Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 30 maj 2015

Återbesök i bakgrunden, del 4

Vi fortsätter återbesöket i bakgrunden där ett av syftena är att återställa ett stort antal länkar till det dokumentära material som är så viktigt för att rätt förstå inläggen i den här bloggen.
  1. I första återbesöket blev vi, genom att studera händelserna i Fukushima, medvetna om att media kan kontrolleras av dolda krafter på världsarenan.
  2. I andra avsnittet fokuserade vi på händelserna i USA den 11/9 2001. Vi upptäckte att den version som kommunicerats ut via nyhetssändningar, tidningar, dokumentärer och litteratur omöjligen kan stämma med verkligheten. Fysiska lagar trotsas. Händelseschemat som beskrivs hänger inte ihop logiskt o.s.v. Istället klarnar bilden om att detta var ett s.k. False Flag Event. Ett Inside Job, planerat och genomfört av krafter som uppenbarligen står den amerikanska administrationen nära.
  3. I tredje avsnittet gick vi på djupet med förståelsen om hur media kontrolleras. Vi ställde oss frågan om liknande false flag/inside job operationer genomförts tidigare i historien. Genomgången visade med all önskvärd tydlighet att så är fallet. Pearl Harbor, Vietnamkriget, Kennedy-mordet. Listan kan göras mycket lång.

    Vi lydde det gamla rådet ”follow the money” och hittade en konstellation som förefaller ligga bakom dessa operationer. Att denna konstellation kontrollerar större delen av jordens alla rikedomar, via privatägda banker som tillårs skapa pengar ur tomma intet, får oss att inse just hur vidsträckt konspirationen måste vara.
      Vi avslutade genomgången med en titt på denna konstellations uttalade målsättningar och taktik för att genomföra ovan nämnda operationer.

I förra återbesöket har vi snuddat vid konspirationens kärna – gläntat lite på dörren. Nu är det dags att se till att dörren öppnas på vid gavel. Vi synar konspirationen ordentligt i sömmarna. Vilka ligger bakom? Hur ser organisationen ut?  Hur ser deras målsättning ut? Vilken är dess historia? Vilka delar av samhället kontrolleras av dessa krafter? Organisationens målsättning är att införa vad de kallar för New World Order. Detta blir ett centralt begrepp i den fortsatta genomgången.

Vi får klart för oss att det i tysthet pågår ett krig – ett krig emot oss. Detta är EN del i strategin som ska bana väg mot New World Order. Vi tar en titt på olika aspekter av den attacken – såsom fluor, vaccin, sjukdomar som AIDS och Ebola samt något som går under benämningen chemtrails / geoengineering. I tillägg tittar vi på vår tids nya massförstörelsevapen – HAARP.

      8. Konspirationen / "the Illuminati" / New World Order
             
8.1 Kapitalisternas konspiration
             
8.2 The Illuminati under luppen
             
8.3 The New World Order
             
8.4 Mer om New World Order
             
8.5 Familjena Rotschild och Rockefeller
             
8.6 Om skattebefriade välgörehetsorganisationer
             
8.7 USA efter 11/9 2001 - Orwell's 1984 är här
             
8.8 The Quigley Formula - Tragedy and Hope
      
9. Områden under Illuminati kontroll
            
9.1 Läkemedeloch Livsmedelsindustrin, enbart för optimala vinsters skull
            
9.2 Dolda sanningar om vaccin
            
9.3 Dolda sanningar om fluor
           
 9.4 Aids och ebola utvecklades i amerikanska laboratorier
    
10. Udda företeelser
          
10.1 Chemtrails
          
10.2 HAARP - Nästa generations massförstörelsevapen
          
10.3 Symboler och tecken
    
11. Sverige och svenskar
          
11.1 Novemberrevolutionen i Sverige 1985

I och med det här återbesöket ska samtliga länkar till föreläsningar och dokumentärer för året 2013 vara återställda. Mycket arbete återstår alltså innan samtliga länkar återställts.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar