Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 30 december 2013

Årskrönika 2013

Året 2013 närmar sig sitt slut. Det är dags att summera innan vi går vidare mot 2014.
Bloggen ”Den Stora Konspirationen” är en spegling av min egen syn på samtiden. Bloggen är nyfiket utforskande. Den vänder på stenar som inte så många vänt på tidigare. Den ifrågasätter den gängse bilden av nyhetsfloran vi föds med. Den vägrar acceptera fakta som inte kan förklaras logiskt. Den letar efter andra fakta som bättre kan förklara ett skeende som förefaller ologiskt. Den utvärderar ständigt dessa alternativa hypoteser. Bloggen är delvis uppbyggd som en Agatha Christie-deckare. Skillnaden är att här börjar vi dra i en tråd där härvan bara blir större och större.

Vi började med Fukushima. Den knapphändiga och bristfälliga rapporteringen från olyckan där fick mig att ana att västvärldens mediakår var kontrollerad.  Att olyckan var långt mycket allvarligare än vad media redovisade föreföll uppenbart. Jag vände mig därför till alternativa mediekällor och snart växte en helt annan bild av olyckans förlopp och konsekvenser fram. Och källorna jag vände mig till var mycket trovärdiga. Med tiden har även traditionell media (eng. mainstream media) bekräftat det dessa övriga källor hade redovisat i månader. Än idag, snart 3 år efter olyckan släpar traditionell media efter med rapporteringen, dock inte så mycket som tidigare.

Vi fortsatte med terrorattentaten den 11:e september (911 attackerna). Återigen redovisade mycket trovärdiga källor inom alternativ media en helt annan bild av händelserna den dagen. Förståelsen av den bilden är avgörande för hur mycket eller lite du kan tillgodogöra dig resten av materialet på den här bloggen. 911 attackerna kan ses som den stora vipp-brädan. Om du, efter att ha gått igenom det som redovisas om 911 attackerna fortfarande anser att media och myndigheter på ett fullgott rapporterat och dokumenterat vad som hände den här dagen kan du sluta följa den här bloggen redan nu. Om du däremot tycker att det finns detaljer som kräver vidare förklaring och genomlysning, så kan jag rekommendera att du fortsätter.
Själv gick jag vidare med utforskandet efter 911-genomgången. Jag ställde mig frågor som:
  • Om byggnaderna inte föll som ett resultat av attackerna utan istället sprängdes i vad som kan betraktas som en kontrollerad rivning, vem kan då ha legat bakom och vilka kan motiven ha varit.
  • Om krafter inom den amerikanska administrationen låg bakom händelserna den dagen, finns det då exempel på liknande händelser i historien som följt samma mönster (d.v.s FalseFlag Operations och Inside Jobs)
  • Om motivet var olja och pengar, hur ser då världen ut vad avser kontroll av dessa resurser

Frågorna ledde mig hela tiden till nya svar, som visserligen var fullkomligt häpnadsväckande i det att de kullkastar gemene mans syn på världshistorien och samtiden. Men trots att svaren var häpnadsväckande och utmanande har jag inte lyckats att motbevisa det de indikerar. Logiskt hänger hela förklaringsmodellen ihop. Det som svaren indikerar är att vi alla är i klorna på en konspiration så stor och skrämmande att vi alla borde engagera oss i att motbevisa den, alternativt motarbeta den. Krafterna bakom denna möjliga konspiration går under många namn. The Illuminati är ett av dessa. Hur denna organisation i så fall är uppbyggd och fungerar har beskrivits i den här bloggen med hjälp av dokumentärt material. Fram växer en bild av en organisation som kontrollerar ALLT; vare sig det handlar om jordens resurser, pengaflödet, utbildning, media, läkekonst, militär, polis. ALLT. Och i centrum för den konspirationen hittar vi ofattbart rika familjer. Dynastier, ofta med koppling till bankvärlden. Och planeringen har pågått länge. Vi pratar århundraden. Det tidigare nämnda dokumentära materialet inkluderar även den här organisationens uttalade målsättningar.

Det är just Illuminatis uttalade målsättningar som hamnar under luppen när vi tar klivet in i ett nytt år, 2014. Vi har sett att dessa genom historien kommit att uppfyllas, ett efter ett. Därför kommer vi att göra ett försök att se in i framtiden med hjälp av dessa.

Tiden efter händelserna den elfte september har varit präglade av åtgärder som på ytan förefaller vara förebyggande mot en upprepning. Övervakningen har ökat på ett sätt som påminner om det samhälle som Orwell beskriv i romanen ”1984”. Uppbyggnaden av den övervakningskapaciteten har skett i hemlighet. Whistleblowers som t.ex. Edward Snowden har insett det orimliga i att världen ska hållas omedveten om vad som pågår. Han har som bekant gått ut och avslöjat innebörden och omfattningen av det här programmet. Det han beskriver ligger även det i linje med de ovan nämnda målsättningarna. Även det här kommer att vara i fokus under 2014. Dagens videoinslag blir just Snowdens jultal i brittiska TV4 (den kompletta, oediterade versionen).


Vi kommer vidare att titta på kopplingar till religion, religiösa profetior och symbolik. ”Flummigt” kan tyckas men jag tror att du som jag kommer att tycka att det här sätter en extra ”krydda på anrättningen”. Fler historier på temat ”Vad hände med” utlovas. Två rättegångar går vidare, både den i Guantanamo och den mot Boston-bombaren. Fokus på dessa utlovas liksom på utvecklingen i Syrien, Iran, konflikten mellan Kina och Japan och mycket, mycket annat. Ett spännande år utlovas helt enkelt.

Om du känner att du vill repetera delar av materialet, alternativt tränga djupare in i delar av det så går det alldeles utmärkt. Bloggen är nämligen uppbyggs som en bok, där allt det som anses vara grundläggande att korrekt uppfatta det som skrivs här, finns sammanfattat under fliken <BAKGRUND> ovan (alternativt klickar du på denna länk).


Med det sagt vill jag tacka för att du velat följa med på denna resa år 2013 och hoppas att du vill fortsätta nästa år. Jag vill önska dig ett riktigt GOTT NYTT ÅR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar