Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 2 september 2018

Klimatkrisen, geoEngineering och en galen vetenskapsman


Vad är geoEngineering? SMHI beskriver det hela på följande vis i en artikel:
Begreppet "geoengineering" (GE) avser en storskalig och avsiktlig manipulering av en planets klimat. Det har på senare år kommit att användas för att beskriva olika tänkbara tekniska ingrepp för att stoppa den pågående uppvärmningen av jorden (klimatförändringen). Ett annat ord för det senare är "climate engineering" (CE).”

Läser vi sedan vidare i artikeln får vi veta att det i praktiken finns 2 sätt att åstadkomma denna manipulering av jordens klimat. Artikeln räknar upp ett antal möjliga tillvägagångssätt men konstaterar att de inte är riskfria. Att forskning krävs. Följande finns att läsa i artikeln:
”I huvudsak finns två idéer. Den ena syftar till att minska den inkommande solstrålningen medan den andra eftersträvar att minska mängden växthusgaser. Några exempel på detta är att
·       påverka solstrålningen direkt med speglar i rymden eller öka markytans albedo
·       öka molnigheten för att reflektera bort mer solstrålning
·       tillföra svaveldioxid i stratosfären vilket reducerar temperaturen och påminner om effekten av kraftiga vulkanutbrott. En liknande effekt skulle kunna uppnås med reflekterande partiklar i stratosfären (aluminium, barium).
·       göda havet för att en ökad mängd växtplankton ska förbruka koldioxid.
·       att reducera växthusgaserna i atmosfären genom att fånga in dessa

Inga av dessa idéer är ordentligt utforskade. Vilka konsekvenser de skulle leda till vid implementering är dåligt kända och kunskapen om vad den sammantagna effekten blir på miljö, klimat och ekonomi har stora luckor.”
Artikeln i sin helhet hittar du via denna länk (här). 

Hmmm. Intressant. Så om man som artikeln säger skulle släppa ut ”reflekterande partiklar i stratosfären (aluminium, barium)” så kan vi minska den inkommande solstrålningen. Vilket märkligt sammanträffande! Det här har ju beskrivits i ett antal artiklar i den här bloggen på temat chemtrails. I bloggen har jag beskrivit chemtrails på följande vis:

Chemtrail vs Contrail
ChemTrails ska nämnas i samma andetag som ConTrails. Har du lagt märke till att den ”svans” av utsläpp som bildas efter ett jetflygplan har förändrats på senare tid. Förr i tiden släpptes en svans, till större delen bestående av kondens (därav ConTrails). Denna löstes relativt snabbt upp och försvann.
På senare tid har också en annan typ av ”svans” börjat dyka upp. En svans som inte löses direkt utan som dröjer sig kvar en längre tid på himlen och sprids. Detta är ChemTrails. Det är aerosoler som släpps ut från planen. Aerosoler som innehåller kemikalier av alla möjliga slag. Många av dem giftiga för oss människor. Analyser visar att de innehåller aluminiumoxid, barium, strontium men också nya typer av bakterier. Allt är framtaget med nanoteknik. Detta sägs vara en del av GeoEngineering programmet. Det civila syftet sägs vara att kunna kontrollera effekten av växthuseffekten. Detta genom att få solstrålarna att återreflekteras tillbaka ut i rymden när de studsar mot dessa aerosoler. På så vis hoppas man kunna kontrollera uppvärmningen av jordens yta,

Vad som beskrivits tidigare om chemtrails i den här bloggen indikerar att forskarnas program redan, i största hemlighet, är igång. Vi ser ju dagligen hur flygplan släpper ut dessa chemtrails (som ibland också kallas persistenta contrails). Vi har också sett att jord- och regnvattenanalyser i utsatta områden visar på mycket kraftigt förhöjda halter av just aluminium, barium och även strontium. Kan det vara så? Låt oss höra vad en specialist på området har att säga. En forskare och författare i ämnet geoEngineering. Personen ifråga heter David Keith och boken han har skrivit bär titeln ”A case for Climate Engineering”. I inslaget ser du honom intervjuad av Stephen Colbert i programmet ”The Colbert Report”. Allt på TV-kanalen The Comedy Central. Ta en titt:En ganska galen forskare kan tyckas. Han beskriver hur det idag dör över en miljon människor av luftföroreningar samt att man genom att bara släppa ut ytterligare en procent extra (vilket skulle döda 10.000 till) faktiskt skulle kunna uppnå stora effekter vad gäller att minska den globala uppvärmningen. David Keith nämner att ”människor är livrädda för att tala om det här”. Anledningen till denna rädsla är att ”det kan förmå oss att blunda för behovet av att faktiskt skära ner på de faktiska utsläppen vi har”. Det kan få oss att bli bekväma och bara skjuta problemen på framtiden. Men kom ihåg att David Keith är en förespråkare för geoEngineering. Boken han skrivit bär en titel som just avslöjar detta. Vilken tur att han inte har något att säga till om i världspolitiken. Eller har han det? Vem är egentligen David Keith?

En titt in i Wikipedia (länk här) avslöjar att David Keith mycket riktigt är en forskare vid Harvard University. Han grundade ett företag Carbon Engineering 2009 och sitter idag i dess styrelse. Carbon Engineering (se Wikipedia artikel här)  är ett extremt framgångsrikt företag som tagit fram tekniker för att suga upp koldioxid från atmosfären och omvandla detta till bränsle. Jämför detta med sista punkten i SMHI:s lista över sätt att manipulera med jordens klimat för att påverka globala uppvärmningen. Företaget Carbon Engineering erhåller stora summor till sin vidare forskning och utveckling av apparatur för att åstadkomma storskalig drift av sina idéer. Bill Gates är en av de stora bidragsgivarna. Kanadensiska staten en annan. Följande artikel från The Guardian berättar om hur Bill Gates investering kan göra både honom själv samt även David Keith rika bortom sans och vett. Bränsle tankat direkt från luften. Vilken potential! (artikeln i sin helhet hittar du här).

Chemtrails - uppenbara bevis
Som om inte detta räckte så visar det sig också att David Keith är tämligen aktiv i FN:s korridorer. Inte minst de tillhörande IPCC – International Panel for Climate Change. Vi talar alltså om det organ som i praktiken kontrollerar all forskning som rör klimatkrisen. David Keith är en av medförfattarna till IPCC:s årliga rapport (AR). Till AR3 stod han bakom kapitlet om GeoEngineering. Till AR5 var han allmänt verksam vad gäller rapporten i dess helhet. Borde inte detta utgöra något av en jäv-situation? Stor påverkan på IPCC samtidigt som han driver företaget  Carbon Engineering…
Men hursomhelt, wow! Världen uppfattar alltså inte David Keith som en galen vetenskapsman utan hyser ganska stort förtroende för honom. Eller som artikeln i The Guardian uttrycker det – Superstar Physicist.


Om vi spanar vidare på FN och deras aktiviteter så upptäcker vi en hel del ytterligare intressanta fakta. I följande videoinslag får vi höra Rosalind Peterson prata inför ett stort antal FN-delegater på temat hur vi ska skydda vårt jordbruk från ”oönskade effekter okontrollerbara vädermodifierings-program”. Rosalind är  en av grundarna till ADC, Agriculture Defense Coalition i Kalifornien, USA. Rosalind varnar för hur ett stort antal pågående program, som drivs av båda statliga och privata krafter, har mycket negativ inverkan på jordbruket. Det program hon beskriver är utan tvekan det vi ser utvecklas uppe i skyn ovanför våra huvuden - Chemtrails. Hon berättar att:
-        programmet är hemligt och pågår inte bara i USA utan i hela världen
-        de kemikalier som släpps ut förgiftar våra vatten och jordar
-        de kemikalier som släpps ut är aluminium, barium och strontium, (magnesium, kalcium) m.m
-        kemikalierna sugs upp av växters rotsystem och dödar växten, möjligheten att suga upp vatten och näringsämnen påverkas negativt
-        effekten av de artificiella molnen får omvänd verkan – de fångar och håller kvar värmen på jorden så att de på så vis ökar både värmen och fuktigheten på jorden
-        molnen sprider sig över enorma arealer och kan stanna uppe i luften i över 20 timmar

Så den uppenbara slutsatsen av allt ovanstående blir att:
1.     GeoEngineering i enighet med tredje punkten i SMHI:s lista ovan, pågår redan
(alltså ” tillföra svaveldioxid i stratosfären vilket reducerar temperaturen och påminner om effekten av kraftiga vulkanutbrott. En liknande effekt skulle kunna uppnås med reflekterande partiklar i stratosfären (aluminium, barium).”

2.     Ett stort antal personer känner till att det här pågår som ett försök att minska den globala uppvärmningen. De är, som professor Keith uttrycker det ”livrädda för att tala om det här”… eftersom ”det kan förmå oss att blunda för behovet av att faktiskt skära ner på de faktiska utsläppen vi har”.

3.     Storskalig geoEngineering enligt sista punkten i SMHI:s lista pågår också
(alltså att reducera växthusgaserna i atmosfären genom att fånga in dessa). Företag som Carbon Engineering men ocskå andra sådana i Europa (Schweiz) kör redan för fullt.

4.     GeoEngineering får motsatt effekt jämför med den avsedda. Vi höjer temperaturen på jorden och vi dödar livet på jorden. Som Rosalind Peterson påpekar påverkas pollineringen. Detta ser vi inte minst bland våra biodlngar där flera miljarder bin stryker med årligen. Är det någon som har testat dessa vad gäller aluminiumförgiftning? Aluminium i nano-form!

Vi får alltså den märkliga effekten att geoEngineering driver på det som jorden invånare uppfattar som effekter av miljöförstöringen. Eftersom beslutsfattare själva tror att det just ÄR miljöförstöringen som ligger bakom kommer de med största sannolikhet att vara öppna för att godkänna att ännu mer chemtrails tillåts. Vilken paradox!
Allra sist, som bonus lägger jag med David Keiths framträdande i TED-talk. Han är skrämmande, den mannen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar