Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 17 maj 2017

Siffrorna, symbolerna och Bibeln

De flesta av oss som studerar konspirationen har lagt märke till att det verkar finnas en symbolik i vissa siffror och nummerserier. Kombinationen 9-11 återkommer ofta. Inte bara i terrorattacken mot USA 2001 utan även i dollarsedelns alla symboler, mordet på amerikanske ambassadören i Benghazi m.m. Likadant är det med kombinationen 3-2-2. Den dyker upp som symbol för organisationen Skull & Bones (där bl.a. ett flertal amerikanska presidenter och inflytelserika personer varit medlemmar, inte minst far och son George Bush samt f.d. utrikesministern John Kerry). Attacken mot Westminister inträffade 22/3-2016. Året dessförinnan attackerade Bryssels flygplats samt en tunnelbanestation. Siffror som 33, 13 och 7 har likaså en närmast märklig förmåga att dyka upp som ett slags uttryckssätt för den grupp vi studerar i bloggen Den Stora Konspirationen.

Många av oss lägger pannan i djupa veck och försöker förstå siffrornas och symbolernas egentliga betydelse. Vad det stora flertalet av oss som funderar kommer fram till är att det finns en tydlig koppling till bibeln – till Guds Ord. Det som särskilt lyfts fram är texter i bibeln som, om de tolkas ”rätt”, kan ses om en hyllning till den fallne ängeln; Lucifer.

Låt oss ta elfte september som exempel. Det datumet har en tydlig koppling till Uppenbarelseboken kapitel 9 vers 11 (d.v.s. Upp 9:11) som lyder:

”11 Över sig har de en kung, avgrundens ängel; hans namn på hebreiska är Abaddon och på grekiska heter han Apollyon.”

Texten kan tyckas vara ryckt ur sitt sammanhang. Men avgrundens ängel är i det här fallet just den fallne ängeln; Lucifer. Tar vi istället med verserna 1 till och med 11 från kapitel 9 får vi en tydligare bild av sammanhanget och helheten:

”1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Då såg jag en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Och stjärnan öppnade avgrundsbrunnen, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på jorden, inte heller någon annan grönska eller något träd utan bara de människor som inte bär Guds sigill på sin panna. 5 De fick inte döda dem men plåga dem i fem månader, och plågan som de vållar är som plågan av en skorpion när den stinger en människa. 6 I de dagarna kommer människorna att söka döden, men de skall inte finna den. De kommer att önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. 7 Och gräshopporna liknade hästar som har gjorts klara för strid. På deras huvuden var liksom gyllene kransar, och deras ansikten var som människors ansikten. 8 De hade hår som kvinnohår, och deras tänder var som lejontänder. 9 De hade bröstpansar som av järn, och dånet från deras vingar var som dånet från många hästar och vagnar som stormar fram till strid. 10 De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten ligger deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Över sig har de en kung, avgrundens ängel; hans namn på hebreiska är Abaddon och på grekiska heter han Apollyon.”Går vi vidare och tar en titt på sifferkombinationen 3-22 så finner vi en liknande referens där, denna gång till Första Mosebok 3:22. Här har Adam och Eva precis ätit av den förbjudna frukten. De har brutit mot Guds bud – de har syndat för första gången. Versen lyder:

22 Herren Gud sade: ”Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid.” 23 Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. 24 Han drev ut människan, och öster om Edens trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd.

Så hur är det med siffran 33 då? Den som utgör högsta graden i Frimureriet. Denna kan kopplas till Saturnus.  ”Saturn worship” är ett annat uttryck för att dyrka satan. Ett av Tio Guds Bud handlar ju om att hålla sabbaten helig. Sabbaten är den sjunde dagen i veckan, d.v.s. lördagen. Då är frågan; ”-Håller vi Guds bud”? Många bryter ovetandes mot det fjärde budet, detta p.g.a. att katolska kyrkan ändrat ordningen och gjort söndagen till helig. Så fundera på detta – vi hyllar alltså solens dag istället för Guds heliga vilodag. Dessutom har vi döpt om lördagen (på vissa språk) till Saturnus dag, d.v.s. Saturday. Vem är det vi hyllar egentligen? Ovetandes, men ändå…

13 har en koppling till den 13:e stammen – alltså Khazarerna - som jag skrivit utförligt om i inlägget från 21/10-2016 med titeln ”Khazarenas historia och hur den påverkar oss idag”. Det är troligen Khazarerna som avses i Uppenbarelseboken 2:9 där det står att läsa följande:

” 8 Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:    Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen. 9Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik – och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga.”

Läs mitt inlägg om Khazarerna. Smaka sedan på den sista meningen ovan. ”…de som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans Synagoga…”. Jämför detta med inlägg om invigningsceremonin för tunneln i Schweiz nyligen samt inlägget om Bohemian Grove. Bibeln är i sanning träffsäker!


En upprepning tre gånger av samma tal har också en särskilt viktig betydelse. Inte minst 666 som vi väl alla känner till som ”the number of the beast”. Även den kombinationen är hämtad från bibeln, Uppenbarelseboken, och har med ”Den sista tiden” att göra. Även här finns närmast märkliga kopplingar till tidigare inlägg i den här bloggen där jag skrivit om fenomenet att få ett chip inopererat på handens ovansida. Citatet från bibeln Upp 13:16-18 lyder:

” 16 Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan 17 och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. 18 Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”

Sista sifferkombinationen är en trefaldig sjua – 777 – som förekommer flitigt i samband med False Flag Attacks. Tunnelbaneattacken i London inträffade  2005-7-7. Lastbilsattacken i Stockholm nyligen inträffade 7/4-2017. Båda dessa omvandlas med enkel addition till 777.
Dagens videoinslag är en föreläsning signerad Johan Oldenkamp som ger en fascinerande resa genom ockultismens symbolik. Han blandar dock klockrena tolkningar av dessa sifferkombinationer med vad som i mitt tycke är en del tveksamma tolkningar av bibeln. Detta till trots är hans föreläsning sevärd.

Vill du veta ännu mer i ämnet rekommenderas bifogad artikel signerad Cutting Edge och med titeln ”SKULL & BONES SYMBOL IS FINALLY UNDERSTOOD! IT IS A"MAGICAL SYMBOL" HIDING A MOST IMPORTANT INNER NUMERIC MEANING ---666” 

Detta blir en högtidsstund för dig som fascineras av symboler, siffror och nummerserier samt vill ha en förståelse för varför konspiratörerna envisas med att planera sina events till att infalla på visa signifikativa datum. Mycket nöje.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar