Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 23 november 2013

Cancer går att bota men botemedlet motarbetas

Nu vet vi vad New World Order innebär och vi vet vilka som sägs ligga bakom den ”plotten”. Dessa ohyggligt rika personer, som vi benämner Illuminati i den här bloggen, sägs kontrollera i praktiken alla jordens resurser; olja, guld, metaller i övrigt, droger o.s.v. De kontrollerar vidare alla större företag och via dem områden som:
  • Maktapparaten (regeringar och dess administrationer)
  • Finansiella verksamheter
  • Polisiär och militär verksamhet (inklusive säkerhet och övervakning)
  • Media
  • Utbildning
  • Forskning och utveckling

Det är svårt att se något område som inte står under dess kontroll (även om det naturligtvis finns fickor av motstånd och alternativ verksamhet). Just detta faktum gör att vi bör ifrågasätta, eller åtminstone vara skeptiska till många av dagens verdertagna sanningar. Det finns nämligen mycket information tillgängligt för att ifrågasätta fler områden än bara de som format vår nutidshistoria. Läkemedelsområdet är ett sådant

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Går du i tron att det vi äter är nyttigt för oss? Eller att de mediciner vi äter för att bota eller förebygga sjukdomar är de optimala för oss? Glöm det! De är optimala ur ett vinstgenererande perspektiv. Vad företag inte kan tjäna pengar på stryks från det möjligas agenda. 

Som ett exempel kan vi ta cancer. Det finns mängder av alternativa behandlingsformer till cancer. Dessa förefaller betydligt mer effektiva än de allmänt accepterade och vedertagna. Men kruxet med dem är att de är baserade på naturliga substanser. De går alltså inte att patentera. Och därigenom går det inte att tjäna stora pengar på dem. Alltså har vi fortfarande bara 2 cancerbehandlingar som förespråkas. Dessa är
  1. kirurgi (antingen kniv eller laser)
  2. kemisk behandling (med gifter)

Både röner viss framgång, Men det finns alternativ som i jämförelse är förefaller avsevärt mer framgångsrika. Se därför den här utmärkta dokumentären om dessa alternativa behandlingsformer och hur de behandlats av våra läkemedelsmyndigheter, vår maktapparat. Kom ihåg att läkare bara kan skriva ut recept på de av myndigheterna accepterade preparaten. Detsamma gäller behandlingsformer.Se också en bra dokumentär om vitamin B17. Här redovisas även den kemiska effekten av B17 på cancercellen. Allt förefaller tämligen övertygande, särskilt den kamiska förklaringen till varför just B17 skulle vara verksam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar