Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 19 september 2016

Kraschar världsekonomin innan den 3:e oktober?

År 2016 är ett s.k. Super Shmitah år. Shmitah är ett judiskt begrepp och beskrivs av Israels ambassad här i Sverige på följande vis (texten lades upp 1/10 2014):

Ett sabbatsår för jorden kallas shnat shmita. På Rosh Hashana i år kommer Israel att inleda ytterligare ett sabbatsår föreskrivit i Bibeln. Enligt Bibeln (Exodus 23:10-11) ska vart sjunde år vara ett shnat shmita. Jorden ska inte brukas och produkter från jorden får inte köpas eller säljas. Jorden ska alltså lämnas i fred men man får plocka det som växer på fälten och i fruktodlingar vid behov. Man får även vattna och gödsla jorden för att förhindra att den dör.

The Economist, september 1988
I texten indikeras att förra året, alltså 2014-2015 var ett shmitah år. Enligt samma traditioner finns även begreppet super shmitah, eller ett s.k. jubileums shmitah. Detta inträffar ett år som avslutar en 7 ggr 7 år lång period, alltså en 49 års-period. 3:e oktober i år innebär slutet på ett sådant jubileums år.

Så vad är det som är så speciellt med ett shmitah år? En titt i vår historiska backspegel indikerar att just ett shmitah år tidigare varit förknippat med katastrofer av olika slag. Särskilt då ekonomiska sådana. Dagens videoinslag ger en inblick i delar av den historien. Vår historieskrivning indikerar också att händelser av stor betydelse för den judiska befolkningen inträffar under ett jubileums shmitah. Det välkända  Sexdagarskriget inträffade för 49 år sedan. Jubileumsåret dessförinnan (1917) övertog britterna kontrollen över staden Jerusalem från turkarna (läs gärna igenom de länkade artiklarna som kopplar till dessa båda händelser).

Frågan som då uppstår är om det finns någon slags magisk kraft som styr världshändelser till att inträffa vid just dessa tidpunkter? Svaret är givetvis nej. Istället är det Den Globala Eliten som säkerställer detta. Alltså Rothschild & co. Notera t.ex. Rothschilds inblandning i händelserna 1917:


I Paris bodde en rik och berömd man vid namn Rothschild. Denne man fick en märklig känsla av att det skulle komma en fruktansvärd tid över Europa och att denna fruktansvärda tid på ett särskilt sätt skulle drabba judarna. Detta var omkring 1913, alltså före första världskriget. I sin nöd för detta så skickar han ett telegram till den turkiske sultanen som på den tiden hade överhöghet över Palestina, för det var ett protektorat under Turkiet. Han frågar följande i telegrammet: ”Kan jag baron Rothschild köpa Palestina som ett nationalhem till judarna.”   


Så frågan är, vad för slags katastrof är planerad för oss den här gången. Det kan finnas flera möjliga sådana men en trolig sådan är en ekonomisk krasch. En sådan förutspådde Rothschild kontrollerade nyhetsmagasinet The Economist redan 1988 då man spekulerade i att en vi inom 30 år skulle handla med en helt ny One World Currency. På omslaget till just det numret syns en fågel Fenix stiga upp ur askan från brinnande sedlar (länk till artikel). Runt halsen på fågeln syns ett mynt som präglats år 2018. Vi har tidigare i bloggen sett referenser till just den här bilden men nu är det alltså mer aktuellt än någonsin. Är det tidernas värsta finansiella krasch som står och knackar på dörren? Mycket tyder på det.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar