Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 4 maj 2014

De sumeriska skrifttavlorna – saga eller verklighet?

I förra inlägget bekantade vi oss med de sumeriska skrifttavlorna. I dagens inlägg går vi på djupet. Vi börjar med att konstatera att det är en fantastisk historia de berättar . Vi får bl.a. veta:

·         Att en planet vid namn Tiamat kolliderade med en annan med namnet Nibiru för 4 miljarder år sedan. Tiamat klövs och kvar blev en väsentligt mindre planet – den vi idag känner som Tellus eller Jorden. Resten av materialet från Tiamat slungades ut i rymden och bildade dels det vi idag känner som asteroidbältet, dels ett flertal kometer.
The Anunnaki
·         Att liv på jorden uppstod som en följd av just den kollisionen. Liv fanns redan på Nibiru och vid kollisionen överfördes bakterier till Tiamat / Jorden.
·         Att varelser från Nibiru, sk. Anunnakis, långt efter kollisionen började färdas till jorden i syfte att utvinna guld.
·         Att vi människor skapats genom genmanipulation utförd av Anunnakis. Syftet var att få fram slavar som kunde hjälpa till med gruvdriften. 

Världen är kluven mellan de som hävdar att sumerernas berättelser är myter, sagor medan andra hävdar att det är en korrekt skildring av vårt solsystems historia. Det mesta tyder på att de senare har rätt. Låt oss titta på varför jag hävdar det:

  • För ca. 6.000 år sedan beskrev alltså sumererna vårt solsystem med en exakthet som vi själva  inte lyckats matcha någorlunda förrän under  de senaste årtiondena. Varje planet är avbildad i korrekt storlek i relation till de övriga och dess position i solsystemet är korrekt inritad. Dessutom har de med en extra planet, Planeten X, som många tror finns men som ännu inte hittats.
  • Människans kännedom om solsystemet var länge ytterst begränsad. Det var inte förrän Galileo Galilei tog fram sitt berömda teleskop som kunskaperna började klarna. Uranus och Neptunus hittades. Pluto hittade vi inte förrän 1930.
  • Sumererna verkar ha haft en intim kännedom om planeterna i vårt solsytem. De beskriver egenskaperna hos flera av planeterna. Mars, Uranus och Neptunus beskrivs på ett sätt som vi själva kunnat bekräfta först på senare tid med obemannade rymdfärder långt ut i rymden t.ex. att det funnits vatten på dessa planeter).
  • Vad gäller genmanipulation för att skapa oss människor så tycks även denna myt kunna bekräftas genom studier av kromosomerna i vårt DNA. Detta har vi redan täckt i tidigare inlägg i föreläsningar av amerikanen Lloyd Pye).

Zecharia Sitchin
De sumeriska skrifttavlorna borde vara en vetenskaplig sensation. Vi borde ägna stora forskarinsatser åt att ta reda på mer om dessa. Vi, Homo Sapiens, vars främsta kännetecken är vår nyfikenhet. Vår vilja att ta reda på hur saker och ting verkligen förhåller sig. Vår driftighet. Men vad gäller den här upptäckten så tigs all information ihjäl. Jag gjorde ett par sökningar på nätet. Texten ”Sumeriska skrifttavlor” gav ingenting förutom ett knippe konspirationsbloggar (med min egen på nionde plats). Jag sökte därefter på texten ”Uruk”, d.v.s. namnet på platsen där dessa tavlor hittades. Nu hittade jag lite mer. Jag valde ut en text från tidsskriften Allt Om Historia och en från Populär Vetenskap för att se vad man skrivit om skrifttavlorna.  Vi börjar med Allt Om Historia som skriver följande:

Kilskriften blev aldrig enkel och effektiv: Uruks första skrivare måste lära sig över 2 000 tecken, och de skapade bara listor och förteckningar, inga sammanhängande berättelser. Ändå är det tack vare dem som människan tog språnget in i den litterära världen.

Texten i Populär Vetenskap är inte heller särskilt informativ. Där kan man läsa följande:

”Men ordskriften utvecklades så småningom till fullfjädrad kilskrift där ett tecken oftast står för ljudvärdet i en stavelse. Tecknen gjordes genom att man i mjuk lera tryckte in ett skrivredskap i olika vinklar. Vanligtvis användes ett vassrör. Kilskriften spreds till en lång rad språkgrupper i Mellanöstern och den användes nästan ända fram till Kristi födelse.”

Dags då för dagens första videoinslag. Detta hämtas från The Phenomenon Archives. Vi får träffa ett diverse forskare, däribland Zecharia Sitchin men också ett flertal andra. De berättar om skrifttavlorna. De förundras. De försöker analysera. De försöker förstå. Jämför detta med 2 av våra egna populäraste tidsskrifter…


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar