Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 12 augusti 2020

Covid-19 del VI: Det verkliga problemet

   I tidigare inlägg i den här serien om den pågående pandemin har vi lagt märke till en lång rad märkliga omständigheter. Vi har sett att världens länder reagerat samstämmigt med åtgärder som i praktiken stänger ner all verksamhet världen över. Åtgärderna har inte varit rimliga om vi ser till antalet smittade och antalet dödsfall. Danmark hade t.ex. 4 dödsfall när de beslutade att införa karantän och mötesförbud. Detta i ett läge när situationen inte var värre än om landet drabbats av den årliga influensan. Vi har också sett hur världens länder och överstatliga organisationer förberetts för precis det scenario vi nu ser utspelas framför våra ögon. Genom en serie dokument, simuleringar och övningar har reaktionen ”trimmats in”. Vi ser tydliga spår av en ”plandemic” – att allt planerats i förväg.

 

I dagens inlägg kommer vi ytterligare att belysa hur orimlig reaktionen från världens maktapparat är. Vi gör det genom en video signerad Dr Eric Berg. Eric börjar intressant nog med att konstatera att ”det finns saker jag kan säga och det finns annat som jag inte kan säga”. Det han gör är att belysa hur hårt censuren just nu verkar på alla våra sociala plattformar. Du kan inte längre säga något som går emot den berättelse som världens makt/myndighet/media (MMM) har bestämt sig för att följa. Allt material som gör det plockas effektivt bort av både YouTube, Facebook, Google m.fl. Dessutom är samtliga sökmotorer anpassade till att hitta just det som MMM önskar, inte det som är populärast. Inte det som går emot agendan. Detta erfar jag själv numera dagligen. Vi lever en värld som allt mer börjar likna den från gamla tidens kommunistländer.


 Dr Berg börjar med att skilja mellan ”hälsosamma” personer och ”ohälsosamma”. Till kategorin ohälsosamma räknas personer med det vi kallar för ”välfärdssjukdomar”, d.v.s. diabetes, cancer, högt blodtryck, högt kolesterol m.m.  Anledningen till detta är att statistik visar att de som drabbas av Covid-19 och de som dör i sjukdomen nästan uteslutande tillhör kategorin ”äldre som kan räknas till kategorin ohälsosamma”. Nästan uteslutande!

 

Därefter går han igenom hurpass sannolikt det är att du överlever Covid-19 om du drabbats av sjukdomen. Här visar han att om du tillhör kategorin ”hälsosamma” så är chanserna att du överlever nära nog 100% genomgående. Som lägst är det i ålderskategorin 75+ men även här hamnar siffran på 99,6%. Risken att du dör om du är hälsosam är med andra ord närmast obefintlig. När han sedan tittar på gruppen ”ohälsosamma” är läget något sämre, dock inte på något dramatiskt vis. Som värst ligger siffran här på 98,9% chans till överlevnad.

 

Efter den genomgången konstaterar Mr. Berg att det verkliga problemet INTE är viruset. Det verkliga problemet är ett försvagat immunförsvar orsakat av ämnesomsättningsproblem (det han kallar för ”metabolic syndrome”. Problemet är alltså kopplat till vad du äter och hur du lever (motion, frisk luft o.s.v.).

 

Eric Berg konstaterar också att Covid-19 är ca 50 till 80 gånger mindre farlig än en vanlig influensa. Allt detta baserat på den data som fanns framme i mitten av maj i år.

 

Så vad vore mest rimligt? Ska vi 

  • behandla båda hälsosamma och ohälsosamma på samma sätt – med karantän, total nedstängning av samhället och en total krasch i världsekonomin som följd? 
Eller borde vi 
  • fokusera på de ohälsosamma? Kanske isolera just dem samt fokusera på att åtgärda deras levnadssätt i syfte att stärka deras immunförsvar. 
Svaret kan tyckas givet men är det inte. Som vi vet har världens samtliga länder valt det första alternativet, vilket innebär att en finansiell kris utan tidigare motstycke står för dörren. Den krisen, med tillhörande fattigdom, hunger och psykisk ohälsa kommer att leda till att många, många fler människor kommer att dö i spåren av detta, jämfört med hur effekten av Covid-19 skulle ha varit.

 

Så frågan är: -Är våra ledare inkompetenta och ointelligenta? Eller finns det en annan agenda bakom allt detta – en agenda som du och jag inte ska vara medvetna om?

 


VIDEO: “COVID -19: The Real Problem
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar