Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 15 januari 2016

Konspirationens historia och bibelns profetior

Vad händer när en välutbildad historiker inser att det han studerat inte överensstämmer med verkligheten? I de flesta fall händer inte så mycket. Personen i fråga accepterar luckorna och frågetecknen. Han väljer att gå vidare utan att analsera saken vidare. Varför? Jo, för att alternativet vore närmast otänkbart. Alternativet skulle innebära att hela hans världsuppfattning skulle raseras och behöva byggas upp på nytt, på helt nya premisser. Det skulle också innebära att en alla år av studier kastats bort. Att personens karriär omöjliggörs.

Men det finns exempel på personer för vilka sanningen och jakten på denna väger tyngre. Dagens inlägg fokuserar på en sådan person – amerikanen Leonard Ulrich. Efter avslutade, mycket framgångsrika universitetsstudier i ämnena Konst och Historia, stod han redo att gå vidare i livet. Framför honom väntade en troligtvis framgångsrik karriär. Men ödet ville annorlunda.

Det började med att han insåg att det som avgör hur framgångsrik du blir i livet är inte ”vad du vet och hur väl du kan förmedla detta” utan snarare ”vem du känner”. Leonard Ulrich satte sig åter i skolbänken, denna gång med ett mer praktiskt orienterat ämne i fokus. Tio år senare snubblade på ett kapitel, nummer 24, i bibelns Matteusevangelium. Ulrich drog slutsatsen att det som beskrivs i den texten avser den tid vi lever i nu. Nu blev han intresserad, gick ut på nätet och började söka efter olika tolkningar av den bibeltexten. En av dessa tolkningar nämnde ordet ”Konspiration”.  Detta väckte Ulrichs nyfikenhet som spenderade 4 sömnlösa dygn åt att utforska ämnet och försöka motbevisa konspirationsteorin som framförts. Detta lyckades han inte med, sina mångåriga historiestudier till trots.

Dagens dokumentär är resultatet av 5 års intensivt arbete med att kartlägga konspirationen. Dokumentären är baserad på en bokserie i 3 volymer. Leonard Ulrich gör oss medvetna om konspirationens historia, dess kännetecken, dess företrädare och organisation samt dess innebörd för dig och mig. Du som följer bloggen Den Stora Konspirationen inser att det Ulrich beskriver är mer eller mindre en exakt spegling av denna. Det är bara utgångspunkten som skiljer sig. I mitt fel var det händelser i nutid - Fukushima och Elfte September- som triggade mina försök att kartlägga konspirationen. Denna kartläggning har lett mig till slutsatsen att händelseutvecklingen i världen föefaller att till punkt och pricka följa det som beskrivs i bibelns profetior. Leonard Ulrich började istället med bibelns profetior som utgångspunkt. Slutsatsen han drar är följande: 

”Most of the evil in this world is highly coordinated and is fulfilling bible prophecy to the letter”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar