Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 24 augusti 2020

Dags att byta fokus

 Den 21 september 2013 skrev jag mitt första inlägg i den här bloggen. Jag kallade inlägget för ”Inledning”.  Om vi tar en titt på det jag skrev då så hittar vi bl.a. följande citat:

·      “…om slutsatserna i den här skriften är korrekta så är just detta ett av de viktigaste dokument du någonsin tagit del av. Det kan jag med säkerhet lova dig.”

 

Idag vet jag att just det jag skev då faktiskt stämde. Innehållet i den här bloggen är mycket viktigt för oss alla. Det gäller liv eller död - evigt liv eller evig död. För det är precis detta som allt handlar om; Bibelns utlovade löfte om evigt liv för den som väljer att leva rättfärdigt. Men den som tackar nej till erbjudandet från Gud kommer att möta en evig död, inte i helvetet för detta säger inte Bibeln, utan ett liv som slocknar för evig tid.

 

Den gången, 2013, så hade jag inte en aning om vart min ”konspirationsresa” skulle sluta. Jag var vid den tidpunkten det vi populärt kallar för en ”sekulär människa”; en s.k. agnostiker eller teist. Det var när jag efter 5 års efterforskningar förstod hur konspirationen var uppbyggd, vilken kraft som låg bakom och vilket syftet var, som jag också förstod att Bibelns profetior i alla år har berättat just det här för oss. Bibeln förutspådde 2.500 år före vår tid att de som styr i världen idag är just den ”kraft” som jag i min konspirationsstudie kom fram till som liggandes bakom konspirationen.


Dags att förstå Bibeln 
Med insikten om att Bibelns profetior till etthundra procent är sanna drog jag slutsatsen att även resten av även Bibeln måste vara sann. Bibelns profetior är nämligen många och precisa, de innehåller bl.a. ett stort antal tidsprofetior som samtliga gått i uppfyllelse exakt på året som det förutsagts. Samtliga. En del personer har kommit fram till mig och sagt att Bibeln skulle kunna vara skriven av just de krafter som ligger bakom konspirationen. Att så skulle vara fallet är helt omöjligt, just med tanke på deras stora antal, precision och komplexitet. Men för att förstå detta måste vi också våga oss på det som de flesta av oss inte vågar – att öppna Guds Ord och studera vad de faktiskt vill berätta för oss.

 

Och detta är vad titeln i dagens inlägg vill markera. ”Dags att byta fokus” innebär – nämligen att vi fortsättningsvis kommer att ha Bibeln i blickfånget. Vi kommer att ställa det som händer i världen idag - tidens tecken - i relation till vad Skriften har att säga om det hela. Vi kommer att utgå ifrån att Guds Ord till etthundra procent är sanna och korrekta. Det kan tyckas vara lite vågat. Skulle det visa sig att den inte håller måttet så skulle det innebära att hypotesen vi nu ställer upp skulle falla. Men min övertygelse är att Bibeln kommer att ”stå pall” för den utmaningen – så pass mycket och djupt har jag studerat den.

 

Jag hoppas att du som följare / läsare vill hänga med på den fortsatta resan, som alltså börjar med inlägget idag. Det du åtminstone behöver ha med dig i bagaget på den här resan är den förståelse för konspirationen som du får genom att gå igenom min föreläsning ”Det viktigaste budskapet” från den 26 april i år. I denna redogör jag för:

1)    Bevisen för att vi lever i en konspiration

2)    Hur konspirationen är finansierad och organiserad

3)    De fyra vanligaste hypoteserna för vilken kraft det är som ligger bakom konspirationen samt vilket dess syfte är. Dessa fyra är: Den Globala Eliten, Judarna, En utomjordisk ras (annunakis) samt Guds fiender

Med den föreläsningen som grund så förstår du att samtliga fyra hypoteser hänger ihop. De är inte olika teorier utan enbart fyra olika uttryck för en och samma sak. Den Globala Eliten är vår tids uttryck för konspirationen; dess företrädare och dess agenda. Dessa företrädare förefaller vara av judisk härkomst, men detta är en missuppfattning. Den som kommer fram till den slutsatsen har helt enkelt inte läst sina historieböcker tillräckligt grundligt. De har inte förstått att dessa företrädare inte är av judisk härkomst. De har däremot tagit judendomen som gisslan för sina mörka syften. Teorin om den utomjordiska rasen bygger på samma grund som den Bibliska berättelsen, men även här negligeras och nedvärderas Bibelns sanningar till förmån för fantasifulla berättelser om ”aliens”.  Nej, den enda hållbara hypotesen för vem som ligger bakom konspirationen och varför hittar vi alltså i Bibeln. Och detta går vi igenom i den just nämnda föreläsningen.

 

Det Lilla Hornet - den makt som styr i världen idag.
Det Lilla Hornet - den makt som styr i världen idag.


Så med det sagt vill jag hälsa dig välkommen på den fortsatta resan. Jag kan utlova en ögonöppnande och häpnadsväckande färd som jag önskar ska vara givande för just dig.  Jag hoppas att du ska få en insikt i de raka och enkla sanningar som Bibeln faktiskt innehåller. Samtidigt som Bibeln är enkel och rak så är den också innehållsrik och djup; men det kräver att vi borrar ner oss en del i texterna. När vi borrar ner oss i texterna så ska vi vara medvetna om en sak – nämligen att Bibeln är sin egen tolk. Är det något vi undrar över så kan vi använda övriga texter till att förstå vad som egentligen avses. Men nog om detta nu – det är dags att byta fokus. Det är dags att använda Bibeln som referens till de upptäckter vi gör när vi studerar ”tidens tecken”, det som sker runt omkring oss just idag. 


Välkommen!  

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar