Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 24 februari 2017

FREE FALLIN' starring BUILDING 7

Efter ett stort antal tunga inlägg med fokus på historia, politik och religion är det dags för något ”lättsammare”. Det är dags att vända tillbaks till den händelse som fick mig att komma till insikt om att saker och ting inte står rätt till i världen – att den verklighet som makt, media och myndigheter presenterar för oss många gånger är en förljugen skildring. I den här bloggen hittar du cirka 7-8 tidigare inlägg om just händelserna den elfte september år 2001. Några av dessa går på djupet och klargör, enligt min mening bortom allt tvivel, att den version av verkligheten vi blivit påtvingade tillhör kategorin som idag så populärt kallas för ”fake news”.

BBC rapporterar om WTC7 kollapsen innan den inträffat.
I bakgrunden står byggnaden fortfarande kvar.
Dagens videoinslag är en cover på Tom Pettys låt ”Free fallin' ”. Fokus i inslaget ligger på den tredje byggnaden som rasade i World Trade Center komplexet den dagen. Just det, den tredje byggnaden som rasade – många av oss känner bara till två. Namnet på byggnaden var WTC Building 7. Den kallades också The Salomon Building. Den var drygt 200 meter hög, fördelat på 47 våningsplan. Den hade inte träffats av ett plan. Vid tiden för dess kollaps härjade kontorsbränder på 3-4 våningsplan, ganska långt ner i byggnaden. Ändå kollapsade den med en hastighet motsvarande fritt fall. Det fanns alltså ingenting kvar i konstruktionen som gjorde motstånd när den föll. När du ser videoinslaget kan du fundera på följande: 

  • Att en skyskrapa kollapsar med en hastighet motsvarande fritt fall, rakt ner ”i sitt eget fotavtryck” är unikt. Fram till den 11/9 2001 hade det aldrig inträffat. Ändå lyckades ett stort antal brandmän att förutspå att just Building 7 skulle kollapsa på det sätt den gjorde. Vad fick dem att dra den slutsatsen?
  • Trots att något liknande aldrig inträffat tidigare så var amerikanska myndigheter initialt mycket motvilliga till att utreda World Trade Center incidenten. Efter påtryckningar från amerikanska medborgare tvingades man till slut ge vika. Vad gäller just WTC 7 så lyckades man aldrig få fram en godkänd förklaring till dess kollaps. I första rapporten från NIST utelämnades den byggnaden helt och hållet från rapporten. Andra försöket var så dåligt att man tvingades skriva en tredje rapport och i den konstaterade man själva att den förklaring man kommit fram till endast har en ”low probability of occurrence”…
  • Tre nyhetskanaler, däribland BBC, rapporterade i direktsänd TV om att WTC hade kollapsat. Problemet var att i sändningen står byggnaden fortfarande kvar. Rapporteringen skedde en dryg halvtimme innan själva kollapsen. Vad hände där?


Om du är en av de som fortfarande tror att vi serverats rätt bild av händelseförloppet den dagen, så rekommenderas dagens videoinslag varmt. Blir du nyfiken och vill veta mer rekommenderas du att ta del av de tidigare inläggen i ämnet i den här bloggen (se fliken <BAKGRUND> ovan). Ett inslag som rekommenderas särskilt är det som behandlar den militära insatsstyrka som den andre maj 2011 sökte upp och sköt ihjäl Usama bin Laden. Insatsstyrkan på mellan 25-30 man gick under namnet Seal Team Six. Inslaget belyser vad som hände med soldaterna som ingick i den styrkan. Knappt någon av dem är nämligen vid liv längre. Inlägget från 29/3 2014 bär därförtiteln ”Vad hände med Navy Seal Team Six”.
   Inga kommentarer:

Skicka en kommentar