Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 15 juni 2020

Covid-19 del V: Event 201 – ”the smoking gun” för en ”PLANdemic”

Event 201 - logo
I avsnitt II av den här serien tog vi en översiktlig titt på alla de tecken som tyder på att den pågående pandemin planerats i förväg. Vi märkte att det funnits förhandsinformation och kunskap som förklarar varför världens agerande varit så enhetligt och samlat. Vi har därefter gått på djupet och skärskådat ett par sådana händelser och dokument. I denna del V av vår serie ”Covid-19 pandemin under luppen” ligger fokus på Event 201 – en simulering av det man då kallade ”nästa stora pandemi” genomförd den 18/10 2019 på Johns Hopkins University i New York med närvaro från många av världens ledande auktoriteter till att hantera en sådan kris. I praktiken utgör Event 201 ett slags generalrepetition för det som pågår idag. De som spelade ledande roller för samordningen i simuleringen har senare kommit att spela samma ledande roller när pandemin, 6 veckor efter Event 201, bröt ut på riktigt (fast här går meningarna isär – många pekar på att pandemin troligen bröt ut redan i augusti 2019). Event 201 utgör en s.k. ”smoking gun” för att hela övningen planerats i förväg.

Syftet
Diskussioner under Event 201

Värd för denna övning var Johns Hopkins University i New York. Organisationerna “World Economic Forum” samt “Bill & Melinda Gates Foundation” agerade partners och sponsorer. Syftet med Event 201 var att testa hurpass förberedda världens regeringar, organisationer, företag och institutioner är vad gäller att hantera nästa pandemi. På Johns Hopkins, Center for Health Security’s hemsida (länk här) beskrivs syftet med övningen på följande vis:

Under de senaste åren har världen sett ett växande antal epidemiska händelser, vilka uppgår till cirka 200 händelser årligen. Antalet sådana händelser ökar och de är störande för både individuell hälsa, världens ekonomier samt samhället i stort. Att hantera dessa händelser kräver stora resurser, även i ett läge där det saknas ett pandemiskt hot. Experter är överens om att det bara är en tidsfråga innan en av dessa epidemier blir global - en pandemi med potentiellt katastrofala konsekvenser. En allvarlig pandemi, av typ ”Event 201”, skulle kräva nära samarbete och koordination mellan flera industrier, nationella regeringar och viktiga internationella institutioner.”

Som vi sett av tidigare inlägg i den här serien reagerade världens samtliga regeringar genom att tidigt, mycket tidigt under pandemins inledningsskede, stänga ner all aktivitet i samhället utom den livsuppehållande. I många länder rådde utegångsförbud i flera veckor för att inte säga månader i sträck. Nedstängningen kom i ett läge där tämligen få dödsfall hade inträffat. Vi har dessutom sett att det inledningsvis i princip bara var äldre som drabbades (99% av dödsfallen var äldre med komplikationer). Så varför stängde regeringarna världen över ner all verksamhet? I praktiken agerade samtliga regeringar på liknande sätt (utom möjligtvis den svenska). Notera syftet från Event 201 som uttrycker följande: ”En allvarlig pandemi, av typ ”Event 201”, skulle kräva nära samarbete och koordination mellan flera industrier, nationella regeringar och viktiga internationella institutioner.

Om sponsorerna (Bill Gates)
Just Microsoft-grundaren Bill Gates är extra intressant i sammanhanget. Han har, genom sin stiftelse ”Bill & Melinda Gates-foundation” varit mycket aktiv på hälsoområdet (fast tidigare mer specifikt inriktad på vaccin) i många, många år nu. Sedan 2015 har han dessutom arbetat aktivt och intensivt för att förbereda världen på den näst-kommande pandemin:


 • Den 18 mars 2015 i Vancouver i Canada höll han ett TED-föredrag om epidemier. Gates pratade där om det då pågående Ebola-utbrottet och sa bl.a. att ” Världen är helt enkelt inte beredd att hantera en sjukdom – till exempel en särskilt virulent influensa – som smittar ett stort antal människor mycket snabbt. Av allt som kan döda 10 miljoner människor eller mer, är epidemi troligtvis överlägset.
 • Samma år skrev Bill Gates en artikel för New England Journal of Medicine med titeln ”The Next Epidemic: Lessons from Ebola”. Där talade han om en speciell klass av läkemedel som ”innebär att ge patienter en uppsättning specifika RNA-baserade konstruktioner som gör det möjligt för dem att producera specifika proteiner (inklusive antikroppar). Även om detta är ett mycket nytt område är det lovande eftersom det är möjligt att en säker terapi skulle kunna utformas och införas i storskalig tillverkning ganska snabbt. Mer grundläggande forskning liksom framstegen för företag som Moderna och CureVac kan så småningom göra denna strategi till ett viktigt verktyg för att stoppa epidemier.

  Moderna och CureVac får båda idag medel från ”the Bill & Melinda Gates Foundation”och ligger i täten för att utveckla ett godkänt COVID-19-vaccin baserat på mRNA.
 • En global influensaliknande pandemi är faktiskt något som Gates och hans stiftelse har ägnat många år med att förbereda sig för. Under World Economic Forums möte i Davos 2017 initierade Gates något som kallas CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) tillsammans med regeringarna i Norge, Indien, Japan och Tyskland samt brittiska Wellcome Trust. Dess uttalade syfte är att ”påskynda utvecklingen av vacciner som vi kommer att behöva vid utbrott av framtida epidemier”.  Han noterade vid den tiden att ”ett lovande område inom vaccinutveckling- och forskning använder framsteg inom det som kallas genomik för att kartlägga DNA och RNA för patogener av olika slag. Allt detta i syfte att skapa nya vaccin
 • År 2019 gick Bill Gates och stiftelsen vidare med sina pandemiska scenarier. I en Netflix-video presenterades ett kusligt imaginärt scenario. Videon, som ingår i serien ”Explained”, föreställde sig en s.k. ”våt marknad” i Kina där levande och döda djur staplas och ett mycket dödligt virus uppstår som sprider sig globalt.

  Gates framträder som en expert på videon för att varna, ”Om du tänker på något som kan komma med som skulle döda miljoner människor, är en pandemi vår största risk.” Han sa att om ingenting gjordes för att bättre förbereda sig för pandemier skulle den tid komma när världen skulle se tillbaka och önska att den hade investerat mer i potentiella vacciner. Det var veckor innan världen fick höra talas om fladdermöss och en levande våt marknad i Wuhan Kina…

Bill & Melinda med familj. Märkligt nog finns det uttalanden 
från familjens egen läkare som säger att inget av barnen har
vaccinerats... Fake news? Bestäm du.

(* Notera att sammanfattningen ovan till större delen är hämtad från webbtidningen ”Global Politics” som i sin tur gjort en översättning av skribenten William F. Engdahl artikel ”Bill och Melinda Gates: Coronavirus and the Gates Foundation”. Tack.)


Event 201 – scenario och utfall
Vi kommer sedan fram till just Event 201 den 18:e oktober 2019. Övningens scenario beskriver arrangören på följande vis: ”Ett utbrott av en ny zoonotisk coronavirus överförd från fladdermöss till svin till människor som så småningom blir effektivt överförbar från person till person, vilket leder till en allvarlig pandemi. Sjukdomen sprids via flygresor till Portugal, USA och Kina och sedan vidare så att inget land kan kontrollera den. Scenariot innebär att inget möjligt vaccin är tillgängligt under det första året. Eftersom hela mänskligheten är mottaglig ökar det kumulativa antalet fall exponentiellt under de första månaderna av pandemin och fördubblas varje vecka.

Scenariot slutar sedan efter 18 månader när det fiktiva coronaviruset har orsakat 65 miljoner dödsfall. ”Pandemin börjar sakta av på grund av det minskande antalet mottagliga människor. Pandemin kommer att fortsätta i någon takt tills det finns ett effektivt vaccin eller tills 80-90% av den globala befolkningen har smittats.

