Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 25 april 2014

Utomjordingar bodde en gång i tiden på vår jord

Det har blivit dags att ta nästa kliv, nästa trappsteg, på väg uppför vår trovärdighetspyramid. Dagens steg är stort. Vi är uppe på svindlande höjder redan så om du känner att du inte är redo att ta det här klivet blir jag inte överraskad.

1.000 ton tunga stenstatyer !!!!
I stort sett samtliga inlägg på temat forntida historia har alla syftat till samma sak: att bygga upp en trovärdighet för just dagens kliv. Vi har tidigare lärt oss om pyramider, byggda med en precision och skicklighet som vi skulle få svårt att matcha, till och med med dagens teknik, redskap och kunnande. Vi har dessutom lärt oss att de flesta, om inte alla dessa monumentala byggnadsverk återfinns längs jorden energilinjer, s.k. Ley Lines. Vi hittar dem på jordens samtliga kontinenter och till och med i våra oceaner. Deras placering vittnar om djup kunskap om både jorden och om rymden. En kunskap som även den gör oss imponerade, trots de verktyg och den kunskap vi besitter idag med teleskop och med satelliter som hjälp. Vi har blivit varse om märkliga byggnadsverk i Sydafrika som finns i mängd och som förefaller ha fungerat som energikraftverk, där ljudvågor är källan till denna energi. Vi har fått veta att pyramiderna troligen fungerat som kraftverk de med. Dessutom är de mycket äldre än vi först trott, långt mycket äldre. Vidare har vi insett att någon förefaller haft för avsikt att gömma dessa byggnadsverk för efterkommande generationer. Så har varit fallet med Egyptens och Bosniens pyramider. Detsamma gäller Göbekli Tepe och statyerna på Påskön.

Redan i förra inlägget konstaterade jag anspråkslöst att det är dags att radikalt skriva om mänsklighetens historia. I det här inlägget tar jag steget ännu längre och hävdar att det är fullt möjligt, och till och med troligt att jorden för 10.000-tals om inte flera 100.000-tals  år sedan beboddes av... just det – utomjordingar. Som argument för det kommer vi att ta en närmare titt på skelett och döskallar.

Dagens första video tar oss runt i en exposé över skelett i alla dess former av storlekar. Mycket förefaller hämtat från Iran och Irak. Inget förefaller vara särskilt uppmärksammat i offentliga sammanhang.


Vi fortsätter i Bolvia med en kort film från ett museum som hyser mängder med skallar och benrester efter en art som varken är människa eller något tidigare känt djur. Det råder förbud att filma i museet. Museet är varken särskilt känt eller välbesökt. Det borde det vara.

Turen går vidare till Peru med en kort film från ett museum, The Paracas History Museum utanför huvudstaden Lima. Filmen visar på skillnaden mellan en s.k. Paracas-varelse och en människa. Filmen är en av många, helt fantastiska videor som du hittar på hemsidan med namnet Hidden Inca Tours. Både den hemsidan och nämnda museum i Peru drivs och förestås av bl.a. Brian Foerster.  Brian står också bakom, säkerligen bortåt 1.000 videoklipp på YouTube om spår efter en förlorad, mycket avancerad civilisation som en gång i tiden bebodde vår planet. Detta är oerhört intressant, men ändå finns det inga andra forskare som verkar vara intresserade av att undersöka de här kvarlämningarna vidare. Varför?

Dagens sista video är kanske ändå den mest sensationella. Den ger resultatet av en DNA-analys genomförd på en av dessa skallar. Vi ser en forskare vid namn Lloyd Pyle berätta ingående om DNA-analysen som genomfördes på vad som kommit att kallas The Starchild Skull. Resultatet visar att varelsen är mycket speciell, mycket ovanlig. Den liknar inget vi tidigare känt till. Detta resultat ligger helt i linje med vad vi tycker oss ana från tidigare videoinslag. Eller? Det finns många fler vidor upplagda med mer utförliga analyser utförde av samme man. Sök gärna upp dessa själv. Forska vidare. Vi får tyvärr dock anledning att återkomma till Lloyd Pyle i nästa inlägg.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar