Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 23 september 2015

Värt att veta om 23/9 och 28/9

Det pågår vilda spekulationer på nätet om vad som kommer att hända imorgon och vad som kommer att hända den 28/9. Dagens inlägg blir kort och tar fasta på det ämnet. Jag kommer inte att spekulera i vad som kommer att hända. Syftet kommer enbart att vara informativt.

I morgon, den 23/9, genomförs ett vetenskapligt experiment på CERN i Schweiz. Syftet med experimentet är att skapa s.k. Mörk Materia. Att skapa mörk materia är i praktiken liktydigt med att skapa ett svart hål. Ingen vet vart detta för oss. Så vad kännetecknar då organistionen CERN. Vilken är dess symol - dess maskot? Jo, den hinduiske guden Shiva - "Förgöraren"... Det finns enligt många anledning att vara conCERNed. 

Slutet på september är också den tidpunkt då vi får den fjärde blodröda fullmånen i rad. Denna inträffar den 28/9. Som vi lärt från tidigare inlägg brukar dessa fullmånar vara förknippade med händelser av större betydelse.

Samma period, slutet av september, ser också ut att bli en period av förhöjd kosmisk aktivitet. Energinivåerna i kosmos kommer att höjas. Om vad detta kan innebära spekulerar Jocelyn Daher som också passar på att informera oss om både Cern och om den fjärde blodröda fullmånen. Fantasieggande!  


Samma tema ägnar sig även nästa videopresentation, signerat “Infinite Waters” åt. Både Jocelyn och Infinite Waters driver egna YouTube kanaler. Båda kännetecknas av att nyktert betrakta vad som kan hända och vara på väg att hända. Ingen av dem drar förhastade slutsatser. Deras ambition är enbart att informera dig och mig. Båda är värda din och min uppmärksamhet.
måndag 14 september 2015

Flyktingkrisen – en nulägesanalys daterad 2015-09-14

Utvecklingen i omvärlden går mycket snabbt. Stora, omvälvande händelser inträffar allt tätare. Överst på agendan just nu står just nu
  • Flyktingkrisen. Hundratusentals flyktingar väller in i Europa från Syrien och andra krigshärdar i världen
  • Puitns, Ryssland. Den stora grannen österut agerar alltmer hotfullt på världsarenan. Inbördeskriget i Ukraina samt den direkta inblandningen i Syrien, dit Ryssland nu skickar egna trupper, är några exempel. På nära håll har vi upplevt både u-båts och flygkränkningar.
  • IS markerar sin närvaro allt tydligare. Bestialiska folkmord, förstörelse av kulturskatter, terrorattentat världen över är bara några exempel på vad denna fyra år gamla organisation lyckats med.
  • Finanskrisen i Grekland. Nödlån följer nödlån. Staten säljer ut egendom, inklusive öar.
  • Kärnenergiavtalet med Iran tillåter Israels fiende nummer ett, att under kontrollerade och dokumenterade former, utvinna energi ur nukleaära processer samtidigt som omvärlden lättar på sina restriktioner. Israel uttrycker sitt missnöje.
  • Atomvapen. Vi lever i en värld som åter alltmer oansvarigt bygger upp sina kärnvapenarsenaler. I täten går Obama, fredspristagaren, som just nu genomdriver en mycket stor och dyr modernisering av sin kärnvapenarsenal. Ryssland är inte sena att följa efter. I tidningarna kan vi läsa om att Pakistan också rustar upp. Därför kan vi ana att Indien gör detsamma. Borta i öster hotar krig mellan Nord- och Sydkorea.  Kina vet vi alltför lite om, men vi kan ana att de inte ”sitter stilla i båten”.


Hur ska vi rapportera om dessa händelser? Vi kan välja att göra som våra huvudsakliga mediakanaler; vi betraktar allt som enstaka händelser och rapporterar detaljerat om dessa utan att försöka se dem i sitt större sammanhang. För egen del väljer jag att utgå från det perspektiv som ”Den Stora Konspirationen” ger. Jag väljer specifikt att utgå från Albert Pikes brev till Mazzini från 1871. Det brev i vilket han med stor träffsäkerhet beskrivit händelseförloppet i de två världskrigen, många år innan de faktiskt inträffade.  I samma brev beskriver han också det tredje världskriget. Många menar att just detta brev utgör en slags plan för ”den globala elitens” införande av New World Order – det samhälle som detaljerat beskrivits tidigare i den här bloggen. Låt oss därför börja med att ta en titt på citatet som rör tredje världskriget hämtat från Pikes brev:

"The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion- We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."

Puh. Och hur ska vi då bena upp den här ganska tunga texten? Var ska vi börja? Låt oss börja med den första punkten – Flyktingkrisen.

De hundratusentals flyktingar som nu väller in över Europas gränser kommer från det senaste årtiondets stora krigshärdar. Främst naturligtvis från Syrien men även från Afghanistan, Irak, Eritrea, Somalia och Sudan.  Varför pågår det krig i dessa länder? Vi tar först en titt på Syrien. Inbördeskriget i Syrien har sitt ursprung i ”den arabiska våren”, där missnöjet med styret i ett flertal länder (Syrien inräknat) ledde till uppror och revolution.  Det är ett flertal grupperingar som strider mot regeringstrupperna. Starkt förenklat kan dessa delas upp i IS och ”övriga rebeller”. En artikel i Svenska Dagbladet från helt nyligen (8/8 2015 ”De syriska rebellerna, en brokig skara”) ger en tydligare bild av dessa ”övriga rebeller.  USA och dess allierade har aktivt gått in och stöttat oppositionen (d.v.s ”övriga rebeller”) i Syrien med både rådgivning och vapen.  I tidigare inlägg i den här bloggen har vi också sett tydliga tecken på att IS både har skapats av, och fortsatt finansieras av, de vi kallar för ”den globala eliten”. Slutsatsen av denna kraftigt förenklade analys blir att konflikten i Syrien skapats och underblåses av de krafter vi studerar i denna blogg. Konflikten tycks ingå i en övergripande planering. Det innebär även att Flyktingkrisen gör det.

Alan Kurdis öde
De flesta av flyktingarna har tagit sig till grannländer – Libanon är t.ex. särskilt hårt belastat. Landet är den enskilt största mottagaren av ankommande flyktingar. För några månader sedan började vi få rapporter om båtlaster med flyktingar som valt europeiska hamnar som sin destination. Vi har kunnat läsa om hur t.ex. Lampedusa på Sicilien och Kos i den grekiska ö-världen fått ta emot båt efter båt lastade med flyktingar. Vi har kunnat läsa om grymma och samvetslösa människosmugglare som tjänar stora pengar på sin ”affärsverksamhet”. I tillägg har vi kunnat ta del av historier om kapsejsade båtar och stora tragedier ute på medelhavet. Men det var inte förrän media rapporterade om den lille treåriga Alan Kurdis öde som Europas befolkning började vakna på allvar. Ungefär samtidigt började nästa fas i Flyktingkrisen.

Det tycks som att Alans öde blev signalen till hundratusentals människor att som på en given signal bege sig till fots mot länder som är vänligt sinnade till att ta emot flyktingar. Tyskland och Sverige är några av huvuddestinationerna. Vandringen dit går bl.a. genom Ungern och Österrike. Europa står, precis som texten i Albert Pikes brev uttrycker, inför ett enormt, moraliskt dilemma. Ska vi öppna våra hjärtan eller ska vi bygga hinder, både juridiska och fysiska? EU:s länder är delade i frågan?

Självklart vill vi kunna öppna våra hjärtan och ta emot hårt prövade människor med en välkomnande famn. Vår mänskliga instinkt säger oss detta. Men i ljuset av att krigen, som är själva grundorsaken till att så många människor är på flykt, förefaller vara planerade snarare än spontana så bör vi vara vaksamma. Om Flyktingkrisen i sig är planerad, vilken är då dess yttersta målsättning? Vi bör ta oss en ännu närmare titt på dessa flyktingströmmar.

Vi börjar med den lille drunknade pojken, Alan Kurdi. Den senaste veckan har vi kunnat läsa om att pojkens pappa, Abdullah, pekas ut som människosmugglare och kapten på den kapsejsade båten. De som pekar ut honom är ett par som säger sig ha befunnit sig ombord på samma båt. De ska ha betalat stora summor till Abdullah för själva resan. Paret förlorade två av sina tre barn i tragedin. Expressens artikel om detta är från den  11/9 "Alans pappas uppgifter  ifrågasatta". Om parets uppgifter stämmer så skulle det inte vara första gången i världshistorien som liknande propagandaknep använts för att vända en osäker opinion. Klippet nedan är från 1990 då det gällde att övertyga befolkningen i USA om varför en militär attack mot Saddam Husseins Irak, som då startat krig mot Kuwait, var nödvändigt.


Tittar vi sedan vidare på själva flyktingströmmarna får vi oroväckande rapporter, bl.a. från Grekland. Ja visst, vi kan i media se att det bl.a. finna barnfamiljer med i dessa folkmassor. Och ja, vi kan med egna ögon se att det finns härliga, öppna, goa trevliga människor . Men är det hela sanningen? Det finns andra uppgifter som gör gällande att långt över hälften av gruppen består av ”unga, arga män i värnpliktsåldern”. Det finns rapporter från alternativmedia som pratar öppet om att detta är inget annat än en ”Trojansk häst”. Att IS-krigare och terrorister infiltrerat flyktingströmmarna, vilket skulle innebära att när vi nu öppnar våra hjärtan och oinskränkt tar emot alla som ankommer så tar vi också emot personer med ett ont uppsåt i sitt sinne.  Följande korta inslag är från Grekland och ger en isande påminnelse om att allt kanske inte står rätt till.


Detta tar oss sliutligen tillbaka till citatet från Pikes brev ovan. Han skriver
 ”… and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization…”

 Finns det en risk att vi, genom att oinskränkt öppna våra hjärtan och famnar, också släpper loss våldsamma krafter, inrikes terror och uppor I vårt eget land? Kan i lita på att flyktingströmmarna är sponatana, äkta och ärliga? Eller Finns det en risk att anarki står för dörren och att vi i slutändan ”blir tvingade att själva organisera oss och försvara oss mot dessa civilisationens förgörare”? Finns risken att allt detta  ingår i en större plan vars konsekvenser vi ännu inte kan riktigt ana? Vi avslutar med ännu ett videoinslag som föreslår det senare