Det är värt att känna till här att Bill Gates i intervjuer nämnt anledningen till sitt stora engagemang i pandemifrågan – en gigantisk vinstpotential om hela världens befolkning skulle tvingas ta en eller 2 doser med det RNA-vaccin som han håller på att ta fram. Det är också intressant att notera att Bill och hans stiftelse är näst största sponsor till WHO. Detta kanske inte ska betyda något men faktum är att WHO först inte ville kalla det pågående Covid-19 utbrottet för en pandemi. Bill sköt då till en ytterligare summa pengar och vips… så hade vi en pandemi…

Går vi sedan in och granskar skeendet i Event 201 simuleringen (vilket vi gör med dagens videoinslag, se nedan) växer en allt starkare bild av generalrepetition fram. I stort sett alla komponenter som övades har också använts under den pågående Covid-19 pandemin. Det gäller allt från:

 • Införandet av karantän. För alla medborgare i många länder.
 • Utegångsförbud
 • Mötesförbud
 • och inte minst Fake News och felaktig informationDetta område sågs som särskilt bekymmersamt under Event 201, där man menar att förtroendet för regeringar, hälsomyndigheter, forsknings- & sjukvårdsorganisationer m.fl. sjunker allmänt bland befolkningen om den allmänt fångar upp och hörsammar budskapen från källor som sprider falska nyheter. Drastiska metoder föreslogs för att minska felkällorna. Detta inkluderade allt från att: 
  >>> Införa ökad grad av censur på sociala medieplattformar som Instagram, YouTube, Facebook, Twitter m.fl.

  >>> Påtvingad nedstängning av konton och kanaler på internet som bedöms sprida falska nyheter.

  >>> Böter och arresteringar hotar de som bedöms sprida falska nyheter

  >>> I en del fall stänga ner landets access till internet helt och hållet.

Så vad är då Fake News? Helt enkelt allt som avviker från de källor som godkänts centralt ifrån. Presentatören i videoinslaget, Spiro Skouras, poängterar att han delar synen att falska nyheter kan vara både skadligt och farligt. Samtidigt ber han oss komma ihåg att regeringar och det vi kallar traditionell media (mainstream media) många gånger förr medvetet gått ut med rena lögner och falsk information.

I Event 201 föreslås det att en centralt kontrollerad organisation, under ledning av WHO och FN, är det enda sättet att försäkra sig om att falska nyheter och rykten inte ska kunna spridas på nätet,

Jämförelse mellan Covid-19 och Event 201
Vi kan då fråga oss om allt det här som beskrivs ovan har inträffat. Faktum är att i spåren av coronapandemin ser vi en censurering av nyheter på internet vars like vi aldrig tidigare stött på. Som ni hör Spiro Skouras nämna i videoinslaget har han tvingats sprida sitt eget material till en mängd olika plattformar, helt enkelt därför att på Facebook, Twitter och YouTube tas de bort. För egen del har jag själv fått uppleva samma sak när en föreläsning från 26/4 (se förra inlägget på den här bloggen) togs bort för att det sas bryta mot YouTubes riktlinjer. Faktum är att det tog inte mer än 45 minuter innan YouTube tog bort det. Jag har sedermera överklagat och fått ett okej till att lägga tillbaka det. Jag har även märkt att ett mycket stort antal seriösa inslag, ofta från läkare och forskare med lång erfarenhet, plockats bort från Facebook och Youtube för att de handlar om pandemin men de följer inte den av FN/WHO överenskomna storyn. Jag menar att detta är allvarligt och en tydlig indikation på vart vi är på väg.

Ta en titt på videoinslaget nedan som alltså handlar om Event 201.
4 kommentarer:

 1. the jesuit order är 201 https://www.youtube.com/watch?v=Zvv9unQ87eY
  Vid os invigningen i London är allt riggat för ett coronaprojekt predictive programming lägg märke till solkorset som även är som ett paraply tänk paraplyman vid kennedymordet vilken stat kan han symboliserat? https://www.youtube.com/watch?v=StCgpBs3ef4&list=PLKig5hZqf6l3xH2-iFcMFoG-GANSH4Dgd vid palmemordet hängde det guy falkes masker i dekorima det kopplas till jesuiter dessutom reste man solkors obelixer på luntmakargatan med pyramid på toppen var det en hyllning eller en hemlig markering?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack "Anonym" för din kommentar och dina länktips. Jag får emellertid en känsla av att länkarna inte blev de du avsåg. Länk 1 tog mig till en presskonferens med Trump. Länk 2 till en episod från The Simpsons.

