiris och Isis. Freningen mellan dessa båda resulterar i att Horus föds. Denna händelse tycks vara central för upphovsmännen till alla dessa verk. Från tidigare inlägg i den här bloggen vet vi att Horus Öga är det som sägs vara avbildat i pyramidens topp. The All Seeing Eye. Är det måhända så att våra monument och konstverk utgör en hyllning till Horus och dennes föräldrar – Osiris och Isis.

” The most commonly encountered family relationship describes Horus as the son of Isis and Osiris, and he plays a key role in the Osiris myth as Osiris's heir and the rival to Set, the murderer of Osiris.”
I egyptisk mytologi mördades Osiris av sin bror Set. Liknelsen med bibelns historia om Kain och Abel är slående. Men en närmare betraktelse avslöjar att i den egyptiska versionen av myten så är rollerna de omvända. Det är alltså den mördade Osiris som motsvaras av Kain medan dennes mördare, Set, motsvaras av Abel. Just den här omvända relationen kommer att få en alldeles särskild betydelse och koppling i nästa inlägg i den här bloggen. Kom alltså ihåg att det är Kain som hyllas i form av Osiris, samt att Kain fick en son, Enoch (som alltså är bibelns motsvarighet till Horus).

  VIDEO: "Secrets in Plain Sight