Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 12 januari 2014

The Quigley Formula – Tragedy and Hope

Dagens inlägg är ett av de viktigare. Det handlar om trovärdigheten i det jag skriver. I rubriken till den här bloggen (se ovan) skriver jag följande: ” Det finns 2 sätt att se på historia; det som på engelska kallas Accidental View kontra Conspiratory View. Skolan och media lär ut den förstnämnda, att omständigheter driver fram händelser som krig och revolutioner. I den här bloggen tar vi reda på om senare tiders krig och revolutioner snarare är resultatet av mänsklig planering; en konspiration”. Dagens inlägg handlar om professor Carroll Quigley (1910 – 1977), professor och lärare i historia vid kända universitet i USA, bl.a.Georgetown. Jag har redan nämnt honom i ett inlägg från den 2/11 -2013. Anledningen till att han är viktig är därför att han är en insider.  Han har studerat den grupp vi följer i den här bloggen. Den som vi kallar ”the Globalist Elite”.

   Quigley  studerade gruppen under 20 års tid. Han fick  dessutom chansen att under 2 års tid följa dess arbete på nära håll; ta del av dess dokument, träffa dess mest inflytelserika personer, få en inblick i dess organisation och dess målsättningar. Han är inte en s.k. whistleblower. Han är tvärtom mycket positivt inställd till den här gruppen och vad den uppnått. Quigley är alltså inte bara en insider. Han är att betrakta som av ”dem”. Han var under några år deras historieskrivare.

    Det märkliga med de böcker han skrev är att de finns tillgängliga för allmänheten (vilket inte var avsikten från början). Hans böcker inkluderar ”The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden” samt ”Tragedy and Hope”. Vem som helst kan beställa dem från t.ex. Amazon eller annan nätbokhandel. Nog för att ”the Globalist Elite” försökte stoppa de här böckerna när de väl insett sitt misstag. Men det var för sent. Det hade redan producerats piratkopior av dem som sålde ”som smör”. Därför finns de kvar tillgängliga för vem som helst som vill kontrollera fakta.

Dagens video handlar som du förstår om just Carroll Quigley och det han skrev. Det är en föreläsning av en välbekant person (för dig som följt den här bloggen ett tag). Han heter G. Edward Griffin. Under ca. 1h30 min berättar han om vad Quigley skrev. Det är en spegling av mycket av det jag skrivit och skriver om i den här bloggen. Både vad gäller att kontrollera skeendet i världen från första världskriget och framåt, om New World Order och dess målsättningar, om organisationen och om falskspelet kring våra demokratiska val. Vi får också  veta att Bill Clinton, vid sitt inledningstal som nybliven president, valde att hylla Quigley som en för honom mycket betydelsefull person. Denna hyllning upprepade Clinton vid åtminstone 2 ytterligare tillfällen under sin presidentperiod. Så återigen rekommenderas du att se videon och fundera över dess betydelse.Notera att Griffin mot slutet av föreläsningen (när allt upplevs som totalt nattsvart) berättar att han startat ett nytt politiskt parti kallat ”Freedom Force International”. Han nämner där att detta parti växer snabbt i USA och att det startats liknande partier i 55 andra länder i världen. 

Faktum är att det finns ett i Sverige. Här har det fått namnet ”Partiet De Fria”. Jag tar med LÄNKEN till deras hemsida här. Det är ett nytt parti, ca ett år gammalt. Om du läser deras partiprogram så hittar du en del spännande innehåll, bl.a. tankegångarna runt ekonomin, skapandet av pengar och mycket av det vi hittills täckt i den här bloggen. Faktum är att det var så här jag själv hittade det här partiet – genom Griffins omnämnande av sitt eget parti och dess förgreningar runt om i världen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar