Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 12 maj 2018

Så säger profetian om USA


Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 
 •  världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
 • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
 • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Det handlar om ett politiskt rävspel.
 • Bibelns profetior har med en häpnadsväckande exakthet förutspått vilka riken som kommer att styra i världen från ca 600 f.kr. fram till, och även bortom våra dagar. Dessa riken är Babylonien, Medien/Persien, Grekiska Imperiet och det Romerska Imperiet.
 • Det Romerska Riket föll alltså enbart skenbarligen. Det fortsätter att regera, men i en annan form, representerat i Bibeln av den makt som beskrivs som ”Det Lilla Hornet”.
 • Bibeln profetior tydliggör att ”Det Lilla Hornet” motsvaras i historien och även i dagens världspolitik av Påvestaten, alltså Vatikanen. Det är den stat/makt som tog vid efter Romarrikets ”fall”. Det är den maktapparat som kommer att styra Guds Folk, d.v.s. vår värld intill tidens ände.
 • I det fördolda, bakom den synliga delen av Påvestaten hittar vi ingen mindre än Satan själv. Påvestaten kallas i Uppenbarelseboken för ”Odjuret från Havet”.

Men detta odjur har en medhjälpare, kallat ”Odjuret från Jorden”. Vem detta av allt att döma är berättar Bruce Telfer i detta inläggs videoinslag, del 8 av serien ”Signs of the Times”.

Som vanligt när det gäller Bibelns profetior, får vi ta del av rikligt med information som avslöjar vem berättelsen avser. Om detta Odjur från Jorden (=stat) får vi veta att:

USA växte fram under en utsträckt period

 • Det kommer att dyka upp strax efter det att det första odjuret fått sitt ”dödliga sår”, d.v.s en kort tid efter 1798 då Napoleons arméer tågade in i Rom och fråntog påven sina statliga maktbefogenheter.
 • Det kommer att växa fram under en utsträckt period (se separat bild ovan).
 • Det kommer att träda fram ”likt ett fromt lamm” men kommer att tala ”likt en drake”.


Redan här avslöjar Bruce Telfer att det är USA som avses. USA är odjuret som stiger upp or jorden.

Telfer förtydligar: Profetian i Uppenbarelseboken talar om 2 kvinnor – en i rött och en i purpur. En kvinna är i profetiska termer detsamma som en församling. Kvinnan i rött representerar Guds Folk. Kvinnan i purpur beskrivs som ”den stora skökan”. Den som bedrivit otukt (d.v.s. varit otrogen mot Gud). Kvinnan i purpur representerar Babylon, d.v.s. det system som förts vidare genom alla de 4 världsrikena i profetian, enda fram till Lilla Hornet (d.v.s. Påvestaten). Vi vet av världshistorien att Påvestaten förföljde och mördade Guds Folk. Detta var av huvudorsakerna till den stora folk-vandringen från Europa till USA – människor sökte politisk och inte minst religiös frihet. Denna flykt beskrivs i Upp 12:16 på följande vis: ”Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun.”. Just detta, alltså dess befolkning, är förklaringen till varför USA beskrivs som ”ett fromt lamm” (d.v.s. Kristus-likt). Senare i historien är vi ju alla medvetna om att Odjuret från jorden kom att bli alltmer likt en drake i sitt ”uttryck”.
En fristat för religiöst förföljda

 • Notera alltså ovan hur ”jorden öppnade sin mun och svalde drakens flod”. USA blev en tillflyktsort för religiöst förföljda människor. De räddades undan påvens maktutövande.
Profetian berättar för oss att odjuret från jorden (USA) kommer att agera till förmån för odjuret från havet (Påvestaten). Det (USA) kommer att få hela jorden att tillbe det första odjuret (Påvestaten). Här kan vi konstatera att den här delen av profetian inte har inträffat ännu. Det är t.o.m. så att USA och Påvestaten till en början var ärkefiender. Inte bara för att de som flytt undan Påvestatens förföljelse i Europa hade svårt att släppa den erfarenheten, utan också för att den amerikanska konstitutionen – dess styrelseskick – utgjorde ett hot mot samtliga gamla styrelseskick. Inte minst då Kungamakten och Påvestaten. Så första frågan blir då – hur är det möjligt att få till stånd en så pass radikal förvandling? Och andra frågan är, kan vi se tecken på att profetian är på väg att uppfyllas?

USA och Påvestaten får en ny
gemensam fiende.
Svaret på den första frågan är: ”Etablera en gemensam fiende !”. Efter andra världskriget inleddes det vi känner som Det Kalla Kriget. Kommunismen blev en gemensam fiende för de västliga demokratierna, likväl som för Påvestaten (i.o.m. att kommunism också innebär ateism). I och med Sovjetunionens fall 1989 så försvann i huvudsak denne första fiende. Men 2001 uppstod en ny sådan. Terrorattentaten 11/9 2001 etablerade muslimska extremister som den nye gemensamma fienden. Detta skeende har sannerligen hjälpt till att tina upp förhållandet mellan USA och Påvestaten. Telfer ger som ett exempel samarbetet 1948 mellan CIA, Vatikanen och Maffian som ledde till att det italienska kommunistpartiet inte lyckades vinna den valseger som alla hade förväntat sig. Ett annat mycket spännande exempel på detta samarbete hittar vi i ett tidigare blogginlägg kallat ”Kopplingen mellan Al-Qaida, IS, CIA och Vatikanen” som även det inkluderar ett nära samarbete med den italienska maffian. Bruce Telfer tar upp 2 exempel till på detta samarbete mellan USA och Påvestaten – Vietnamkriget samt den polska kommunismens fall. Denna typ av samarbete lär bli alltmer intensifierat framgent.

Vad gäller den andra frågan så kan vi alltså definitivt se att USA agerar till förmån för Påvestaten. Däremot kanske de flesta av oss ännu inte ser några tecken på att USA kommer att få hela jorden att tillbe det första odjuret. Men det finns de som menar att det som Bibeln syftar på här är dagen som vi vikt åt att ära vår Gud. Ursprungligen var det lördagen som var vikt åt detta. Lördagen var den dag vi kallar för Sabbaten, den sjunde dagen i veckan. Den hölls helig till minne av skapelseprocessen. Gud skapade allt på 6 dagar och vilade på den sjunde. Påven ändrade detta till söndagen, en ändring som genomfördes på 300-talet e.Kr. Det kan synas oviktigt till en början. Men när vi inser att valet handlar om vem vi ärar och hyllar så blir det annorlunda. Är det den Gud som skapade jorden och dess invånare? Eller är det den makt som döljer sig bakom Påvestaten. Bibeln är mycket tydlig på den här punkten. I Matt 5 19 kan vi läsa ”Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människor så, han skall räknas som den minste i himmelriket”, Det finns alltså de som förutspår att USA kommer att införa lagar som, till en början förbjuder all handel på söndagar. Inte nog med det, samma människor tror att USA sedan också kommer att införa lagar som tvingar fram att vi hyllar och ärar ”gud” på söndagen. Problemet är att det är fel gud vi då hyllar. När detta sker så vet vi att profetian gått i uppfyllelse, Kan vi då se tecken på att detta är på väg att hända. Ja, i flera länder i Europa – nu senast i våras i Polen -så införs lagar som förbjuder all handel på söndagar. Om jag får gissa är detta en trend som kommer att sprida sig, även tvärs över Atlanten. Men som sagt, detta återstår att se.

I starten på Bruce Telfers serie Signs of the Times ställde vi oss frågan ”Är vi på väg mot ett tredje världskrig”? Vi började analysen med en titt på ISA:s roll i världspolitiken fram till Irak-kriget. Därefter riktade vi blickarna mot Bibelns profetior för att förstå vad de har att säga om USA. Nu har vi knutit ihop båda dessa spår och kommer i nästa avsnitt att titta på det Telfer kallar för ”Kriget om resurserna” (the Resource Wars). Men först alltså del 8 av serien
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar