Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 30 maj 2015

De superrika


SVT:s Dokument Utifrån visade alldeles nyligen en BBC dokumentär i 2 delar kallad ”The Super rich” (de superrika). Dokumentären fokuserar på klyftorna i samhället. Dessa klyftor växer i allt snabbare takt. De s.k. en-procentarna (eng: One Percenters) blir allt rikare. Detta medan framförallt medelklassen får det allt sämre och trycks mot botten av samhället. Alltmedan de som har det allra sämst ändå genom bidrag och stöd lyckats få det lite bättre.

Det finns mycket i dokumentären som fascinerar. Manusförfattaren lyfter fram att den här händelseutvecklingen ingalunda är en slump. Allt detta ingår i en plan vars genomförande påbörjades under 60- och 70-talet.  Element i den här planen är en allt osäkrare arbetsmarknad samt ett ökat risktagande i samhället. Varje hushåll är idag skuldbelagd långt bortom vad vi historiskt sett varit. Arbetslösheten är hög och inga medel tycks hjälpa mot den.

På 80-talet var Ronald Reagan president i USA och Thatcher premiärminister i Storbritannien. Under deras ämbetsperiod blåste högervindar av sällan skådat slag – inte bara i dessa båda länder utan världen över. Det var under den här perioden som utvecklingen mot en allt osäkrare arbetsmarknad och ett allt större risktagande tog riktigt ordentlig fart.

Om du inte redan sett dokumentären The Super Rich bör du passa på att göra det nu. När du gör det bör du också jämföra med det som går att läsa i den här bloggen. Inte minst det som skrivs om  The New World Order i ett inlägg från 9:e november 2013 (länk till inlägget hittar du här). Nedanstående citat är hämtat från just det inlägget:

” Vid ett flertal tillfällen har termen ”New World Order” nämnts. Vad är då New World Order (NWO)?
NWO  är den yttersta målsättningen ”The Illuminati”. För att bäst beskriva den målsättningen övergår jag till engelska där jag direkt citerar den som kanske forskat mest inom området och skrivit böcker i ämnet. Han heter Dr John Coleman. Vem är han? Han är en f.d. MI-6 agent som ägnat de senaste 35 åren åt att utforska och dokumentera just det här området. Han är m.a.o. mycket påläst. Vi kommer att återstifta bekantskapen med Dr Coleman i senare inlägg. Men här följer ett utdrag från hans bok ” Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300.” som publicerades 1992. Detta beskriver ganska väl NWOs ultimata målsättning:

” A One World Government and one-unit monetary system, under permanent non-elected hereditary oligarchists who self-select from among their numbers in the form of a feudal system as it was in the Middle Ages. In this One World entity, population will be limited by restrictions on the number of children per family, diseases, wars, famines, until 1 billion people who are useful to the ruling class, in areas which will be strictly and clearly defined, remain as the total world population.
     There will be no middle class, only rulers and the servants. All laws will be uniform under a legal system of world courts practicing the same unified code of  laws, backed up by a One World Government police force and a One World unified military to enforce laws in all former countries where no national boundaries shall exist. The system will be on the basis of a welfare state; those who are obedient and subservient to the One World Government will be rewarded with the means to live; those who are rebellious will simple be starved to death or be declared outlaws, thus a target for anyone who wishes to kill them. Privately owned firearms or weapons of any kind will be prohibited."

Sammanfattningsvis alltså följande målsättningar:
  •  En regering som styr över hela världen. Denna väljs inte utan handplockas av nämnda bankfamiljer.
  • Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)
  • Den härskande eliten har total kontroll över befolkningen. Detta uppnås genom teknik. Bl.a. planeras att varje människa får ett chip inoperererat i kroppen. Mind Control finns också på agendan. Vi får vad vissa beskriver som en polisstat.
  • Världens befolkning minskas till runt 1 miljard.
  • En religion
  • En valuta


Utopiskt? Kanske inte trots allt, sett till allt som tidigare redovisats i den här bloggen och sett till allt det material som finns tillgängligt på nätet. Vissa påstår att ca. en tredjedel av den amerikanska befolkningen tror att NWO är en realitet och är på väg att införas om vi inte gör något åt det. Så var börjar vi? Vilket material väljer vi ut?”

En plan vars genomförande påbörjas på 60- och 70-talet… 
Det här luktar Bilderberggruppen lång väg. Mer om den gruppen finns att läsa i tidigare avsnitt i den här bloggen.

Del 1 är inte tillgänglig från YouTube. Klicka på länken nedan istället.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar