Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 5 oktober 2013

Tredje trappsteget - motivet

Om nu krafter inom den amerikanska administrationen låg bakom terrorattentatet så blir nästa fråga ganska naturligt: ”Varför?”. Vilka var motiven bakom detta`. Ett gott råd i nästan alla likande sammanhang brukar vara ”Follow the money”. Det förefaller stämma även i det här fallet.

I korthet - den bild som snabbt växer fram är att:
  • Afghanistan attackerades för att på så vis säkra kontroll över de gasfyndigheter som finns i Kaukasus. Redan innan 11:e september hade en gasledning byggts från Kaukasus vidare till Afghanistans gräns. Direkt efter terrorattentaten färdigbyggdes denna. Dessutom står Afghanistan för ca 70 av all opium produktion i världen. Att ha kontroll över denna är naturligtvis åtråvärt. (kom ihåg från tidigare material att Osama bin Laden inte verkar haft något med attentaten att göra)
  • Irak attackerades för att komma åt dess olja. Att ha kontroll över Iraks olja hade pekats ut som en målsättning redan år 2000, i de s.k. Neo Conservatives (=Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz) publicerade skrift ”Project for a New American Century” (PNAC). Här beskrevs i klartext att Peak Oil är nära och att Amerika, för att bibehålla sin position som världens ledande super power, bör skaffa sig kontroll över mellanösterns oljefynkidgheter. I klartext beskrivs sedan att detta blir svårt, om inte…. (och här citerar jag  "Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event––like a new Pearl Harbor". Märkligt va’!. Man önskar sig ett nytt Pearl Harbor och  fyra år senare så får man det. Och jämför nu också med vad som beskrivs i David Ray Griffins föreläsning (ovan) där han lyfter fram att det är högst sannolikt att Pearl Harbour provocerades fram av amerikanska administrationen!
  •   Dessutom fanns önskemål att etablera en kontroll-, säkerhets och övervakningsapparat av enorma mått. Lagstiftningen för denna var skriven långt innan 9/11.

Både Afghanistan och Irak är dessutom del av en ännu större plan som finns beskriven i Zbignew Brezinskis bok ”The Grand Chessboard”. Här beskrivs USA’s kommande geostrategiska politik i detalj. Den skrivs 1997. Så vem är Brezinski. Jo, han har varit utrikespolitisk rådgivare åt de flesta amerikanska presidenter sedan Jimmy Carter (och hade viktiga positioner även långt innan). Jag bifogar hans wiki här

Här är det på sin plats att lägga till ytterligare en föreläsning. Den innehåller referenser till allt det jag nämner ovan och mycket, mycket mer om både motiv samt officiella dokument som ger en bild av hur planeringen och genomförandet kan ha gått till. Mycket spännande fakta, som t.ex. att en stor renovering av hiss schakten genomfördes i WTC bara månader innan attentaten. Föreläsaren heter Michael Ruppert. Han är f.d. utredare inom Los Angeles poliskår, något som präglar hans sätt att förhålla sig till fakta, Han har skrivit mycket annat än 11:e september, bl.a. CIAs inblandning i droghandeln samt peak oil. 


Mike Ruppert: Truth and Lies of 9/11 (Portland lecture)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar