Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 24 februari 2021

England och USA är än idag lydstater åt Påven

Visste du att både Storbritannien och USA är lydstater åt Påvestaten (Rom)? Visste du att det finns juridiskt godtagna dokument som bekräftar att så är fallet? Det handlar om dokument som i Storbritanniens fall går tillbaka ända till 1100-talet. Men trots dokumentens ålder kan vi genom enkla observationer av vad som sker i världen idag få bekräftelse på att dessa juridiskt bindande dokument är giltiga än idag.

  Du som följt med i den här bloggen ett tag vet att dess syfte är, och har alltid varit, att ta reda på:
 1. vilken kraft / makt som styr i världen idag från skuggorna, samt 
 2. vart siktet är inställt d.v.s. vilket är syftet för detta styre

Du som följt med vet också att vi ställt upp en hypotes vad avser svaret på dessa båda frågor. Det svaret är att det är ”ett nätverk av hemliga organisationer som opererar i skuggorna av Påvestaten i Rom” som styr, anförda framförallt av Jesuiterna men med god hjälp av det ”verktyg” man själva skapat och kontrollerar även idag, nämligen Frimureriet. Syftet med den här styrningen är att främja Lucifers agenda, vars högsta syfte är att lura oss, dig och mig, på den frälsning som vi utlovats av Gud. Du som följt bloggen vet också att just detta är vad Bibeln också beskriver. Bibeln pekar ut påvestaten i Rom som vilddjuret eller antikrist. Så med tanke på att Rom enligt Bibeln sägs vara den makt, det fjärde världsriket, som styr i världen idag så finns det goda skäl att ta en ordentlig titt på de juridiska dokument jag nämner ovan. 


Så med allt detta klarlagt, låt oss ta ett kliv rakt in i detta häpnadsväckande skeende i världshistorien.

Vi tar oss tillbaka till 1100-talet. Mellan år 1154 - 1189 styrdes England (och Skottland) av en kung vid namn Henrik II. Här måste vi komma ihåg att Europas kungars makt på den tiden, begränsades kraftigt på grund av det inflytande som Katolska Kyrkan utövade. Henrik II var inget undantag men han var inte nöjd med situationen. Kungen ville regera utan kyrkans inflytande. 

Thomas A Becket var på den tiden Englands ärkebiskop. Efter en dispyt med både Becket och med den dåvarande påven, anlitade Kung Henrik år 1170 fyra av sina knektar till att låta mörda denne ärkebiskop. Detta var inget tilltag som Katolska Kyrkan i Rom kunde låta gå förbi ostraffat. Henrik II förlorade först sin möjlighet att styra och regera över kyrkan (1172, the Compromise of Avranches). Nästa steg blev att han straffades personligen. Först blev hans engelska kungadöme tvunget att betala höga straffavgifter. Kort därefter, år 1174, blev kungen själv offentligen piskad och slagen av ett stort antal munkar i katedralen i Canterbury. Förnedrad helt enkelt. Storbritanniens kung blev publikt förödmjukad.

Men landets olycka slutade inte där. Deras näste kung, Johan Den Förste (John Lackland), inledde även han i protest. Han ville inte heller låta sig styras av kyrkan, utan önskade även han byta ut den dåvarande ärkebiskopen. Även Johan I blev vederbörligen bestraffad – detta i en serie med händelser som slutade med att han blev bannlyst (eng. excommunicated) av Påven och Kyrkan. Detta var bland de värsta straff du kunde råka ut för på den tiden, särskilt med en befolkning som var vidskeplig och djupt troende. Det hela mynnade därför ut i att Kung Johan I först gick med på att göra England till ett lydrike under Påven. Därefter tvingades han avsäga sig rätten till Kronan – sin rätt att regera över England. Han lade den framför fötterna på påvens sändebud men fick rätt att hyra den tillbaka – mot en avgift (se bild). Det var en för den tiden mycket hög avgift - £ 1.000 sterling. Detta skedde år 1213.

  Men det fanns även ett villkor med i avtalet. Villkoret sade att om kungen eller någon av hans efterträdare skulle bryta mot det ingångna avtalet så skulle rätten till kronan för alltid gå förlorad. Det i sig skulle inkludera rätten till:
 • Hela kungariket England (inklusive Skottland)
 • Hela kungariket Irland
 • …och alla eventuella framtida landvinningar
Den ordagranna lydelsen i den här överenskommelsen (eng. charter) hittar du på bilderna härintill (se fyra bilder längst ned i inlägget). Avtalet undertecknades i Tempelriddarnas högkvarter i Dover.

   Men som sagt, kungen kunde inledningsvis hyra tillbaka rätten att få härska så länge han inte bröt mot kontraktet. Klarade han det? Naturligtvis inte. Landet hamnade i ekonomiska svårigheter p.g.a. alla hyres- och straffavgifter som behövde betalas. Detta ledde till att kungen hamnade under påtryckningar från sina hertigar som inte hade råd med alla skatter som ålades dem. Detta i sin tur ledde sedermera fram till det berömda fördraget Magna Charta.  Magna Charta innebar att Johan I lämnade ifrån sig en del av makten till sina hertigar, han lovade att lyssna mer på dem än på ”någon annan”. Innebörden blev att England vägrade betala hyran för rätten till Kronan till påven, Innocentius III. Men hade kungen rätt att göra det, sett till avtalet tidigare med Rom? Svaret är nej. När kungen signerade Magna Charta den 15/6 1215 så bröt han också mot fördraget som han tidigare upprättat med Påven. Här och nu förlorade han rätten till sitt eget land – därav benämns han i historieböckerna som Johan Utan Land, eller John Lackland på engelska. Påve Innocentius III lät meddela detta den 24:e augusti 2015. Magna Charta ogiltigförklarades och från den dagen ända fram till idag så är alltså England, inklusive alla dess landvinningar, ett rike som lagligen tillhör Rom. Rom äger Kronan (”The Crown”). Tempelriddarna var de som tog över äganderätten i praktiken (”The Temple Crown”), men eftersom den organisationen löstes upp år 1314 är det sedermera Jesuitorden som tagit över den rätten.

Så vad innebär detta för oss idag? Jo, det innebär att rent juridiskt sett så är det inte bara Storbritannien och Irland som lyder under Påven, utan det gäller också alla dess landvinningar. Plötsligt får vi en helt annan syn på England och imperialismen. Vi inser att Påven äger även USA, Canada, Nya Zeeland, Australien, stora delar av Afrika, Indien och… listan kan göras mycket, mycket längre (se Wikipedias artikel om ”the Crown”). Men det stoppar inte där. Som vi ska blir varse om i senare inlägg i den här bloggen så äger Påven hela världen, rent juridiskt sett. Bibeln uttrycker detta tydligt. I Uppenbarelseboken 13:3-4 läser vi 
Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det, och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad odjuret och sade: »Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?”.

 Odjuret är, som vi sett i tidigare blogginlägg, en symbol för Påvestaten. Draken, ja det är Lucifer själv.


Självständighetsförklaringens 
undertecknare
Här protesterar säkert många och vill hävda att USA, utan tvekan är en självständig stat. Inte bara det utan till och med den mäktigaste i världen idag. Men om vi åter tar hjälp av världshistorien för att undersöka saken så upptäcker vi märkliga saker. När vi tittar på vilka det var, från den amerikanska respektive brittiska sidan, som undertecknade den amerikanska självständighetsförklaringen så upptäcker vi att alla 5 representerade en och samma organisation, nämligen ”The Crown Temple” (se bild). Detta har en enorm betydelse. De internationella reglerna för denna typ av avtal säger nämligen, att om de som undertecknar en överenskommelse lagligen representerar en och samma organisation, så kommer ett sådant avtal inte att erkännas eller träda i laga kraft. USAs självständighetsförklaring är alltså inte giltig.


Så vad innebär detta? Det innebär att de amerikanska staterna, 13 då, 50 idag, fortfarande är kolonier tillhörandes ”The Crown Temple” (alltså precis samma sak som gällde före 1776). 
Så vad är då ”The Crown Temple”?  Vad är det för Krona det talas om? Kom ihåg att det inte är Englands krona eftersom denna förlorades 1215. Det handlar alltså istället om Rom, eftersom påvens tempelriddare äger Kronan.

The Temple Crown
The Crown Temple har säten både i London, Washington DC och Vatikanen. Det finansiella sätet hittar vi i London (the City of London). Det militära i Washington DC och det andliga sätet i Rom, i Vatikanen. Alla tre fungerar som suveräna enklaver / stater inom det land de befinner sig. De har egna ledare och lagar. Huvudsätet hittar vi i Rom. De som arbetar för The Crown är samtliga riddare eller tempelriddare. De tjänar påven i Rom i enighet med bl.a. de legala dokument vi nu blivit bekanta med.

Nu kanske du som läser tänker, att detta säkert inte berör oss som lever idag. Men som du kanske minns, skrev jag i de inledande fraserna av dagens blogginlägg att ”trots dokumentens ålder kan vi genom enkla observationer av vad som sker i världen idag få bekräftelse på att dessa juridiskt bindande dokument är giltiga än idag.”. Så låt nu oss gå över till just sådana observationer.


 1. Påve Johannes Paulus II
  kysser marken han äger
  Den första observationen är från London Gatwick Airport 1982. Den dåvarande påven, Johannes Paulus II, har just anlänt för en sex dagar lång rundtur i Storbritannien. Han var förste påve som nånsin besökt England. Johannes Paulus kommer nerför planets trappa och precis när han sätter fötterna på marken, så knäböjer han och kysser marken han beträder – en symbol för att berätta att marken han står på är hans.
     Senare samma dag arrangerades en stor mässa till påvens ära. Över 80.000 var samlade på Wembley Stadium och när påven anlände sjöng välkomstkören sången ”He’s got the whole world, in his hand”.      Under samma rundtur besökte påven även Canterbury. Där träffade han den engelske ärkebiskopen och de två knäböjde vid just den plats där den ovan nämnde Thomas A Becket mördades, flera århundraden tidigare. 

 2. När påven tar emot statsbesök i Rom ska du särskilt lägga märke till hur de är klädda. Påven är alltid klädd i vitt, besökaren i svart. Oavsett om det är Drottning Elisabeth, President Biden med fru eller Sveriges statsminister med fru som är på besök så är de alltid klädda i svart. De har inget annat val. Varför? Jo, det är en symbol för vem som är överordnad och vem som är underordnad. Svart klädsel indikerar att du är tjänaren.

 3. En titt på hur ordenssällskap som ”The order of the Garter” (Strumpebandsorden) eller ”The order of Bath”) är organiserade och fungerar så förstår vi att allt detta är i enighet med de avtal jag just beskrivit. Dess medlemmar är knektar som tjänar Rom. Och inte bara det utan det finns ett släktskap mellan i princip alla de som ingår i dessa ordnar. Vi har observerat detta i ett tidigare inlägg men här ser vi det igen – hur kungar, presidenter, makteliten, rockstjärnor och filmstjärnor alla förefaller vara släkt med varandra.


Jesuiterna i toppen på ett nätverk som styr världen från skuggorna. Detta faktum kanske får någon att undra vad det är för styre som man då strävar efter. För att citera en Jesuitisk tidning, The Catholic Civilization, så är det ett fascistiskt styre som eftersträvas. Citatet lyder ordagrant:
For today Rome considers the Fascist regime the nearest to its dogmas and interest. We have not merely the Reverend (Jesuit) Father Coughlin praising Mussolini's Italy as "a Christian Democracy," but Civilita Cattolica, house organ of the Jesuits, says quite frankly "Fascism is the regime that corresponds most closely to the concepts of the Church of Rome.

Känns det överraskande? Det borde inte göra det med tanke på vad vi i den här bloggen upptäckt och skrivit om redan för sex år sedan - nämligen att de som ligger bakom konspirationen strävar efter att införa ”New World Order” (NWO). NWO är just ett styre efter fascistisk modell, ett feodalsamhälle med två klasser – en styrande elit och en arbetande, slavande underklass. Nu kanske någon tycker att detta låter som fria fantasier, att något sådant skulle världens befolkning aldrig gå med på. Men faktum är att vi nästan är där allaredan. Med klimatagendan och den nu pågående pandemin så har den styrande makteliten, med Jesuiterna i spetsen, skaffat sig två verktyg som ger dem möjlighet att införa precis det de önskar. NWO står i farstun alldeles utanför dörren och väntar bara på att bli insläppt. Men det har givits ett nytt namn. Idag talar man inte längre om ”New World Order” utan om ”The Great Reset”. Det kanske på ytan kan uppfattas som två skilda koncept men är det inte. Innebörden är densamma, oavsett namn.

Allt det jag beskrivit ovan, och mycket, mycket mer, kan du ta del av genom dagens bifogade videoinslag. Det är den numera välbekanta Walter Veith som håller i presentationen som har getts titeln ” The Beamable Sustainable Princes”. Missa inte den.
Avtalet mellan Johan Utan Land och Påven, del I


Avtalet mellan Johan Utan Land och Påven, del II

Avtalet mellan Johan Utan Land och Påven, del III