   Radera
 2. Jo länkarna var rätt videon med trump har ju rubriken 201 som inom gematria betyder 201=the jesuit order Eller agenda 2021
  detta förklarar sig bara om man tror på nummerologi så krasst kan man tolka det som trump är ditsatt av jesuit order som med siffrorna "201 things to solve" avslöjar det för de insatta. gematria har funnits i tusentals år som ett språk för eliten.
  fast det viktigaste för dem är ändå att skapa pengar ur luft. simpson videon handlar om att de flyger in i frihetsgudinnan huvud med symbolik krona=corona där man planerade en pandemi vilket som ju hänt i världen detta kallas för predictive programming och har förekommit ofta i teckande filmer tex 9/11 eller att trump skulle bli president. det är det jag hävdar bibeln också är.
  Man har skrivit bibeln med predictive programming för att lura folk att tro att "Bibeln är sann" Romarna lyfte upp den lilla kristna obetydliga sekten ca 300 efk och lät den medvetet växa för att man kunde manipulera massorna att hålla dem i schack då romariket växt runt hela medelhavet förmodligen islam i de östra delarna på samma sätt. "du ska inga gudar hava jämte mig" Efter romarikets fall så samlade man all hemlig manipulation i vatikanen i deras hemliga arkiv. Jag tror att man förstod att man kunde använda religioner som vapen att styra folk. Därav la man till saker i bibeln när man satte ihop delarna. Dina föreläsningar är jättebra men just daniel och de fyra djuren tror jag man skrivit i efterhand men påstått att de texterna kom från jesu tid. Jag har tex sett en video där det påstås att king james bible plockade bort att den ursprungliga jesus hängdes i ett träd o hade vitt krulligt hår (svart) korset är egentligen en solklocka eller en inverterad pyramid som man satte solen på från början men tog en av påvens söner o målade den sköna jesus på korset idag. Se zeitgeist på youtube se dessa siffror här som 201 332 och förstå hur de används dagligen i usa https://www.youtube.com/channel/UCJ-Af2Dw5kFWvcfD_cLWwHw Ta gärna bort denna o min förra kommentar efter du läst dem om du kan, internet minns Ps jag skrev också om saker som du gjorde men fick bara tystnad tillbaka. skull&bones är ju 332

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym,

   Tack för förtydligandet om länkarna samt för övriga kommentarer. Låt mig börja med att be om ursäkt för att jag inte svaret på en tidigare kommentar som du lagt in (som du nämner i ditt PS). Min ambition är att svara på samtliga kommentarer så det här har jag uppenbarligen missat. Vilket blogginlägg var det du hade lagt den kommentaren i?

   Du skriver en hel del om Bibeln och predictive programming. Mycket riktigt använder många sig av religioner till att styra befolkningen. Detta inkluderar även katolska kyrkan och en del andra kristna samfund. Men innebär detta att vi ska förkasta Bibeln? Självklart inte. Vi måste studera den ordentligt först för att kunna dra rätt slutsatser.

   Profetiorna i Danielsboken (och även Uppenbarelseboken) pekar ut just Romarriket - som sedermera övergår i en annan form, d.v.s. Påvestaten – som det fjärde världsriket, alltså det som ska regera hela vägen fram till Jesu återkomst. Därigenom är det helt korrekt som du skriver, att Påvestaten använt religionen till att styra folket. Men Bibeln tog man avstånd från. De som trodde i enighet med Bibeln kallade man för kättare. Man avrättade dessa Bibeltroende ”kättare”. Det uppskattas att så många som 90 miljoner kan ha avrättats av påvestaten under den mörka medeltiden.

   De äldsta kopiorna av Danielsboken är de s.k. Döda Havs-rullarna. Dessa är daterade till 200-talet f.kr. Man vet att dessa inte var originalet. Man vet att det funnits ännu tidigare versioner. Det går att peka på avgörande fakta som tydligt indikerar att Danielsboken skrevs av Daniel själv och att detta skedde under 500-talet f.kr.

   Vi ska alltså med ovanstående vara medvetna om att det är Bibeins motståndare som styr i världen idag. Därför är det inte så konstigt att det dyker upp material liknande det du nämner på slutet, som försöker misskreditera Bibeln.

   Vänligen
   \Bengt

   Radera