Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 7 juni 2015

Fukushima, uppdatering 2015

Hela Stilla Havet drabbat av strålning från Fukushima
Tillhör du de som tror att läget i Fukushima måste vara under kontroll, eftersom våra medier inte längre rapporterar därifrån? Glöm det. Läget är fortsatt katastrofalt. Som vi tidigare rapporterat i den här bloggen så är olyckan i Fukushima den värsta kärnkraftsolyckan i världshistorien. Mängden radioaktiva ämnen som läckt ut är flerfaldigt högre än från Chernobyl.  Fukushima innebar tredubbla, kompletta härdsmältor. Chernobyl innebar "bara" en partiell sådan.

Dagens video är från hösten 2014. Det är en intervju med kärnkraftsexperten Arnie Gundersen. Arnie har bortåt 40 års erfarenhet av branschen. Han satt med i expertpanelen som etablerades i samband med Harrisburg-olyckan. Han är allmänt betrodd och respekterad, inte minst för sin saklighet. Arnie har ett stort nätverk med kollegor världen över – inte minst i Japan. Den bild han målar upp är följande:

  • Varje dag läcker det ut över 300 ton radioaktivt vatten i Stilla Havet. Dessa utsläpp täcker nu i praktiken hela Stilla Havet – från Japans kuster över till Kalifornien och övriga västkusten i USA.
  • I samband med att 2 tyfoner drog in över norra Japan hösten 2014 så dränktes återigen reaktorbyggnaderna i stora mängder vatten. Detta vatten rann ut i naturen och vidare ner, ut i grundvattnet.
  • Stora mängder grundvatten pumpas upp ur marken i syfte att hålla de havererade reaktorerna kylda. Detta vatten tas om hand. Det transporteras ut i stora tankar som byggs i mängd och ställs ut på området runt kraftverket. Vattnet i dessa rensas med hjälp av filter. Effekten i filtren är stor. Det beräknas att ca 90 % av vattnets strålning hamnar i filtrena. Frågan om hur filtrena sedan ska långtidsförvaras återstår att lösa.
  • Även om effekterna av all stålning som läckt ut redan börjat visa sig, bl.a. i form av ett ökat antal cancerfall, så är detta ingenting gentemot vad Japan kan förvänta sig. Det tar ca 2-5 år innan tumörer utvecklas till följd av strålning. Effekterna blir därefter allt värre och ärvs nedåt generation för generation.
  • Tokyo har drabbats av olyckan. Gundersen tror inte att de olympiska spelen 2020 är i någon större fara.  Men han är allmänt mycket oroad för befolkningen i denna mångmiljonstad.

Detta är bara ett axplock ur den rapport som Arnie Gundersen avger i en radiointevju  med Alex Smith i programmet ”Eco Shock” från hösten 2014.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar