Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 8 februari 2014

Ekonomisk kollaps, värre än depressionen på 30-talet


Vi står inför den värsta ekonomiska kollapsen i världshistorien. Finanskrisen 2008 var bara en förövning. De som håller i trådarna ville bara vara säkra på att allting fungerade innan de väl sätter sin plan i verket. Världens börser kommer att kollapsa. Företag världen över kommer att försättas i konkurs. Dollarn och världens övriga valutor kommer också att kollapsa. Människors bankbesparingar kommer att vara i stort sett värdelösa. Depressionen kommer att bli långt värre än den som drabbade oss på 1930-talet. Att så blir fallet är ganska enkelt att inse när vi nu har alla pusselbitarna på plats. Den stora frågan gäller bara när det inträffar.

George W. Bush lånade som president upp mer än alla tidigare presidenter före honom. Sammanlagt alltså. En enda man ”spöar” alltså det kombinerade resultatet av alla sina föregångare. President Obama har därefter slagit det rekordet med råge. Lånen tar den amerikanska staten från the Federal Reserve. The Fed ägs i praktiken av de vi kallar för The Globalist Elite. Samma gruppering agerar bakom i stort sett varenda centralbank världen över, Sverige inkluderat. Som vi sett finns det inget värde bakom de pengar som våra regeringar lånar upp. De skapas ur tomma intet, som en skuld. Som vi också sett i tidigare inslag utgörs världsekonomin numera till mer än 97% av skulder. Skulder som inte kan betalas tillbaka. Så när de som drar i trådarna bestämmer att nu är det dags, då har vi den totala finansiella kollapsen här. Obönhörligen. Min gissning är att den är nära förestående.

Det bästa vi troligen själva kan göra är att se till att vår finansiella skuld är så liten som möjligt. Vi bör i möjligaste mån betala av våra låneskulder (eller sälja det som vi har alltför stora lån på). Den som står i skuld kan enkelt kontrolleras. Och just det är, som vi sett av tidigare inlägg i den här bloggen, själva målsättningen. Att förslava mänskligheten. Att dela upp mänskligheten i två klasser; den härskande eliten och den förslavade befolkningen. Att bereda vägen för införandet av New World Order.


Den uppgång och återhämtning vi ser i ekonomin är alltså tillfällig. Den har gjorts möjlig genom att nya pengar tillförts systemet. Dessa pengar kommer bl.a. från det utökade lånetak som amerikanska senaten och kongressen efter ”stor dramatik” röstade igenom. Spel för gallerierna är väl bästa uttrycket för att beskriva den charad som demokrater och republikaner ägnade sig åt innan man fattade det på förhand givna beslutet. Ett annat tillskott till våra ekonomier kommer från en överenskommelse mellan sex av världens centralbanker som gör det möjligt för en centralbank att genom så kallade ”swap deals” erbjuda ett annat lands centralbank obegränsad likviditet i första landets valuta. Denna överenskommelse har tidigare varit tillfällig mellan 6 av världens större centralbanker men nu har det permanentas. Länderna som ingått denna överenskommelse är  USA, EMU, Storbritannien, Japan, Kanada och Schweiz (se artikel i DI från 131031 - "Det onormala blir normalt" ) .

Detta förklarar ganska väl den just nu pågående ekonomiska återhämtningen som förefaller centrerad till USA och Storbritannien.  Andra länder, inte minst de länder där ”arabiska våren” svept fram, är inne i djupa ekonomiska problem. Iran hör också till denna skara länder, hårt drabbat av omvärldens sanktioner. Turkiet är ytterligare ett land där inflationen är hög. Ukraina ännu ett med mycket stora problem. Det är ganska lätt att komma till slutsatsen att yttre krafter verkar för att skapa krisen i just dessa länder. Tydliga tecken som pekar i just den riktningen finns det gott om. I Turkiet sker detta genom spekulation med landets valuta. Ett annat knep är att köpa upp stora mängder råvaror för att på så vis minska tillgången och öka efterfrågan (vilket som bekant driver upp priserna). Syftet förefaller vara att på konstgjord väg skapa ett missnöje mot sittande regimer. Skapa instabilitet i landet i fråga. Till vilket syfte ska vi titta på i kommande inlägg.

Vill du gå på djupet i ämnet ekonomi och verkligen få en bild av hur det nuvarande ekonomiska systemet fungerar så rekommenderas Per Lundgrens blogg kallad ”Det nya ekonomiska systemet”.  Per är samhällsforskare och matematiker. Hans trilogi, som görs tillgänglig via bloggen är resultatet av ett nästan 50-årigt, ensamt forskningsarbete. Bloggen är fri från politiska eller andra organisatoriska bindningar. Länken till Pers blogg, dess startsida,finner du här . Läs gärna också igenom det han skriver under fliken ”Om Trilogin” som i sig är en bra sammanfattning av ett annars ganska digert men läsvärt verk.

Du rekommenderas också att gå igenom de inlägg och videor som publicerats tidigare här på min blogg. Du hittar dem under kategorin ”Ekonomi / Finanskris” här till höger, alternativt via kapitlen om ekonomi under fliken <Bakgrund> ovan. Det gäller inte minst dokumentären ”Overdose – The next financial crisis” som vi tar med i repris här.


Lite kuriosa relaterat till pågående utveckling:
  • Infowars skriver i en artikel daterad 31/1-2014 att en tredje högt uppsatt bankman tagit livet av sig. Detta inom loppet av bara en vecka (till artikeln).
  • Den brittiska banken HSBC införde nyligen begränsningar för uttag större än £5.000. Sådana uttag måste först motiveras av kunden och kan komma att avslås av banken. Läs mer i en artikel från BBC daterat 24/1 (till artikeln).  Allt fler banker har börjat införa liknande restriktionenr
Ska detta ses som tecken på annalkande kollaps? Vi behöver åtminstone hålla ögonen på den här utvecklingen.

Till sist givetvis ytterligare en video. Det gäller en intervju med Evelyn Rothschield angående ekonomi, valuta och climate change. Han uttalar sig bl.a. om kinesiska valutans framtid och på samma gång hela världens valutor. Han tror på en One World International Currency av typen BitCoin för att slippa de många problem som han menar valutor knutna till länder och regioner innebär. Senare i inslaget gör han reklam för sin egen väderprognos tjänst som ska göra det lättare att ha koll på väderförändringar i framtiden. Ganska intressana uttalanden från en som håller i trådarna både vad gäller ekonomin i världen och i någon mån troligen även vädret. Han om någon borde veta.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar