Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 4 december 2015

Klimat, Paris 2015 – 97% av vetenskapskåren – Stämmer det? (4/12)

Att diskutera ämnet Global Warming (eller Climate Change) är inte lätt för oss noviser på området. Fakta på området är svårbevisat, oavsett vilken sida du representerar.  Det starkaste argumentet som förs fram av de som stöder IPCC synsätt är att 97% av forskarvärlden står bakom just IPCCs slutsater. (Oavsett hur detta formuleras så är det så budskapet ska uppfattas av gemene man). Men stämmer det? Vad är det som ligger bakom den siffran?

I dagens video får du redan på detta. Så här ligger det till: IPCC presenterar en lång lista på forskarorganisationer som står. 97% av dessa stödjer IPCCs syn på klimatkrisen. Vad innebär det? Det innebär att det är de styrande inom dessa företag som deltagit i enkäten. Det är styrelsemedlemmar och andra politiska representanter. Det är alltså INTE forskarkåren inom desamma. Detta faktum  i sig utgör en enorm skillnad. Dagens video är en tillnyktrande genomgång om faktiska omständigheterna i en lång rad förehavanden i klimatfrågan – en genomgång som indikerar tydligt att det är den politiska agendan som ”härskar”, inte vetenskap eller en strävan efter att ta reda på sanningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar