Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

torsdag 19 juli 2018

Tredje Världskriget och agendan bakom?


r vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 


 • Världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
 • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
 • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Det handlar om ett politiskt rävspel.
 • Bibelns profetior har med en häpnadsväckande exakthet förutspått vilka riken som kommer att styra i världen från ca 600 f.kr. fram till, och även bortom våra dagar. Dessa riken är Babylonien, Medien/Persien, Grekiska Imperiet och det Romerska Imperiet.
 • Det Romerska Riket föll alltså enbart skenbarligen. Det fortsätter att regera, men i en annan form, representerat i Bibeln av den makt som beskrivs som ”Det Lilla Hornet". Men den styr inte med direkta medel. Den styr genom att ha kontroll över de olika staterna i världen. Påvestatens makt utövas i det fördolda – utan att vi människor är medvetna om det.
 • Bibeln profetior tydliggör att ”Det Lilla Hornet” motsvaras i historien och även i dagens världspolitik av Påvestaten, alltså Vatikanen. Det är den stat/makt som tog vid efter Romarrikets ”fall”. Det är den maktapparat som kommer att styra Guds Folk, d.v.s. vår värld intill tidens ände. 
 • I det fördolda, bakom den synliga delen av Påvestaten hittar vi ingen mindre än Satan själv. Påvestaten kallas i Uppenbarelseboken för ”Odjuret från Havet”.
 • Men detta odjur har en medhjälpare, kallat ”Odjuret från Jorden”. Det är av beskrivningen att döma ganska uppenbart att det är USA som avses som Påvestatens medhjälpare i Bibelns profetior.
 • Gläntar vi på dörren och tar en titt på de verkliga orsakerna till kriget i Syrien så möter oss en skrämmande syn. Det pågår ett världskrig i miniatyr i detta lilla land. Här hittar vi framförallt ett krig om de förnybara resurserna – olja och gas – som involverar både USA, Europa, Ryssland, Kina och den arabiska världen.  Som en extra krydda hittar vi ett knippe jihadistiska terror-organisationer som används som en bricka i detta maktspel, men som dessutom passar på att utnyttja läget till att uppnå egna syften. Vi sitter på en krutdurk.


Med tanke på vad Bibelns profetior säger så är det rimligt att anta att även de dolda krafterna BAKOM Påvestaten (d.v.s. organisationer som Jesuiterna, Frimurarna, Knights of Malta, Club of Rome och Opus Dei) kan tänkas spela en roll i det maktspel som just nu pågår. I dagens avsnitt av ”The Signs of the Times” – det sista – är detta precis vad föreläsaren, Bruce Telfer, gör.

Boken "The keys
of this  Blood
Han börjar med en titt in i boken ”The Keys of this Blood” (1990). Boken skrevs av en f.d. jesuitisk präst vid namn Malachy Martin. Boken indikerar att det på den tiden som boken skrevs, strax före Berlinmurens fall 1989, pågick en maktkamp mellan Sovjetunionen, USA och Påvestaten. Maktkampen handlade om vem som skulle bli först med att etablera en Världsregering – alltså en One World Government, d.v.s. New World Order. Telfer noterar att vi i Bibeln kan läsa och förstå att USA och Påvestaten är allierade i den kampen. Malachy Martin skriver vidare att den dagen är nära då detta ska gå i uppfyllelse. Vidare avslöjar han att det är just Påvestaten som kommer att avgå med ”segern”. Krafterna bakom påvestaten kommer m.a.o. att spela en nyckelroll vid införandet av New World Order. Allt detta enligt Mr. Martin som förresten avled efter en fallolycka i sitt hem 1999. (Han höll vid den tidpunkten på att författa en bok som gick under arbetsnamnet Primacy: How the Institutional Roman Catholic Church became a Creature of the New World Order”…) Malachy Martin indikerar i boken ”Keys of this blood” att New World Order kan införas först efter att 10 stycken motståndsgrupper har besegrats. Den första är Islam. Den andra är de bibelkristna.


I föreläsningen tar Bruce Telfer oss nu med på en exposé av vad som pågår runt om i världen. Han börjar i arabvärlden med den s.k. Arabiska Våren (Arabic Spring). Han visar tydligt hur detta inte var en revolution som inträffade spontant – det var inget folkligt uppror. Istället var det ett händelseförlopp som styrdes från i huvudsak från Washington. USA hade en ledande roll i händelseutvecklingen under dessa dagar.Därefter fokuserar Telfer på Syrien där han bl.a. med hjälp av läckta dokument från Pentagon visar att USA har en avgörande roll även i den här konflikten. Dokumenten visar att det inte är syrier som står i opposition med regeringen utan snarare terrorist-organisationer som får sitt stöd från USA, Turkiet, Qatar och Saudiarabien. Avsikten tycks vara att splittra arab-världen, att få dem att bekämpa varandra. Åtminstone är det den slutsatsen Telfer drar.Sist övergår Telfer till att analysera konflikten i Ukraina. Även här spelar USA en ledande roll för att med False Flags och annat falskspel kunna genomföra sin egen agenda. Telfer berättar bl.a. om ett läckt telefonsamtal mellan 2 ledande personer inom den amerikanska administrationen som tydligt indikerar USA:s roll i bildandet av den regering som efterträdde den sedermera störtade president Janukovytj. Telfer konstaterar att de krafter som USA och väst stöder är fascistiska till sin natur. Han drar paralleller till Andra Världskriget där Påvestaten tydligt gav sitt stöd till fascistiska och nazistiska regeringar (både Hitler och Mussolini). Telfer ser tydliga paralleller med händelseutvecklingen idag i Ukraina.

Vi är på väg mot ett tredje världskrig. Tyvärr råder det för mig ingen tvekan om det. De som främst leder oss mot den konflikten är USA samt de dolda krafterna bakom Påvestaten. Det ultiimata syftet med att styra världen mot den här konflikten är förstöra och förgöra Guds Folk, d.v.s. de som tror på Jesus Kristus som världens frälsare samt tror att Bibeln är Guds Ord. Eller som Bibeln själv uttrycker det:


 • Upp 12 17  ”Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.”


Med hjälp av ett Tredje Världskrig kommer hela jordens befolkning att skrika efter fred. Och fred kommer att serveras. Det kommer att bli en fred med en One World Government i enighet med tankarna bakom New World Order. Världen kommer med stor sannolikhet att delas in 10 regioner, allt I enighet med den karta som katolska Club of Rome redan tagit fram (se bild). Notera hur just detta också överensstämmer med Bibelns profetior.


Ett annat argument för att ena jordens invånare kommer att vara den pågående klimatkrisen - Climate Change. Vi behöver ena oss för att på bästa sätt få ordning på all miljöförstöring. Notera hur påven står bakom även den rörelsen, inte minst med sitt tal inför FN i oktober 2015.


Något som Bruce Telfer inte nämner men som också är betydelsefullt är hur vi rör oss mot en One World Religion. Vi rör oss med stormsteg mot en sådan, dels genom den Ekumeniska rörelsen, men också genom en rörelse kallad WARP (World Alliance of all Religions for Peace). Ett flertal dokument har redan undertecknats av samtliga religioner, där de lovar att ”villkorslöst förenas i syfte att uppnå fred”. Det innebär att vi får en mänskligt framförhandlad religion, baserad på mänskligt förnuft. Inte baserad på Guds ord. Inte längre efter Guds vilja. Just en sådan religion finns märkligt nog redan inskriven i FN:s stadgar – en världsreligion baserad på mänskliga principer

Men Bibeln lär oss genom sina profetior att det är just när vi synbarligen uppnår fred som stort kaos utbryter. Gud vet att fred inte är möjligt så länge det finns synden kvar på jorden. I en värld full av synd så är verklig fred inte möjlig.


 • 1 Tess 5 3 ” Just när folk säger: ”Allt är lugnt och tryggt”, då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan.”

Katastrofen kommer över oss. Men samtidigt vet vi redan idag hur det kommer att gå. Bibeln berättar för oss att Jesus Kristus kommer tillbaka för att upprätta ett evigt rike. Du och jag har ett viktigt val att göra. Vill vi stå på den förlorande sidan eller vill vi stå på den vinnande sidan. Valet borde vara enkelt. Men det är bråttom. Vi lever i Ändens tid och vi närmar oss raskt den tidpunkt där vi måste ha gjort våra val. Telfers rekommendation, och även min, är tydlig. Vänd er till Jesus Kristus redan idag.

Avslutningsvis ger Telfer oss ett erbjudande, både om att kunna beställa hans DVD-serie ”Signs of the Times”, men också om att kunna beställa boken ”The Great Controversy” (skriven av Ellen G White år 1858.  Den ger en historisk inblick i den eviga konflikten mellan Gud och Satan). Han ger dig adressen för att kunna lägga beställningen. Vill du hellre läsa den på svenska så har jag en uppsättning med ”Den Stora Striden”. Denna kan du beställa genom att skicka ett mail till min adress bengt.dahlof@gmail.com Ange bara namn samt vart den ska skickas så löser jag resten kostnadsfritt.


fredag 13 juli 2018

Inspelning och material från föreläsningen den 16/6

Nu finns inspelningen från föreläsningen, mitt vittnesbörd,  den 16/6 upplagd och tillgänglig via YouTube. Föreläsningen går under namnet "Min resa till tro". Här berättar jag om hur jag 2011 i samband med händelserna i Fukushima blev medveten om att världens media kunde kontrolleras med "en fingerknäppning". Jag gick därefter vidare på djupet för att försöka förstå vad som verkligen hände den elfte september 2001 i USA - terrorattentaten mot bl.a. World Trade Center. De händelserna satte igång ett sökande efter sanningen. Jag ville veta:

 • vem eller vilka är det som kan kontrollera makt, media och myndigheter på det sättet
 • vilket syfte ligger bakom
Sökandet efter sanningen ledde till att jag successivt ställde upp en hypotes för vad som såg ut att vara det riktiga spåret. Pusselbit efter pusselbit föll på plats. När jag väl fick de sista pusselbitarna utlagda, pusslet var löst och jag förstod vilken kraft det är som styr världen och vad syftet med detta är - insåg jag också att Bibeln beskrivit precis detta i sina profetior. Inte alls på något spekulativt sätt som kräver djupsinniga tolkningar. Nej, Bibeln talar om i klartext hur allting ska förstås. Bibeln tolkar sig själv

Insikten om att Bibelns profetior till 100% är sanning lämnade mig med bara en väg att gå - att söka Jesus Kristus. I augusti i fjol döpte jag mig i liten havsvik på en ö utanför Göteborg. Det är om den här resan som dagens föreläsning handlar om. Det är som sagt min resa till tro.


VIDEO: Den Stora Konspirationen - en uppdatering

Det tillhörande materialet med bl.a. powerpoint filen hittar du här.