Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 28 januari 2014

Nyhetsflödet 2014-01-28: Ett debattinlägg från Tony Blair

Idag introduceras en ny serie i den här bloggen: Nyhetsflödet. Precis som namnet antyder kommer vi här att ta en titt på dagsaktuella händelser och företeelser. Men, vi kommer naturligtvis att titta på detta i ett annorlunda perspektiv – ett perspektiv kopplat till det bakgrundsmaterial som sedan i september 2013 vuxit fram och finns tillgängligt i fliken <Bakgrund> ovan. Dags m.a.o. att börja dra nytta av det material som vuxit fram till att bättre förstå händelseutvecklingen.

I lördagens upplaga av brittiska The Observer finns ett debattinlägg/en insändare skriven av förre brittiske premiärministern Tony Blair. Titeln på inlägget är “Religious difference, not ideology, will fuel this century's epic battles”. Det finns även I sin helhet tillgängligt från The Guardians’ nätbilaga via följande länk. 

Mr. Blair påpekar i sin artikel att den senaste tidens serie av våldsyttringar i Syrien, Libanon, Irak, Egypten, Nigeria och Ryssland (för att bara nämna några) har en gemensam nämnare: våldet är religiöst motiverat. Eller uttryckt med hans egna ord: “The fact is that, though of course there are individual grievances or reasons for the violence in each country, there is one thing self-evidently in common: the acts of terrorism are perpetrated by people motivated by an abuse of religion.”

Dessa terroraktioner är på stark frammarsch. De sprider sig från land till land och vi måste vara beredda att offra delar av vår frihet för att trygga vår säkerhet, vår möjlighet att försvara oss mot dessa brott mot mänskligheten. Blair påpekar att internet används som ett verktyg att sprida denna hatiska propaganda. Internet används för att värva nya medlemmar till nätverk som Al Quaida. Medlemmar som i sin tur tränas till att genomföra nya terrorattentat, ofta genomförda som självmordsattentat.

Blair påpekar att det framgent kommer att vara av yttersta vikt att hitta strategier för att bemöta och förhindra den utveckling vi ser idag. Han menar att vi måste stå enade emot detta hot. Och att vägen till att enas går genom utbildning. Här berättar han att han skapat en stiftelse, TheTony Blair Faith Foundation. Stiftelsen verkar inom ramen för FN. På stiftelsens hemsida beskrivs dess syfte som följer: ” We provide the practical support to help prevent religious prejudice, conflict and extremism. We work with those of faith and none who are committed to peaceful co-existence.”

Visst låter allt detta fantastiskt. Vi måste ju skydda oss mot det växande hot som terrorismen innebär. Att göra detta genom att förena oss över nationsgränserna och religionsgränserna. Så rätt. Så fantastiskt. Om det inte vore för att Tony Blair sägs vara en medlem i The Committee of 300. Då blir man desto mer fundersam. Medlemslistan hittar du via en länk kallad ”Pseudoreality.org”. Den minnesstarke kommer ihåg att just Committee of 300 beskrevs i mitt blogginlägg från den 12:e November 2013 under rubriken ”Mer om The New World Order”. I det inlägget rekommenderas speciellt en föreläsning av Dr. John Coleman med titeln ” Club of Rome, Chatham House and The Committee of 300”. Committee of 300 beskrivs däri som den grupperingen som troligen ges ansvaret att bilda regering när väl New World Order genomförts. Med den kunskapen blir det extra intressant att läsa Mr. Blairs’ inlägg som andas både One World Government, One World Religion och minskad frihet på internet. (Här tar jag med Dr. John Colemans fantastiskt informativa föreläsning om Committee of 300 en andra gång, ifall du missat den tidigare. Lägg särskilt märke till det han säger om Chatham House. Vi kommer att återkomma till just den gruppen i senare inlägg.)


Så frågan är hur vi ska tolka Mr.Blairs artikel. Som en representant för sin egen stiftelse? Eller som en medlem i Committee of 300? Eller både och?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar