Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 5 april 2015

Förklaringar, del 2 – ”Bortglömd”, gudomlig kunskap

Plato (c.428-348 BC)
Dagens video/föreläsning (signerad Randall Carlson från organisationen Sacred Gemoetry International) är i sig en spännande resa. Det börjar med en genomgång av 5 geometriska figurer. Samtliga dessa är tredimensionella med symmetriska sidor. De är de enda i sitt slag. Antikens filosofer och matematiker fäste särskilt stor uppmärksamhet vid dessa. Platon menade att just dessa former utgjorde grunden för förståelsen av hela universum – i praktiken en representation av universum. De fem figurerna har kommit att kallas ”The Platonic solids”. På hemsidan ”The story of mathematics” beskrivs dessa former på följande vis:

Platonic Solids
“Plato the mathematician is perhaps best known for his identification of 5 regular symmetrical 3-dimensional shapes, which he maintained were the basis for the whole universe, and which have become known as the Platonic Solids: the tetrahedron (constructed of 4 regular triangles, and which for Plato represented fire), the octahedron (composed of 8 triangles, representing air), the icosahedron (composed of 20 triangles, and representing water), the cube (composed of 6 squares, and representing earth), and the dodecahedron (made up of 12 pentagons, which Plato obscurely described as “the god used for arranging the constellations on the whole heaven”).”

Ligger det något i Platons ord? Inte alls omöjligt kan man konstatera när Randall Carlson börjar utveckla vad som i hans fall är resultatet av över 30 års forskning. Vi görs medvetna om hur vårt sätt att mäta tid och avstånd intimt hänger samman med dessa figurer. Detta gäller oavsett om vi pratar om vårt eget sätt att mäta tid, eller indiernas, eller Maya-indianerna, eller… Samma sak upprepar sig när vi tittar på sammanfattningar av tidsperioder och kalendrar i våra religiösa skrifter. Samma sak upprepar sig när vi tittar på astronomiska avstånd och storheter - oavsett det gäller jorden, månens eller solens storlek eller för den delen avstånd mellan desamma. En sådan astronomisk storhet som tycks vara central för alla antika civilisationer är ”The Great Year” som vi alltså stiftade bekantskap med i förra inlägget. Alla tycks överens om dess stora betydelse. Alla utom vår civilisation. I vår tid tycks detta begrepp ha fallit i glömska. Varför?

Stonehenge - mysteriet löst?
Går vi sedan över till att studera antikens byggnadsverk kommer vi att märka något som är mycket märkligt och svårt att bortförklara. Antikens byggnadsverk – oavsett vi studerar Egyptens Pyramider, Gotiska stenkyrkor (i mängd), Stonehenge eller Parthenon på Akropolisklippan - utgör en exakt återspegling av jordens och planeternas dimensioner, uttryckta i tid och rum. Vi kan och bör fråga oss varför – men det finns inget uppenbart svar. Den slutsats Randall Carlson kommer till är att det tycks ha med frekvenser och harmonier att göra. Antikens byggmästare tycks ha velat bygga strukturer som sänder ut ljudfrekvenser som är i harmoni med jordens resa genom tid och rum. Precis detta fenomen har vi täckt tidigare i den här bloggen. I inlägget från den 23:e februari 2014 med titeln ”Sydafrikanska mysterier” fick vi stifta bekantskap med alla de miljontals stenmurar som byggts i Sydafrika. Det alla dessa stenmurar har gemensamt är att de är uråldriga samt att de utgör en spegling av den frekvens som jorden sänder ut från just den plats där de byggts. Hela fenomenet tycks ha med energi att göra.

Området med frekvenser har vi också täckt i ett tidigare inlägg där Len Horowitz gjorde oss medvetna om den antika musikskalan kallad Solfeggio. Inlägget är från den 6:e december 2014 och bär titeln ”New WorldOrder: Det yttersta syftet”. Den här skalan anses av många ha närmast helig eller religiös betydelse. Det märkliga är att just den frekvens som Dr. Horowitz refererar till som ”Kärlekens frekvens” är 528 Hz, en frekvens som även Randall Carlson berör i sin föreläsning. Ett märkligt faktum eftersom vi får förmoda att herrar Carlson och Horowitz bedrivit sin forskning helt oberoende av varandra.

Även våra alfabet och våra religiösa skrifter har tydliga kopplingar till de nummerserier som tycks finnas inbäddade i vårt universum – något som sprider ett nytt och annorlunda ljus över Bibeln, den judiska Toran, de indiska Veda-skrifterna m.fl.
Akropolis-templet: en skalmodell av jorden?

Så vilka slutsatser kan vi dra av allt det här? En möjlighet är att avskriva alltsammans som en bluff. En annan är att betrakta alla sammanträffanden som en ren slump. Människor i vår tid har valt något av dessa alternativ, i den mån vi fått välja alls. Faktum är att det förefaller som om världen på senare tid styrts bort från den kunskap som överskådligt presenteras i Randall Carlsons föreläsning här nedan.

Men det tycks som om våra förfäder från antiken valde att inte göra det. De valde istället att bygga in den kunskap de hade om universum i både talsystem, symboler, kalendrar, alfabet, musik och byggnadsverk/monument. För dem var det universum de levde i att betrakta som heligt och gudomligt. Något de ville återspegla i allt de företog sig. Så frågan är – Är vi moderna människor inne på ”rätt spår”? Eller har vi något att lära från antikens filosofer, matematiker, arkitekter m.fl. Se hela föreläsningen, del  1 till del 8,  via länk till den första delen här nedanför.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar