Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 26 mars 2017

Vad hände med påve Johannes Paulus I?

Är det möjligt att påve Johannes Paulus I mördades den 28:e september 1978 - efter bara 33 dagar i ämbetet? Är det möjligt mordet utfördes av nära medarbetare till honom och att Vatikanen försökte dölja detta? Wikipedia är som vanligt kortfattad på den punkten och konstaterar följande:

Johannes Paulus I
…Genast uppkom rykten om mord, och olika konspirationsteorier florerade, men av allt att döma avled han av en hjärtattack i sömnen. Han har fått sitt sista vilorum i Vatikanska grottorna under Peterskyrkan.

Men faktum är att det finns digert, väl underbyggt material som istället tyder på att påven inte dog av naturliga omständigheter utan att han faktiskt blev mördad. Detta finns dokumenterat i en rad av böcker skrivna av undersökande journalister. Bland dessa hittar hittar du t.ex.
 • "The Vatican Exposed. Money. Murder and the Mafia” av Paul L Williams
 • “The Vatican Murders: The Life and death of John Paul I” av Lucien Gregoire
 • “In God’s name” av David Yallop

Vänder vi oss till Amazon.com och läser igenom recensionerna som skrivits om dessa får vi klart för  oss att författarna bakom nämnda verk är mycket respekterade och att deras slutsatser är baserade på en imponerande mängd insamlad, väl kontrollerad fakta. Tar vi som exempel boken ”In Gods Name” kan vi i en av recensionerna läsa följande:

” To this end, "In God's Name: An Investigation into the Murder of Pope John Paul I," by highly regarded journalist David A.Yallop is a work of monumental research and importance. The author dares to point a finger at the financial corruption within the Vatican. He names names...Michele Sindona, Roberto Calvi, Lucio Gelli, Cardinal John Patrick Cody of Chicago and Bishop Paul Casimir Marcinkus in Vatican City all coducted illegal activities. And Albino Luciani was determined to put an end to it.

Boken "In God's name"
This well-written book is difficult to put down. Quite naturally it is officially condemned by the oligarchy in the Vatican. However, I think it is important for all interested in the pursuit of truth to read this compelling book and drawn one's own conclusion. The evidence is hard to ignore. The conclusion is based on facts. It is truly hard to imagine but I am now convinced that Pope John Paul the First was murdered because he dared to promote positive change and rid the Vatican of corrupt banking practices. Highly recommended.”

Så vad är det då för fakta som pekar mot att Johannes Paulus I faktiskt blev mördad?  För att ta reda på det tar vi hjälp av en dokumentär från Mainstream kanalen History Channel - från serien ”Decoded”.

Det första vi får klart för oss är att allt inom Vatikanen är i princip hemligt. Det faktum att Vatikanen är en egen stat, ett eget land, gör att det inte kan granskas. Det är ett land med mycket få invånare, ca 800, vars beslut och regler influerar runt 1.3 miljarder människor världen över. Det är m.a.o. en mycket mäktig och inflytelserik organisation.

I fallet Johannes Paulus I kan vi vidare konstatera att:
 • Hans uttalade ambition var att reformera kyrkan. Han avsåg bl.a. att skapa en ”mänskligare” kyrka samt att åtgärda den korruption som man visste förekom inom densamma.
 • Hans kropp aldrig obducerades. Detta eftersom Vatikanens egna regler förbjuder ett sådant förfarande.
 • Den person som fann honom död i sin säng var en nunna vid namn Sister Vincenza Taffarel. Även här har Vatikanen regler som hindrar henne från att yppa något alls om vad hon såg den morgonen.
 • Den officiella storyn gör gällande att påven dog av en hjärtattack. Det sägs att han tog mediciner för problem med hjärtat. Andra källor, däribland påvens egna släktingar –hans egna bröder, menar att han var mycket vältränad. De ifrågasätter den officiella versionen.
 • Påvens kropp forslades snabbt bort och balsamerades inom bara några timmar efter dödsfallet. Rummet städades ur och det var snart som om Johannes Paulus I aldrig existerat. Varje spår efter honom var borta.
 • Än mer märkligt är att bland de som ändå utredde påvens död - bl.a. en italiensk åklagare och några grävande journalister – hittades flera av dessa mördade bara några månader efter JP1:s död.
 • Trots att Vatikanens regler förbjuder dess medlemmar från att ha kontakter eller göromål med Frimureriet kan vi konstatera att flera högt uppsatta personer inom Vatikanen också var högt uppsatta inom Frimureriet. Bevisen pekar på att påven hade för avsikt att avslöja dessa personer.


Påve Johannes Paulus I kan alltså ha mördats. Frågan som uppstår då är naturligtvis vilka som kan ha legat bakom en sådan handling och vilka motiv de kan ha haft.
 • Följer vi devisen ”follow the money” upptäcker vi snart att spåren leder till Vatikanens egen bank. Vi hittar spår av pengatvätt. Vatikanen har även på detta område regler och lagar som gör dess bank till ett perfekt instrument för pengatvätt.
 • Som vi sett från tidigare inlägg (från den 31/7 2016 med titeln ” Kopplingen mellan Al-Qaida, IS, CIA och Vatikanen har banken en lång historia av kontakter med den italienska maffian. Dessa kontakter har använts för att tvätta pengar från droghandel till att senare kunna användas i syfte att bekämpa Kommunismen världen över. Vatikanen har alltså hjälpt till att sponsra ett flertal högergrupper som stridit mot vänsterfalanger – bl.a. Sandinisterna i Nicaragua.
 • Delar av den korruptionshärva som Johannes Paulus I var på väg att avslöja kom ändå att några år att brista. Flera av huvudmännen i den härvan kom att mördas – andra gick fria. Några av de journalister som undersökte ärendet kom också att mördas. Ämnet var, och är, uppenbarligen känsligt

Här slutar dagens videoinslag. History Channels reportrar rundar av med att dra slutsatsen att påve Johannes Paulus I med största sannolikhet mördades. Han dog för sin ambition att städa upp i kyrkans korruptionshärvor. I det arbetet råkade han trampa på ett antal ömma tår – uppenbarligen så hårt att han fick betala med sitt liv. Men frågan är om historien fick sitt slut där? Reportrarna konstaterar att så länge det är människor som är inblandade i dessa mäktiga organisationer så kommer vi att få se fortsatt korruption och brottslighet. De konstaterar att sådana personer hittar vi inom alla organisationer, även kyrkliga. Det de inte nämner är dock att efterträdaren till JP1 var JP2. JP2 gick vidare utan några som helst ändringar inom exempelvis Vatikanens bank. Vidare vet vi att så sent som 2012 så briserade en ny korruptionsskandal som kom att gå under namnet ”Vatileaks”. Även denna gång gällde det pengatvätt. Inget nytt under solen m.a.o.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar