Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 23 september 2013

Fukushima via alternativ media

Via nätet hittade jag fantastiskt detaljerad och trovärdig information från personer som jag istället började följa. Min huvudsakliga källa var Arnie Gundersen. Arnie har många år bakom sig inom kärnkraftsindustrin. Han satt med som expert i kommittén som utredde Harrisburg/Watergate. Han har mycket annat på sin meritlista. Idag driver han en websida kallad Fairwinds Energy. En sida som sponsras av honom själv och via bidrag. Den är att betrakta som "Alternativ Media". Varför? Jo, därför att Arnie likt så många andra upptäckt att media är kontrollerat. Icke-önskvärd information når inte ut. Information kring kärnkraftsindustrin i allmänhet är ett sådant område.
För den intresserade rekommenderas följande 2 länkar; 
Arnie´s podcasts från hemsidan är intressanta att följa löpande för den som orkar,

Andra personer som drog liknande slutsatser som Gundersen inkluderade:
·         Helen Caldicott       (till wikipedialänk )
·         Dr Michio Kaku     (till wikipedialänk )

Dessa personer förekom inte heller i traditionell media. Istället hittade jag dem via kanaler som
  • RT - Russia Today
  • GRTV – Global Ressearch TV

Men jag fastnade främst för Arnie Gundersen baserat på hans sätt att hantera fakta. Han förefaller vara mycket noga med att kontrollera det han rapporterar ut. Han är mycket försiktig med det som kan ses som spekulativt. Genom Arnie och övriga växte en annan bild snabbt fram. Dessa personer rapporterade tidigt om:
  • Tre kompletta härdsmältor
  • Kärnbränslets behållare var skadade. Bränslet läckte ut på golvet i reaktoranläggningen.
  • Strålning som redan dag 1 läckte ut i enorma mängder och som spreds med vindarna till USA och Kanada ((där nedfallet varit värst) och med jetströmmarna vidare till övriga världen.
  • En situation som varit allt annat än under kontroll.
  • Strålningsläckor mångfalt större än Chernobyl. 

Gundersen beskrev tidigt olyckan som ett ”Tjernobyl på steroider”. I en intervju från 6:e April 2011 beskrev han mycket träffsäkert händelseförloppet både under de första dagarna och tiden därefter.  Den intervjun går att lyssna till nedanHelen Caldicott’s redogörelse, även den från April är på likande nivå. Lyssnaren får en helt annan bild än den som fram till dess hade rapporterats i traditionella medier. Helens redogörelse är extra intressant då den inleds med en rysk rapport om Tjernobyl-olyckan. En rapport som indikerar att närmare EN MILJON människor dött i sviter från den katastrofen. Jämför det med vad vi fått veta via ”vår” media. Vad jag kan minnas är det bara de ca 25-30 räddningsarbetare som nämnt som offer i den olyckan. Helen benämner olyckan som “the greatest cover-up in the history of medicine”.Detta tar oss till en sista länk på ämnet. En blogg kallad ”Kärnkraftsbloggen” (till bloggen). Denna sammanfattar kärnkraftsrelaterade olyckor och incidenter, både civila och militära, i princip sedan 50-talet och framåt. Man inser hur lite man vi känner till….


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar