Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 27 april 2015

Svenska konspirationer: Palme-mordet, en stadsvandring (del 3/4)

I tredje delen av Ole Dammegards stadsvandring i spåren av Palme-mordet vecklas allt upp, motiv likväl som komplexiteten i komplotten. Inledningsvis ligger allt fokus på polisens agerande omedelbart efter mordet. En bild växer fram som tydligt visar hur polisen interagerar med mördaren, i syfte att hjälpa denne att fly samt att ”smussla undan” mordvapnet och andra spår. Dammegards teorier styrks av både vittnesuppgifter och ett brev från mördaren själv (alltså den man som gick under kodnamnet Abdul Kassem).

Platsen för mordet förefaller vara extremt väl vald. Inte minst med tanke på att den s.k. Skandiabaren ligger i direkt anslutning till mordplatsen och flyktvägen. Skandiabaren är en underjordisk plats, 6 våningar ner under marken, som Dammegard menar har fungerat som ledningscentral varifrån hela operationen att skötts. Rummet är stort och fyllt med dataskärmar och annan teknisk utrustning. SSI (alltså IB), den militära underrättelsetjänsten, skall vid tiden för mordet ha haft hand om utrymmet. Ett enormt tunnelsystem finns också i anslutning till det här rummet.
Här gör Dammegard en paus där han poängterar att mordet i sig är oerhört komplext samt det inte är ett svenskt mord. Det vimlar av internationella kopplingar. För att förstå resten av historien, motivet och det faktiska detaljerade förloppet måste han göra en avstickare där han berättar om Olof Palmes som person. Vem var han egentligen?  Här följer några av de detaljer han räknar upp som är centrala för fortsättningen:

·         Palme var både s.k. Bilderbergare och ingick i Committee of 300 – alltså centrala organisatoriska enheter för den globala elit vi följer i den här bloggen (läs t.ex. inlägget från den12:e november 2013 med titeln ”Mer om New World Order”)
·         Hans släkt har ett märkligt och inte helt fläckfritt förflutet. En morbror till honom dömdes t.ex. i rättegången efter Andra Världskriget (Nüremberg) för brott mot mänskligheten. Personer som Allan Dulles och Herman Göring har ingått i familjens vänkrets.
·         Han själv förefaller ha spelat ett dubbelspel – utåt sett motståndare till USA, negativ till deras agerande i både Vietnam, Kuba och Nicaragua. En hjälte i mångas ögon. Men parallellt har han varit oerhört lojal mot samma krafter och inte minst den Globala Eliten.
·         Palme var även inblandad i en mängd skandaler; såsom Bordellhärvan och IB-affären.
·         Vidare sedan till Palmes privatliv - han var bisexuell. Han lär ha haft en relation till Ebbe Carlsson, bokförläggaren som var öppet homosexuell (och som kom att få en central roll i utredningen av PKK spåret). Dammegard räknar upp fler bevis för Palmes avvikande sexuella läggning som i sig kommer att ha en avgörande betydelse).
Anna-Greta Leijon & Ebbe Carlsson

Hösten 1985 ska Olof Palme ha fått beskedet att han hade AIDS. Detta i sig var en katastrof, en skam – något som behövde döljas. Kretsen runt Palme tar fram alternativa handlingsplaner och lär ha fastnat för följande: Att arrangera ett iscensatt mord på statsministern själv där denne i själva verket smusslas ut ur Sverige och transporteras ned till Schweiz.

Här inleds planeringen för det som komma skall. Ordern går till Craig Williamson som genast börjar formera det mordteam vi följt i del 1 och 2 av den här stadsvandringen.

Men komplexiteten i denna historia stoppar inte vid detta. Kort efter det att Palme fått besked om att han var HIV smittad börjar han agera oerhört irrationellt. Inte bara privat utan även i sin politiska gärning. Inte bara inrikes utan även internationellt. Detta sänder chockvågor högt upp i de politiska kretsarna. Något som i sig resulterar i att ytterligare ett mordteam sätts ihop, initierat av mycket inflytelserika internationella personer. I teamet ingår bl.a. Charles Morgan, den man som alltså kontaktade Ivan von Birchan under sin värvningskampanj i Stockholm november 1995 (se avsnittet från den 18:e april 2015 kallat "Svenska konspirationer: Mordet på Olof Palme"). De båda teamen kommer att agera oberoende och till synes omedvetna om varandra. Ole Dammegard väljer att kalla dessa båda mord team för:
  1. Blåsningen (d.v.s. det som Craig Williamson gavs i uppdrag att sätta ihop)
  2. NATO teamet (d.v.s. det team som sattes samman av medlemmar från den grupp Ole Dammegard genomgående kallar för Operation 40).

Komplext? Ja, utan tvekan.
Troligt? Lyssna till Dammegards redogörelse och häpnas över de uppgifter han redogör som de facto stödjer den teori han för fram).Dags för del 3 av stadsvandringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar