Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 4 maj 2016

Vad varje Frimurare bör känna till

Frimureriets ursprung,version I
I dagens inlägg kartlägger vi Frimureriet. Vilket är dess ursprung? Hur ser dess historia ut? Vad känner vi till om dess inriktning och målsättning? För kartläggningen tar vi hjälp av organisationens egna skrifter. Med hjälp av texter som skrivits av högt uppsatta Frimurare framkommer en tydlig bild som mycket få människor är medvetna om, ens bland Frimurare själva. Detta trots att dessa texter är mycket centrala för organisationen och dess medlemmar.

I inlägget från den 21/4 2016 med titeln ”Konspirationen ärkartlagd. Vad händer härnäst?” skrev jag följande:

Kartläggningen av den stora konspirationen pekar på Frimureriet som ett viktigt redskap för själva genomförandet. De flesta som är engagerade i frimurarorganisationer är lyckligt ovetande om vad de är utsatta för. Hemlighetsmakeriet inom organisationen gör det möjligt att vilseleda en så stor grupp. De som står bakom både skapandet av frimureriet och som ytterst också styr den organisationen är Jesuiterna. Jesuiterna är en slags säkerhetstjänst åt Vatikanen. Jesuiterna är fullkomligt lojala mot sin ledning. Men ledningen är inte den vi tror. Spåren pekar mot att den katolska kyrkan är uppdelad i 2 separata delar – en del som utgör själva kyrkan bestående av djupt troende, kristna människor. Den andra delen har en helt annan inriktning. Den andra delen är satanisk i sin karaktär. Människorna inom denna gren har Lucifer som sin ledstjärna. I tillägg till detta kan nämnas att många av de namn vi stött på i ett flertal av bloggens inlägg förefaller vara konspirationens finansiärer. Det är här vi hittar namn som Rothschild och Rockefeller.

I dagens inlägg tittar vi närmare på vad som ligger bakom ett sådant påstående.

Frimureriets ursprung,version II
För analysen tar vi hjälp av en föreläsning signerad Walter Veith. Precis som jag nämner ovan är föreläsningen baserad på citat från frimureriets egna skrifter. En av dessa skrifter är Albert Pikes ”Morals and Dogma” från 1872. Albert Pike var själv en 33:e gradens Frimurare - han var den amerikanska grenens högsta ledare. Detta är en bok som endast görs tillgänglig för Frimurare av den allra högsta graden (33:e) och inga andra. Detta är en bok som går att beställa på nätet, men då endast i redigerad form. Det är endast få förunnat att ha tillgång till den kompletta ursprungliga texten. Walter Veith berättar varför han är en av dem. Detta är en skrift som är att betrakta som frimureriets viktigaste skrift, dess motsvarighet till Bibeln eller Koranen.

Det som framkommer i Walter Veiths föreläsning är bl.a. flöjande:
 • Samtliga hemliga ordenssällskap, Frimureriet inkluderat, har sitt urspung från mysteriereligionerna i Babylon, Grekland o.s.v. Ur dessa utvecklades rörelser och organisationer som Kabbalism, Gnosticism, Tempelriddarna, Rosenkreuzarna och sedermera Jesuiterna. Jesuiterna bildade Frimureriet. Kännetecknande för dessa organisationer är att de betraktas som Esoteriska, d.v.s. de bär med sig och förvaltar uråldriga hemliga läror och fördolda kunskaper.
 • Från ”Morals & Dogma” (M&D) får vi veta att Frimurarna, precis som övriga hemliga ordenssällskap är baserad på två läror. En för de få invigna och en för de stora massorna.
 • De flesta ordenssällskap är filantropiska till sin karaktär. De utför ett fantastiskt välgörehhetsarbete om du enbart betraktar dem ytligt. Studerar du dem lite mer grundligt hittar du något helt annat under ytan, något som medlemmarna oftast är totalt ovetande om.
 • Från M&D får vi också veta att när Tempelriddarna upplöstes och deras ledare Jaques de Molay brändes på bål år 1318 lyckades de ändå sprida sin kunskap vidare. Detta genom bildandet av 4 loger av Scottish Freemasons (i Paris, Edinburg, Stockholm och Neapel). Denna händelse betraktade Albert Pike själv som själva ursprunget till Frimureriet.
 • I M&D på sidan 839 kan du läsa att ”The Occult Science and Ancient Magi was concealed under the shadows of the Ancient Mysteries…” Kunskap om detta är reserverad för de absolut högsta graderna av Frimureriet. De lägre graderna inom organisationen är, enligt M&D sid 819 ”intentionally mislead…” ”Their (the symbols) true explication is reserved for the Adepts, the Princes of Masonry”.
 • M&D sidan 213-214: Every Masonic Lodge is a temple of religion… This is TRUE religion revelaed to the ancient patriarchs…”
 • Vidare får vi veta att frimurarens religion motsvarar ingen av de stora världsreligonerna. Frimuraren är varken kristen, judisk, muslimsk, hinduistisk eller buddistisk. Frimurarens religion är universell.
 • Vi får veta att the World Council of Churches är en frimurarskapelse. WCC inkluderar totalt 345 olika kyrkor världen över, däribland den svenska kyrkan.
 • För Frimuraren är ”Humanity in-toto the only personal good”
 • Så vem är Frimurrarens gud? Via en längre genomgång av organisationens symboler leds vi fram mot även textuella uttalanden som klargör att det är Lucifer som är dess gud. Återigen väljer vi ett citat från Albert Pikes Morals & Dogma p.321: ”Lucifer the Light-Bearer! Strange and mysterious name to give to the spirit of Darkness! Lucifer the Son of the Morning! Is it he who bears the light, and with its splendors intolerable blinds feeble, sensual or selfish Souls? Doubt It not!”
  Det citatet följs I föreläsningen av många, många andra som klargör bortom all tvekan att det är Lucifer, det är Satan som dyrkas. Detta känner alla Frimurare av 33:e graden till. Väldigt få av de lägre graderna är dock bekanta med detta faktum.
 • Walter Veith berättar vidare att många av världens predikanter, politiska ledare, industriella ledare är just 33:e gradens frimurare.
 • Ett motto inom Frimureriet är ”Order out of Chaos”. Jämför sedan allt detta med tidigare inläggs referenser till Pikes brev till Mazzini om de tre cärldskrigen som enligt planen ska mynna ut i att New World Order införs. En världsordning med Lucifer som den sanne guden…

Det är m.a.o. en viktig föreläsning du har framför dig. Fylld med historiska fakta och referenser. Missa den inte.
2 kommentarer:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=FBMzWF5NBig&lc

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Unknown.
   Tack för bra video på svenska om Frimureriet, med en tydlig koppling till händelserna den elfte september. Absolut sevärd.

   Radera