Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 14 maj 2016

Preventivmedel – Kondom? P-piller? Varför inte majs eller vaccin?

Efter åratal av forskning klev Mitch Hein - chefen för Epicyte (ett lite företag från Kalifornien) upp på scenen för att berätta om företagets framgångar. Det företaget hade forskat fram var en gen, kallad just Epicyte-genen, som i praktiken steriliserar oss människor. Det han sa var följande:

“We have a hothouse filled with corn plants that make anti-sperm antibodies.”…
…“If the men eat the epicyte gene they produce antibodies to their own sperm, rendering them irreversibly sterile. Essentially, the antibodies are attracted to surface receptors on the sperm. They latch on and make each sperm so heavy it cannot move forward. It just shakes about as if it was doing the lambada.”

Hein menade att detta kunde vara lösning på frågan om världens “over-population.” Hos kvinnor har genen liknande effekter – nämligen följande:

In women, the women produce an antibody which attacks the mans sperm, after they do the nasty, and kills it preventing fertilization of her egg.

Genen i sig hade företaget patenterat före press releasen. The Guardian skrev 9/9-2001 om händelsen i en artikel med rubriken "GM corn set to stop man spreading his seed".
Kort efter denna “press release” försvann både företaget och deras upptäckt bort från offentligheten. Det har i efterhand visat sig att företaget Epicytes forskning sponsrats av amerikanska Jordbruksdepartmentet (alltså genom skattemedel). Det visar sig också att patentet togs över och kontrollerades av DuPont, Syngenta och Monsanto (genom ett s.k. ”joint venture agreement”). Syftet sägs ha varit att göra produkten kommersiellt gångbar. Idag vet vi att 90-95% av allt majs i USA och säkerligen liknande siffror i Syd- och Centralamerika kommer från  GMO-plantor. Europa och Sverige har fram tills nu varit restriktiva med att släppa in GMO produkter men har nyligen fattat beslut som luckrar upp detta motstånd. Vad beträffar våra djurbesättningar så finns det vad jag vet inga sådana regleringar. Trots dessa restriktioner inser vi snabbt att vi ändå har svårt att freda oss från GMO majs när vi inser att det även ingår High Fructose Corn Syrup. Fundera över hur många produkter som innehåller den tillsatsen - diet Coke för att bara nämna en. Titta även på dagens video-inslag nedan om just Epicyte-genen.

Genetically modified corn is used to create high fructose corn syrup, flavors, starches, flours, proteins, sugars and most of the other ingredients which make up our processed foods. The US refuses to allow the labeling of foods which contain genetically modified ingredients (like corn) to be labeled to indicate that fact so we are looking at the possibility of undeclared birth control “foods” rendering whole populations sterile. The US Government, starting with George Herbert Walker Bush, has adopted the policy that genetically modified foods are the same as unmodified ones. The sterility corn is therefore, under this policy, the same as natural corn.”


Att sterilisera oss människor genom vad vi äter, alternativt genom vaccin är inget nytt. FN har sedan 1973 haft en ”Task Force on Vaccines for Fertility Regulation”. En Oxford Journal- artikel från 1990 beskriver i en kort-version arbetet på följande vis:

Over the past 18 years, the WHO Task Force on Vaccines for Fertility Regulation has been supporting basic and clinical research on the development of birth control vaccines directed against the gametes or the preimplantation embryo. These studies have involved the use of advanced procedures in peptide chemistry, hybridoma technology and molecular genetics as well as the evaluation of a number of novel approaches in general vaccinology. As a result of this inter national, collaborative effort, a prototype anti-HCG vaccine is now undergoing clinical testing, raising the prospect that a totally new family planning method may be available before the end of the current decade.”

För den som orkar finns det även den mycket längre PDF-versionen tillgänglig här (52 sidor).

World Healt Organization
På -90 talet genomförde WHO en gigantisk vaccinationskampanj i länder som Filippinerna, Nicaragua och Mexiko. Miljontals kvinnor i åldrarna 15 - 45 deltog. Kampanjen tog sikte på att eliminera stelkramp. En kristen organisation blev dock misstänksam mot kampanjen och bestämde sig för att testa vaccinet. Det visade sig att den innehöll en cocktail av hormoner och andra substanser som i kombination påverkade kvinnornas fertilitet. Vaccinet gjorde dem sterila. Kampanjen stoppades såklart men detta har inte påverkat WHO i någon nämnvärd utsträckning. I samband med en kampanj i Kenya avslöjades WHO återigen med att distribuera vaccination till unga kvinnor. Samma syfte även denna gång. Och samma giftiga cocktail. Mer om detta hittar du i William Engdahl’s artikel ”Sterilityvaccines and spermacidal corn”.   

Så vilka låg bakom och sponsrade arbetet med stelkrampsvaccinet? Det som William Engdahl också konstaterar i samma artikel som ovan är följande:

Doomsday Vault on Svalbard
“It later came out that the Rockefeller Foundation along with the Rockefeller’s Population Council, the World Bank (home to CGIAR), and the United States’ National Institutes of Health had been involved in a 20-year-long project begun in 1972 to develop the concealed abortion vaccine with a tetanus carrier for WHO. In addition, the Government of Norway, the host to the Svalbard Doomsday Seed Vault, donated $41 million to develop the special abortive Tetanus vaccine.
Is it a coincidence that these same organizations, from Norway to the Rockefeller Foundation to the World Bank are also involved in the Svalbard seed bank project?

Många bekanta organisationer som du marker. Men norska regeringen? Och ett domedags-valv i Svalbard? Kanske något för nästa inlägg…


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar