Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 20 april 2015

Svenska konspirationer: Palme-mordet, en stadsvandring (del 1/4)

Vi fortsätter med Palme-mordet. Den här gången i form av en stadsvandring signerad Ole Dammegard (som ju nämnts i ett flertal tidigare inlägg). Ole har ägnat 29 år åt att utreda mordet. Han har skrivit och gett ut en bok på 800 sidor i ämnet. Titeln på denna är ”Coup d’état in slow motion” och finns tillgänglig som PDF på internet. Den har skickats till ett mycket stort antal mediaföreträdare och förläggare våra nordiska länder. En enda har visat intresse; White TV (se nedan). Ole står också bakom internet-sajten ”Light on Conspiracies”. Under promenaden refererar Dammegard också till en 9h lång intervju i Red Ice Radio där han i detalj går igenom detta oerhört komplexa mord. Den här rundvandringen är ett försök att ge en kortfattad redogörelse för mordet. Samtliga nyckelpersoner namnges. Händelser som är särskilt viktiga gås igenom. Du som tittare ges en mycket initierad bild av vad som faktiskt hände den kvällen och natten. Något du sedan kan jämföra med den bild du fått från officiellt håll. Sedan får du själv dra dina egna slutsatser. Bakom kameran i Stockholm denna dag, 28:e februari 2015 står Henning Witte, företrädare för White TV som beskrivs på följande sätt på den egna hemsidan:

” White TV is Sweden's first uncontrolled medium which is not a puppet to the establishment.  White TV reveals themes that are covered up by mainstream media. White TV is the first community site where you can receive money for participating in a constructive way.”
Rundvandringen börjar med att Ole hedrar 4 personer som alla fått sätta livet till för sitt engagemang i utredningen av Palme-mordet. 3 av dessa mördades. Det mest uppseendeväckande mordet beskrivs officiellt som ett självmord. Polisman Gösta Trysberg sägs ha gått ut för att hämta posten. Där vid brevlådan ska han ha knivhuggit sig själv 15 gånger och också hunnit med att ge sig själv ett mycket kraftigt slag mot ansiktet…

En åhörare råkar nämna just det spår som nu i förra veckan varit aktuellt i våra medier. Han nämner författare Sten Flygare som alltså identifierat Eugene de Kock, sydafrikansk torped, på bilder där han lämnar Stockholm med flyg bara timmar efter mordnatten. Dammegard berättar att de Kock var vid tidpunkten chef över Craig Williamson, den man som beskrivs som ansvarig för att sätta samman mord-teamet. Vi får veta att det teamet var ett stort internationellt team med yrkesmördare och s.k. Staybehinds. Samtliga förmodligen väl betalda för sitt deltagande. Teamet backades upp av svenska poliser tillhörandes den s.k. Baseboll-ligan. Samtliga inblandade namnges av Dammegard som också är noga med att förklara okända begrepp för åhörarna, som t.ex. Staybehinds och Baseboll-ligen).

En intressant detalj i sammanhanget är att den polis som formerade den ovan nämnda Baseboll-ligen 1982 var Hans Holmér. Märkligt att just han gavs uppdraget initialt att utreda Palmemordet…

En annan intressant detalj som vi delges är att samtidigt som paret Palme lämnar biografen Grand (där de sett filmen ”bröderna Mozart”) så sänds ett kort inslag i lokalradion, en teaterpjäs som handlar om ”att det sitter en förrädare på tronen som måste bort”.  Skådespelarna i den korta pjäsen ska ha varit medlemmar i Baseboll-ligan, menar Dammegard.

Vad gäller Staybehind så drar Dammegard paralleller med den organisationen och dagens aktuella ISIS (eller IS). Basen till ISIS är hämtad från Staybehinds, menar han.

Rundvandringen fortsätter nu till biografen Grand. Dammegard redogör för händelseförloppet baserat på stora mängder vittnesuppgifter.
Vi får veta :

  • Vilka Olof Palme ringde den kvällen (samtliga Bilderbergare och Staybehinds)
  • Vilka han träffade inne på biografen (Bilderbergare och Staybehind)
  • Vem den stirrande s.k. Grand-mannen är
  • Under vilket kodnamn mördaren gick
  • Att upp till 200 vittnesuppgifter om walkie-talkies inkommit, samtliga avfärdade som irrelevanta av polisen
  • Att en blond man som uppträtt misstänkt observerats på mordplatsen. Polisen avfärdade det vittnesmålet med kommentaren ”Vi letar inte efter blonda män”
  • Att artisten Ted Gärdestad varit en av de misstänkta (trots att han bevisligen befanns sig i Spanien på mordnatten).
  • Att ett vittne, Stig Cedergren,observerat en vit Volvo som flera gånger blockerat vägen för Stigs egen bil. Därefter small 2 skott. Därefter försvann den vita Volvon. Inte heller den här detaljen har polisen utrett…
Här avslutas del 1 med att rundvandringen går vidare till en plats nära Olof Palmes grav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar