Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 17 oktober 2014

Ebola-utbrottet förefaller varit planerat sen långt tillbaka

Thomas Duncan
Det nu pågående Ebola-utbrottet i Västafrika har börjat sprida sig till västvärlden. Det första kända fallet är Thomas E. Duncan som i mitten av september i år tog ett flyg från Liberia till Dallas för att besöka familj och vänner. Den 25:e september söker han vård på sjukhus men skickas hem. Den 28/9 återvänder han till sjukhuset där han undersöks och isoleras. Den 30/9 konstateras att han bär på Ebola smittan. Den 3/10 försämras hans tillstånd dramatiskt, från allvarligt men stabilt till kritiskt. Den 8/10 avlider Thomas Duncan. Dagen efter aviserar den brittiske premiärministern David Cameron att man inför Ebola screening kontroller vid de större internationella flygplatserna i landet med trafik till och från Västafrika. Sedan dess har ytterligare fall konstaterats i både USA, Spanien och Tyskland.  Ebola är på god väg att bli en pandemi.

Men mycket pekar på att Ebola utbrottet ingår i den plan för avfolkning (eng: depopulation) som jag berättat om tidigare i den här bloggen. Ett exempel på detta är inlägget från den 9:e november 2013 med titeln ”TheNew World Order”. I detta hittar du ett citat som beskriver målsättningen för den organisation vi studerar i den här bloggen. Målsättningen är följande:

”  A One World Government and one-unit monetary system, under permanent non-elected hereditary oligarchists who self-select from among their numbers in the form of a feudal system as it was in the Middle Ages. In this One World entity, population will be limited by restrictions on the number of children per family, diseases, wars, famines, until 1 billion people who are useful to the ruling class, in areas which will be strictly and clearly defined, remain as the total world population.
     There will be no middle class, only rulers and the servants. All laws will be uniform under a legal system of world courts practicing the same unified code of  laws, backed up by a One World Government police force and a One World unified military to enforce laws in all former countries where no national boundaries shall exist. The system will be on the basis of a welfare state; those who are obedient and subservient to the One World Government will be rewarded with the means to live; those who are rebellious will simple be starved to death or be declared outlaws, thus a target for anyone who wishes to kill them. Privately owned firearms or weapons of any kind will be prohibited."
FEMA kistor

Spridandet av sjukdomar – pandemier, ingår alltså som en del i New World Order strategin. Vi har i tidigare inlägg i bloggen fått tydliga indikationer på att både AIDS och Ebola utvecklats i amerikanska laboratorier och att de sprids via vaccination. I dagens första video redovisas ytterligare indikationer på att det nu pågående Ebola utbrottet är väl kontrollerat och planerat. I dokumentären får vi bl.a. veta att
  1.  Miljontals kistor i hårdplast finns utplacerade runt om i USA sedan många år tillbaka. Vad syftet är med dessa kan vi bara gissa. Producenten av inslaget gissade redan vid inspelningen för 5-6 år sedan att de skulle komma till användning vid en pandemi.

  2. Koncentrationsläger har byggts i mängd på strategiska platser runt om i USA. Dessa är ofta placerade vid slutet av en järnväg. Detta väcker  förfarliga minnen från Nazi-Tysklands brott och härjningar under andra världskriget
  3. USA förefaller redan vara indelat i de "strictly and clearly defined areas" som nämns i målsättningen.

Både kistorna och koncentrationslägren står fram tills idag tomma och outnyttjade. Jag skulle inte bli förvånad om vi från nu kommer se allt mer av dem. I takt med att Ebola sprider sig i USA kommer även kaos och oroligheter att spridas i dess spår.FEMA camps
Likkistor och koncentrationsläger är dock inte det enda tecknet på planering och kontroll. Som vi tidigare sett i bloggen använder sig den gruppering vi studerar – Illuminaterna-  i stor utsträckning av tecken och symboler för att kommunicera budskap till de som kan tolka dessa symboler. Dessutom har de en vana att alltid berätta / publicera vad som kommer att hända i förväg.

Den trogne blogg-läsaren kanske minns inlägget om The Georgia Guidestones –ett  Stonehenge liknande monument med 10 teser (eller ”budord”) inristade på 10 olika språk. Bekanta dig gärna igen med det inlägget från den 16: januari 2014 med titeln ”Symboler och tecken”. 

I september i år hände något märkligt. Okända personer placerade en extra sten, formad som en tärning, på en avsats högt upp i monumentet. På den synliga delen av denna sten gick det att läsa ”20” samt ”14”. Den 25:e september plockades stenen ner och förstördes. Vid det tillfället kunde resten av sidorna i tärningen utläsas. Allt om denna händelse, inklusive uttolkningen, kan följas i nästa 2 videoinslag där vi blir varse om att datumet 3:e oktober 2014 har en alldeles speciell betydelse. Notera också att platsen Georgia förefaller vara strategiskt väl vald placering för stenarna som pratar om avfolkning; här finner man huvudkontoret för CDC- Center for Disease Control.


I inlägget från den 6:e augusti i år (med titeln ” Nyhetsflödet2014-08-06: Tredje världskriget: Utvecklingen i Gaza, del 3” skrev jag följande:

” Så vad händer härnäst? Ett krig kan aldrig vara ensidigt. Särskilt inte ett världskrig. Därför är det inte en alltför vågad gissning att vi inom kort kommer att se någon form ”tändande gnista” i området; kanske i form av en attack mot Israel, USA eller dess allierade. Vi kommer att få se händelse av signifikant och betydande slag i förloppet fram emot tredje världskrigets utbrott. Lägg därför datumet 8:e oktober på minnet.”

Jag uppmanade alltså dig som blogg-följare att vara vaksam på just datumet 8/10. I någon mån hade jag fel; inget av betydelse för det tredje världskriget förefaller ha inträffat den dagen. Däremot inträffade något med stor signifikans för införandet av New World Order den dagen; Ebola skördade sitt första dödsoffer utanför Afrika den dagen. Min farhåga är att spridningen i USA och övriga västvärlden inom kort kommer att explodera. Ebola är på väg att bli en pandemi. När den blir det – kom ihåg att vi bör avstå från varje form av vaccination. 

Någon kanske undrar varför jag lyfte fram just den 8:e oktober som ett signifikant datum? Mer om detta följer i kommande inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar