Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 29 januari 2017

Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Profetior, del 2

Träffsäkerheten i förra drömmen, förra inlägget, var i mitt tycke häpnadsväckande. Med stor detaljrikedom identifierade profetian 5 riken som skulle transportera samma system av idéer och filosofi genom världshistorien. En analys visar att de fem rikena var Babylonien, det Mediska/ Persiska Imperiet, det Grekiska Imperiet, det Romerska Imperiet samt en femte som vi i förra inlägget kallade för ”The Man Behind The Mask”. I dagens inlägg och videoinslag fokuserar vi på detta mystiska rike och avslöjar vad som döljer sig bakom masken.
Daniels fyra odur

I dagens inlägg fortsätter vi alltså vår resa genom världshistorien med hjälp av profetior från Bibeln. Även denna gång är materialet hämtat ifrån Daniels Bok – fast nu har vi kommit till kapitel 7.  Även denna gång är det innehållet i en dröm som är i fokus, fast nu är det Daniel själv som drömmer. Han drömmer om 4 odjur som stiger upp ur ett stormande och oroligt hav. Odjuren beskrivs i detalj men Daniel har svårt att förstå vad han ser. I sin dröm ber han därför om hjälp. Han får förklarat för sig att dessa odjur representerar 4 kungar - 4 riken – som ska träda fram på jorden. Det är mäktiga kungar som kommer att orsaka stor skada under sin tid vid makten. Men deras riken kommer att gå under. De kommer att krossas och förintas. (Daniel 7 finns i sin helhet återgiven längst ner i dagens inlägg; i Bibel 2000 versionen)

Med förbluffande träffsäkerhet analyserar föreläsaren i dagens videoinslag, Walter Veith, profetian i Daniel 7. Han visar att det första odjuret/riket representerar Babylonien, det andra Medien /Persien, det tredje det Grekiska imperiet och det fjärde det Romerska imperiet. Daniels dröm är alltså en spegling av Nebukadnessars dröm, som vi gick igenom i förra inlägget. Nu reagerar kanske vän av ordning och påpekar att det fanns 5 urskiljbara, olika sektioner i Nebukadnerssars staty medan det bara finns 4 odjur i Daniels dröm. Förklaringen till detta hittar du i vers 24 av Daniel 7. Här beskrivs det fjärde odjuret, det med 10 horn. (citat hämtat från King James’ Bible):

And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise; and another that shall rise after them;  and he shall be diverse from the first, and shall subdue three kings.”
                       This kingdom shall rule
Until the Ancient of days come; and judgment was given to the saints of the most High

Studier av världshistorien visar att när Romarriket föll delades det upp i 10 mindre riken. Ur dessa uppstod ett nytt, annorlunda rike. När detta annorlunda rike uppstod, så föll 3 av de 10 ursprungliga rikena ifrån. I föreläsningen beskriver Veith vilka dessa tio riken var; vilka tre som utplånades och vilket rike som uppstod istället. Detta nya rike, ”The little horn power” (Lilla Hornet) ÄR ”The man behind the mask”. Jämförelsen med statyn är slående. Romarriket representerades av järn. Det femte riket representerades av järn blandat med ett vekare material; lera. Det indikerar alltså att Romarrikets filosofi fortsätter att existera, men i utblandad form. I ett rike som synbarligen är vekare till sin karaktär (men ändå inte). Det rike Veith talar om är den Romersk Katolska Kyrkan.

I Daniel kapitel 7 förmedlas totalt 13 karaktärsdrag för Lilla Hornet. Samtliga 13 passar perfekt in på den Romersk Katolska Kyrkan. Genomgången av dessa karaktärsdrag och hur de kopplar perfekt mot just Romersk Katolska Kyrkan är fascinerande nog i sig. Men en beskrivning sticker ut, nämligen följande citat från Daniel 7 :

”Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar, och de heliga skall vara utlämnade åt honom under en tid och två tider och en halv tid.”

Walter Veith förklarar att tidsperioden som nämns – d.v.s. ”en tid och två tider och en halv tid” – motsvarar exakt 1.260 år. Veith poängterar att samma tidsperiod nämns sammanlagt 7 gånger, på 7 olika ställen i bibeln. Tidsperioden är kopplad till Lilla Hornets tid vid makten. Romersk Katolska Kyrkan bildades år 538 e.kr. Den gavs makt att styra över alla andra kyrkor. Men 1798 hävdes dess politiska makt av kejsar Napoleon I. Mellan de båda årtalen 538 och 1798 är det exakt 1260 år! Tala om precision i bibelprofetian!!!
The mortal wound

I Uppenbarelseboken 13:3 finns ett annat citat på samma tema som talar om Lilla Hornet.

And I saw one of its heads as if it was wounded to death; and his deadly wound was healed; and everyone wondered after the beast”.

År 1929 återgav Benito Mussolini den Romersk Katolska Kyrkan sin rätt att verka som politisk enhet. Bibelprofetian uppfylld, återigen!!!
Det finns ingen annan företeelse/makt/rike än Romersk Katolska Kyrkan som uppfyller de 13 karaktärsdragen. Men bibeln stoppar inte där. Den poängterar också det vi redan konstaterat i tidigare inlägg. Att bakom den katolska kyrkan, inte i själva kyrkan utan i dess innersta krets, döljer sig anti-krist. I bibelcitat efter bibelcitat men även citat hämtade från katolska kyrkans egna dokument och skrifter visar Walter Veith att så är fallet. Ett citat från aposteln Paulus är tydligt. Han sade att ”när Romerska riket faller så kommer anti-krist att träda fram”. Och detta hade alltså den tidiga kristna kyrkan, våra tidiga kyrkofäder, kunskap om.

Som vanligt är detta bara mitt sätt att kortfattat återge en faktaspäckad föreläsning signerad Walter Veith. Som vanligt rymmer föreläsningen så mycket mera. Du får absolut inte missa den här föreläsningen. Faktum är att det är insikt av den här typen - om träffsäkerheten i Bibelns profetior - som fått mig att inse att Bibeln är sann. Det som började med en jakt på sanningen om medias mörkning kring Fukushima-katastrofen samt lögnerna om Terrorattentaten den elfte september utvecklades till en jakt för att försöka kartlägga och förstå krafterna bakom Den Stora Konspirationen. Sanningssökandet mynnade till slut ut i en insikt om den absoluta sanningen – den att Jesus Kristus vandrade på jorden för 2.000 år sedan och att han återkommer inom kort.
Daniel kapitel 7 i sin helhet:
”I en syn om natten såg jag, Daniel, hur himlens fyra vindar rörde upp det väldiga havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, alla olika. Det första var som ett lejon men hade örnvingar. Medan jag betraktade det slets vingarna av, och djuret restes upp från marken, ställdes på två ben som en människa och fick en människas förstånd. Jag såg ett djur till, det andra. Det var likt en björn och reste sig till hälften; det hade tre revben i gapet, mellan tänderna, och man manade på det: ”Upp nu och sluka mycket kött!” Sedan såg jag ännu ett djur. Det var som en leopard, och det hade fyra fågelvingar på ryggen; det hade fyra huvuden och gavs makt att härska. I synerna om natten såg jag därefter ett fjärde djur. Det var fruktansvärt, skräckinjagande och omåttligt starkt. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och krossade, och allt som blev kvar trampade det under fötterna. Det liknade inte de andra djuren, och det hade tio horn. Medan jag betraktade hornen sköt det mellan dem upp ett litet horn, som fick tre av de ursprungliga hornen att lossna. Det hade ögon som en människa och en mun som talade stora ord.
Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades. Jag såg sedan hur djuret blev dödat på grund av de stora ord som hornet talade; kroppen brändes upp och förintades. Och de andra djuren berövades sin makt men fick fortsätta att leva intill fastställd tid och stund.

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under. Jag, Daniel, blev skakad i djupet av min själ och skrämd av synerna jag såg. Jag gick då fram till en av dem som stod där och bad att få klarhet om allt detta, och han svarade mig och förklarade vad det betydde: ”Dessa stora djur, fyra till antalet, betecknar fyra kungar som träder fram på jorden. Därefter skall den Högstes heliga få riket och besitta det för evigt, ja, i evigheters evigheter.” Jag ville sedan få klarhet om det fjärde djuret, det som var olikt alla de andra, övermåttan skräckinjagande, med tänder av järn och klor av koppar, det som slukade och krossade och trampade under fötterna allt som blev kvar. Och jag ville få klarhet om de tio horn som det hade på huvudet och om det nya horn som sköt upp och gjorde att tre föll av – hornet med ögon och en mun som talade stora ord, det som också såg större ut än de övriga. Jag fick se hur det hornet förde krig mot de heliga och underkuvade dem, ända till dess att den uråldrige kom och ett domslut gav den Högstes heliga deras rätt och stunden kom då de heliga tog riket i besittning. Han fortsatte: ”Det fjärde djuret betecknar ett fjärde rike som kommer på jorden, ett som skiljer sig från alla andra riken; det skall sluka hela världen, förtrampa den och krossa den. De tio hornen innebär att tio kungar som härstammar från detta rike skall träda fram och efter dem ytterligare en, en som är olik de andra och bringar tre kungar på fall. Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar, och de heliga skall vara utlämnade åt honom under en tid och två tider och en halv tid. Sedan kommer domstolen samman och tar ifrån honom väldet så att det ödeläggs och går under för alltid. Och herradömet, väldet och storheten hos rikena under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Deras rike skall vara ett evigt rike, som alla välden kommer att tjäna och lyda.”
Här slutar denna skildring. Jag, Daniel, uppfylldes av skrämmande tankar, och jag bleknade. Men allt detta behöll jag för mig själv.
2 kommentarer:

  1. Lyssna på David och Apostasy Omega på Youtube.
    Viktigt att skrifterna får tolka sig själva, så man inte gör en egen personlig tolkning.

    SvaraRadera
  2. Hej Peter och tack för din kommentar. Det låter intressant tycker jag. Har du en exakt länk eller titel till vad jag ska söka på YouTube. Toppen isåfall. Tack.

    SvaraRadera