Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 3 januari 2015

Så förebyggs och botas cancer

Vi har tidigare konstaterat att de vanligaste orsakerna till för tidig död bland oss människor är:

  1. Hjärt- och kärlsjukdomar
  2. Cancer
  3. Biverkningar från läkemedel

I förra inlägget om hälsa tog vi en närmare titt på hur vi både förebygger och botar hjärt- och kärlsjukdomar. Det märkliga är att vi i långa tider vilseletts om orsaken till dessa. I och med det har vi inte heller blivit korrekt informerade i hur vi bäst undviker att drabbas. En av de absoluta nycklarna till att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar är c-vitamin. Inte i de små doser våra myndigheter (livs- och läkemedelsverk) utan i nivåer långt över dessa. En av forskarna bakom denna insikt är Linus Pauling; tvåfaldig nobelpristagare (dock inte för forskningen kring c-vitamin).
Linus Pauling - tvåfaldig vinnare av Nobelpriset.

I dagens inlägg går vi vidare med nummer 2 på listan ovan – nämligen cancer. Vi kommer även här att upptäcka vilken central roll c-vitamin spelar för vårt allmänna välbefinnande.

I gårdagens upplaga av SkyNews hittar vi en artikel med den utmanande rubriken ” Cancer Is The Best Way To Die, Says Doctor”. Läkaren bakom uttalandet heter Peter Smith och beskrivs som ” former editor of the prestigious British Medical Journal (BMJ)”.  Även fortsättningen av artikeln är utmanande. Smith beskrivs som en man som uppmanar välgörenhetsorganisationer och den medicinska världen i allmänhet till att ”sluta slösa miljarder på att försöka bota cancer”.
Peter förklarar och försvarar därefter sin ståndpunkt. Han jämför cancer med många andra dödliga sjukdomar, som han beskriver som plågsamma för både patienter och anhöriga. Dödlig cancer däremot beskriver han på följande vis: ” "So death from cancer is the best... You can say goodbye, reflect on your life, leave last messages, perhaps visit special places for a last time, listen to favourite pieces of music, read loved poems, and prepare, according to your beliefs, to meet your maker or enjoy eternal oblivion. This is, I recognise, a romantic view of dying, but it is achievable with love, morphine, and whisky". Artikeln går vidare och konstaterar att det finns många läkare som inte håller med Peter Smith.

Jag själv är inte läkare. Och Jag håller inte alls med Peter Smith. Tvärtom är jag övertygad om att cancer går att förebygga och bota ganska enkelt, även i senare stadier av sjukdomen under förutsättning att vitala organ helt slagits ut. Det finns redan idag ett flertal sätt att göra detta. Problemet är, som vi sett i tidigare blogginlägg, att läkemedelsbranschen och våra myndigheter inte är intresserade av att vi ska ha kännedom om dessa.

Vad är cancer? Tidigare inlägg visar entydigt att det är en svampinfektion orsakat av virus. Cancer kan därigenom förebyggas och botas genom att vi säkerställer att vi har en kropp i PH-balans. I människans fall innebär det ett PH-värde på ca 7,30 – 7,45. Klarar vi det genom hela livet så lär vi inte få cancer. Studier av populationer som naturligt levt under dessa förutsättningar visar detta. Missar vi så finns risken att vi drabbas. Innebörden av allt detta är att vi måste se över vår kosthållning. Vad bör vi äta och vad bör vi undvika för att få en kropp vars vätskor är aningen basiska. Mer om detta i kommande inlägg.

De flesta av oss missar att gå igenom livet med en kropp som är i PH-balans. Detta är inte så konstigt eftersom vår livsstil och våra rådgivande myndigheter rekommenderar oss till en kosthållning som ger oss kroppar med lågt PH-värde.  Bland oss som missar att hålla kroppen i PH-balans finns det många som drabbas av cancer.  Idag är det så många som en på tre som någon gång i livet får cancer.
C-vitamin är som nämnts återigen en av nycklarna till att undvika allvarlig sjukdom. Precis som vi konstaterade i inlägget om hjärt- och kärlsjukdomar leder C-vitaminbrist till brist på kollagen. Kollagen är nyckeln till att förhindra att en cancertumör bildas. Tillräckliga nivåer av kollagen i kroppen förhindrar att en cancercell delar sig och sprider sig vidare. Exakt hur denna process går till beskrivs i dagens första video, som återigen är signerad Dr. Matthias Rath.


Kanske missar vi både att hålla PH-balans och ha rätt nivåer av C-vitamin i kroppen. Kanske drabbas vi av cancer. Hur agerar vi då? Även här står ett flertal effektiva, alternativa metoder till buds. Några av dessa är följande:
  • Injicera en bikarbonat-lösning. Eftersom cancer är svamp bör detta vara mycket effektivt, vilket också har påvisats av läkare som svenske Erik Enby och italienske Tullio Simoncini. Båda dessa har omnämnts i tidigare inlägg i den här bloggen (samma som nämns i punkt 4 nedan).
  • Injicera en C-vitaminlösning. Även denna metod har använts med framgång (vilket framgår av dagens andra video, nedan).
  • Andra metoder som använts innebär en kraftfull och riktad ändring av kosthållningen. Här finns ett flertal metoder, ex.vis den s.k. Gerson-metoden.
  • Ytterligare en metod finns. Vad jag vet har den varit 100% vad gäller botandet av sjukdomen. Metoden innebär att cancern behandlas med strålning på en frekvens som är densamma som cancercellerna själva avger. Metoden introducerades redan på 30-talet av en läkare vid namn Royal Rife (viktigt här att påpeka att frekvenserna måste exakt motsvara de som Dr. Rife tecknade ner). Mer om detta i inlägget från 2/7 i år med titeln ”Cancergåtanslösning finns redan men undanhålls oss” 

Så nej, Peter Smith har fel. Cancer är inte bästa sättet att dö på. De som som dör gör det i onödan. Problemet är att de metoder som är effektivast vad gäller att bota cancer inte ger några vinster åt de yrken och branscher som har mest att tjäna på att cancergåtan ”förblir olöst”. Detta är en av orsakerna till att dessa metoder motarbetas och att information om dem inte sprids. Så nästa gång du funderar på att ge ett bidrag till cancerforskningen – tänk då på att bara 1-2 procent av den pengen går till faktisk forskning samt att forskningen blundar för effektiva metoder som redan finns.

Avslutningsvis då video nummer 2, tillägnat en läkare vid namn Leonard Coldwell som i någon mån summerar det som tagits upp i det här inlägget. Han pratar om PH-nivåernas betydelse, om C-vitamin och om dieter av den typ som t.ex. Gerson-terapin förespråkar. Titeln på hans korta föreläsning är “Every Cancer Can be Cured in weeks”.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar