Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 22 maj 2015

Återbesök i bakgrunden, del 3

Vi fortsätter återbesöket i bakgrunden där ett av syftena är att återställa ett stort antal länkar till det dokumentära material som är så viktigt för att rätt förstå inläggen i den här bloggen.

  1. I första återbesöket blev vi, genom att studera händelserna i Fukushima, medvetna om att media kan kontrolleras av dolda krafter på världsarenan
  2. I andra avsnittet fokuserade vi på händelserna i USA den 11/9 2001. Vi upptäckte att den version som kommunicerats ut via nyhetssändningar, tidningar, dokumentärer och litteratur omöjligen kan stämma med verkligheten. Fysiska lagar trotsas. Händelseschemat som beskrivs hänger inte ihop logiskt o.s.v. Istället klarnar bilden om att detta var ett s.k. False Flag Event. Ett Inside Job, planerat och genomfört av krafter som uppenbarligen står den amerikanska administrationen nära.
I dagens återbesök, det tredje, bygger vi vidare på kunskapen från de två tidigare. Vi tittar djupare på hur media kontrolleras. Vi undersöker om liknande händelser, alltså Inside Jobs/False Flag Events, inträffat tidigare i världshistorien. Resultatet är häpnadsväckande. Historien är full av sådana. Både händelser där det redan officiellt erkänts att vad som tidigare kommunicerats via media varit falskt. Exemplen inkluderar Operation Northwoods, Vietnamkrigets inledning, Operation Gladio m.fl. Men här finns också ett otal händelser där, likt 11:e septemberhändelserna, bevisen är svåra att opponera sig emot. Vi blir också varse om att finanskrisen 2008 hör till skaran Inside Jobs. Återigen var det krafter som står den amerkanska administrationen nära som planerade och genomförde händelseförloppet som ledde till den stora kraschen.

I inläggen därefter följer vi det klassiska rådet för att förstå händelser som förefaller vara av kriminell karaktär – follow the money / who benefits. Vi upptäcker att Federal Reserve och i praktiken samtliga världens centralbanker antingen drivs i privat regi eller lånar sina pengar från privata banker. Vi upptäcker vidare att de pengar som lånas ut till våra regeringar inte finns utan skapas ur tomma intet. 
Vi upptäcker också att det endast är en liten skara superrika och inflytelserika familjer/dynastier som står som ägare till de just nämnda privata bankerna. Dessa dynastier kontrollerar inte bara finansväsendet. Deras inflytande sträcker sig över i princip samtliga samhälleliga institutioner, världen över. Vi har här grogrunden till en potentiell konspiration. I sista kapitlet i det här återbesöket avslöjas precis hur den konspiration verkar och är organiserad. Aavsnittet har fått namnet "Kapitalisternas Konspiration" efter en över 30 år gammal dokumentär. Nedan hittar du index med länkar till samtliga de inlägg jag just beskrivet.


       4. Mediakontroll
              4.1 Makt och media - ett nära samarbete
       5. Finanskris
             5.1 Peak oil, collapse - och Finanskrisen 2008
        
6. Inside jobs. False flag operations. - Har det gjorts förut?
          (Exempel på ”falskspel” iscensatt av den amerikanska administrationen)
             6.1 The Northwoods Document
             
6.2 Fler exempel på false flag operation (Iran, Syd- & Mellanamerika, Europa)
             6.3 Pearl Harbor
             
6.4 Mordet på president Kennedy 1963
             
6.5 False flag attacks med europeiska förtecken
             
6.6 "Drill exercise" - ett återkommande fenomen
       7. Ekonomiskt systemfel
             
7.1 Värdsekonomin som ett "pyramidspel"
             
7.2 The Federal Reserve – en privatägd bank
      8. Konspirationen / "the Illuminati" / New World Order
             
8.1 Kapitalisternas konspiration


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar