Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

torsdag 25 september 2014

Ebola – ännu fler besvärande fakta

Ebola fortsätter att skörda tusentals offer. Riskerna för omfattande spridning bedöms som stora. Nyheterna idag talar om att vi riskerar att få långt över miljonen smittade redan tills i januari 2015 om inte västvärlden kan enas kring hur sjukdomen ska bekämpas. Det talas alltså om siffror som motsvarar en pandemi – ett världsomfattande utbrott. Det märkliga är att det finns krafter inom finansvärlden som förefaller ha förutspått just den händelseutvecklingen. Ett flertal finansiella institutioner har investerat tungt i just det företag, Tekmira Industries, som ser ut att få ett vaccin mot Ebola godkänt. De flesta av dessa företag har en koppling till Bilderberg-gruppen.

Årets Bilderbergmöte hölls i Köpenhamn. Det är som bekant vid dessa hemliga sammankomster som flera av världens mest inflytelserika personer träffas för att bakom låsta dörrar diskutera vad som står på världsagendan. Här träffas politiker, kungligheter, företrädare för både multinationella företag, media, finansiella och utbildningsinstitutioner. Av någon outgrundlig anledning fanns det till just årets sammankomst en aldrig tidigare skådad mängd företrädare för medicinsk forskning och bioteknik inbjudna. Dessutom bjöd man in Atlantas borgmästare Kasim Reed till mötet. Många har med rätta ställt sig frågan varför en okänd lokal politiker bjuds in till just det här mötet. Anledningarna förefaller vara flera. Dels har amerikanska myndigheten CDC – Center for Disease Control sitt huvudsäte här. Det var även till Atlantas sjukhus som de 2 första amerikanska Ebola-offren flögs.

CDC är särskilt intressant. Det visar sig att organisationen tagit patent på Ebola-viruset!  Det finns dokument som tydligt visar detta.  Inte nog med att CDC patenterade viruset. De står bakom framtagandet (eller ”uppfinnandet”) av detta nya virus. Även detta väl dokumenterat.

Bilderbergmötet hölls i månadsskiftet maj-juni 2014. Ebola-utbrottet började i mars 2014. Statistik visar att mellan november 2012 och Januari 2013 registrerades endas 6 kända fall av Ebola. Siffran från mars i år fram tills idag är uppe i långt över 5.000 fall. De stora investeringarna i Tekmira Industries gjordes just den 30:e juni. Känns här en doft av  insider trading måhända?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar