Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 28 mars 2015

Ta inte en enda vaccinspruta till innan du läst och sett det här

Världen över genomförs alltmer omfattande vaccinationskampanjer. Våra barn får ta emot en allt större mängd sprutor redan från tidig ålder. Detta fortsätter sedan genom hela livet. Många av oss tar årliga doser mot kommande influensor. I samband med resor till främmande platser i världen pumpar vi våra kroppar fulla med vaccin av olika slag. Men, som du kommer att inse efter dagens videoinslag (en längre föreläsning i fyra delar) har vi all anledning att fråga oss:

 1. Behöver vi verkligen vaccinera oss? Finns det bevis på vacciners effektivitet?
 2. Är vaccinering säkert och tryggt?

De studier som genomförts vad gäller vacciners effektivitet har historiskt sett gått ut på en enda sak – att påvisa att antikroppar bildas i optimal mängd som en följd av vaccinering. Det finns alltså INGA jämförande studier gjorda i syfte att påvisa att vaccinerade jämfört med icke-vaccinerade populationer skulle vara mer motståndskraftiga mot den aktuella sjukdomen.

Man kan tycka att den här typen av studier borde genomföras. Det borde till och med vara så att en sådan studie skulle till och med fokusera på att mäta den generella motståndskraften mot sjukdomar rent allmänt. Anledningen till att en sådan studie vore relevant och viktig att genomföra är att vaccin, åtminstone på kort sikt, påverkar vårt immunförsvar negativt. Kan det vara så att icke-vaccinerade populationer generellt har ett bättre immunförsvar än de som vaccineras? Mycket tyder på att så kan vara fallet.

De som ändå hävdar att vacciners effektivitet hänvisar till historiska data och statistik. De pekar på kurvor som visar på en kraftigt nedåtgående trend i antalet sjukdomsfall från det datum då vaccinet introduceras. Det tråkiga med den statistiken är att den fokuserar på just det datum då vaccinet introducerades. Hade statistiken expanderats till att omfatta även tiden före hade vi sett att den nedåtgående trenden som påvisas, enbart är fortsättningen på en redan pågående utveckling. Bättre hälsa och sanitära förhållanden är nämligen den faktor som har störst påverkan på vår tendens att bli sjuka eller ej.

Så, baserat på ovanstående bör vi kanske dra slutsatsen att vi inte kan påvisa vacciners effektivitet. Vi vet inte om det behövs. Det kan alltså vara så att vi pumpar i oss själva dessa mängder av kemikalier helt i onödan. Låt oss då hoppas att det är säkert och tryggt, åtminstone. Eller...?

De studier som är gjorda här fokuserar på det aktuella vaccinet i sig. Som med vilket annat läkemedel som helst måste vaccinproducenten kunna påvisa att just deras inte innebär någon fara för liv och hälsa. Eventuella sidoeffekter måste nogsamt redovisas och godkännas av våra kontrollmyndigheter på läkemedelsområdet.

Detta faktum hade kanske gjort att det varit tryggt att använda enstaka vacciner och i den begränsade omfattning som studierna påvisar. Men vad vet vi om deras effekt när de kombineras med flera 10-tals andra vacciner? Svaret är – vi vet inget alls om detta. Det gör att vi måste titta på långsiktiga trender i samhället generellt, bland människor runt oss, för att få en uppfattning om huruvida vi har anledning att känna oro. Svaret är att det har vi. Välmeriterade läkare höjer ett varningens finger för att att vad gäller sjukdomar som....
 • Allergier
 • Astma
 • Autism
 • ADHD
 • Epilepsi
 • Vissa former av cancer
 • För tidig spädbarnsdöd
 • Skak-relaterat våld
 • (listan kan göras mycket lång)
…så finns det stor anledning att misstänka att ’övervaccineringen’ kan vara orsaken.
Men av någon anledning får vi inte ifrågasätta vacciner. Det är en helig ko som försvaras av både läkemedelsindustrin och våra myndigheter. Kvar står vi som drabbas och undrar vad vi  kan göra. För visst är det väl konstigt att när svininfluensavaccinet distribuerades för glatta livet så valde många av våra myndighetsföreträdare att ställa sig utanför det programmet. Varför?

Dagens föreläsning är signerad Suzanne Humphries. Föreläsningen hölls i Ängelholm 2014. Suzanne beskriver sig själv på följande vis:
” I am a conventionally educated medical doctor who was a participant in the conventional system from 1989 until 2011.  During those years I saw how often that approach fails patients and creates new diseases. I left conventional medicine to research the many problems with mainstream medical theory.”

Rational wiki ger en helt annan bild av Suzanne, där ord som kvacksalvare, pseudovetenskap och hysteri används flitigt… Se därför dagens video, hela eller delar och avgör efter det vad du själv tror. Kom också ihåg att det vimlar av seriöst, dokumentärt material på YouTube som försöker förmedla riskerna med och okunskapen kring vaccin. Gör gärna din egen upptäcktsresa.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar