Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 5 september 2016

Världshistoriens viktigaste dokument?

Känner du till ”The Protocols of the learned elders of Zion”? Det är ett av världshistoriens mest kontroversiella dokument. Det har kallats för ett bedrägeri. Det har kallats för anti-semitiskt. Dagens inlägg, baserat på ett längre videoinslag, syftar till att visa att det är vare sig det ena eller det andra. I själva verket utgör det ett s.k. blueprint – en plan för hur Illuminati ska ta kontroll över världen och införa det de kallar för ”the New World Order”.
The Protocols - omslag till originalutgåvan

Första gången världen blev bekant med protokollen var 1905 när den ryske författaren och kristne mystikern Sergej Nilus publicerade dem i en bok med titeln ”Velikoe v malom i antikhrist, kak blizkaja politicheskaja vozmozhnost. Zapiski pravoslavnogo”, på svenska "Det stora i det lilla och Antikrist som politisk möjlighet inom den närmaste framtiden. En ortodox troendes anteckningar". Protokollen hade hamnat i Nilus ägo via en städerska som stulit dem från en välbärgad och högt rankad Frimurare. Detta skedde redan runt år 1900 och det tog Nilus 4-5 år att komma över chocken över vad han just tagit del av och våga publicera dess innehåll. Runt 1917 var det tänkt att en andra utgåva skulle släppas, men ryska revolutionen kom emellan.

Alexandr Kerenskij, en av revolutionens tidiga regeringschefer lät istället bränna ner förläggarens lokaler.  Varje person som påträffades med protokollen i sin ägo lär ha avrättats på fläcken. Ändå överlevde protokollen genom att en brittisk journalist, Victor Marsden vid Morning Post of London, hittade det enda kvarvarande exemplaret i The British Library. Marsden behärskade ryska. Han översatte och publicerade dem. Kort därefter dog han plötsligt och oväntat i någon form av mystisk, okänd sjukdom.

De stora frågorna kring protokollen behöver fortfarande besvaras. Vem skrev dem? Vart kom de från? Om vi spårar protokollen längre tillbaka i tiden hamnar vi på årtalet 1773. En serie möten mellan Adam Weisshaupt och Mayer Amschel Rothschild hade tre år senare lett fram till bildandet av organisationen ”The Bavarian Illuminati” (vilket vi täckt detaljerat i tidigare inlägg). Organisationen arbetade i tysthet med konspiratoriska planer. Men de avlöjades av en tysk hertig och jurist (domare) vid namn Karl Theodor. Theodor hade samlat ihop tillräckligt med bevismaterial för att få både Weisshaupt och hans kumpaner ställda inför rätta. Bland bevismaterialet fanns ett flertal dokument. Samtliga dessa var kodade. The Protocols i en tidig upplaga var del av det här bevismaterialet. De dokument som Nilus senare kom att publicera var desamma som Karl Theodor här använt som bevismaterial. Enda skillnaden var att det med tiden lagts till mer och mer text.
Sergej Nilus

Så vad innehåller The Protocols. Vad är det de beskriver? De beskriver ett maktövertagande i både Frankrike och Ryssland, precis i enighet med de revolutioner som senare kom att genomföras. De beskriver Kommunism, Darwinism och Nietzscheaism som likaledes viktiga. På samma sätt som Pikes brev till Mazzini från 1871 beskriver att vägen till New World Order går genom 3 världskrig, återfinns liknande indikationer i The Protocols. I tillägg finns en mer detaljerad lista över andra samhälleliga förändringar som krävs för att möjliggöra att NWO genomförs. Listan hittar du här nedanför. Det är en sammanfattning som använts av många, men notera att texten innehåller långt fler detaljer än så.”SYNOPSIS OF THE PROTOCOLS
Goyim (i.e. human “cattle”) are mentally inferior to us (i.e. Illuminati) and can’t run their nations properly. For their sake and ours, we need to abolish their governments and replace them with a single government. This will take a long time and involve much bloodshed, but it’s for a good cause. Here’s what we’ll need to do:

·         Place our agents and helpers everywhere
·         Take control of the media and use it in propaganda for our plans
·         Start fights between different races, classes and religions
·         Use bribery, threats and blackmail to get our way
·         Use Freemasonic Lodges to attract potential public officials
·         Appeal to successful people’s egos
·         Appoint puppet leaders who can be controlled by blackmail
·         Replace royal rule with socialist rule, then communism, then despotism
·         Abolish all rights and freedoms, except the right of force by us
·         Sacrifice people (including our own sometimes) when necessary
·         Eliminate religion; replace it with science and materialism
·         Control the education system to spread deception and destroy intellect
·         Rewrite history to our benefit
·         Create entertaining distractions
·         Corrupt minds with filth and perversion
·         Encourage people to spy on one another
·         Keep the masses in poverty and perpetual labor
·         Take possession of all wealth, property and (especially) gold
·         Use gold to manipulate the markets, cause depressions etc.
·         Introduce a progressive tax on wealth
·         Replace sound investment with speculation
·         Make long-term interest-bearing loans to governments
·         Give bad advice to governments and everyone else

Eventually the Goyim will be so angry with their governments (because we’ll blame them for the resulting mess) that they’ll gladly have us take over. We will then appoint a descendant of David to be king of the world, and the remaining Goyim will bow down and sing his praises. Everyone will live in peace and obedient order under his glorious rule.”


Det är ganska skrämmande att upptäcka hur många av dessa som kan prickas av idag.

Karl Theodor, duke of Bavaria
Föreläsaren i dagens videoinslag, Doc Marquis, ägnar mycket möda åt att bevisa att The Protocols är 
äkta och inte något lurendrejeri (vilket bl.a. The Times hävdade i en artikel från 1920). Han är också noga med att bevisa att konspirationen inte är judisk. Han påpekar bl.a. att en av alla dessa koder som användes av Weisshaupt var den för ”Illuninati”. Weisshaupt kodade detta med ordet ”Jew” vilket är bakgrunden till stora missförstånd. Hiitler kom att tolka The Protocols ordagrant och använde detta som del i propagandan mot judarna. Det har i sin tur inneburit att många anser att dokumenten är anti-semitisk hatpropaganda. Men Doc Marquis påpekar alltså att detta är fel – ett missförstånd. I tillägg kan vi konstatera att både titeln som Nilus valde samt omslaget till originalutgåvan indikerar att Doc Marquis har rätt i sina slutsatser (se bild ovan).

The Protocols är alltså inte bara en plan för att Illuminati ska ta kontroll over världen och kontroll över din och min själ. Det är också en plan för att installera Lucifer som kung, som härskare, över hela jordklotet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar